slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Planificarea difu z iunii digitale terestre.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Planificarea difu z iunii digitale terestre. - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Ministerul Tehnologiei Infrormaţiei şi Comunicaţiilor. Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio. Planificarea difu z iunii digitale terestre. Rezultatele Conferin ţei Regionale de Radiocomunicaţii RRC-06 Evghenii Şestacov Vice-director general

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Planificarea difu z iunii digitale terestre.' - otis


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ministerul Tehnologiei Infrormaţiei şi Comunicaţiilor

Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio

Planificarea difuziunii digitale terestre.

RezultateleConferinţei Regionale de Radiocomunicaţii RRC-06

Evghenii Şestacov

Vice-director general

Tel. +373 22 727278, e-mail: esestacov@cnfr.md

20 mai 2011 mun. Chişinău

scurt istoric
Scurt istoric

În 1961 la Stockholm a avut loc Conferinţa Regională de Radiocomunicaţiila care a fost aprobat Acordul privind difuziunea în benzileVHFşiUHFpentru zona de difuziune Europeană (AcordulST61).

În 1989 la Geneva a avut loc Conferinţa Regională de Radiocomunicaţiila care a fost aprobat Acordul privind difuziunea în benzileVHFşiUHFpentru zona de difuziune Africană şi ţările învecinate (AcordulGE89).

Aceste Acorduri conţin Planurile respective ale staţiilor radio şi TV analogice.

slide3

În legătură cu dezvoltarea radipă a tehnologiilor digitale, inclusiv şi în domeniul difuziunii digitale, în anul 2002, Consiliul Uniunii Internationale a Telecomunicaţiilor (UIT) a aprobat Rezoluţiile 1180 şi 1185 cu privire la convocarea Conferinţei Regionale pentru planificarea serviciului radiodifuziune digitală terestră în benzile de frecvenţe 174-230 MHz şi 470-862 MHz (RRC-06) în zona de planificare ce acoperă zona Europeană, Africană şi ţările înveciate.

În aşa mod, zona de planificare RRC-06 include 118 ţări ale Europei, Africii, Orientului Apropiat şi Asiei Mijlocii.

slide5

Prima sesiune a Conferinţei (RRC-04) a avut loc in mai 2004 şi a pus bazele pentru efectuarea cercetărilor în perioada intersesională, elaborarea şi prezentarea la UIT a cerinţelor Administraţiilor pentru difuziunea digitală.

A doua sesiune a Conferinţei (RRC-06) a avut loc in mai –iunie 2006.

slide6

CNFRa elaborat proiectul planului difuziunii digitale (televiziunea digitală DVB-T şi radiodifuziunea digitală T-DAB) în Republica Moldova în baza următoarelor principii de planificare:

 • planificarea în baza reţelelor sincrone de monofrecvenţă,
 • recepţia mobilă (RPC2),
 • lărgimea benzii de emisie 7 MHz pentru fiecare canal DVB-T în diapazonul 174-230 MHz,
 • fără a lua în considerare alte servicii primare.
 • fără a lua în considerare staţiile analogice.
 • Principiile menţionate mai sus practic au coincis cu cele aprobate la RRC-06.
slide7

Totodată:

 • Tranziţia la difuziunea digitală terestră aduce la utilizarea mai eficientă al spectrului de frecvenţe radio şi oferă mai multe avantaje în comparaţie cu difuziunea analogică terestră:
 • într-un canal TV digital pot fi emise 8 programe TV de calitate SD (standard definition);
 • creşterea imunităţii semnalelor TV digitale contra interferenţelor;
 • crearea sistemelor TV interactive, prin care telespectatorul are posibilitate de a influenţa la programul transmis (ca exemplu: video la cerere (video on demand));
 • posibilitate de transmitere în semnalul TV digital a datelor suplimentare;
 • posibilitatea selectării limbii şi subtitrărilor.
rrc 06
RRC-06

Conferinţa Regională de Radiocomunicaţii (RRC-06) a avut locîn perioada 15.05.06-16.06.06 la Geneva.La desfăşurarea lucrărilor RRC-06 au participat 1010 reprezentanţi ai 109 Administraţii în Comunicaţii, 37 reprezentanţi ai organizaţiilor regionale, de cercetări şi altele.

repartizarea blocurilor de frecven ai radiodifuziunii digitale pe teritoriul rm
Repartizarea blocurilor de frecvenţă ai radiodifuziunii digitale pe teritoriul RM

Blocul 12B - 224.880-226.416 MHz

Blocul 11C - 217.872-219.408 MHz

Blocul 12C - 226.592-228.128 MHz

Blocul 11B - 219.584-221.120 MHz

Blocul 12A - 223.168-224.704 MHz

Blocul 11A - 216.160-217.696 MHz

Blocul 12B - 224.880-226.416 MHz

Blocul 11C - 217.872-219.408 MHz

Blocul 12D - 228.304-229.840 MHz

Blocul 11A - 216.160-217.696 MHz

repartizarea de canale tv digitale pe teritoriul rm pentru aloc rile cu divizare na ional
Repartizarea de canale TV digitale pe teritoriul RM pentru alocările cu divizare naţională

Edineţ - canalele TV : 5, 26, 30, 37, 39, 56

Mînreştii Noi - canalele TV : 8, 21, 22, 24, 29, 33

Trifeşti - canalele TV : 10, 28, 36, 44, 46, 48

Străşeni - canalele TV : 6, 26, 30, 31, 42, 56

Căuşeni - canalele TV : 9, 21, 29, 49, 50, 57

Cahul - canalele TV : 7, 28, 36, 44, 48, 53

repartizarea canalelor tv digitale pe teritoriul rm pentru aloc rile cu divizare regional

Edineţ – canalele TV : 23, 66

Mîndreşti – canalele TV : 47, 68

Bălţi – canalele TV : 40, 49

Floreşti – canalele TV : 41, 50, 65

Bender – canalele TV : 59, 63

Trifeşti – canalele TV : 27, 67

Ungheni – canalele TV : 51, 69

Chişinău – canalele TV : 23, 38, 61

Cimişlia – canalele TV : 32, 66

Căuşeni – canalele TV : 58, 65

Comrat – canalele TV : 62, 64

Cahul – canalele TV : 47, 67

Repartizarea canalelor TV digitale pe teritoriul RM pentru alocările cu divizare regională
slide12

Totalurile Conferinţei:

 • 1. RRC-06 a aprobat Acordul GE-06, care conţine prevederi de reglementare, Planurile de difuziune analogică şi digitală în benzile de frecvenţă 174-230 МHzşi 470-862 МHz .
 • 2.Planul Digital al Republicii Moldova conţine:
 • a)  Canale TV pentru 7 acoperiri naţionale DVB-T în banda de
 • frecvenţe 470-862 МHz (UHF)
 • b)  Canale TV suplimentare (faţă de p.a) pentru municipiile
 • Chişinău, Balţi şi zona Floreşti.
 • c)  Canale TV şi blocuri de frecvenţe pentru radiodifuziunea
 • digitală pentru o acoperire DVB-T şi 2 acoperiri T-DAB în
 • banda de frecvenţe 174-230 МHz (VHF).
slide13

Acordul a intrat în vigoare din 17 iunie 2007.

Asignările de frecvenţe în Planul analogic sunt protejate numai în perioada de tranziţie, care este specificată până la 17 iunie 2015

slide14

Acordul regional privind planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în benzile de frecvenţă 174-230 MHz şi 470-862 MHz a fost ratificat prin Legea Republicii Moldova nr. 69-XVI din 27.03.2008 (Monitorul Oficial nr. 74-75/247 din 11.04.2008).

Protocolul de revizuire a unor prevederi ale Acordului regional pentru spaţiul european de radiodifuziune (Stockholm, 1961) a fost ratificat prin Legea Republicii Moldova nr. 68-XVI din 27.03.2008 (Monitorul Oficial nr. 74-75/245 din 11.04.2008).

slide15

În 2010 CNFR a efectuat analiza stării curente a canalelor staţiilor de televiziune analogică terestră şi impactul lor asupra alocărilor canalelor digitale ale Republicii Moldova din Planul Geneva-06 în banda 470-790 MHz. Au fost elaborate propuneri cu privire la parametrii tehnici pentru alocările digitale pentru zonele mari şi zonele regionale la etapa de tranziţie la televiziunea digitală terestră.

slide16

În baza analizei efectuate se poate de concluzionat, că pentru a optimiza utilizarea spectrului de frecvenţe radio la etapa de tranziţie:

1. În banda de frecvenţe 470-790 MHz (canalele TV 21-60), din 30 alocări digitale planificate (zonele mari) ale RM, cu restricţii sectoriale şi fără stoparea staţiilor analogice, se pot utiliza 15 alocări, care pot forma 2,5 multiplexe naţionale.

Restricţiile sectoriale pentru alocările digitale se impun pentru a asigura funcţionarea fără perturbaţii a staţiilor analogice. Restricţiile sectoriale după finalizarea perioadei de tranziţie vor fi excluse.

Utilizarea celorlalte alocări (30-15) la etapa de tranziţie necesită stoparea unor staţii analogice.

slide17

2. În banda 470-790 MHz (canalele TV 21-60), din 14 alocări digitale planificate (zonele regionale) ale RM, la etapa de tranziţie, cu restricţii sectoriale şi fără stoparea staţiilor analogice, pot fi utilizate 8 alocări. Pentru 6 alocări realizarea este posibila numai după stoparea unor staţii analogice.

slide18

Pentru crearea (la etapa de tranziţie) multiplexului A pot fi utilizate canalele TV cu parametrii indicaţi în Tabelul 1:

slide19

Pentru crearea(la etapa de tranziţie) multiplexului B pot fi utilizate canalele TV cu parametrii indicaţi în Tabelul 2:

dividendul digital
Dividendul digital

Difuziunea digitală permite utilizarea mai eficientă al spectrului de frecvenţe radio faţă de televiziunea analogică, pentru că într-un canal digital cu aceiaşi lărgime de bandă (8 MHz) ca şi la canalul analogic, se pot transmite opt şi mai multe programe televizate, pe când într-un canal analogic – numai o programă televizată.

Câştigul în urma dividendului digital trebuie să fie analizat şi utilizat în cel mai optimal mod.

dividendul digital1
Dividendul digital

CNFR a analizat influenţa mutuală a două servicii - televiziunea digitală terestră şi serviciul mobil terestru, în una şi aceiaşi bandă de frecvenţă, planificată de către RRC-06 pentru televiziunea digitală (790-862 MHz).

Rezultatul analizei este prezentat în slide-urile următoare.

slide22

LTE vs. DVB-T

Zona interferenţelor pentru receptoarele DVB-T (recepţia fixă (roşu) şi mobilă (albastru)) pe canale TV 61-64 în Ucraina de la emiţătoarele staţiilor de bază LTE ale RM

Zona interferenţelor pentru receptoarele terminalelor mobile LTE (regim FDD) în RM de la emiţătoarele DVB-T ale Ucrainei (TVC 61 - 64)

slide23

LTE vs. DVB-T (cont.)

Zona interferenţelor pentru receptoarele staţiilor de bază LTE (regim FDD) în RM de la emiţătoarele DVB-T ale Ucrainei (TVC 66 - 69)