cyflwyniad i drethiad n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Cyflwyniad i Drethiad

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Cyflwyniad i Drethiad - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

Cyflwyniad i Drethiad. Mathau o Dreth. Mae'r rhan fwyaf o drethi'n syrthio o fewn un o ddau grŵp Trethi Uniongyrchol – treth ar incwm neu elw Trethi Anuniongyrchol – treth ar wariant.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cyflwyniad i Drethiad' - asa


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mathau o dreth
Mathau o Dreth
 • Mae'r rhan fwyaf o drethi'n syrthio o fewn un o ddau grŵp
  • Trethi Uniongyrchol – treth ar incwm neu elw
  • Trethi Anuniongyrchol – treth ar wariant

Yn y gorffennol byddai'r ddau grŵp hyn yn cwmpasu'r rhan fwyaf o drethi, ond dros y blynyddoedd diwethaf rydym wedi gweld trethi newydd sydd â'r nod o ddiogelu'r amgylchedd – rydym yn galw'r rhain yn ‘Drethi Gwyrdd’.

trethi uniongyrchol trethi ar incwm neu elw
Trethi Uniongyrchol – trethi ar incwm neu elw
 • Treth Incwm – treth ar incymau. Ceir lwfans di-dreth, sy'n golygu na chodir treth ar y £7,500 cyntaf o incwm. Yna ceir tri band o dreth incwm, 20%, 40% a 50%.
 • Yswiriant Gwladol – treth arall ar incwm, a delir ar gyfradd o 12% ar incwm rhwng £7,500 a £45,000, a 2% uwchben hynny.
 • Treth Gorfforaeth – treth ar elw cwmni, a delir ar gyfradd o 26%.
trethi anuniongyrchol
Trethi Anuniongyrchol
 • TAW (Treth ar Werth) – ar y rhan fwyaf o nwyddau a gwasanaethau, ar gyfradd o 20%. Ni chodir TAW ar ddillad plant, bwyd (ond codir TAW mewn bwytai, ac ar fwyd o siopau prydau parod), llyfrau, papurau newydd, teithiau awyr. Cyfradd TAW o 5% ar Nwy a Thrydan.
 • Tollau Tramor a Chartref – codir y tollau hyn ar win, cwrw, gwirodydd, petrol, a sigaréts. Codir toll gartref o tua £3.10 ar 20 o sigaréts, a tholl gartref o 58c ar litr o betrol ynghyd â TAW o 20c!
trethi gwyrdd a luniwyd er mwyn diogelu r amgylchedd
Trethi Gwyrdd – a luniwyd er mwyn diogelu'r amgylchedd
 • Treth Teithwyr Awyr – telir hon ar deithiau awyr, mae'r swm yn dibynnu ar ba mor hir yw'r daith.
 • Toll Tirlenwi – treth ar gladdu sbwriel – mae'r dreth hon yn un o'r rhesymau pam fod cynghorau'n annog ailgylchu.
 • Treth Newid yn yr Hinsawdd – treth ar fusnesau mawrion am ddefnyddio egni.
ad