rekrutacja 201 3 l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Rekrutacja 201 3

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Rekrutacja 201 3 - PowerPoint PPT Presentation


  • 260 Views
  • Uploaded on

Rekrutacja 201 3. do szkół ponadgimnazjalnych w roku 201 3 jest realizowana elektronicznym systemem KSEON Optivum. Rekrutacja 201 3. Adres internetowy elektronicznego systemu naboru: www.powiatkrotoszynski.edu.com.pl lub https://powiatkrotoszynski.edu.com.pl/Kandydat. Harmonogram.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rekrutacja 201 3' - aspasia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rekrutacja 201 3

Rekrutacja 2013

do szkół ponadgimnazjalnych

w roku 2013 jest realizowana elektronicznym systemem

KSEON Optivum.

rekrutacja 201 32

Rekrutacja 2013

Adres internetowy elektronicznego systemu naboru:

www.powiatkrotoszynski.edu.com.pl

lub

https://powiatkrotoszynski.edu.com.pl/Kandydat

harmonogram
Harmonogram
  • od 20.05 do 04.06.2013 do godz. 15:00- rejestracja kandydatów w systemie rekrutacji elektronicznej i składanie podań w szkole pierwszego wyboru,
  • Od 5.06 do 26.06.2013 do godz. 15.00 – ewentualna zmiana preferencji przez kandydatów,
  • od 28.06 do 02.07 2013 do godz. 15:00 – wprowadzanie osiągnięć (kandydaci wypełniają formularz osiągnięć na stronie internetowej systemu naboru (oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum i wyniki testu gimnazjalnego oraz pozostałe osiągnięcia – sukcesy na konkurach przedmiotowych i zawodach sportowych) i dostarczają do szkoły pierwszego wyboru potwierdzone kopie świadectw i wyników testu gimnazjalnego

Kandydat powinien sprawdzić na swoim koncie w Systemie poprawność wprowadzonych i zaakceptowanych danych. W przypadku wykrycia niezgodności należy niezwłocznie skontaktować się ze szkołą pierwszego wyboru.

harmonogram4
Harmonogram
  • 04.07.2013 – ogłoszenie list zakwalifikowanych kandydatów do szkół (informacja na stronie elektronicznego naboru po zalogowaniu się kandydata na swoje konto oraz listy wywieszone w szkołach ponadgimnazjalnych).
  • od 04.07.2013 do 08.07.2013 do godz. 13:00 -

Kandydat sprawdza, do jakiego oddziału został zakwalifikowany i składa oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w szkole prowadzącej ten oddział.

UWAGA!!!!!

Nie złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w terminie oznacza bezpowrotną rezygnację z możliwości przyjęcia do danej klasy. Kandydat taki będzie mógł ubiegać się o przyjęcie wyłącznie w ramach rekrutacji uzupełniającej.

  • 9.07.2013 godz. 13:00

Kandydat sprawdza w Internecie lub na liście wywieszonej w szkole czy jest przyjęty.

  • od 9.07.2013 13:00 do 11.07.2013 do godz. 13:00 – rekrutacja uzupełniająca
rejestracja kandydat w17
Rejestracja kandydatów

Wydrukowane i podpisane podanie przez jednego z rodziców/opiekunów prawnych należy dostarczyć do szkoły ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru do dnia 04czerwca 2013 r do godz. 15:00.

Nie czekaj do ostatniej chwili !!!

wprowadzanie osi gni24
Wprowadzanie osiągnięć
  • Osiągnięcia, czyli oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum i wyniki testu gimnazjalnego oraz osiągnięcia sportowe i przedmiotowe należy wprowadzić zgodnie z posiadanymi dokumentami je potwierdzającymi.
rekrutacja 201 325
Rekrutacja 2013

Kandydatom życzymy przyjęcia do wybranej szkoły 