Oppgaver p tvers av departementsomr dene hvordan modifisere sektorkratiet
Download
1 / 13

Oppgaver på tvers av departementsområdene - hvordan modifisere sektorkratiet? - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Oppgaver på tvers av departementsområdene - hvordan modifisere sektorkratiet?. Departementsråd Ellen Seip. Sektorkratiet. AID. FKD. FAD. FD. HOD. JD. KKD. KRD. KD. LMD. MD. NHD. OED. SD. UD. BLD. FIN. Gran kommune. Sosial-tjeneste. Helse-tjeneste. Omsorgs- tjeneste.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Oppgaver på tvers av departementsområdene - hvordan modifisere sektorkratiet?' - aspen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Oppgaver p tvers av departementsomr dene hvordan modifisere sektorkratiet

Oppgaver på tvers av departementsområdene - hvordan modifisere sektorkratiet?

Departementsråd Ellen Seip


Sektorkratiet
Sektorkratiet

AID

FKD

FAD

FD

HOD

JD

KKD

KRD

KD

LMD

MD

NHD

OED

SD

UD

BLD

FIN

Gran kommune

Sosial-tjeneste

Helse-tjeneste

Omsorgs-tjeneste

Psykisk helse-

tjeneste

Voksen-opplæring

Flyktning-tjeneste


En oppsplittet arbeids og velferdsforvaltning
En oppsplittet arbeids- og velferdsforvaltning

 • Tre etater - 16 000 årsverk

 • Halvparten av befolkningen er til enhver tid brukere

 • Forvaltet 255 milliarder kroner

 • Noen ble ”kasteballer” – andre ble ”innelåst”


Virkeligheten for brukeren
Virkeligheten for brukeren

ARBEID

TRYGD

SOSIAL-HJELP


Vi s ogs
Vi så også…

 • 700 000 personer i yrkesaktiv alder midlertidig eller varig borte fra arbeidslivet

 • Endringer i befolkningens alderssammensetning

  • Økt etterspørsel etter tjenester


Antall yrkesaktive pr pensjonist
Antall yrkesaktive pr. pensjonist

1967: 3,9

2007: 2,6

2050: 1,8


Det politiske oppdraget
Det politiske oppdraget

 • En mer brukervennlig, samordnet og effektiv forvaltning

 • Flere i arbeid eller aktiv virksomhet

 • Færre på trygd eller stønad


Arbeids-etaten

Sosial-kontoret

Trygde-etaten


Status i utlendingsforvaltningen
Status i utlendingsforvaltningen

 • Sterk økning i antall saker

 • 2007: 375 000 førstegangs- og klagesvedtak

  • Økning på 70% siden 2001

 • Vesentlig ekstrabelastning i alle ledd

 • Problemer med ressursbruk og saksbehandlingstid

  • Stadige tilleggsbevilgninger


UNE

IMDi

BUF

UDI

Politiet


Oppdrag
Oppdrag

 • Få ned restansene

 • Få kontroll over utgiftsutviklingen

 • Brukerorientering?


Svar arbeidet pekte p
SVAR-arbeidet pekte på

 • Mange aktører på departements- og etatsnivå

 • Ulike styrings- og finansieringssystemer

 • Lite overordnet, helhetlig styring

 • Aktørene har ulike eierskap til oppgaven

 • Uklar grensedragning mellom aktørene skaper dobbeltarbeid


Suksesskriterier for samordningsprosesser

 • Politikerne må ta eierskap

 • Nyttige rutiner og prosesser for politisk avklaring

 • Budsjettarbeidet – en utfordring for samordning

 • Samordning må forankres høyt oppe i hierarkiet

 • Administrativ organisering må tilpasses terreng-, vær og føreforhold

 • Samordning er også mennesker


ad