brugerdreven innovation n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Brugerdreven Innovation PowerPoint Presentation
Download Presentation
Brugerdreven Innovation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Brugerdreven Innovation - PowerPoint PPT Presentation


  • 111 Views
  • Uploaded on

Brugerdreven Innovation. Brugerdreven innovation eller ”åben innovation” er et for- holdsvis nyt begreb. Et begreb Danmark, som det første land, har sat på regeringsagenda, og hvor vi siges at være i førerfeltet på verdensplan. Inddrager din virksomhed direkte og løbende kunder og

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Brugerdreven Innovation' - artaxiad


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
brugerdreven innovation

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven innovation eller ”åben innovation” er et for-

holdsvis nyt begreb. Et begreb Danmark, som det første

land, har sat på regeringsagenda, og hvor vi siges at være i

førerfeltet på verdensplan.

Inddrager din virksomhed direkte og løbende kunder og

partnere i udviklingen af jeres virksomhed?

brugerdreven innovation1
Brugerdreven Innovation

Hvad er det?

Brugerdreven Innovation handler om, i omfattende grad, at inddrage brugerne i:

Identifikation af:

De behov, som brugeren kan udtrykke at have (erkendte behov)

De behov, som brugeren ikke umiddelbart kan give udtryk for han/hun har (ikke erkendte behov)

Udvikling af:

Nye ideer til innovative produkter/processer/ydelser, der kan opfylde behovene

Konkrete produkter i samarbejde med virksomheden og teste om disse vitterlig opfylder behovene

For at udviklingen kommer ind under betegnelsen, skal brugerinddragelsen tillige ske

på en struktureret måde og gennemføres med en jævn frekvens eller allerbedst

løbende som en fast del af virksomhedens innovationsproces. Blandt de bedste i landet

finder vi virksomheder som Coloplast, Danisco, Grundfos og Dansk Blindebibliotek*

*Innovation Cup 2007

brugerdreven innovation2
Brugerdreven Innovation

Hvorfor omfattende inddragelse af brugerne?

Svaret er ganske enkelt:

For at opnå større succes i udviklings- og innovationsarbejdet

I forbindelse med det foregående værktøj – arbejdsskemaerne/spørgsmålene om, hvor meget I reelt kender til jeres kunder og marked – ligger svaret.

Ved at holde meget tæt kontakt til kunderne og inddrage dem, får virksomheden på en ganske effektiv måde dels indsigt i kundernes nuværende og eksplicitte behov og dels de fremtidige behov, som de forventeligt har svært ved at udtrykke.

Herigennem er det også muligt at få indsigt i kundernes faktiske valgkriterier. En viden som vil øge virksomhedernes konkurrencekraft ganske betragteligt

brugerdreven innovation v rkt jer
Brugerdreven InnovationVærktøjer

Hvordan kommer man i gang?

Som nævnt er begrebet og disciplinen forholdsvis ny, så der mangler fortsat at blive

udviklet flere værktøjer og metoder til brugerinddragelse og lidt bredere også personer

fra afsætningskanalerne, leverandørerne og øvrige interessenter. I offentligt regi er der

ultimo 2007 igangsat større initiativer på området i forbindelse med regeringens

kvalitetsreform. Her vil ligeledes blive inddraget medarbejdere, ansatte i div. kommunale

institutioner, pårørende, forældre etc. i innovationsarbejdet. Et arbejde, som ikke

umiddelbart skal vise sig i forbindelse med profit, men som øgning af kvalitetsniveauet.

Værktøjer

Regerings program for BI er et klart signal om, at ”vi vil noget med innovation via stor brugerinddragelse”. Programmets formål er at styrke udviklingen af nye produkter, serviceydelser, koncepter og processer i såvel virksomheder som offentlige institutioner på grundlag af et bedre kendskab til kunders og brugeres behov. Der er i alt afsat 300 mio. kr. hen over årene 2007, 08 og 09. Se mere om muligheden for at få del i disse midler her

Systematisk opfølgning på kundeklager er via Innovation Cup 2007 identificeret som værende et godt middel til at få kunderne i tale og vende en ellers negativ tilkendegivelse til noget positivt

Konkret observationer af brugere i forbindelse med anvendelsen af et givent produkt påviser, hvordan kunden rent faktisk køber/bruger produktet og ikkem, hvad de siger

brugerdreven innovation v rkt jer fortsat
Brugerdreven InnovationVærktøjer (fortsat)

Værktøjer

Fokusgrupper, hvor der inviteres ca. 10 relevante kunder til en samtale om virksomhedens produkter, kundernes opfattelse og debat om, hvilke behov kundernehar inden for det konkret område. Skal en sådan fokusgruppe gennemføres af eksternt konsulentbureau koster det i størrelsesordenen kr. 30.000. Men man kan meget vel komme i gang ved selv at gennemføre fokusgruppen. Det kan gøres mere eller mindre formelt, men kræver under alle omstændigheder et grundigt forarbejde

Brug af kundepaneler, hvor man som virksomhed anvender egen kundedatabase og ud fra dette postalt eller via nettet stiller kunderne diverse spørgsmål, er efterhånden en forholdsvis udbredt analyseform. Ønsker man en bredere gruppe af personer, kan man købe sig adgang til diverse analyseselskabers paneler. Prisen på dette afhænger meget af antal spørgsmål, og hvilken målgruppe man ønsker. Kontakt analysebureau!

Workshops med brugerne, kan man sige, er en stærkt udvidet fokusgruppe, og kræver meget forarbejde. Det kan godt gøres selv, men oftest er det en ekstern konsulent som gennemfører disse længerevarende (1/1 dag) workshops. På workshoppen kan man ud over debat om brugerbehov tillige gennemføre en decideret idegenerering med deltagerne

Antropologiske observationer er den dyreste og mest omfattende form for BI. Her observeres brugerne i en længere periode i forbindelse med brugen af et konkret produkt i hverdagen. Antropologen/etnologen udarbejder efterfølgende en større rapport

brugerdreven innovation en fast del af innovationsprocessen

Brugerdreven InnovationEn fast del af innovationsprocessen

Danmark vil - som et af de første lande - opbygge unik viden

gennem et særligt program for brugerdreven innovation.

Regeringscitat

Væksthusene vil løbende informere om fremskridt og relevante

værktøjer til brug for små og mellemstore virksomheder med

vækstambitioner

faseopdelt innovationsproces de tidlige faser
Faseopdelt innovationsprocesDe tidlige faser

I forbindelse med omtalen af en konkret faseopdelt innovationsproces, som vi meget opfordrer virksomhederne til at indføre, og gerne rådgiver om, omtaler vi ligeledes nogle arbejdsopgaver, som med fordel kan indføres som fast rutine i virksomheden.

Modellen er vist nedenstående og er direkte relateret til brugerinddragelse i virksomhedens innovationsproces

Brug nogle af de tidlige nævnte BI værktøjer. Opfind nogle nye eller få midler ved at gå sammen med andre virksomheder, som ikke er jeres direkte konkurrenter.

I øvrigt er der flere eksempler på, at en brancheorganisation har gennemført større BI projekter på medlemmernes vegne

faseopdelt innovationsproces brugerinddragelse
Faseopdelt innovationsprocesBrugerinddragelse

Før den konkrete idebeskrivelsen (fase 1) af en mulig ny innovation bør der foregå en behovsidentifikation og -afklaring med baggrund i data/viden om marked og kunder. Egentlig inddragelse af relevant kundegruppe og øvrige interessenter i innovations-arbejdet skal ligeledes overvejes. En sådan behovsidentifikation skal ikke foregå før ethvert innovationsprojekt, men kan eksempelvis foretages eks. en gang om året afhængig af markedets dynamik. En sådan identifikation er en del af det forholdsvis nye begreb, som benævnes ”Brugerdreven Innovation”

Behovs-

identifikation

og

afklaring

Ideevaluering og

-udvælgelse

*Konkrete kriterier opsættes

*Relevans for virksomhedenes mål

*Ressourcer/udbytte

*Risiko/Udbytte

*Kompetencer intern/ekstern

*Timing

*Relationer til div. interessenter

*Lovgivning

*Projektgruppe på relevante projekter nedsættes eventuelt

allerede her

*Foretages struktureret eks. 1/året

*Gruppesamtaler

*Kundepanel

*Via salgsstyrken og kundestamdata (CRM)

*Kundeklager

*Observationer i markedet/hos bruger

*Skrivebordsundersøgelser

*Brancheorganisation

Videre til egentlige

innovationsproces