html5-img
1 / 38

VZA Statutaire dag

VZA Statutaire dag. Schelle Zaterdag 7 februari 2009. Programma. 13.30 uur: Onthaal en registratie Bezoek aan de informatieve stands / Posters 14.30 uur: Wetenschappelijke presentatie 14.30 uur : Inleiding apr. A. Verlinden

arvin
Download Presentation

VZA Statutaire dag

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. VZAStatutaire dag Schelle Zaterdag 7 februari 2009

 2. Programma 13.30 uur: Onthaal en registratie Bezoek aan de informatieve stands / Posters 14.30 uur: Wetenschappelijke presentatie 14.30 uur : Inleiding apr. A. Verlinden 14.35 uur: Vormingssessie voor de ziekenhuisapotheker in het kader van de geneesmiddelenbewaking apr. M. Vroenhove Afdeling Vigilantie, Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 15.30uur: Pauze/Bezoek aan de informatieve stands / Posters 17.00 uur: Algemene Ledenvergadering alleen voor de werkende leden ziekenhuisapothekers 18.00 uur: Geanimeerde receptie en walking dinner uitreiking van de Amgen Scientific Awards

 3. Abbott ACA Pharma Aguettant Air Liquide Medical Amgen AstraZeneca B. Braun Medical Baxa Baxter Belgium Bayer Schering Pharma Bristol Myers Squibb Cardinal Health Codali CSL Behring (Bioplasma) Docpharma EBEWE Pharma Belgium Edwards Lifesciences Eli Lilly Forcea Fresenius-Kabi Glaxo SmithKline HD Medi (Dijkstra) Hospira Benelux IMP + BIS Ipsen Janssen-Cilag/Tibotec Johnson & Johnson Medical KCI medical Belgium Sponsors Statutaire dag

 4. Maco Pharma Meda Pharma Mylan Novartis Nycomed Belgium = Exel Omega Pharma Pentapack Pfizer PUO Stand Qualiphar Roche Sanofi - Aventis Schering Plough Belgium Servier Benelux Synthes Teleflex Medical Teva Pharma Belgium UCB Pharma Wyeth Pharmaceuticals AHP Sponsors Statutaire dag

 5. Sponsors PUO VZA: de Club der 9

 6. Andere ondersteuning • Posterpanelen: • Janssen-Cilag/Tibotec • Prijs voor posters: • Amgen

 7. Programma 13.30 uur: Onthaal en registratie Bezoek aan de informatieve stands / Posters 14.30 uur: Wetenschappelijke presentatie 14.30 uur : Inleiding apr. A. Verlinden 14.35 uur: Vormingssessie voor de ziekenhuisapotheker in het kader van de geneesmiddelenbewaking apr. M. Vroenhove Afdeling Vigilantie, Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 15.30uur: Pauze/Bezoek aan de informatieve stands / Posters 17.00 uur: Algemene Ledenvergadering alleen voor de werkende leden ziekenhuisapothekers 18.00 uur: Geanimeerde receptie en walking dinner uitreiking van de Amgen Scientific Awards

 8. Programma 13.30 uur: Onthaal en registratie Bezoek aan de informatieve stands / Posters 14.30 uur: Wetenschappelijke presentatie 14.30 uur : Inleiding apr. A. Verlinden 14.35 uur: Vormingssessie voor de ziekenhuisapotheker in het kader van de geneesmiddelenbewaking apr. M. Vroenhove Afdeling Vigilantie, Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 15.30uur: Pauze/Bezoek aan de informatieve stands / Posters 17.00 uur: Algemene Ledenvergadering alleen voor de werkende leden ziekenhuisapothekers 18.00 uur: Geanimeerde receptie en walking dinner uitreiking van de Amgen Scientific Awards

 9. Programma Algemene Ledenvergadering • 17u00 Inleiding Apr. Arnout Verlinden • 17u05 Voorstelling en goedkeuring VZA jaarverslag 2008 Apr. Franky Buyle • 17u15 Voorstelling en goedkeuring VZA rekening 2008 + aanstellen commissarissen 2009 Apr. Katy Verhelle • 17u25 Voorsteling nieuw bestuur Apr. Arnout Verlinden • 17u30: Actieplan 2009 Apr. Marielle Baert • 17u40: Toelichting van de voorzitter met discussie en vraagstelling Apr. Arnout Verlinden • 17u55 Aanpassing lidgeld Apr. Arnout Verlinden • 18u00: Afsluiting Apr. Arnout Verlinden

 10. Programma Algemene Ledenvergadering • 17u00 Inleiding Apr. Arnout Verlinden • 17u05 Voorstelling en goedkeuring VZA jaarverslag 2008 Apr. Franky Buyle • 17u15 Voorstelling en goedkeuring VZA rekening 2008 + aanstellen commissarissen 2009 Apr. Katy Verhelle • 17u25 Voorsteling nieuw bestuur Apr. Arnout Verlinden • 17u30: Actieplan 2009 Apr. Marielle Baert • 17u40: Toelichting van de voorzitter met discussie en vraagstelling Apr. Arnout Verlinden • 17u55 Aanpassing lidgeld Apr. Arnout Verlinden • 18u00: Afsluiting Apr. Arnout Verlinden

 11. Aantal VZA leden • 493 leden ziekenhuisapothekers werkzaam in een ziekenhuis • 17 leden ziekenhuisapothekers werkzaam in een officina • 13 leden(ziekenhuis)apothekers werkzaam in de industrie • 70 ereleden

 12. Samenstelling VZA bestuur in 2008 • 8 bestuursvergaderingen

 13. Vorming: Post Universitair Onderwijs 2008

 14. Andere vorming of interactieve sessies • Opleiding tot interne auditor • Zestien collega's volgden met succes de opleiding en beschikken over een certificaat voor interne auditor.  Deze collega's kunnen gevraagd worden om een intercollegiale toetsing of interne audit binnen een ziekenhuisapotheek uit te voeren. • Patiëntveiligheid • Naast de PUO werd in het najaar ook een workshop georganiseerd i.s.m. met collega’s uit Nederland. • Vacuumtherapie • Schimmel-infecties

 15. Andere vorming of interactieve sessies • Statistiek • Biosimilars • Magistrale bereidingen • Elektronisch voorschrijven van cytostatica • Klinische farmacie • Het FOD project rond klinische farmacie werd door VZA ondersteund via twee sessies waar de deelnemers hun protocol en tussentijdse rapport presenteerden. • Er werden eveneens twee sessies georganiseerd waar klinische casussen door klinisch apothekers werden voorgesteld.

 16. Vorming voor apotheekassistenten • Oncologie en bereiden van chemotherapie in samenwerking met BOPP • VZA website:lessen voor apotheekassistenten • “geneesmiddelen in het ziekenhuis” • “zeg nooit zalf tegen een crème” • “therapietrouw voor topica” • “veilig omgaan met cytostatica” • “bijwerkingen en medicatiefouten”

 17. Accreditatie-aanvragen • 37 aanvragen • 7 aanvragen in module 1 – organisatie en ziekenhuisbeleid • 5 in module 2 – bestrijding van nosocomiale infecties • 16 in module 3 – pathologie en farmacotherapie • 9 in module 4 en 5 (ziekenhuistechnologie en radiofarmaceutica)

 18. Vertegenwoordigers in Overheidsorganen

 19. Werkgroepen • Actieve VZA werkgroepen: Pletmedicatie, Implantaten, Intercollegiale toetsing en BOPP (Belgian oncology Pharmacy Practitioners) • Een initiatief om (nieuwe) werkgroepen te (her)activeren op 22 mei 2008 werd wegens een lage respons geannuleerd. • De provinciale LOK-groepen organiseerden 11 vergaderingen waarvoor accreditatie werd

 20. Jaarverslag VZA Psychiatrie • Studiedag controversial topics: • cannabis, ADHD medicatie • dr.A. Van Duyse, prof. E.schoentjes, D. Blomme, Apot. F.Van Haesbrouck • 70 aanwezigen • LOK groep  (3): • intercollegiale toetsing • bereidingen • betekenis van Labo waarden • Gippoz studie ism KULeuven: afgesloten juni 2008 • Onderzoek naar QT verlenging bij interacties, i.s.m. KULeuven • Geneesmiddelenfolder: twee nieuwe folders: Wellbutrin, Circadin • RIZIV vergadering: aanpassing geneesmiddelenforfait PVT • Jaarvergadering mat apothekers psychiatrie • Lidmaatschap BCNBP • Ondersteuning door 9 firma’s aan 1300 euro per jaar

 21. Varia • Europese Vereniging Ziekenhuisapothekers • VZA is via Sofie Verbeke vertegenwoordigd bij de European Association of Hospital Pharmacists. • Juridische informatie • Er werd juridisch advies ingewonnen betreffende verschillende items. Deze informatie werd ter beschikking gesteld op de VZA website. • Drie jarige opleiding ziekenhuisapotheker • VZA ondersteunde het initiatief om de opleiding tot ziekenhuisapotheker uit te breiden van 1 naar 3 jaar.

 22. Goedkeuring jaarverslag 2008

 23. Programma Algemene Ledenvergadering • 17u00 Inleiding Apr. Arnout Verlinden • 17u05 Voorstelling en goedkeuring VZA jaarverslag 2008 Apr. Franky Buyle • 17u15 Voorstelling en goedkeuring VZA rekening 2008 + aanstellen commissarissen 2009 Apr. Katy Verhelle • 17u25 Voorsteling nieuw bestuur Apr. Arnout Verlinden • 17u30: Actieplan 2009 Apr. Marielle Baert • 17u40: Toelichting van de voorzitter met discussie en vraagstelling Apr. Arnout Verlinden • 17u55 Aanpassing lidgeld Apr. Arnout Verlinden • 18u00: Afsluiting Apr. Arnout Verlinden

 24. Resultaatrekening 2008 (1)

 25. Resultaatrekening 2008 (2)

 26. Goedkeuring jaarrekening 2008Aanstellen commissarissen 2009

 27. Programma Algemene Ledenvergadering • 17u00 Inleiding Apr. Arnout Verlinden • 17u05 Voorstelling en goedkeuring VZA jaarverslag 2008 Apr. Franky Buyle • 17u15 Voorstelling en goedkeuring VZA rekening 2008 + aanstellen commissarissen 2009 Apr. Katy Verhelle • 17u25 Voorsteling nieuw bestuur Apr. Arnout Verlinden • 17u30: Actieplan 2009 Apr. Marielle Baert • 17u40: Toelichting van de voorzitter met discussie en vraagstelling Apr. Arnout Verlinden • 17u55 Aanpassing lidgeld Apr. Arnout Verlinden • 18u00: Afsluiting Apr. Arnout Verlinden

 28. Nieuw bestuur

 29. Programma Algemene Ledenvergadering • 17u00 Inleiding Apr. Arnout Verlinden • 17u05 Voorstelling en goedkeuring VZA jaarverslag 2008 Apr. Franky Buyle • 17u15 Voorstelling en goedkeuring VZA rekening 2008 + aanstellen commissarissen 2009 Apr. Katy Verhelle • 17u25 Voorsteling nieuw bestuur Apr. Arnout Verlinden • 17u30: Actieplan 2009 Apr. Marielle Baert • 17u40: Toelichting van de voorzitter met discussie en vraagstelling Apr. Arnout Verlinden • 17u55 Aanpassing lidgeld Apr. Arnout Verlinden • 18u00: Afsluiting Apr. Arnout Verlinden

 30. Actieplan 2009 • Organiseren statutaire dag • Organiseren PUO : 9 namiddagen (programma zie website) • ‘Extra”ondersteuning max 5 actieve- erkende werkgroepen (inclusief financiering mits resultaatsverbintenis) • Huidige ondersteuning van andere initiatieven binnen SIG’s continueren (verzekering, vergoeding transportkosten, terugbetaling babysit, 1 x/ j etentje leden) • Verdere uitbouw van onze website

 31. Actieplan 2009 • Opwaardering taakinvulling ziekenhuisapotheker -> specialisatie opleiding van 1 -> 3 jaar • Opwaardering taakinvulling assistenten ° contact scholen? ° VZA-leden die lessen opmaken en geven: betaald (slides -> website) • Verdere ondersteuning/ uitwerking intercollegiale toetsing

 32. Programma Algemene Ledenvergadering • 17u00 Inleiding Apr. Arnout Verlinden • 17u05 Voorstelling en goedkeuring VZA jaarverslag 2008 Apr. Franky Buyle • 17u15 Voorstelling en goedkeuring VZA rekening 2008 + aanstellen commissarissen 2009 Apr. Katy Verhelle • 17u25 Voorsteling nieuw bestuur Apr. Arnout Verlinden • 17u30: Actieplan 2009 Apr. Marielle Baert • 17u40: Toelichting van de voorzitter met discussie en vraagstelling Apr. Arnout Verlinden • 17u55 Aanpassing lidgeld Apr. Arnout Verlinden • 18u00: Afsluiting Apr. Arnout Verlinden

 33. Programma Algemene Ledenvergadering • 17u00 Inleiding Apr. Arnout Verlinden • 17u05 Voorstelling en goedkeuring VZA jaarverslag 2008 Apr. Franky Buyle • 17u15 Voorstelling en goedkeuring VZA rekening 2008 + aanstellen commissarissen 2009 Apr. Katy Verhelle • 17u25 Voorsteling nieuw bestuur Apr. Arnout Verlinden • 17u30: Actieplan 2009 Apr. Marielle Baert • 17u40: Toelichting van de voorzitter met discussie en vraagstelling Apr. Arnout Verlinden • 17u55 Aanpassing lidgeld Apr. Arnout Verlinden • 18u00: Afsluiting Apr. Arnout Verlinden

 34. Aanpassing lidgeld

 35. Programma Algemene Ledenvergadering • 17u00 Inleiding Apr. Arnout Verlinden • 17u05 Voorstelling en goedkeuring VZA jaarverslag 2008 Apr. Franky Buyle • 17u15 Voorstelling en goedkeuring VZA rekening 2008 + aanstellen commissarissen 2009 Apr. Katy Verhelle • 17u25 Voorsteling nieuw bestuur Apr. Arnout Verlinden • 17u30: Actieplan 2009 Apr. Marielle Baert • 17u40: Toelichting van de voorzitter met discussie en vraagstelling Apr. Arnout Verlinden • 17u55 Aanpassing lidgeld Apr. Arnout Verlinden • 18u00: Afsluiting Apr. Arnout Verlinden

 36. Programma 13.30 uur: Onthaal en registratie Bezoek aan de informatieve stands / Posters 14.30 uur: Wetenschappelijke presentatie 14.30 uur : Inleiding apr. A. Verlinden 14.35 uur: Vormingssessie voor de ziekenhuisapotheker in het kader van de geneesmiddelenbewaking apr. M. Vroenhove Afdeling Vigilantie, Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 15.30uur: Pauze/Bezoek aan de informatieve stands / Posters 17.00 uur: Algemene Ledenvergadering alleen voor de werkende leden ziekenhuisapothekers 18.00 uur: Geanimeerde receptie en walking dinner uitreiking van de Amgen Scientific Awards

More Related