dielektrick spektroskopie vybran ch materi l v oblasti elektromagnetick ho spektra 140 220ghz n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
DIELEKTRICKÁ SPEKTROSKOPIE VYBRANÝCH MATERIÁLŮ V OBLASTI ELEKTROMAGNETICKÉHO SPEKTRA 140-220GHz

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

DIELEKTRICKÁ SPEKTROSKOPIE VYBRANÝCH MATERIÁLŮ V OBLASTI ELEKTROMAGNETICKÉHO SPEKTRA 140-220GHz - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

DIELEKTRICKÁ SPEKTROSKOPIE VYBRANÝCH MATERIÁLŮ V OBLASTI ELEKTROMAGNETICKÉHO SPEKTRA 140-220GHz. Cíl práce: příprava optických a spojovacích komponent pro konstrukci spektrometru na měření rotačních spekter molekul plynů . URBANOČOK Lukáš JURÍČEK Ondřej FAI-BTSM ROČNÍK: 3 .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DIELEKTRICKÁ SPEKTROSKOPIE VYBRANÝCH MATERIÁLŮ V OBLASTI ELEKTROMAGNETICKÉHO SPEKTRA 140-220GHz' - ashtyn


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dielektrick spektroskopie vybran ch materi l v oblasti elektromagnetick ho spektra 140 220ghz

DIELEKTRICKÁ SPEKTROSKOPIE VYBRANÝCH MATERIÁLŮ V OBLASTI ELEKTROMAGNETICKÉHO SPEKTRA 140-220GHz

 • Cíl práce:
 • příprava optických a spojovacích komponent pro konstrukci spektrometru na měření rotačních spekter molekul plynů

URBANOČOK Lukáš

JURÍČEK Ondřej

FAI-BTSM

ROČNÍK: 3

m ic aparatura
Měřicí aparatura
 • Rohde&Schwarz - VNA ZVA 67
 • ZVA- Z220- rozsah: 140-220GHz frekvenční násobiče
 • Antény trychtýřového typu pro vlnovod

WR-5

1 epoxydov prysky ice
1. Epoxydová pryskyřice
 • molekula obsahující epoxidové kruh -otevření,
 • zesíťovaní - potřeba tvrdidel
 • polyadice s aminy- produkce aminoskupin
blokov sch ma m ic aparatury pro m en s ovac reakce epoxidov prysky ice
Blokové schéma měřicí aparatury pro měření síťovací reakce epoxidové pryskyřice
2 koutov odra e
2. Koutový odražeč
 • Koutový odražeč je složen ze 3 pravoúhlých rovnoramenných
 • V ideálním případě jsou na sebe všechny stěny kolmé
koutov odra e
Koutový odražeč
 • Námi měřené odražeče jsou vyrobeny ze čtvercových plechů o délce strany 5cm (nerezová ocel) a tloušťky 0,8mm
 • Jednotlivé odražeče potom byly svařeny k sobě
z vislost reflektance s11 koutov ho odra e e na vzd lenosti pro frekvenci 197 12 ghz
Závislost reflektance (S11) koutového odražeče na vzdálenosti pro frekvenci 197,12 GHz
3 plankonvexn o ka
3. Plankonvexní čočka
 • Ploskovypuklá čočka patří do skupiny spojek
 • Z pohledu konstrukce jsme zvolili materiál PTFE (polytetrafluoretylen)
 • Poloměr křivosti čočky byl spočítán podle vzorce
plankonvexn o ka
Plankonvexní čočka
 • V našem případě jsme zvolili ohniskovou vzdálenost f=0,5m
 • PTFE má index lomu n2≈1,35
 • Prostředí, ze kterého se záření dostává do čočky je vzduch - n1≈1.
 • Poloměr křivosti čočky blíže ke zdroji záření je roven nekonečnu, jelikož se jedná o rovinnou plochu.
 • Po dosazení hodnot do rovnice, dostaneme poloměr křivosti R2=0,207m.
z v r
Závěr
 • Frekvenční pásmo 155-195 GHz je vhodné pro studium kinetiky síťovací reakce epoxydové pryskyřice
 • Byl navržen a sestrojen koutový odražeč pro navrhované frekvenční pásmo k detekci rotačních spekter malých molekul (H20- 183,31 GHz)
 • Byla navržena a vyrobena dielektrická čočka pro výše uvedené frekvenční pásmo