mre e i internet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MREŽE I INTERNET PowerPoint Presentation
Download Presentation
MREŽE I INTERNET

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 27
Download Presentation

MREŽE I INTERNET - PowerPoint PPT Presentation

ian-stanley
212 Views
Download Presentation

MREŽE I INTERNET

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MREŽE I INTERNET PONAVLJANJE

 2. Koja je osnovna ideja Interneta? • slobodan pristup informacijama koje se nalaze na računalima povezanim u internetsku mrežu /21

 3. Računalna mreža je (jedan točan odgovor): • skup računala • skup povezanih računala koja razmjenjuju podatke ovisno o udaljenosti • skup povezanih računala koja razmjenjuju podatke neovisno o udaljenosti • skup pisača

 4. Po kojem modelu funkcionira struktura Interneta? • po modelu poslužitelj-klijent /21

 5. Nabroji vrste mreža obzirom na udaljenost računala lokalna mreža– LAN gradska mreža – MAN široko rasprostranjena mreža – WAN /21

 6. Koja su dva elementa potrebna za povezivanje s WAN mrežom? Modem Korisnički račun /21

 7. Imenuj dijelove prozora web preglednika pod brojevima Naslovna traka Traka izbornika Alatna traka Adresna traka /21

 8. Odaberi dva načela Interneta: • zatvorenost • programska neovisnost • privatnost • povezanost • neuslužnost /21

 9. Što je korisnik (client)? • osoba koja prihvaća podatke s poslužitelja • osoba koja neprekidno radi 24h na dan • računalo koje prihvaća podatke s poslužitelja • računalo koje neprekidno radi 24h na dan s vrlo brzim vezama prema Internetu /21

 10. Što je poslužitelj (server)? • osoba koja prihvaća podatke s poslužitelja • osoba koja neprekidno radi 24h na dan • računalo koje prihvaća podatke s poslužitelja • računalo koje neprekidno radi 24h na dan s vrlo brzim vezama prema Internetu /21

 11. Što je ISP? ISP (Interentserviceprovider) je davatelj Internet usluga tj. poduzeće koje pruža uslugu pristupa internetu svojim korisnicima /21

 12. Što je mrežni protokol? • adresa računala • način slanja e-maila • skup mrežnih pravila za prijenos podataka /21

 13. Što je FTP? protokol koji se koristi za prijenos datoteka između dva umrežena računala /21

 14. Koji je temeljni protokol internetske mreže? TCP/IP /21

 15. Dopuni rečenicu: Za pregledavanje web-stranica koristi se ______ protokol, a kod usluge prijenosa __________poruka koriste se POP i SMTP protokoli. /21

 16. Koje su osnovne usluge Interneta? • Google • e-mail • www • Facebook /21

 17. Što je modem? uređaj za pristupanje i povezivanje s Internetom putem analognih telefonskih veza /21

 18. Što znači download? download je preuzimanje datoteke sa web servera na osobno računalo /21

 19. Od čega se sastoji internetski korisnički račun? • lozinke • e-maila • korisničkog imena • nadimka /21

 20. Navedi dva problema koja može izazvati „preotvorenost“ Interneta? • neovlaštene upade u mrežu • opasnost od združenog napada na poslužitelj • krađu osobnih podataka • širenje virusa i crva • špijuniranje korisnikovih aktivnosti • nekontrolirano prenošenje neželjene pošte… /21

 21. Nabroji tri mrežna uređaja koji omogućuju povezivanje više računala s internetom? Preklopnik (Switch) , Usmjernik (Router) , Modem /21

 22. Što moramo imati da bismo se spojili na Internet? Strojnu opremu (računalo, modem), programsku opremu (Internet preglednik) i korisnički račun (račun davatelja Internet usluga) /21

 23. Objasni stalnu pretplatničku vezu (SubscribedConnection). predstavlja stalnu vezu s internetom , naplaćuje se samo količina prenesenih datoteka kroz mrežu /21

 24. Navedi neku e-mail adresu: ime.prezime@skole.hr /21

 25. Što su tražilice? (zaokruži točan odgovor) • specijalizirane web-stranice za pretraživanje podataka • izravne veze koje vode od jednog dokumenta k drugom • pojmovi upisani u Google /21

 26. Nabroji 3 davatelja Internet usluga (ISP) u Hrvatskoj. T-com, B.net, Iskon /21

 27. Kako su računala u našoj učionici spojena na Internet? Računala su umrežena u LAN mrežu pomoću preklopnika (switch-a), a iz njega su kabelom povezana na router (modem) koji je povezan s internetom. /21