Hareketlilik mali y netim
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

Hareketlilik: Mali Yönetim. Kabul Mektubu. Ulusal Ajans tarafından gönderilen ve proje teklifinizin kabul edildiğine dair kabul mektubunu aldınız. Bu mektupta bütçe, yararlanıcı sayısı, değişim/yerleştirme süreleri belirtildi. Ulusal Ajans’ın sizden güncellemenizi isteyeceği bilgiler.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - astin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hareketlilik mali y netim

Hareketlilik:Mali Yönetim


Kabul mektubu
Kabul Mektubu

 • Ulusal Ajans tarafından gönderilen ve proje teklifinizin kabul edildiğine dair kabul mektubunu aldınız. Bu mektupta bütçe, yararlanıcı sayısı, değişim/yerleştirme süreleri belirtildi.


Ulusal ajans n sizden g ncellemenizi isteyece i bilgiler
Ulusal Ajans’ın sizden güncellemenizi isteyeceği bilgiler

UA’ya gönderilmesi gerekenler:

 • Sözleşmeyi imzalayacak kişiye ait tüm bilgiler, bu kişinin imza sirküsü;

 • Kuruluşun yasal statüsü ve mevcudiyeti (gerekli olduğu hallerde);

 • Banka tarafından verilmiş ve banka hesap detaylarını içeren yazı;

 • Toplam bütçe üzerinden yapılması planlanan harcamalara ilişkin detaylı açıklamave ilk anda yapılması istenen ödeme miktarı;

 • Ortak(lar)ın güncellenmiş listesi;

 • Proje, yerleştirme/değişim tarihlerinin ve yararlanıcı sayısının teyidi


S zle menizin haz rlanmas list eler
Sözleşmenizin hazırlanması: bilgilerlisteler

 • Yerleştirme/değişimin geçici listesi

  Her akış için (gidilecek aynı ülke için) :- yararlanıcı sayısı,

  - toplam hafta sayısı (yararlanıcı sayısı x süre)Geçici tarihler


S zle menizin haz rlanmas b t e
Sözleşmenizin hazırlanması:bütçe bilgiler

 • Hiçbir koşulda orijinal teklifteki miktarı aşamaz

 • Aldığınız kabul mektubunda belirtilen yararlanıcı sayısı ve toplam bütçeyle uyumlu olmalıdır.

  Geçici liste ve bütçe sözleşmenizin ekleri arasında olacaktır.


Banka hesap numaran z
Banka hesap numaranız bilgiler

 • Kuruluşunuz adınaaçılmış (vadesiz) bir banka hesabı olmalı.

 • Avro (€) hesabı olmalı.

 • Raporlarınız € üzerinden değerlendirilecektir.Bu sebeple bir dizi kur hesaplamaları yapmak durumunda kalabilirsiniz.

  Dikkat : Döviz kurundaki değişiklikler hiçbir şekilde Komisyon fonunu etkilemez.


S zle meniz genel ko ullar

Yükümlülük bilgiler

Çıkar çatışması

Sonuçların mülkiyeti

Gizlilik

Tanıtım

Projenin değerlendirilmesi

Tehir

Mücbir sebep

Hizmet alımları

Devir

Sona erme

Para cezaları

Ek sözleşmeler

Sözleşmeniz : genel koşullar


S zle meniz mali haz rl klar
Sözleşmeniz bilgiler : malihazırlıklar

 • Kabul edilebilir harcamalar

 • Ödeme talebinin onaylanması

 • Ödemelerle ilgili genel hükümler

 • Nihai mali katkının belirlenmesi

 • Geri alma

 • Kontroller ve denetimler


Ekler
Ekler bilgiler

Geçici liste ve düzeltilmiş bütçe sözleşmenizin eki olacaktır. Diğer ekler de şunlardır:

 • Orijinal proje teklifi

 • Ulusal İdari Mali El Kitabı

 • Ara (gerekiyor ise) ve final rapor modelleri

 • Raporlama için kod listesi

 • İstatistiksel verilerin raporlanması için şablon

 • Minimum şartları içeren standart sözleşme örneği

 • Yararlanıcı raporları

 • Ortaklık kalite taahhüdü


Kabul edilebilir harcamalar
Kabul edilebilir harcamalar bilgiler

 • Proje ile birebir bağlantılı ve tahmini bütçede belirtilmiş harcamalar

 • Projenin icrası için gerekli harcamalar

 • Makul ve desteklenebilir (para karşılığı değer-value for moneyvegerçekçi maliyetler-cost-effectiveness)

 • Proje süresi içerisinde yapılan harcamalar

 • Proje sahibinin borçlandığı ve hesabında kayıtlarının bulunduğu harcamalar

 • Teşhis edilebilir ve doğruluğu kanıtlanabilir harcamalar


Kabul edilebilir harcamalar neleri kapsar
Kabul edilebilir harcamalar: neleri kapsar bilgiler

Hareketlilik kalemi: Seyahat, sigortave iaşe ibate harcamaları

 • Seyahat ve sigorta harcamalarında yapılan gerçek harcamalar (fatura, tren veya uçak biletleri, biniş kartları)baz alınarak geri ödeme sözkonusu olabilir. Harcamalar para karşılığı değer ve gerçekçi maliyet (cost-effectiveness) kriterlerine dikkat edilerek yapılmalıdır.

 • İaşe ibate haftalık sabitoranlı harcırahüzerinden ödenir: her hedef grup için asgari sürelere uyulması gereklidir, ve seyahat belgelerinden yurtdışında gerçekleştirilen fiili süre kontrol edilir. Harcırahlar çeşitlidir: bakınız idari mali elkitabı.


Kabul edilebilir harcamalar neleri kapsar1
Kabul edilebilir harcamalar: neleri kapsar bilgiler

Pedagojik, dilsel ve kültürel hazırlığa yönelik harcamalar (sadece yerleştirme projeleri içindir)

 • Orijinal başvuruda belirtilmiş olması gereklidir.

 • Bu hazırlık harcamaları için yapılan gerçek harcamalar baz alınarak geri ödeme sözkonusu olur. Ancak 13 haftaya kadar yararlanıcı başına 200€, 13-17 hafta arası 300€, 17 haftadan sonrası 500€ aşılamaz (her seçim döneminde her bir proje sahibi kuruluşun alabileceği tavan miktar 25000€’dur.)


Kabul edilebilir istisnai harcamalar
Kabul edilebilir istisnai harcamalar bilgiler

 • Dezavantajlı gruplara yönelik küçük projelerin hazırlık ve izlenmesi için seyahat ve ibate harcamaları.

 • Engelli kişilere özel iaşe ibate (teklifte belirtildiği ve UA tarafından kabul edilen).

 • İlk başvurusu kabul olan KOBİ’ler için azami 500 €.


Kabul edilebilir harcamalar neleri kapsar2
Kabul edilebilir harcamalar bilgiler: neleri kapsar

Yönetim ve izleme kalemi ödemeleri götürü usulde yapılır: 13 haftaya kadar 100 €, 13 haftadan sonra 200 €.

Özetle:

 • Sabit oranlı harcırah (faturalandırılması gerekmez), yerleştirme süresine bağlıdır: Yönetim izleme harcamaları, iaşe ibate bedelleri ve KOBİ’lere verilen istisnai fon

 • Gerçek harcamalarfatura, bilet vb. Şekillerde desteklenmesi gerekir: sigorta ve seyahat

 • Gerçek harcamalartavan ödemeler gözönünde bulundurularak fatura ile deteklenmelidir: pedagojik, dilsel, kültürel hazırlık.


S zle me s zle medir
Sözleşme sözleşmedir bilgiler !

 • Unutmayınız ! Projeniz sözleşmenizin eklerinden birisi olan orijinal teklifinize uygun bir şekilde gelişmelidir.

 • Projenize sağlanan fon, size kabul mektubunda belirtilen belirli sayıda yararlanıcı için geçerlidir. Eğer kabul edilenden daha az sayıda yararlanıcı gönderirseniz, sadece gidenler için ödeme alırsınız. Sadece kabuledilebilirharcamalar gözönüne alınacaktır.

 • Sözleşme koşullarında meydana gelebilecek herhangi bir değişikliğin Ulusal Ajans’taki projenizden sorumlu kişiye en azından e-posta ile bilgi verilmesi gerekir. Karşılığında siz de yazılı teyit alacaksınız.


Raporlama b l m
Raporlama bölümü bilgiler !

 • Son anı beklemeyin ! İşlemlerinize başlamadan önce rapor modellerini okumayı ihmal etmeyiniz !

 • Rapor hazırlıklarınızın sürekli olması işlerin sizin açınızdan daha kolaylaştırır !Bu aynı zamanda, ek ödeme talep edebilmenizi sağlayacaktır !

 • Gerekli olabilecek tüm belgeleri saklayınız !

 • Yararlanıcılarınızı sorumlulukları konusunda haberdar ediniz !


Leopass rap4leo
Leopass bilgiler-Rap4Leo


Dikkatle okunmas gerekenler
Dikkatle okunması gerekenler bilgiler

 • Tabii ki sözleşmeniz ve ekleri !

 • Hareketlilik : Proje sahipleri için rehber

 • 2005 İdari ve mali elkitabı


Hareketlilik mali y netim

İyi şanslar bilgiler!