teoria transmi t e ri i informat iei n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TEORIA TRANSMI T E RI I INFORMAt IEI PowerPoint Presentation
Download Presentation
TEORIA TRANSMI T E RI I INFORMAt IEI

play fullscreen
1 / 42

TEORIA TRANSMI T E RI I INFORMAt IEI

219 Views Download Presentation
Download Presentation

TEORIA TRANSMI T E RI I INFORMAt IEI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TEORIA TRANSMITERII INFORMAtIEI ~ CURS V ~ S.l. dr. ing. Alexandra LigiaBalan

 2. CODAREA SURSELOR PE CANALE PERTURBATE

 3. CURS 5 Codor şi decodor Hamming corector de o eroare TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI http://stud.usv.ro/TTI/CURS/

 4. CURS 5 Codor şi decodor Hamming corector de o eroare Corecţia unei erori se poate se poate realiza dacă matricea de control întocmită astfel încât: Instalaţia de la emisie se numeşte codor. TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI http://stud.usv.ro/TTI/CURS/

 5. CURS 5 Codor şi decodor Hamming corector de o eroare TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI http://stud.usv.ro/TTI/CURS/

 6. CURS 5 Codor şi decodor Hamming corector de o eroare TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI http://stud.usv.ro/TTI/CURS/

 7. CURS 5 Codor şi decodor Hamming corector de o eroare TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI http://stud.usv.ro/TTI/CURS/

 8. CURS 5 Codor şi decodor Hamming corector de o eroare EXEMPLU: Sepresupunecăpentrutransmitereauneianumiteinformaţiisuntnecesare k=4 simboluri informaţionale. Să se întocmească codorul Hamming corector de o eroare. Soluţie: 2m>=m+k+1, rezultă: 2m>=m+4+1, m=3 n=m+k=3+4=7 TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI http://stud.usv.ro/TTI/CURS/

 9. CURS 5 Codor şi decodor Hamming corector de o eroare TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI http://stud.usv.ro/TTI/CURS/

 10. CURS 5 Codor şi decodor Hamming corector de o eroare TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI http://stud.usv.ro/TTI/CURS/

 11. CURS 5 Codor şi decodor Hamming corector de o eroare TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI http://stud.usv.ro/TTI/CURS/

 12. CURS 5 Codor şi decodor Hamming corector de o eroare TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI http://stud.usv.ro/TTI/CURS/

 13. CURS 5 Codor şi decodor Hamming corector de o eroare coloanele matricei de control TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI http://stud.usv.ro/TTI/CURS/

 14. CURS 5 Codor şi decodor Hamming corector de o eroare TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI http://stud.usv.ro/TTI/CURS/

 15. CURS 5 Codor şi decodor Hamming corector de o eroare EXEMPLU: Sepresupunecăs-a recepţioanat cuvântul [v`]. Să se întocmească decodorul Hamming corector de o eroare. TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI http://stud.usv.ro/TTI/CURS/

 16. CURS 5 Codor şi decodor Hamming corector de o eroare TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI http://stud.usv.ro/TTI/CURS/

 17. CODURI CICLICE NESISTEMETICE ŞI SISTEMATICE

 18. CURS 5 DEFINIREA CUVINTELOR DE COD ÎN CAZUL CODURILOR CICLICE NESISTEMETICE ŞI SISTEMATICE TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI http://stud.usv.ro/TTI/CURS/

 19. CURS 5 DEFINIREA CUVINTELOR DE COD ÎN CAZUL CODURILOR CICLICE NESISTEMETICE ŞI SISTEMATICE TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI http://stud.usv.ro/TTI/CURS/

 20. CURS 5 DEFINIREA CUVINTELOR DE COD ÎN CAZUL CODURILOR CICLICE NESISTEMETICE ŞI SISTEMATICE TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI http://stud.usv.ro/TTI/CURS/

 21. CURS 5 DEFINIREA CUVINTELOR DE COD ÎN CAZUL CODURILOR CICLICE NESISTEMETICE ŞI SISTEMATICE TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI http://stud.usv.ro/TTI/CURS/

 22. CURS 5 DEFINIREA CUVINTELOR DE COD ÎN CAZUL CODURILOR CICLICE NESISTEMETICE ŞI SISTEMATICE TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI http://stud.usv.ro/TTI/CURS/

 23. CURS 5 DEFINIREA CUVINTELOR DE COD ÎN CAZUL CODURILOR CICLICE NESISTEMETICE ŞI SISTEMATICE TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI http://stud.usv.ro/TTI/CURS/

 24. CURS 5 DEFINIREA FUNCŢIEI DE TRANSFER A CIRCUITELOR DE MULTIPLICARE SAU DIVIZARE A POLINOAMELOR CU COEFICIENŢI ÎN MULŢIMEA {0,1} TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI http://stud.usv.ro/TTI/CURS/

 25. CURS 5 DEFINIREA FUNCŢIEI DE TRANSFER A CIRCUITELOR DE MULTIPLICARE SAU DIVIZARE A POLINOAMELOR CU COEFICIENŢI ÎN MULŢIMEA {0,1} TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI http://stud.usv.ro/TTI/CURS/

 26. CURS 5 DEFINIREA FUNCŢIEI DE TRANSFER A CIRCUITELOR DE MULTIPLICARE SAU DIVIZARE A POLINOAMELOR CU COEFICIENŢI ÎN MULŢIMEA {0,1} TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI http://stud.usv.ro/TTI/CURS/

 27. CURS 5 DEFINIREA FUNCŢIEI DE TRANSFER A CIRCUITELOR DE MULTIPLICARE SAU DIVIZARE A POLINOAMELOR CU COEFICIENŢI ÎN MULŢIMEA {0,1} TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI http://stud.usv.ro/TTI/CURS/

 28. CURS 5 CIRCUITE DE MULTIPLICARE A POLINOAMELOR CU COEFICIENŢI ÎN MULŢIMEA {0,1} TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI http://stud.usv.ro/TTI/CURS/

 29. CURS 5 CIRCUITE DE MULTIPLICARE A POLINOAMELOR CU COEFICIENŢI ÎN MULŢIMEA {0,1} TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI http://stud.usv.ro/TTI/CURS/

 30. CURS 5 CIRCUITE DE MULTIPLICARE A POLINOAMELOR CU COEFICIENŢI ÎN MULŢIMEA {0,1} TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI http://stud.usv.ro/TTI/CURS/

 31. CURS 5 CIRCUITE DE MULTIPLICARE A POLINOAMELOR CU COEFICIENŢI ÎN MULŢIMEA {0,1} TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI http://stud.usv.ro/TTI/CURS/

 32. CURS 5 CIRCUITE DE MULTIPLICARE A POLINOAMELOR CU COEFICIENŢI ÎN MULŢIMEA {0,1} • Se observă: • necesitatea utilizarii unui număr de celule binare egal cu gradul polinomului g(x). • multiplicarea se realizeaza cu o întârziere de m tacte, • dacă la intrare se aplica un polinom de grad n, atunci multiplicarea se va efectua dupa n+m+1 tacte, • în ultimele m tacte, la intrarea circuitelor se va aplica “0” logic. • înaintea primului tact, intrarea şi toate celulele binare se resetează TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI http://stud.usv.ro/TTI/CURS/

 33. CURS 5 CIRCUITE DE MULTIPLICARE A POLINOAMELOR CU COEFICIENŢI ÎN MULŢIMEA {0,1} EXEMPLU: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI http://stud.usv.ro/TTI/CURS/

 34. CURS 5 CIRCUITE DE MULTIPLICARE A POLINOAMELOR CU COEFICIENŢI ÎN MULŢIMEA {0,1} TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI http://stud.usv.ro/TTI/CURS/

 35. CURS 5 CIRCUITE DE DIVIZARE A POLINOAMELOR CU COEFICIENŢI ÎN MULŢIMEA {0,1} TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI http://stud.usv.ro/TTI/CURS/

 36. CURS 5 CIRCUITE DE DIVIZARE A POLINOAMELOR CU COEFICIENŢI ÎN MULŢIMEA {0,1} EXEMPLU: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI http://stud.usv.ro/TTI/CURS/

 37. CURS 5 CIRCUITE DE DIVIZARE A POLINOAMELOR CU COEFICIENŢI ÎN MULŢIMEA {0,1} EXEMPLU: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI http://stud.usv.ro/TTI/CURS/

 38. CURS 5 CIRCUITE DE DIVIZARE A POLINOAMELOR CU COEFICIENŢI ÎN MULŢIMEA {0,1} TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI http://stud.usv.ro/TTI/CURS/

 39. CURS 5 REGISTRE DE DEPLASARE CU REACŢIE (R.D.R.) UTILIZATE ÎN CODAREA ŞI DECODAREA CODURILOR CICLICE TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI http://stud.usv.ro/TTI/CURS/

 40. CURS 5 REGISTRE DE DEPLASARE CU REACŢIE (R.D.R.) UTILIZATE ÎN CODAREA ŞI DECODAREA CODURILOR CICLICE TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI http://stud.usv.ro/TTI/CURS/

 41. CURS 5 REGISTRE DE DEPLASARE CU REACŢIE (R.D.R.) UTILIZATE ÎN CODAREA ŞI DECODAREA CODURILOR CICLICE TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI http://stud.usv.ro/TTI/CURS/

 42. CURS 5 REGISTRE DE DEPLASARE CU REACŢIE (R.D.R.) UTILIZATE ÎN CODAREA ŞI DECODAREA CODURILOR CICLICE TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI http://stud.usv.ro/TTI/CURS/