mudr vladim r valenta ph d n m stek pro ochranu a podporu ve ejn ho zdrav a hlavn hygienik r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Školní stravování z pohledu hygienika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Školní stravování z pohledu hygienika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Školní stravování z pohledu hygienika - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. náměstek pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienik ČR. Školní stravování z pohledu hygienika. Školní stravování a ochrana zdraví. Regulováno evropským potravinovým právem Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Školní stravování z pohledu hygienika' - artie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mudr vladim r valenta ph d n m stek pro ochranu a podporu ve ejn ho zdrav a hlavn hygienik r
MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.

náměstek pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienik ČR

Školní stravování z pohledu hygienika

koln stravov n a ochrana zdrav
Školní stravování a ochrana zdraví
 • Regulováno evropským potravinovým právem
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění:
 • Stravovací služba (výroba, příprava, rozvoz, přeprava, značení, skladování a uvádění pokrmů do oběhu) = činnost epidemiologicky závažná (§ 23 , § 19 )
 • Osoba provozující stravovací službu (§ 24, § 21) musí zajistit:
 • aby podávané pokrmy splňovaly výživové požadavky podle skupiny spotřebitelů, pro které jsou určeny;
 • aby nedošlo k ohrožení nebo poškození zdraví fyzických osob infekčním nebo jiným onemocněním.
 • Kontrola (státní zdravotní dozor) je prováděna orgány ochrany veřejného zdraví – hygienickou službou
koln stravov n st tn zdravotn dozor priorita innosti hygienick slu by
Školní stravování – státní zdravotní dozor= priorita činnosti hygienické služby
 • Kontrola z hlediska zdravotní nezávadnosti (bezpečnosti) podávaných pokrmů. Frekvence kontrol provozoven školního stravování je dána kontrolním plánem činnosti KHS stanoveným MZ – minimálně 1x za 2 roky v závislosti na hodnocení zdravotního rizika dané činnosti.
 • V roce 2013:
 • registrováno 12 044 provozoven školního stravování a stravování dětí, provedeno 6 237 kontrol, tj. 51,8% zařízení.
 • Hygienické závady: 32% provozoven školního stravování, 18% školních bufetů.
 • Většinu zjištěných závad lze po projednání s kontrolovanou osobou/zřizovatelem na místě/ve stanoveném termínu odstranit:
 • postupy založené na zásadách HACCP, provozní a osobní hygiena, uvádění pokrmů do oběhu, ve sledovatelnosti, datum použitelnosti, datum min. trvanlivosti; stavebně-technické nedostatky
koln stravov n st tn zdravotn dozor priorita innosti hygienick slu by1
Školní stravování – státní zdravotní dozor= priorita činnosti hygienické služby
 • Uložené sankce:
 • celkem uloženo 307 sankcí v celkové částce 387 500 Kč.
 • Podněty:
 • celkem řešeno 111 podnětů, z toho 33 oprávněných, 62 neoprávněných, 16 postoupeno jinému orgánu dle věcné příslušnosti.
 • O účinnosti kontrolní činnosti, prováděné orgány ochrany veřejného zdraví (OOVZ), svědčí především naprosto ojedinělý výskyt hromadných alimentárních onemocnění v dozorovaných zařízeních stravovací služby.
koln stravov n a podpora zdrav
Školní stravování a podpora zdraví
 • V ČR dochází k nárůstu nadváhy a obezity u školních dětí - základní příčiny:
 • nerovnováha mezi příjmem a výdejem energie,
 • globální posun v konzumaci potravin ke stravě bohaté na energii
 • vysoký obsah cukru a tuků
 • nevhodné složení tuků
 • nízké množství vitamínů, minerálních látek a vlákniny
 • nedostatečný příjem ovoce a zeleniny
 • stravovací zvyklosti (HBSC, 2010): každý všední den snídá 50% dětí,
 • ve škole obědvá teplé jídlo - 73,4% dětí
 • ujídá „něco“ mezi hlavními jídly – 50% dětí.
 • snížená pohybová aktivita způsobená nárůstem „sedavých“ zájmů dětí.
slide6

Vlivy, které se podílí na rozvoji dětské obezity

Vliv společnosti a

demografické faktory

Etnikum

Školní

stravování

Styl výchovy rodiči a

charakter rodiny

Socio-

ekonomický

status

Hmotnost

rodičů

Dostupnost

potravin v rodině

Chování dětí

Poptávka

po práci

Dětská

obezita

Energetický

příjem

Sedavý styl

života

Kontrola času

stráveného

před TV

Znalosti o

výživě

Školní

vzdělávací

programy

Pohybová

aktivita

Dostupnost

rekreačních

aktivit

Energetický

příjem rodičů

Vzor rodičů –

pohybová aktivita

Podpora

aktivity

Dostupnost

„convenience food“

a restaurací

Bezpečnost okolí

Zdroj: Davison & Birch (2001),

Obesity Reviews 2, 159 - 171

koln stravov n a podpora zdrav koln j delny
Školní stravování a podpora zdraví školní jídelny
 • Pozitiva:
 • dostatečná nabídka:
  • zeleninových a luštěninových polévek
 • Návrhy na zlepšení:
 • snížit počet pokrmů především z vepřového masa,
 • vynechat uzené maso a uzeniny,
 • zvýšit podíl bezmasých slaných jídel,
 • v sortimentu nápojů jako součást oběda snížit nabídku sladkého čaje nebo umožnit vždy výběr slazeného a neslazeného nápoje.
koln stravov n a podpora zdrav koln j delny1
Školní stravování a podpora zdraví školní jídelny
 • Při sestavování jídelních lístků existují rezervy, které by bylo možné lepší kombinací živin odstranit
 • formou hodnocení jídelních lístků dle metodického pokynu HH ČR„Doporučená pestrost“ přispět k ozdravění školního stravování při respektování současné legislativy týkající se školního stravování.
koln stravov n a podpora zdrav koln j delny2
Školní stravování a podpora zdraví školní jídelny
 • Doporučená pestrost jídelníčků- upravuje frekvenci podávaných pokrmů v souladu se zásadami zdravé výživy. Doporučená pestrost klade důraz na prevenci chronických onemocnění způsobených výživou. Snaží se ukázat směr při sestavování měsíčního jídelního lístku, u žádoucích potravin udává minimální frekvence (např. u ryb), u méně žádoucích potravin udává maximální frekvence (např. u vepřového masa).
koln stravov n a podpora zdrav dopl kov stravov n
Školní stravování a podpora zdraví doplňkové stravování
 • „Monitoring nabídky potravin a pokrmů pro žáky základních škol v rámci doplňkového stravování“(školní bufety, nápojové a potravinové automaty představují u žáků 8.tříd alternativu pro 54% svačin a 20% obědů).
 • Vyšetřeno 493 ZŠ v celé ČR.
 • Cíl: získat přehled o dostupnosti potravin, nápojů a pokrmů ve školách jako validní podklad pro přijetí odpovídajících preventivních opatření v oblasti školního a doplňkového stravování.
koln stravov n a podpora zdrav dopl kov stravov n1
Školní stravování a podpora zdraví doplňkové stravování
 • Fungující systém školního stravování je znehodnocován doplňkovým prodejem potravin a nápojů, který
 • pomáhá vytvářet obezitogenní prostředí
 • upevňuje nevhodné stravovací návyky
 • nepříznivě ovlivňuje naplňování energetické a výživové potřeby dětského věku se všemi důsledky
 • 2. Není přípustné, aby právě ve školním prostředí se takto tvrdě střetávala teorie s realitou: v rámci výuky ke zdravému životnímu stylu se hlásají zásady zdravé výživy X nabízí se něco jiného
koln stravov n a podpora zdrav dopl kov stravov n2
Školní stravování a podpora zdraví doplňkové stravování
 • Monitoring nabídky potravin a pokrmů ve školním a doplňkovém stravování ve školách - priorita SZD vyhlášená MZ pro rok 2014.
 • MŠMT ve spolupráci s MZ - regulace sortimentu automatů a bufetů.
 • MZ připravilo pro MŠMT seznam doporučených potravin určených pro doplňkový prodej potravin ve školách
 • „Zdravá školní svačina“ – publikace připravená Společností pro výživu, Hygienickou službou (SZÚ) a sdružením Jako lusk
z v r
Závěr:
 • Z hlediska bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti podávaných pokrmů v zařízeních školního stravování je situace příznivá.
 • Prostřednictvím školního stravování má ČR jedinečnou možnost na pozitivní ovlivňování výživy dětské a dorostové populace.
 • Školní stravování je poskytováno 75-80% žáků ZŠ, 55-60% studentům SŠ (ovlivnění 30% VDD), v MŠ 75% 3 letých dětí a více než 90% 4-5 letých dětí - celodenní stravování (60% VDD).
 • Problémová oblast = DOPLŇKOVÝ PRODEJ ve školách nabízený sortiment potravin neodpovídá zásadám zdravé výživy. Regulace sortimentu
 • Zdravé stravování = dlouhodobý vklad pro zdraví,