slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IV Jornada dels Marxants PowerPoint Presentation
Download Presentation
IV Jornada dels Marxants

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

IV Jornada dels Marxants - PowerPoint PPT Presentation

astin
96 Views
Download Presentation

IV Jornada dels Marxants

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. IV Jornada dels Marxants Posem valor als mercats setmanals

  2. El Sr. Martí Ramoneda, president de l’Associació de Marxants del Maresme: Saluda I els convida a participar en la IV Jornada dels Marxants: “Posem valor als Mercats setmanals” que tindrà lloc a Mataró el proper 18 de Novembre 2013 per a més informació: neus@marxantsmaresme.cat Mataró, Octubre 2013

  3. “Posem valor als mercats setmanals” IV Jornada dels Marxants • 9,45h. Recepció dels assistents. Sala Burriach del Tecnocampus. • 10h. Benvinguda a la IV Jornada dels Marxants, per els senyors: • Sr. Martí Ramoneda . President de l’Associació de Marxants del Maresme. • Sr.MiquelRey. Regidor delegat de Promoció Econòmica i Innovació de l’Ajuntament de Mataró. • 10,15h. “La taxa municipal dels mercats setmanals, una taxa a revisar”. • A càrrec de : • Sr. Martí Ramoneda. President de l’Associació de Marxants del Maresme • Sr. Carles Sayol. Estudiant en practiques a la FAGEM, cursant ADE • i Gestió per a la Innovació al Tecnocampus. • 11,15h. Recés i cafè. • 11,30h. “Mercats setmanals vers mercats municipals”. • A càrrec de: • Sr. Alejandro Goñi. President de PIMEC – Comerç . Membre del comitè executiu de PIMEC. President del Mercat de la Concepció. Vicepresident del Consell de Ciutat de Barcelona. • 12,30h. Cloenda de la IV Jornada dels Marxants per : • Sr. Josep Mª Recasens. Director General de Comerç.

  4. OBJECTIUS La jornada dels Marxants 2013 es centrarà no a parlar de la crisi que senyoreja pel país, si no a parlar del desgavell que aquesta ha deixat al descobert en el tema de les taxes i la manca de pagament d’aquestes que es van produint cada cop de manera més sovint. Fent un sobreesforç econòmic, varem decidir encarregar la realització d'un estudi sobre el tema de les taxes i els conceptes que inclouen, centrat principalment en els mercats de la nostra comarca. Les ganes de fer ens porten a convidar-vos novament a assistir, amb desig de participar activament, a la IV Jornada dels Marxants:            “Posem valor als mercats setmanals”

  5. IV JORNADA DELS MARXANTS • Dia: 18 de Novembre 2013 • Lloc: Sala Burriach del TecnoCampus • Hora: 9,45h fins 13,30h. • Inscripciógratuïta • Terminid’inscripcions: 15/11/2013 • info@marxantsmaresme.cat • Assoc. Marxants del Maresme. Camí • Ral, 495 1r 1a MATARÓ • T. 937 415 980 - 937 577 400 • 671 180 796 • www.marxantsmaresme.cat

  6. Evolució dels Mercats Setmanals: Avui com ahir.

  7. Evolució dels mercats municipals