slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ROLUL, LOCUL, MISIUNILE ŞI PERSPECTIVELE FORŢELOR TERESTRE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

ROLUL, LOCUL, MISIUNILE ŞI PERSPECTIVELE FORŢELOR TERESTRE - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

ROLUL, LOCUL, MISIUNILE ŞI PERSPECTIVELE FORŢELOR TERESTRE CAPABILITĂŢI ACŢIONALE ŞI PRINCIPII DE ÎNTREBUINŢARE. Agenda. Rolul şi locul Forţelor Terestre Misiunile Forţelor Terestre Clasificarea forţelor Structura Forţelor Terestre Transformarea Instruirea Înzestrarea

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ROLUL, LOCUL, MISIUNILE ŞI PERSPECTIVELE FORŢELOR TERESTRE' - asher-maynard


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ROLUL, LOCUL, MISIUNILE ŞI PERSPECTIVELE FORŢELOR TERESTRE

CAPABILITĂŢI ACŢIONALE ŞI PRINCIPII DE ÎNTREBUINŢARE

NESECRET

agenda
Agenda
 • Rolul şi locul Forţelor Terestre
 • Misiunile Forţelor Terestre
 • Clasificarea forţelor
 • Structura Forţelor Terestre
 • Transformarea
 • Instruirea
 • Înzestrarea
 • Angajamentele internaţionale
 • Concluzii

NESECRET

rolul i locul for elor terestre
Rolul şi locul Forţelor Terestre
 • Reprezintă una din componentele de bază ale armatei;
 • Pot executa întreaga gamă de operaţii, cu caracter terestru şi aeropurtat, independent, întrunit sau combinat;
 • Pot acţiona pe teritoriul naţional sau în afara acestuia;
 • Sunt destinate pentru apărarea armată a ţării sau a alianţei;

NESECRET

misiunile for elor terestre
Misiunile Forţelor Terestre
 • Participarea la lupta armată pentru apărarea ţării sau a spaţiului integrat al Alianţei şi promovarea intereselor României şi ale aliaţilor privind pacea şi stabilitatea regională;
 • Participarea la asigurarea securităţii României pe timp de pace
 • Participarea la promovarea stabilităţii regionale şi globale prin alte mijloace decât lupta armată;
 • Participarea la sprijinirea instituţiilor statului şi autorităţilor locale în caz de urgenţe civile.

NESECRET

cerin ele esen iale pentru ndeplinirea misiunilor
Cerinţele esenţiale pentru îndeplinirea misiunilor
 • executarea întregii game de operaţii specifice luptei armate;
 • participarea la descurajarea strategică şi prevenirea agresiunii militare asupra României
 • realizarea siguranţei strategice la frontieră sau la obiectivele de importanţă vitală
 • generarea, regenerarea şi proiectarea structurilor
 • dotarea adecvată a forţelor, conform misiunilor
 • realizarea şi menţinerea nivelelor de operativitate specifice
 • realizarea capacităţii de management a situaţiilor de criză
 • participarea la pregătirea populaţiei şi a teritoriului pentru apărare
 • exercitarea controlului nemijlocit, continuu şi multilateral asupra teritoriului, resurselor şi populaţiei
 • facilitarea trecerii de la starea de război (criză) la starea de pace

NESECRET

clasificarea for elor terestre
Clasificarea Forţelor Terestre
 • În funcţie de destinaţie şi nivelul de operativitate:
  • Forţe dislocabile;
  • Forţe de generare şi regenerare
 • În funcţie de misiunile pe care le pot îndeplini:
  • Structuri luptătoare;
  • Structuri de sprijin de luptă;
  • Structuri de sprijin logistic*;
  • Structuri de învăţământ militar şi instrucţie

*În cuprinsul Legii nr. 346/2007 aceste structuri sunt denumite “structuri logistice”, dar, pentru a respecta prevederile STANAG 2437 AJP-01 Allied Joint Doctrine, pe parcursul acestei prezentări acestea vor fi denumite „structuri de sprijin logistic”, ele având acelaşi înţeles.

NESECRET

transformarea for elor terestre
Transformarea Forţelor Terestre
 • Realitatea românească
  • Schimbări în mediul politic
  • Constrângeri financiare
 • Cerinţele integrării în NATO
 • Experienţa dobândită în operaţiile multinaţionale
 • Schimbări în mediul geo-strategic
 • Schimbări în metodele de luptă
  • Operaţii în spectru complet:
   • Managementul crizelor
   • Menţinerea/impunerea/construirea păcii
   • Războaie de înaltă intensitate

NESECRET

transformarea for elor terestre continuare
Transformarea Forţelor Terestre(continuare)
 • Etapa I
  • 1990 – 1993- independent
 • Etapa II
  • 1994 – 2003 - în cadrul PfP
 • EtapaIII
  • 2004 – 2025 - în cadrul NATO

NESECRET

structura statului major al for elor terestre

ŞEFUL STATULUI MAJOR AL FORŢELOR TERESTRE

LOCŢIITOR

Componenta Operaţională Terestră

Resurse

Instrucţie şi Doctrină

Echipa de comandă

G1

Instrucţie

Personal şi mobilizare

Juridic

G2

Financiar - Contabil

Logistică

Doctrină

G3

Capabilităţi

G4

Educaţie

Structuri şi planificarea înzestrării

G5

Relaţii publice

G6

Evaluare

Comunicaţii şi Informatică

Relaţii internaţionale

Alte compartimente

StructuraStatului Major al Forţelor Terestre

NESECRET

structura for elor terestre n 2008

STATUL MAJOR AL FORŢELOR TERESTRE

COMPONENTA OPERAŢIONALĂ TERESTRĂ

Forţe dislocabile(Termen de operaţionalizare)

2005-2007; 2008; 2009-2018

Cdm. D. I.

C. Com.Inf.

Cdm. D. I.

B. P.M.

Bg. V.M.

Bg. V.M.

Bg. I.Mc.

Bg. Mc.

Şcoli de aplicaţie

B. Dsv.

Bg. I.

Bg. Mc.

Bg. I.Md.

Bg. Art.

Alte U.

Centre de pregătire

R. Ap.AA.

Bg. Log.

B. Cc.

B. Com. Inf

Colegii militare liceale

L E G E N D A

Bg. Ge.

B. Ge.

B. Pşt.

B. Cc.

Alte forţe:

B. NBC

B. Ge.

Bază Log.

B. Pşt.

Bg. Log.

B. Dsv.

R. Ap.AA.

Bg. Art.

B. Dsv.

B. Apr.

B. Ap.AA.

B. Art.

B. NBC

B. Tp.

B. CIMIC

B. Com. Inf

Structura Forţelor Terestreîn 2008

NESECRET

instruirea for elor terestre

DATE ANALIZATE

PROCES

REZULTATE

Planuri de pregătire

Finanţare

Regulamente

Facilităţi

Şcoli – militari pregătiţi

Simulatoare – programe

Poligoane

Muniţie

Timp

 • Pregătirea în bază
  • Soldaţi profesionişti
  • Subofiţeri
  • Ofiţeri
  • Colectiv
 • Dislocarea pentru pregătire
  • Arme combinate
  • Specializare pe arme
 • Managementul pregătirii
  • Îndrumare în cadrul pregătirii
  • METL
  • Evaluare

Militari pregătiţi

Unităţi pregătite

Dislocarea în mediu real

Unităţi - Şcoli de aplicaţie – Baze de pregătire

LECŢII ÎNVĂŢATE

Instruirea Forţelor Terestre

NESECRET

instruirea for elor terestre structuri de formare i dezvoltare profesional a personalului militar

STATUL MAJOR AL FORŢELOR TERESTRE

INSTRUCŢIE ŞI DOCTRINĂ

Academia ForţelorTerestre

Şcoala militară de subofiţeri şi MM

Şcoala de aplicaţie pentru unităţi de luptă

Colegii Militare Liceale

Centrul principal de limbi străine

Infanterie

Vânători de Munte

Centrul regional de limbi străine

Blindate

Pregătire şi evaluare misiuni internaţionale

Batalioane de instrucţie

Centre secundare de limbi străine

Batalioane de instrucţie

Instruirea Forţelor TerestreStructuri de formare şi dezvoltare profesională a personalului militar

Şcoala de aplicaţie pentru unităţi de sprijin luptă

Artilerie

Apărare Antiaeriană

Geniu

EOD

Apărare NBC

NESECRET

instruirea for elor terestre sistemul de instruire pentu participarea la misiuni interna ionale

Evaluare finală

T.O.

Instrucţia subunităţii

 • D-60 la D-45:
 • Evaluarea şi predarea conducerii operaţionale către Cdm. Op.Întrunit

Procesul de selecţie

 • D-150laD-60:
 • Instrucţia tactică
 • Instrucţia pe timp de zi şi de noapte
 • SIMEX, FTX, CPX

Instrucţia individuală şi colectivă

 • D-180 la D-150:
 • Testare medicală
 • Testare fizică
 • Testarea operativităţii
 • D-45 la D:
 • Vaccinare
 • Concediu
 • Activităţi administrative
 • D-365 la D-180:
 • Instrucţia naţională
Instruirea Forţelor TerestreSistemul de instruire pentu participarea la misiuni internaţionale

NESECRET

nzestrarea for elor terestre caracteristici generale ale programelor de achizi ii
Înzestrarea Forţelor TerestreCaracteristici generale ale programelor de achiziţii
 • Convenabile, din prima etapă a achiziţiei;
 • Suport pe întreaga durată de viaţă;
 • Compatibile / Interoperabile;
 • Interschimbabile;
 • Dislocabile;
 • Configuraţie cu arhitectură deschisă.

NESECRET

nzestrarea for elor terestre programe de modernizare

MLI – 84 M ,,JDERUL”

TanculTR – 85 M 1 ,BIZONUL”

Sistem autopropulsat de apărare antiaeriană 2x35 mm GEPARD

Sistem MLRS “LAROM”

Înzestrarea Forţelor TerestrePrograme de modernizare

NESECRET

nzestrarea for elor terestre programe de achizi ie

Punct de comandă de nivel divizie

Transportor blindat 4x4

Sistem de luptă individual avansat

Sistem C4I

Înzestrarea Forţelor TerestrePrograme de achiziţie

NESECRET

angajamente interna ionale participarea la misiuni n afara teritoriului na ional1

KABUL

QALAT

Angajamente internaţionaleParticiparea la misiuni în afara teritoriului naţional

AFGANISTAN

 • Misiuni sub comanda NATO (Operatiunea ISAF)
 • Batalion de manevră (TF Zabul)
 • Dislocare: Qalat;
 • Echipă OMLT, tip garnizoană
 • Dislocare: Qalat
 • Misiuni în cadrul coaliţiei
 • (Operatiunea
 • ENDURING FREEDOM)
 • Detaşamentul ANA TRAINING
  • Dislocare: Kabul;
 • Detaşamentul ROU SOF

NESECRET

angajamente interna ionale participarea la misiuni n afara teritoriului na ional2

TALIL

Angajamente internaţionaleParticiparea la misiuni în afara teritoriului naţional

I R A K

 • Misiuni în cadrul coaliţiei
 • (Operaţiunea IRAQI FREEDOM Faza a IV-a de stabilitate şi reconstrucţie în Irak)
 • Batalion de infanterie
  • Dislocare: Camp DRACULA, Talil;

NESECRET

angajamente interna ionale participarea la misiuni n afara teritoriului na ional3

SARAJEVO

Angajamente internaţionaleParticiparea la misiuni în afara teritoriului naţional

BOSNIA şi HERŢEGOVINA

 • Misiunisub comanda UE(EUFOR)
 • (Operaţiunea ALTHEA)
 • Pluton Poliţie Militară
  • Dislocare: Camp BUTMIR,
  • (Sud Est Sarajevo)

NESECRET

angajamente interna ionale participarea la misiuni n afara teritoriului na ional4

GORAZDEVAC

Angajamente internaţionaleParticiparea la misiuni în afara teritoriului naţional

KOSOVO

 • Misiunisub comanda NATO
 • (KFOR)
 • Companie Infanterie (ROFND)
  • Dislocare: Camp VILLAGGIO ITALIA,
     • (lângă PEC)

NESECRET

angajamente interna ionale participarea la ini iative de cooperare regionale

Batalionul

Multinaţional

de Geniu TISA

SEEBRIG

Batalionul

Mixt

Româno- Ungar

SHIRBRIG

EU

Battle Group

HELBROC

Angajamente internaţionaleParticiparea la iniţiative de cooperare regionale

NESECRET

angajamente interna ionale sintez
Angajamente internaţionalesinteză
 • NATO
  • Misiuni sub comandă NATO
   • ISAF (Afganistan)
   • KFOR (Kosovo)
  • Forţe în aşteptare
   • NRF 11 (sem. II/2008)
   • NRF 12 (sem. I/2009)
   • NRF 13 (sem. II/2009)
   • NRF 14 (sem. I/2010)
 • UNIUNEA EUROPEANĂ
  • Misiuni sub comandă UE
   • ALTHEA (Bosnia şi Herţegovina)
  • Forţe în aşteptare
   • Gp. Tactic HELBROC (sem. I/2009)
   • Gp. Tactic Italo-Turco-Român (sem. I/2010)

NESECRET

angajamente interna ionale sintez continuare
Angajamente internaţionalesinteză (continuare)
 • MISIUNI ÎN CADRUL COALIŢIILOR
  • ENDURING FREEDOM (Afganistan)
  • IRAQI FREEDOM (Irak)
 • ONU
  • Forţe în aşteptare
   • SHIRBRIG
 • INIŢIATIVE REGIONALE
  • SEEBRIG
  • Batalionul mixt Româno-Ungar
  • Batalionul Multinaţional de Geniu “TISA”

NESECRET

angajamente interna ionale limit ri i realiz ri
Angajamente internaţionalelimitări şi realizări

L I M I T Ă R I :

 • capacităţi reduse de transport;
 • resurse financiare limitate;
 • mijloace de comunicaţii,;
 • piese de schimb;
 • aparatură de vedere pe timp de noapte.

R E A L I Z Ă R I :

 • îndeplinirea tuturor misiunilor;
 • continuitate în participare;
 • suplimentare forţe;
 • pregătire specifică;
 • implementare lecţii învăţate;
 • implementare acte normative.

NESECRET

concluzii
Concluzii
 • Acţiuni asimetrice
 • Demasificarea forţelor
 • Operaţii întrunite şi preponderent multinaţionale
 • Reacţie rapidă

NESECRET

ad