Hvordan stopper vi mobning
Download
1 / 28

Hvordan stopper vi mobning? - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Hvordan stopper vi mobning?. Hvad er mobning?. Personlig forfølgelse og nedbrydning af en person over længere tid (min. 3 uger) Man kan komme styrket ud af en konflikt, men kun svækket af mobning Mobning er ikke en konflikt, men et OVERGREB Udføres ofte af flere personer sammen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hvordan stopper vi mobning?' - ashtyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Hvad er mobning
Hvad er mobning?

 • Personlig forfølgelse og nedbrydning af en person over længere tid (min. 3 uger)

 • Man kan komme styrket ud af en konflikt, men kun svækket af mobning

 • Mobning er ikke en konflikt, men et OVERGREB

 • Udføres ofte af flere personer sammen

 • At drille negativt og blive ved

 • At ville have magt over andre, magtdemonstration

 • Topper nogle steder i 2-3. Klasse, andre steder i 5-6. klasse

 • Voksnes mobberi er ofte resultat af langvarig konfliktoptrapning


Mobbeland
Mobbeland

 • Supermobbere

 • Hjælpemobbere

 • Passive, der anerkender mobning

 • Passive, der ikke anerkender mobning

 • Ofre

 • Dem, der prøver at hjælpe mobbeofre


Mobning chikane og anden d rlig opf rsel
Mobning, chikane og anden dårlig opførsel

 • Dårligt sammenhold

 • Dårlig kommunikation

 • Dårlig eller ingen handleplan

 • For lavt bundniveau for god opførsel

 • Ledersvigt

 • Arbejdspres, for lidt tid

 • FOR stor homogenitet

 • Omsorgssvigt i barndom

 • OG MEDFØRER:

 • Klikedannelser

 • Sladder og bagtalelse

 • Udstødelse og isolation

 • Psykisk terror


Supermobberen
Supermobberen

 • Har en dårlig fornemmelse for, hvad der er rigtigt eller forkert, eller undertrykker den

 • Svag forståelse for, hvordan andre har det

 • Svært ved at have ondt af nogen

 • Stærke personer i destruktiv udgave

 • Vil gerne dominere i en gruppe


Hj lpemobberen

Ved godt, at det er forkert

Gør det for selv at slippe

Gør gengæld, (mobfer)

Tør ikke alene

Har måske lavere selvværd end gennemsnittet

Føler sig tit upopulær og bliver holdt udenfor

Forherliger mobning og søger mod supermobberen

Hjælpemobberen


Passive der anerkender mobning
Passive, der anerkender mobning

 • Ved godt, at det er forkert

 • Lægger fælder og laver intriger

 • Bagtaler og sladrer, og sørger for at gryden bliver holdt i kog


Passive der ikke anerkender mobning
Passive, der ikke anerkender mobning

 • Afmægtige

 • Tør ikke gøre noget

 • Konfliktsky

 • Bange for, at det skal gå ud over dem selv

 • Mister måske i lighed med resten af klassen eller arbejdspladsen evnen til at føle medlidenhed


Mobbeofre
Mobbeofre

 • Alle typer

 • Kan have lavere selvværd end gennemsnittet

 • Kan være nem at tirre

 • Kan være dårlige til at sige fra eller forsvare sig

 • Voksne gentager måske adfærdsvaner fra barndommen


Hj lpere til mobbeofre
Hjælpere til mobbeofre

 • Godt selvværd

 • Stor tålmodighed

 • Høj tolerance

 • Aktive fredsbevarere

 • Modige mennesker, de steder, der ikke yder beskyttelse


De mest brugte emner for mobning
De mest brugte emner for mobning

 • Udseende

 • Øgenavne

 • Væremåde

 • Oprindelse, tro

 • Interesser, hobbier, meninger

 • Vaner

 • Madpakken

 • Faglige evner eller modsatte

 • Sociale begivenheder for børn (dødsfald, skilsmisse, arbejdsløshed)

 • Sprog

 • Hvad som helst

 • Udelukkelse og udstødelse er resultatet


At blive mobbet kan v re en social katastrofe helle rab l
At blive mobbet kan være en social katastrofe (Helle Rabøl)

 • Ensomhed

 • Perfektionisme, for store krav til sig selv

 • Ødelagt barndom og liv

 • Dårlige tanker om sig selv, lavt selvværd

 • Kriminalitet for både mobber og mobbeoffer

 • Dårligt helbred

 • Psykiske sygdomme, angst, stress og depression

 • Misbrug, piller og alkohol


Passivitet g der jorden for mobning
Passivitet gøder jorden for mobning

 • Hvad kan være stikord til de bedste våben imod mobning?

 • Hvordan hæver vi bundniveauet for god opførsel?


Stop mobning og h v bundniveauet
Stop mobning og hæv bundniveauet

 • Lav en klar plan for skolen eller arbejdspladsen, der FUNGERER i hverdagen, eks: klassemødet

 • Lav sanktioner/beskyttelse mod mobning

 • Fokuser på bedre samvær og bedre dialog

 • Nærvær og tid sammen

 • Sig tingene, som de er

 • Skab tryghed og et trygt kommunikationsrum

 • Lær tålmodighed, hav plads til fejl og dårlig opførsel

 • Arbejd for grønt adfærdsmiljø

 • Fra lydighed til ansvarlighed, fra passiv til aktiv


Skolens vej l rernes p dagogernes rolle
Skolens vej: Lærernes/pædagogernes rolle

 • Kan læreren lide sine elever?

 • Ser på tonen og stemningen på lærerværelset/personalerummet. F. eks. at nedtone evt. sladder om elever/børn

 • Optræder f.eks. også mere inkluderende og involverer hjælpemobberne i klassen/stuen

 • Skaber hverdagshelte, riddere i antimobbedragt

 • Sikrer maksimal tryghed i klassen/stuen og skaber et brugbart kommunikationsrum

 • Arbejder for bedre relation mellem lærer og elev

 • Støttes evt. af ekstern supervisor


For ldrenes rolle
Forældrenes rolle

 • Engagerer sig videst muligt i handleplanen, respekterer og støtter op om den

 • Nedtoner i hjemmet evt. sladder om lærere eller andre elever

 • Mere sammen i fritiden, VIGTIG

 • Prioriterer fællesskabet/sammenholdet højt og sætter ikke deres eget barn over dette

 • Større nærvær i hjemmet giver mere udførlige samtaler og bedre indsigt


Elevernes rolle
Elevernes rolle

 • F. eks. klassemødet

 • Hjælper hinanden med at få et bedre sammenhold

 • Filosofi

 • Bekæmper ensomhed

 • Tænker over sprogbrugen og arbejder for grønt adfærds-miljø sammen med lærere og forældre

 • Ikke-voldelig kommunikation

 • Respekterer handleplanen

 • Er aktive imod negativ sladder og ”DISNING”

 • Massage mellem børnene (tactil massage)


Form let
Formålet

 • Sammenhold/fællesskab

 • Børn lærer hinanden bedre at kende og holder op med at mobbe

 • Skabe en fordomsfri, tryg skole

 • Give alle børn større selvværd

 • Værdig skolegang, værdigt liv for alle

 • Bekæmpe klikedannelser og ensomhed

 • Ro i klasseværelset, bedre indlæring, bedre karakterer

 • Lære børn at løse konflikter selv


Adf rdsbevidsthed
Adfærdsbevidsthed

Grønt arbejdsmiljø

Adfærdsfarverne:

Rød, gul, grå og grøn


Adf rd og sprog
Adfærd og sprog

 • Rød adfærd - løser konflikter ved at gå til angreb

 • Rødt sprog - hårdt, højt, groft

 • Gul adfærd - lægger baghold

 • Gult sprog - nedladende, underminerende, koldt

 • Grå adfærd - løber sin vej

 • Gråt sprog - rosende, selvudslettende

 • Grøn adfærd - forhandler og søger kompromiser

 • Grønt sprog - respektfuldt, sætter grænser uden

  at søge konflikten


R d opf rsel
Rød opførsel

 • Går til angreb

 • Taler hårdt og højt, med mange bandeord

 • Foragt for svaghed

 • Føler sig mere værd end andre og har ret til at bestemme over andre

 • Skal hele tiden have magten og dominere


Hvorn r og hvor ser man r d opf rsel
Hvornår og hvor ser man rød opførsel?

 • Erobring af magt

 • Mobning og chikane

 • Det upersonlige rum, (trafikken, internettet)

 • Hooligans

 • Rap/Hiphop

 • Rockere


Gul opf rsel
Gul opførsel

 • Lyver, sladrer, holder ikke aftaler, er ikke til at stole på

 • Lægger baghold og laver intriger

 • Taler koldt og hårdt og nedladende

 • Føler sig mere værd end andre og har ret til at bestemme over andre

 • Destruktiv for at opnå magt

 • Mest anvendte opførsel i voksenmobning


Gr opf rsel
Grå opførsel

 • Løber sin vej, fylder så lidt som muligt

 • Taler så lidt som muligt, lavt, roser alle andre end mig selv, dukker nakken

 • Synes ikke godt om sig selv

 • Er destruktiv mod sig selv for at blive accepteret

 • Tager nogle gange martyr-rollen på sig


Gr n opf rsel
Grøn opførsel

 • Er god til at være sammen med andre mennesker og god til at undgå skænderier

 • Lytter godt og taler til andre med respekt

 • Har gode tanker om sig selv og kender sit eget værd, men tramper ikke på andre

 • Kan forholde sig kritisk uden at være negativ


De sm samfund
De små samfund

 • Konflikter løses først, når skyldsspørgsmålet er underordnet

 • Jo mindre samfund, jo større problemer. Normer er snævrere. Større hjælpsomhed, men også større ensretning

 • Jantelov

 • Sekterisme

 • Fælles fortid


Mobbeofres vej til et bedre liv
Mobbeofres vej til et bedre liv

 • Mærk tankens kraft

 • Der er altid en grund til, at tingene er præcist som de er. Du rummer selv svaret

 • Ikke-voldelig kommunikation med sig selv

 • Mobbeofre kommer videre, når de frigør sig fra skylden og taler om deres fortid


De voksnes ansvar
De voksnes ansvar

 • Børn kan ikke drage omsorg for deres egen tilværelse, men vi kan lære dem at være ansvarlige (Jesper Juul)