digit ln u ebn materi l n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PowerPoint Presentation
Download Presentation
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. STÁT, JEHO FUNKCE A FORMY. FUNKCE STÁTU. Vnitřní garantovat základní práva a svobody občanů zachovávat vnitřní řád a spravedlnost přijímat fce , které společnost nezvládne sama: ekonomika, zdravotnictví, školství, sociální zabezpečení, kultura

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL' - ata


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
funkce st tu
FUNKCE STÁTU

Vnitřní

 • garantovat základní práva a svobody občanů
 • zachovávat vnitřní řád a spravedlnost
 • přijímat fce, které společnost nezvládne sama: ekonomika, zdravotnictví, školství, sociální zabezpečení, kultura

Vyberte správné odpovědi:

= čím víc má stát funkcí, tím méně/vícezasahuje a omezuje/rozšiřujesvobodu člověka

Vnější

 • podílet se na světovém míru, mezinárodní bezpečnosti, vzájemné spolupráci a pomoci
 • pomocí mezinárodních smluv umožňovat občanům spolupráci v oblasti ekonomiky, kultury, vzdělání, cestovního ruchu,…
 • obrana územní celistvosti
pr vn st t
PRÁVNÍ STÁT
 • Má právní řád a dá na jeho dodržování
 • právní řád omezuje státní moc proti zneužití
 • podmínkou fungování je nezávislé soudnictví

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Justice_and_law.png?uselang=cs

st tn suverenita
STÁTNÍ SUVERENITA
 • je základní podmínkou existence státu
 • neomezená moc státu = samostatnost, nezávislost státu
 • je nezcizitelná, nedělitelná, trvalá
 • může však dobrovolně převzít závazky z jiných organizací (EU, NATO)
 • 2 aspekty
  • suverenita vnitřní – nezávislost státní moci na jiném pol. subjektu
  • suverenita vnější – právo státu uzavírat mezinárodní dohody, navazovat a udržovat diplomatické styky
 • omezování suverenity:
  • vnější: ekonomická, politická, bezpečnostní závislost na jiných zemích
  • vnitřní: politické strany, nátlakové skupiny, církve,….
formy st tu
FORMY STÁTU
 • Podle funkce hlavy státu:
  • MONARCHIE x REPUBLIKA
 • Podle územně-správního členění:
  • UNIE x FEDERACE x KONFEDERACE
 • Podle toho, kdo vládne:
  • MONOKRACIE x SKUPINOVLÁDA
 • Podle formy režimu:
  • TOTALITNÍ FORMY VLÁDY x DEMOKRACIE
monarchie
MONARCHIE

Funkce hlavy státu je dědičná a doživotní

Typy monarchie:

 • absolutní – neomezená moc krále
 • konstituční– moc krále je omezena lidem – zvolí své zástupce do parlamentu, část moci má panovník, část parlament
 • parlamentní– panovník existuje spíše formálně – hlavní moc má parlament

http://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Crown,_Sword_and_Globus_Cruciger_of_Hungary.jpg?uselang=cs

republika
REPUBLIKA
 • prezident + vláda jsou voleni, jejich moc se odvíjí od občanů
 • parlamentní - vedoucí postavení má parlament
   • tomu je odpovědná vláda
   • může si vynutit demisi vlády = vyslovením nedůvěry
    • prezident:
     • volen parlamentem
     • omezené pravomoce
 • prezidentská – prezident jmenuje vládu, musí získat důvěru parlamentu, ten má právo vyslovit vládě nedůvěru
    • prezident:
     • nezávislý na Parlamentu
     • prezident volen přímo
     • má rozsáhlé pravomoci – veta, rozpustit parlament, vypsat předčasné volby,….
rozd lte n sleduj c zem dle funkce hlavy st tu
Rozdělte následující země dle funkce hlavy státu:

USA, Kanada, Saudská Arábie, Austrálie, Francie, Německo, Japonsko, Norsko, Velká Británie, Polsko, Maďarsko, Lichtenštejnsko

 • Vyberte 1 absolutní monarchii a 1 parlamentní monarchii
monarchie ve sv t
Monarchie ve světě

Absolutní monarchie

Konstituční monarchie

Parlamentní monarchie

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_monarchies.png?uselang=cs

slide11

KONFEDERACE

 • sdružení nezávislých suverénních států, které bylo vytvořeno k zajištění společných zájmů (obrana, zahraniční politika, hospodářství, finance)
 • Vznik na základě mezinárodních smluv
 • státní orgány jsou dvojí – jednotlivého státu + celé konfederace
  • jejich rozhodnutí musí schválit orgány jednotlivých států
  • př. USA 1778 – 1789, Benelux

FEDERACE

 • sdružení několika členských států
 • státní orgány, ústavy, zákony – dvojí, ale státní nesmí být v rozporu s federálními
 • federální orgány mají pravomoc rozhodovat na celém území federace
 • př. Německo, Austrálie, Belgie, Brazílie, Spojené arabské emiráty, USA,..

UNIE – jednotný stát, 1 právní řád, neexistují státní orgány části unie

podle toho kdo vl dne
PODLE TOHO, KDO VLÁDNE

Monokracie:

 • MONARCHIE (absolutní)– vláda jednoho krále
 • SOFOKRACIE – vláda filosofa
 • TYRANIE

Skupinovláda: když je stát ve válce, když zemře panovník, po převratu:

 • ARISTOKRACIE – vláda několika urozených
 • TIMOKRACIE – vláda několika nejsilnějších
 • TEOKRACIE – vláda duchovenstva (Vatikán)
 • OLIGHARCHIE – vláda několika nejbohatších
 • TECHNOKRACIE – vláda technické inteligence
 • BYROKRACIE – přemrštěná vláda úředníků
 • DEMOKRACIE – vláda nevědomého lidu
podle formy re imu
PODLE FORMY REŽIMU

TOTALITNÍ FORMY VLÁDY:

 • svévolná vláda, nepřipouští jiný názor (komunismus a fašismus – kapitola ideologie
 • cenzura
 • vláda pro vládce, ne ovládané
 • zneužívání zákonů
 • porušování lidských práv
 • hospodářství: neuznává tržní mechanismus, volný trh

AUTORITATIVNÍ REŽIMY– zákl.liberál.ekonomiky: uznává nerovnost mezi lidmi, volný trh, tržní hospodářství

  • Pravicové: frankismus, Pinochet, J. Amerika, Asijští tygři
  • Levicové: Portugalsko – Salazar, MuamarKadáfí – Libye, Ujamaa - Tanzánie
slide14

DEMOKRACIE

v užším slova smyslu = forma vlády, vláda lidu

v širším smyslu = bývá chápána jako politický řád, světový názor, politické přesvědčení

Znaky demokracie:

VLÁDA LIDU - lid je původním držitelem moci, takž veškerá moc od něj pochází

VLÁDA PRO LID = lid je jediným účelem státu

VLÁDA NA ČAS – moc svěřena vládnoucím na určitou dobu, pak volby

VLÁDA VĚTŠINY = státní vůle = vůle většiny

OCHRANA MENŠINY = menšina má mít možnost stát se většinou

PLURALITA = státní vůle formována na základě střetávání různých politických sil a zájmů = více PS, organizací – vzniká politický boj. Pluralita musí být garantována zákonem

respektování lidských práv

občané svobodní, právo odvolat se proti jednání státní moci k nezávislým soudům

decentralizace státní správy, ekonomika založena na svobodném podnikání, právo na soukromé vlastnictví

= všechny tyto znaky musí platit současně, jinak se o demokracii nejedná!!!