objem n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Objem PowerPoint Presentation
Download Presentation
Objem

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Objem - PowerPoint PPT Presentation


  • 332 Views
  • Uploaded on

Objem. Vojtěch Vinduška a Mirek Jehlička. Objem. Jednotka 1 m3 metr krychlový Značka V Objem tělesa vyjadřuje, jaký prostor těleso zaujímá. Objem má dvojí druh jednotek: 1. Odvozené od metru krychlového. 2. Odvozené od litru.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Objem' - baina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
objem
Objem

Vojtěch Vinduška a Mirek Jehlička

objem1
Objem
  • Jednotka 1 m3 metr krychlový
  • Značka V
  • Objem tělesa vyjadřuje, jaký prostor těleso zaujímá.
  • Objem má dvojí druh jednotek:
  • 1. Odvozené od metru krychlového.
  • 2. Odvozené od litru.
zapamatuj si 1 decimetr krychlov je 1 litr 1 centimetr krychlov je 1 mililitr

Jednotky objemu 1 m3 = 1 000 dm3 hektolitr 1 hl = 100 l1 dm3 = 1 000 cm3 decilitr 1 dl = 0,1 l1 cm3 = 1 000 mm3 mililitr 1 ml = 0,001 l

Zapamatuj si !1 decimetr krychlový je 1 litr.1 centimetr krychlový je 1 mililitr

slide5

Rovnice pro výpočet objemuRovnice objemu:

Těleso Rovnice Proměnné

krychle: (kde s je délka strany)

kvádr: (kde a,b,c jsou délky stran)

pravidelný hranol: (Sp = obsah podstavy, v = výška)

pravidelný jehlan: (Sp = obsah podstavy, v = výška)

válec: (r = poloměr podstavy, v = výška válce)

koule: (r = poloměr)

kulová výseč: (r = poloměr, v = výška příslušné kulové úseče)

elipsoid: (a, b, c = poloosy elipsoidu)

jehlan: (Sp = obsah podstavy, v = výška po vrchol)

kužel : (r = poloměr kružnice podstavy, v = výška)

[editovat]

Další používané jednotky

decimetr krychlový dm³

centimetr krychlový cm³

milimetr krychlový mm³

hektolitr hl

litr l

decilitr dl

centilitr cl

mililitr ml

kubík

slide6

jednoduchý převod: 1 m3 = 1 000 dm3 = 1 000 000 cm3 = 1 000 000 000 mm3

[editovat]

Jednotky mimo soustavu SI

Britské (UK)

bushel

fluid ounce

gallon

pint

Americké (US)

barel

bushel

gallon

fluid ounce

liquid pint

Jiné

aam

[editovat]

Měřidla

odměrný válec

slide7

Staré slovenské jednotky

Nejstarší jednotky neměly přesně matematicky určenou velikost. Jejich rozměry se většinou odvozovaly od rozměrů lidského těla nebo měřeného objektu. Velikost jednotek se také lišila kraj od kraje a to až do 14. století, kdy pro měření královské půdy začaly platit tzv. královské míry.

V roce 1405 vydal král Zikmund dekret, který sjednocoval míry a váhy používané na zemí Uherska podle tzv. budínských měr. Dekret ale neuváděl konkrétní určení velikosti měr. Dalším (neúspěšným) pokusem sjednotit míry a váhy byl zákon Ladislava II. Jagelonského z roku 1504 o povinném používání zákonných měr při obchodování. Ke sjednocení nepřispěly ani snahy habsburků o zavedení rakouského měrného systému na území celé monarchie (např. roku 1551 Ferdinand I. zvětšil mericu a uherský sněm to vzápětí zamítl).

slide8

V roce 1807 uherský sněm s konečnou platností rozhodl o sjednocení měrných jednotek na základě bratislavských měr. Obsah merice byl přesně určený na 64 holieb (54,297 6 litru). Následně roku 1848 byl obsah holby stanoven na 45,599 5 vídeňského kubického palce. Od takto upravené jednotky se vypočetl obsah dalších dutých měr.

V roce 1858 byly na celém území monarchie uzákoněny dolnorakouské míry. S platností od 1. ledna 1876 bylo následně uzákoněno používání metrické soustavy.

Délka

V dávné minulosti se pro určení vzdálenosti používaly měrné jednotky, které neměly přesně matematicky určenou velikost. Známé jsou přibližně určené jednotky používané na území Uherska ještě ve 13. století, např. hod kameňom (45 m), hod kyjakom (30 m), hod sekerou (60-70 m).

slide9

Slovenské (uherské) délkové míry platné od 15. století:

1 piaď = 0,212 5 m

1 lakeť = 0,425 m

1 kráľovská siaha = 2,125 m

Slovenské (uherské) délkové jednotky platné v 1. polovině 19. století - převod na metr:

1 ponkt = 0,000 182 917 m

1 čiarka = 0,002 195 m (1 čiarka = 12 ponktov)

1 palec = 0,026 340 1 m (1 palec = 12 čiarok)

1 stopa = 0,316 080 6 m (1 stopa = 12 palcov)

1 lakeť = 0,737 53 m (1 lakeť = 2 stopy a 4 palce)

1 siaha = 1,896 483 m (1 siaha = 6 stop)

1 uhorská míľa = 8 533,6 m

Slovenské (uherské) délkové míry platné do 1. čtvrtiny 18. století (platné od roku 1311 - listina bratislavské kapituly) - převod na metr:

1 piaď = 0,180 051 m

1 lakeť = 0,360 102 m

1 kráľovská siaha (amplexus regalis) = 1,800 51 m

slide10

Vídeňskéjednotky

Vídeňský měrný systém byl poslední předmetrický systém měr používaný na našem území. Vídeňské jednotky platily v letech 1764-1876. V roce 1872 byl vydán zákon (zákon č. 16/1872, jímž se vydával nový řád měr a vah), který zavedl metrický systém. Stávající vídeňské jednotky platily ještě nějakou přechodnou dobu - zákon určoval přepočet těchto jednotek na metrické jednotky. Metrická konvence byla v Rakousku přijata v roce 1875.

Seznamy uvádí výběr jednotek, které vídeňský měrný systém obsahoval. Objem

slide11

Vídeňské jednotky veličiny objem:

1 žejdlík = 0,000 358 m3

1 holba = 0,000 707 m3

1 máz = 0,001 415 m3

1 vědro = 0,056 589 m3

1 krychlová stopa = 0,031 578 67 m3

1 krychlový sáh = 6,820 992 m3