slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZNAK PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZNAK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

ZNAK - PowerPoint PPT Presentation


 • 269 Views
 • Uploaded on

ZNAK. Znak, Gdynia 2006, Martyna Skura. Czerwony Krzyż. odwrócone barwy flagi Szwajcarii kongres w Genewie w 1863 r. jako znak ochronny wojskowych służb medycznych symbol organizacji. Znak, Gdynia 2006, Martyna Skura. Czerwony Półksiężyc. odwrócenie barw flagi Turcji

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZNAK' - aspen-palmer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
ZNAK

Znak, Gdynia 2006, Martyna Skura

czerwony krzy
Czerwony Krzyż
 • odwrócone barwy flagi Szwajcarii
 • kongres w Genewie w 1863 r. jako znak ochronny wojskowych służb medycznych
 • symbol organizacji

Znak, Gdynia 2006, Martyna Skura

czerwony p ksi yc
Czerwony Półksiężyc
 • odwrócenie barw flagi Turcji
 • używany w krajach muzułmańskich
 • stosowany od 1929 roku

Znak, Gdynia 2006, Martyna Skura

czerwony lew i s o ce
Czerwony Lew i Słońce
 • używany w Iranie
 • stosowany od 1929 roku
 • od 1980 zaprzestano używania tego znaku, ale nadal jest on rozpoznawany

Znak, Gdynia 2006, Martyna Skura

slide5
Te trzy znaki zatwierdzono w art. 38 I Konwencji Genewskiej z 1949 r. jako znaki ochronne wojskowych służb medycznych.

Znak, Gdynia 2006, Martyna Skura

czerwony kryszta
Czerwony Kryształ
 • III Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich, 2005
 • Stosowany w Izraelu i Erytrei

Znak, Gdynia 2006, Martyna Skura

god o jako symbol ochronny zastosowanie ochronne
GODŁO JAKO SYMBOL OCHRONNY - ZASTOSOWANIE OCHRONNE

Podstawowe zastosowanie godła: w czasie konfliktu zbrojnego stanowi ono widzialny dowód ochrony, ustanowionej przez Konwencje Genewskie. Wskazuje walczącym, że

 • osoby (ochotnicy Stowarzyszeń krajowych, personel medyczny, delegaci MKCK i in.),
 • jednostki medyczne (szpitale, punkty pierwszej pomocy itp.)
 • środki transportu (lądowego, morskiego lub powietrznego)

są chronione przez Konwencje Genewskie i ich Protokoły Dodatkowe.

Godło, spełniając funkcję ochronną, musi wywoływać właściwy odruch u walczących - odruch poszanowania i powściągliwości. Powinno mieć zatem duże wymiary.

Znak, Gdynia 2006, Martyna Skura

god o jako symbol przynale no ci do ruchu zastosowanie informacyjne
GODŁO JAKO SYMBOL PRZYNALEŻNOŚCI DO RUCHU - ZASTOSOWANIE INFORMACYJNE

Godło mające zastosowanie informacyjne wskazuje, zwłaszcza w czasie pokoju, że dana osoba lub obiekt są związane z

 • MRCKiCP
 • SKCKiCP
 • MFSCKiCP
 • MKCK

W takim przypadku godło powinno mieć niewielkie wymiary. Godło ma także przypominać, że instytucje te działają zgodnie z Podstawowymi Zasadami Ruchu, a zatem stanowi również symbol: Humanitaryzmu, Bezstronności, Neutralności, Niezależności, Dobrowolności, Jedności I Powszechności.

Znak, Gdynia 2006, Martyna Skura

ochrona znaku czerwonego krzy a jest obowi zkiem polskiego czerwonego krzy a wynikaj cym z
Ochrona znaku czerwonego krzyża jest obowiązkiem Polskiego Czerwonego Krzyża wynikającym z:
 • prawa międzynarodowego (Konwencje Genewskie o ochronie ofiar wojny z 1949 r.)- Polska jest ich stroną od 1954 roku
 • Ustawy o PCK z 1964 roku
 • Statutu PCK,
 • "Regulaminu ochrony znaku" uchwalonego przez Radę Delegatów MKCK i CP,

Znak, Gdynia 2006, Martyna Skura

wyj tkami od tej zasady s
Wyjątkami od tej zasady są:
 • Znaki drogowe ze znakiem czerwonego krzyża, ale tylko te wymienione w konwencji wiedeńskiej z 1968r
 • Ambulanse i punkty udzielające tylko i „wyłącznie bezpłatnej pomocy lekarskiej rannym i chorym” za zgodą stowarzyszenia krajowego;
 • Produkty i usługi oznaczone znakiem PCK za zgodą i na warunkach określonych przez Prezydium ZG PCK;
 • Znaki MKCK i MFSCKiCP;
 • Wykorzystanie znaku dla zademonstrowania prawidłowego użycia

Znak, Gdynia 2006, Martyna Skura

ochrona znaku
Ochrona znaku

Znaki CK i CP są podstawą wszelkiej działalności humanitarnej: winny chronić zarówno ofiary jak i tych, którzy spieszą im z pomocą.Ochronny wizerunek znaku należy tworzyć już w czasie pokoju, bo gdy rozpoczynają się działania zbrojne, może być za późno na zwalczanie nadużyć.Zapobieganie w czasie pokoju naśladownictwu i niewłaściwemu używaniu znaku daje pewność, że ofiary konfliktu nie będą pozostawione samym sobie, a ci, którzy niosą im pomoc będą mieli poczucie bezpieczeństwa niezbędne do wykonywania swojej pracy.

Znak, Gdynia 2006, Martyna Skura

nadu ycia znaku mo na podzieli na trzy g wne kategorie
Nadużycia znaku można podzielić na trzy główne kategorie:
 • Wiarołomstwo (perfidia) - to użycie znaku czerwonego krzyża w sposób niezgodny z międzynarodowym prawem humanitarnym. Najczęściej w trakcie konfliktu zbrojnego;
 • Uzurpacja - to posługiwanie się znakiem czerwonego krzyża przez podmioty nieuprawnione do tego. Najczęściej w celu uzyskania korzyści materialnych.
 • Naśladownictwo - to posługiwanie się znakiem podobnym pod względem koloru i kształtu do znaku czerwonego krzyża w celu osiągnięcia korzyści wynikającej z podobieństwa.

Znak, Gdynia 2006, Martyna Skura

slide20
Każdy z nas winien strzec i umacniać ochronne znaczenie znaku. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie tej szczególnej wartości ochronnej znakowi, który jutro może uratować nam życie.

Znak, Gdynia 2006, Martyna Skura

slide21
Dziękuję za uwagę!!!

Znak, Gdynia 2006, Martyna Skura