Download
internet i internetski servisi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Internet i internetski servisi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Internet i internetski servisi

Internet i internetski servisi

305 Views Download Presentation
Download Presentation

Internet i internetski servisi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Internet i internetski servisi Web site-ovi i analiza web site-ova

 2. Internet ili internet ? • Vlastito ime? • Pridjev • Institucija • Obilježja tehnologije • Primjeri legitimnih pitanja • Pravilno pisanje u drugim jezicima

 3. Internetsko nazivlje • Attachment -prilog, privitak, dodatak • •Bandwidth -širina pojasa, frekvencijski pojas • •Bookmark -oznaka • •Browser -preglednik • •Chat -razgovor, čavrljanje • •Compression -sažimanje, komprimiranje • •Domain -(mrežno) područje, domena • •Download -skidanje, učitavanje, preuzimanje • •e-mail -e-pošta • •File -datoteka • •Gateway -pristupnik • •Homepage -naslovnica, početna stranica, • •Host -glavno računalo • •Icon -sličica, ikonica • •Link -veza, poveznica • •Login -prijava • •Password -zaporka, lozinka • •Search -tražiti, pretraživati • •Site -(mrežno) mjesto, mrežne stranice, web-lokacija • •Update -obnoviti, ažurirati • •Upload -staviti, objaviti

 4. Internet skraćenice • •OMG • •AFK • •BTW • •LOL • •BRB • •ASAP • •FYI • •DND

 5. Sloboda Interneta u svijetu

 6. Internetski servisi (usluge) • •World Wide Web Web 2.0 • •E-mail (elektronička pošta) • •FTP (File transfer protocol) • •Chat Instant messaging (istovremeno slanje poruka) • •Usenet • •VoIP (engl. Voice over Internet Protocol) • •IPTV (Internet Protcol Television)

 7. Razine aplikacija Web-a 2.0 - Aplikacije 3.razine -postoje samo na Internetu i korisnost im raste proporcionialno sa povećanjem korištenja (eBay, Craigslist, Wikipedia, del.icio.us, Skype, AdSense...) - Aplikacije 2. i 1. razine -mogu funkcionirati offline, ali korist/značajke postižu online (Flickr, Google Docs, iTunes…) - Aplikacije 0.razine jednako funkcioniraju i offline i online (MapQuest, Yahoo! Local i Google Maps)

 8. Sastavnice Web-a 2.0 • Društveni networking • •Blogovi • •Folksonomija (tagiranje) • •RSS • •Forumi • •Trenutna audio i video komunikacija

 9. Evolucija web tehnologija

 10. Web site i web page • •Web site predstavlja više međusobno povezanih i uklopljenih web stranica koje su vlasništvo jednog subjekta • •Web stranica ili Web page je hipertekstualni dokument na Internetu

 11. Podjela web site-ova Organizacija prema funkcionalnosti: • ▫Osobni (personal website) • ▫Komercijalni (commercial website) • ▫Vladin (government website) • ▫Neprofitnih organizacija (non-proft organisation website)

 12. Funkcije web site-ova • 1.Privlačenje posjetitelja na web site (engl. Getting people to a Website), • 2.Zadržavanje posjetitelja na web site-u (engl. Keeping People at the Website) • 3.Privlačenje posjetitelja da ponovno dođu na web site koji su prethodno posjetili (engl. Getting People Back to the Website Once They've Left), • 4.Zaključivanje posla - kod prodaje (engl. Closing the Deal), • 5.Postprodajne uslugeiservis (engl. Working the Back – End)

 13. Namjena web site-a •Većina web site-ova u osnovi, neovisno o svojoj osnovnoj svrsi i funkciji, predstavljaju istodobno i novi promocijski medij tvrtke ▫informacije o tvrtki i njezinim proizvodima •Izravne i neizravne promocijske funkcije web stranica neke tvrtke, mogu biti: ▫promocija tvrtke i/ili proizvoda/događaja, ▫oglašavanje proizvoda/događaja, ▫stvaranje korporacijskog image-a, ▫unapređivanje prodaje (primjerice, podjela elektroničkih kupona), ▫kontakti s kupcima (osobito postprodajna komunikacija)

 14. Načela web site-ova • Jednostavnost prikaza • Jasna poruka

 15. Laka navigacija • Zanimljiv sadržaj

 16. Portali • •“Vrata” u Internet • •Web site koja predstavlja polazišnu točku prema drugim odredištima i aktivnostima na Internetu • •Mjesto pristupa informacijama kojeg čini više različitih, logički povezanih aplikacija koje su zajedničke većem broju korisnika • •Jedno mjesto pristupa različitim sadržajima i informacijama • •Presonalizacija aplikacija • •Bolja komunikacija između korisnika

 17. Što portal treba/može sadržavati? • •ažurne vijesti • •tražilica weba (npr. po ključnim riječima) • •katalog sadržaja • •internet trgovina • •e-mail • •chat • •forum • •ankete • •raznovrsni zabavni sadržaji • •servisne informacije • •oglasnik

 18. Ažurne vijesti • •Dinamičnost je jedna od glavnih karakteristika svakog portala • •Pružanje informacija u realnom vremenu što može biti od velike koristi za korisnika ▫Financijski izvještaji ▫Vremenska prognoza ▫Praćenje nogometne utakmice

 19. Personalizacija vs. prenatrpanost • •Glavni problem je prenatrpanost različitim sadržajima koji su tu radi širine ponude, ali to korisniku može biti vrlo zamorno • •Rješenje tog problema je u personalizaciji portala koja u današnjim portalima postaje sve više i više prisutna ▫Na taj način korisnik može odabrati koje sadržaje želi pregledavati, a koje ne želi.

 20. Podjela portala • •Horizontalni portali • •Vertikalni portali portali • •Transakcijski portali • •Osobni • •Regionalni • •Vladini • •Akademski • •Zabavni • •Ekološki • •Investicijski • •Ostali

 21. Horizontalni portali • •Horizontalni portali ili portali opće namjene ▫svojim servisima pokrivaju najrazličitija područja interesa. • •Najpopularniji hrvatski portali ▫www.index.hr, www.tportal.hr, www.iskon.hr, www.vip.hr, http://www.croportal.net/ • •Englesko govorno područje ▫wwww.yahoo.com, http://www.cnet.com/, http://www.msn.com/ • •Portal site-ovi poput Yahoo!-a u nastojanju da steknu konkurentsku prednost razvijaju posebne servise (lokalizirane sadržaje) za Europu, Aziju i druga specifična tržišta. ▫Yahoo! en Español je dizajniranza hispano tržište

 22. Vertikalni portali • •Informacije i usluge za točno određenu grupaciju web korisnika koji su međusobno povezani zajedničkim interesima kao što su dob, spol, profesija, vjera, etnička pripadnost i sl. • •"Portali sklonosti” • •S obzirom na užu temu koju obrađuju ili ciljanu publiku kojoj se obraćaju postižu izravnije i čvršće odnose s korisnicima kojima se obraćaju i u pravilu pružaju kvalitetniji sadržaj i bolji doživljaj svojim posjetiteljima. ▫Pokrivaju teme poput vijesti, sporta, vremena, gastronomije i sl., ili su namijenjeni posebnim ciljnim skupinama pa dobivaju i dodatno obilježje, primjerice, dječji, ženski i sl.

 23. O portalima u RH • •Hrvatski web prostor se razvija svakodnevno • •Hrvatsku kao malu zemlju karakterizira malo internetsko tržište koje je uz to i specifično po jeziku. • •U nas se nije za sada pojavio niti jedan svjetski (interacionalni) portal koji bi ponudio lokalizirane sadržaje tako da je hrvatski internetski prostor u ovom trenutku pokriven samo domaćim portalima.

 24. Zaključno o portalima • •Procjenjuje se da će u budućnosti portali još jače fokusirati svoje sadržaje prema točno određenim grupama korisnika informacija i usluga ili prema točno određenom segmentu tržišta • •Napretkom softwarea i mreža portale će u budućnosti zamijeniti ‘smart software’ ▫Inteligentni agenti koji će učeći o nama mijenjati svoje ‘ponašanje’ i , ovisno o našim željama i interesima, za nas pretraživati web

 25. Analiza web site-ova • •Statička analiza ▫Kvalitativne sastavnice ▫Web standardi • •Dinamička analiza ▫Aktivnosti web site-a u vremenskom periodu ▫Interakcija s korisnicima

 26. Analiza kvalitativnih sastavnica Tip analize i korišten alati ovise o... • ▫Tipu i namjeni web site-a • ▫Ciljnoj skupini • ▫Korištenim tehnologijama • ▫Značenju za širu javnost • ▫Okruženju

 27. Parametri evaluacije • •Različiti izvori nude različite kriterije ocjenjivanja • •Većina izvora koristi ili razrađuje osnovnih 5 kriterija evaluacije: ▫Accuracy – Točnost ▫Authority – Autoritet ▫Objectivity – Objektivnost ▫Currency – Ažurnost ▫Coverage – Obuhvat

 28. 1. Purpose - Svrha • •Primarna svrha postojanja web site-a • •3 osnovna tipa ▫Propagandni ▫Komercijalni ▫Informativni

 29. •Bitne sastavnice ▫About / O nama (stranica) ▫Mapa site-a ▫Indeksna stranica • •Domena i nastavak ▫com, net, org, edu, gov ▫Hr

 30. 2. Author - Autor • •Autor je osoba ili organizacija odgovorna za sadržaje na site-u • •Autor treba biti naveden ▫Webmaster ili dizajner se generalno ne smatraju autorima • •Kompetentost autora i kredibilitet • •Značaj stranice u okruženju • •Kontakt informacije

 31. 3. Contenet - Sadržaj • •Dva su ključna kriterija ▫Pristranost ▫Argumentiranost • •Valjani site trebao bi počivati na načelu objektivnosti te kompletnih informacija i podupirujućih argumenta • •Dokumentirani izvori informacija

 32. 4. Coverage - Obuhvat • •Pokrivenost teme sa relevantnim informacijama • •Često je potrebno pretražiti site-ove slične tematike • •Vrlo značajan kriterij za site-ove sa diskutabilnim temama

 33. 5. Currency - Ažurnost • •Objavljeni sadržaji trebali bi biti datirani • •Podaci su osjetljivi na vrijeme • •Bitne sastavnice ▫Vrijeme kreiranja stranice ▫Vrijeme objavljivanja informacije ▫Vrijeme ažuriranja ▫Stranica s novostima

 34. 6. Recognition - Prepoznatljivost • •Stvoreno mišljenje web zajednice ▫Kritike na web site ▫Povezanost s drugim site-ovima ▫Veze (linkovi) • •Pozicioniranost na tražilicama i web direktorijima ▫Google ▫Yahoo

 35. Statička analiza • •Ocjenjivanje vizualnih karakteristika ▫Korištene boje • ▫Fontovi ▫Raspored objekata ▫Intuitivnost ▫Strukturiranost ▫Preglednost • •Vizualne karakteristike - vrlo subjektivna procjena •Postaviti se u poziciju korisnika •Vizualni koncept mora se bazirati na sadržaju koji prezentira

 36. Dinamička analiza • Alati za dinamičku analizu site-ova ▫Google Analytics • •Pružanje detaljnih statističkih podataka o posjetiteljima promatranog web site-a • •Glavni sadržaji omogućuju webmasteru optimiziranje Google-ovog AdWords oglašavanja i marketinških kampanja pomoću statističkih informacija kao što su lokacija posjetitelja, dužina posjeta stranicama, te kako su došli do web site-a ▫Phlogger ▫CrazyEgg

 37. Izgled i organizacija web site-a • •Kakav web site treba imati za postizanje maksimalnog marketinškog učinka? • •Što će se najviše svidjeti određenoj publici? • •Koja će boja, stil ili veličina slova najviše ojačati dugoročno pozicioniranje ili kratkoročnu promociju?

 38. Savjeti za efikasnu web stranicu • •Pravilo F – stranica se čita/skenira u obliku slova F, stoga bi najvažnije informacije trebalo postaviti na vrhu i na lijevoj stranici ekrana • •Pravilo 3 klika – maksimalan broj klikova do potrebne informacije • •Pravilo 8 sekundi – maksimalno vrijeme potrebno za učitavanje web stranice ili sadržaja • •Pravilo obrnute piramide – potrebno je započeti tekstove sa zaključkom ili najvažnijim informacijama jer posjetitelj često nema strpljenja detaljno iščitati cijeli tekst

 39. Savjeti za efikasnu web stranicu (2) • •Kontakt – omogućiti korisniku da vas kontaktira putem web stranice • •Organizacija – prije postavljanja sadržaja na web potrebno je izraditi organizacijsku strukturu • •Mapa – potrebno je postaviti mapu site-a • •Pretraživač – korisnici češće koriste search box ili pretraživače nego navigaciju, • •Linkovi – potrebno je diferencirati interne linkove od linkova na eksterne web sadržaje • •Naslovnica (home page) – neka sadrži samo osnovne informacije o onome što site nudi • •Preglednost – koristiti različite veličine fontova kako bi označili naslove i podnaslove

 40. Najčešće pogreške web developera • Zastarjele informacije • Naglasak na dizajn • Dugotrajne flash animacije • Sadržaj koji korisnik ne može učitati a da se ne preuzme odgovarajući software • Postavljanje preambicioznog web site-a koji se teško održava • Nelogična ili preduga web stranica • Nedovoljno poznavanje web potencijala • Nekonzistentna web stranica (korištenje različitih boja ili dizajna unutar web stranice) • Korištenje verzala koji otežavaju čitanje • Nelogična struktura i prenatrpanost sadržaja

 41. Nekoliko primjera • •Pozitivni ▫Webby awards • •Negativni ▫Web pages that suck worst of 2010

 42. Funkcije za komunikaciju među posjetiteljima • •Svakog se dana pojavljuju novi alati koji posjetiteljima omogućuju međusobnu komunikaciju i komunikaciju s tvrtkama • •Na web site-ovima je sve više foruma, chatova, online sastanaka, online seminara, videokonferencija, telekonferencija i službi za potrošače uživo koje funkcioniraju putem chata “u četiri oka”

 43. Zaključno o evaluaciji • •Sam sadržaj i svrha stranice određuju najbitnije parametre evaluacije ▫Što se prezentira ▫Kako se prezentira ▫Kome je namjenjeno ▫Što se želi postići