zased n rady vl dy pro energetickou a surovinovou strategii 13 12 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zasedání Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii, 13. 12. 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zasedání Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii, 13. 12. 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8
ashely-caldwell

Zasedání Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii, 13. 12. 2012 - PowerPoint PPT Presentation

96 Views
Download Presentation
Zasedání Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii, 13. 12. 2012
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Informace o zahájení realizace projektu„Zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice“ Zasedání Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii, 13. 12. 2012

  2. Obsah prezentace • cíle projektu • základní informace o projektu • cílová skupina • centrum pro rozvoj lidských zdrojů • výstupy projektu

  3. Základní informace o projektu • Název projektu: Zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice, reg. č.: CZ.1.04/1.1.00/71.00004 • Zadavatel projektu: Ministerstvo průmyslu a obchodu • Operační program: Operační program pro lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), prioritní osa 4.1 • Období realizace: 1. 5. 2012 – 30. 4. 2015 • Rozpočet projektu: 220 308 600,00 Kč

  4. Cíle projektu • zvýšit úroveň odborných znalostí v sektoru energetiky a jí příbuzných oborech • přinést řešení problému klesajícího počtu vyškolené pracovní síly v energetice pomocí vytvoření systému podnikových školení, kurzů a stáží umožňující zaměstnavatelům využití již stávajících zaměstnanců pro zvýšení jejich kvalifikací • zvýšit motivaci zaměstnavatelů k prosazování odborného vzdělávání v rámci organizace a posílit udržitelnost pracovních míst

  5. Cílové skupiny • Cílem je zvýšit kvalifikaci 3000 osob v pokročilých dovednostech souvisejících s energetikou a příbuznými obory ZAMĚSTNANCI • stávající zaměstnanci energetických společností, kteří jsou ohrožení ztrátou pracovního místa z důvodu nedostatečných znalostí a kvalifikací Zaměstnavatelé • především zaměstnavatelé, u nichž se dlouhodobě projevuje trvající nedostatek kvalifikované pracovní síly s technickými a technologickými znalostmi

  6. Centrum pro rozvoj lidských zdrojů • provoz Centra pro rozvoj lidských zdrojů zahájen k 1. 11. 2012 • Informace o Centru: www.mpo.cz/crlz Účelem je: • řízení vzdělávacích procesů v sektoru energetiky • koordinace poradenské činnosti v oblasti vzdělávání a zajišťování podpůrných vzdělávacích, školících a analytických činností • Dodavatel bude vybrán v otevřeném výběrovém řízení.

  7. Další výstupy projektu • nastavení jednotných metodik a postupů pro posuzování potřeb energetického trhu práce, aby byla zajištěna potřebná fluktuace zaměstnanců uvnitř energetických společností dle aktuálních potřeb zaměstnavatelů • pomocí moderních metod a návrhů konkrétních řešení dojde ke zlepšení procesu doškolování a přeškolování zaměstnanců energetických společností

  8. Děkuji za pozornost