Digit ln u ebn materi l
Download
1 / 14

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. STÁT, JEHO FUNKCE A FORMY. FUNKCE STÁTU. Vnitřní garantovat základní práva a svobody občanů zachovávat vnitřní řád a spravedlnost přijímat fce , které společnost nezvládne sama: ekonomika, zdravotnictví, školství, sociální zabezpečení, kultura

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL' - ata


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Funkce st tu
FUNKCE STÁTU

Vnitřní

 • garantovat základní práva a svobody občanů

 • zachovávat vnitřní řád a spravedlnost

 • přijímat fce, které společnost nezvládne sama: ekonomika, zdravotnictví, školství, sociální zabezpečení, kultura

  Vyberte správné odpovědi:

  = čím víc má stát funkcí, tím méně/vícezasahuje a omezuje/rozšiřujesvobodu člověka

  Vnější

 • podílet se na světovém míru, mezinárodní bezpečnosti, vzájemné spolupráci a pomoci

 • pomocí mezinárodních smluv umožňovat občanům spolupráci v oblasti ekonomiky, kultury, vzdělání, cestovního ruchu,…

 • obrana územní celistvosti


Pr vn st t
PRÁVNÍ STÁT

 • Má právní řád a dá na jeho dodržování

 • právní řád omezuje státní moc proti zneužití

 • podmínkou fungování je nezávislé soudnictví

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Justice_and_law.png?uselang=cs


St tn suverenita
STÁTNÍ SUVERENITA

 • je základní podmínkou existence státu

 • neomezená moc státu = samostatnost, nezávislost státu

 • je nezcizitelná, nedělitelná, trvalá

 • může však dobrovolně převzít závazky z jiných organizací (EU, NATO)

 • 2 aspekty

  • suverenita vnitřní – nezávislost státní moci na jiném pol. subjektu

  • suverenita vnější – právo státu uzavírat mezinárodní dohody, navazovat a udržovat diplomatické styky

 • omezování suverenity:

  • vnější: ekonomická, politická, bezpečnostní závislost na jiných zemích

  • vnitřní: politické strany, nátlakové skupiny, církve,….


Formy st tu
FORMY STÁTU

 • Podle funkce hlavy státu:

  • MONARCHIE x REPUBLIKA

 • Podle územně-správního členění:

  • UNIE x FEDERACE x KONFEDERACE

 • Podle toho, kdo vládne:

  • MONOKRACIE x SKUPINOVLÁDA

 • Podle formy režimu:

  • TOTALITNÍ FORMY VLÁDY x DEMOKRACIE


Monarchie
MONARCHIE

Funkce hlavy státu je dědičná a doživotní

Typy monarchie:

 • absolutní – neomezená moc krále

 • konstituční– moc krále je omezena lidem – zvolí své zástupce do parlamentu, část moci má panovník, část parlament

 • parlamentní– panovník existuje spíše formálně – hlavní moc má parlament

http://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Crown,_Sword_and_Globus_Cruciger_of_Hungary.jpg?uselang=cs


Republika
REPUBLIKA

 • prezident + vláda jsou voleni, jejich moc se odvíjí od občanů

 • parlamentní - vedoucí postavení má parlament

  • tomu je odpovědná vláda

  • může si vynutit demisi vlády = vyslovením nedůvěry

   • prezident:

    • volen parlamentem

    • omezené pravomoce

 • prezidentská – prezident jmenuje vládu, musí získat důvěru parlamentu, ten má právo vyslovit vládě nedůvěru

  • prezident:

   • nezávislý na Parlamentu

   • prezident volen přímo

   • má rozsáhlé pravomoci – veta, rozpustit parlament, vypsat předčasné volby,….


 • Rozd lte n sleduj c zem dle funkce hlavy st tu
  Rozdělte následující země dle funkce hlavy státu:

  USA, Kanada, Saudská Arábie, Austrálie, Francie, Německo, Japonsko, Norsko, Velká Británie, Polsko, Maďarsko, Lichtenštejnsko

  • Vyberte 1 absolutní monarchii a 1 parlamentní monarchii


  Monarchie ve sv t
  Monarchie ve světě

  Absolutní monarchie

  Konstituční monarchie

  Parlamentní monarchie

  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_monarchies.png?uselang=cs


  KONFEDERACE

  • sdružení nezávislých suverénních států, které bylo vytvořeno k zajištění společných zájmů (obrana, zahraniční politika, hospodářství, finance)

  • Vznik na základě mezinárodních smluv

  • státní orgány jsou dvojí – jednotlivého státu + celé konfederace

   • jejich rozhodnutí musí schválit orgány jednotlivých států

   • př. USA 1778 – 1789, Benelux

    FEDERACE

  • sdružení několika členských států

  • státní orgány, ústavy, zákony – dvojí, ale státní nesmí být v rozporu s federálními

  • federální orgány mají pravomoc rozhodovat na celém území federace

  • př. Německo, Austrálie, Belgie, Brazílie, Spojené arabské emiráty, USA,..

   UNIE – jednotný stát, 1 právní řád, neexistují státní orgány části unie


  Podle toho kdo vl dne
  PODLE TOHO, KDO VLÁDNE

  Monokracie:

  • MONARCHIE (absolutní)– vláda jednoho krále

  • SOFOKRACIE – vláda filosofa

  • TYRANIE

   Skupinovláda: když je stát ve válce, když zemře panovník, po převratu:

  • ARISTOKRACIE – vláda několika urozených

  • TIMOKRACIE – vláda několika nejsilnějších

  • TEOKRACIE – vláda duchovenstva (Vatikán)

  • OLIGHARCHIE – vláda několika nejbohatších

  • TECHNOKRACIE – vláda technické inteligence

  • BYROKRACIE – přemrštěná vláda úředníků

  • DEMOKRACIE – vláda nevědomého lidu


  Podle formy re imu
  PODLE FORMY REŽIMU

  TOTALITNÍ FORMY VLÁDY:

  • svévolná vláda, nepřipouští jiný názor (komunismus a fašismus – kapitola ideologie

  • cenzura

  • vláda pro vládce, ne ovládané

  • zneužívání zákonů

  • porušování lidských práv

  • hospodářství: neuznává tržní mechanismus, volný trh

   AUTORITATIVNÍ REŽIMY– zákl.liberál.ekonomiky: uznává nerovnost mezi lidmi, volný trh, tržní hospodářství

   • Pravicové: frankismus, Pinochet, J. Amerika, Asijští tygři

   • Levicové: Portugalsko – Salazar, MuamarKadáfí – Libye, Ujamaa - Tanzánie


  DEMOKRACIE

  v užším slova smyslu = forma vlády, vláda lidu

  v širším smyslu = bývá chápána jako politický řád, světový názor, politické přesvědčení

  Znaky demokracie:

  VLÁDA LIDU - lid je původním držitelem moci, takž veškerá moc od něj pochází

  VLÁDA PRO LID = lid je jediným účelem státu

  VLÁDA NA ČAS – moc svěřena vládnoucím na určitou dobu, pak volby

  VLÁDA VĚTŠINY = státní vůle = vůle většiny

  OCHRANA MENŠINY = menšina má mít možnost stát se většinou

  PLURALITA = státní vůle formována na základě střetávání různých politických sil a zájmů = více PS, organizací – vzniká politický boj. Pluralita musí být garantována zákonem

  respektování lidských práv

  občané svobodní, právo odvolat se proti jednání státní moci k nezávislým soudům

  decentralizace státní správy, ekonomika založena na svobodném podnikání, právo na soukromé vlastnictví

  = všechny tyto znaky musí platit současně, jinak se o demokracii nejedná!!!


  ad