op tina pre evo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OPŠTINA PREŠEVO PowerPoint Presentation
Download Presentation
OPŠTINA PREŠEVO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

OPŠTINA PREŠEVO - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

OPŠTINA PREŠEVO. OPŠTINA PREŠEVO. KOMUNA E PRESHEVËS. Investirajte u Preševu ! Za bolju budućnost Fatmir Azizi, Mentor Nuhiu tel. 017/669-797 i 669-137 fax. 017/660-320 Avgust , 2008. Kordinate. Ko o rdinate 42° 18′ 33" SGŠ 21° 38′ 57" IGD. OPŠTINA PREŠEVO ZA BOLJU BUDUĆNOST.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OPŠTINA PREŠEVO' - arnie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
op tina pre evo
OPŠTINA PREŠEVO

OPŠTINA PREŠEVO

KOMUNA E PRESHEVËS

slide2
Investirajte u Preševu ! Za bolju budućnostFatmir Azizi, Mentor Nuhiutel. 017/669-797 i 669-137fax. 017/660-320Avgust, 2008
kordinate
Kordinate
 • Koordinate 42° 18′ 33" SGŠ21° 38′ 57" IGD

OPŠTINA PREŠEVO ZA BOLJU BUDUĆNOST

klju ne prednosti pre eva
Ključne prednosti Preševa
 • Pogranična zona
 • Blizina granice sa Makedonijom
 • Saobraćajnice-koridor 10, železnička pruga do koridora 10, veza sa Makedonijom i Grčkom
 • Magistralni put M-25.2 veza sa Kosovom, aerodrom Priština 75km
 • 34.904 stanovnika (plus 13.000 na privremenom radu u inostranstvu) ukupno oko 48. 000 stanovnika, najpovolnija radna snaga
 • Oko 450.000 stanovnika u regionu
 • Velike obrađive površine
 • Proizvodni pogonineiskorišćeni pasivni
 • Tradicija u poljoprivredi i stočarstvu
 • Dijaspora

OPŠTINA PREŠEVO ZA BOLJU BUDUĆNOST

prednosti srbije
Prednosti Srbije
 • Demokratska zemlja na putu ka EU(sporazum o stabilizaciji i pridruživanju)
 • 7.5 miliona stanovnika GDP, per kapita 5.764 iz godišnji rast 7.5% 2007
 • Prosečna bruto plata 485€/mesečno rast industrijske produktivnosti 13.5% (2007)
 • Ugovori o slobodnoj trgovini sa zemljama jugoistočne Evrope (CEFTA) i Rusijom
 • 13,5mld$ - ukupan priliv FDI u periodu od 2001, do 2007
 • Povoljna poreska politika olakšice i finansijski podsticaji za investitore
glavni razlozi za ulaganje
Glavni razlozi za ulaganje ...
 • Povoljna lokacija – blizina granice sa Makedonijom, oslobađanje od komunalnih taksi i poreza za strane ulagače za 10 godina
 • Dobre saobraćajne povezanosti –
 • Koridor 10, udasljnost od grada 3km.
 • Magistralni put M-25.2,
 • Tri medjunarodna aerodroma: Niš, Skoplje, Priština
 • Povoljna kvalifikovana, jeftina i mlada radna snaga
 • Velike površine obrađivih poljoprivrednih zemljišta pod sistemom za navodnjavanje

OPŠTINA PREŠEVO ZA BOLJU BUDUĆNOST

pre evo op tina budu nosti
Preševo – opština budućnosti
 • Efikasna Opštinska uprava - Opštinski uslužni centar
 • Intenzivno ulaganje u infrastrukturu u poslednjih pet godina
 • Usvojena Strategija razvoja opštine Preševo za 2007 - 2015 godine

OPŠTINA PREŠEVO ZA BOLJU BUDUĆNOST

podr ka investitorima
Podrška investitorima
 • Evropa, Srbija – krajnji jug, uz granicu sa Makedonijom na jugu i sa Kosovom na zapadu
 • Teritorija – 264 km2, plodna dolina i bujna planina Karadak
 • Klima – umereno kontinentalna sa elementima mediteranske klime

OPŠTINA PREŠEVO ZA BOLJU BUDUĆNOST

porezi i podsticaji
Porezi i podsticaji
 • Povoljna poreska politika 10%, porez na dobit 8-18%, 12% porez na lični dohodak
 • 10 godina oslobođenja od poreza na dobit za velike inesticije (7.5mil € i 100 zaposlenih
 • 2.000 – 10.000€ po novovm radnom mestu dodeljuje se investitoru
 • Porez na dobit umanjuje se za 80% vrednosti ulaganja u osnovna sredstva
 • Umanjenje poreskih opterećenja po svakom nezaposlenom

OPŠTINA PREŠEVO ZA BOLJU BUDUĆNOST

obrazovanje
Obrazovanje
 • 10 osnovnih i 2 srednje škole
 • Broj učenika - preko 8.000
 • Broj zaposlenih 187 sa preko 80% visoka stručna sprema
 • Obrazovni profili – opšta gimnazija, srednja tehnička škola sa profilima: tehnološki, mašinski, saobraćajni smer, obradjivanje drveta, programer itd.
 • Gimnazija “SKENDERBEU”-Preševo
 • S.T.Š. “PREŠEVA”-Preševo
 • Najbliži fakultet u Vranju 45km i u Nišu 180km

OPŠTINA PREŠEVO ZA BOLJU BUDUĆNOST

saobra ajna mre a
Saobraćajna mreža
 • Autoput E-75 - Koridor 10 veza sa celom Evropom (Makedonija, grčka) udaljenost od grada 3km, magistralni put
 • Železnička pruga preševo koridor- 10, lokalni put i magistralni put
 • Aerodrom niš 250km.
 • Magistralni put M-25.2 preko Makedonije do Grčke i Bugarske, veza sa Kosovom

OPŠTINA PREŠEVO ZA BOLJU BUDUĆNOST

infrastruktura
Infrastruktura
 • Električna energija – trafostanica 110/10 kV, pokrivenost oko 95% teritorije
 • Mobilna i fiksna telefonija - delimična pokrivenost na celoj teritoriji opštine, oko 45% fiksna telefonija a mobilna oko 80%
 • Internet (delimično), ADSL i kablovska TV (delimično)
 • Vodovodna mreža 35%- delimično i kanalizacija 90%

OPŠTINA PREŠEVO ZA BOLJU BUDUĆNOST

ljudski resursi

Ljudskiresursi

Veliki potencijal mlade sposobne snage od 20-30 godina preko 60% stanovništva

Slobodni radni potencijal (stopa nezaposlenosti preko 70%)preko pethiljada nezaposlenih

Veliki broj kadrova sa visokom stručnom spremom

Neto zarada po zaposlenom u proseku 11.188,00din.

OPŠTINA PREŠEVO ZA BOLJU BUDUĆNOST

privreda
Privreda

Broj preduzetnika - preko 500, dominira privatno vlasništvo preko 95%

 • Najvažnije industrije: GP “Budućnost” i Fabrika za otkup duvana.
 • Finansijske usluge - četri ekspoziture banaka, Alpha banka, Komercijalna banka, Procredit banka i OTP banka
 • 34.904 stanovnika (plus 13.000 na privremenom radu u inostranstvu) ukupno oko 48. 000 stanovnika
 • Privatizacija fabrike za preradu duvana, pogon za obradu stakla “KRISTAL”
 • Velike obrađive površine kroz koridor 10 pogodne za investitore
 • Proizvodni pogonineiskorišćeni pasivni (zemljoradnička zadruga, kristal, fabrika za preradu duvana,)
 • Privatne firme “Fluidi”, prerada sokova, “Fontana”, i “Doda”,prerada mlečnih prizvoda, “Nura”, stolarija, “Saba Belča”, najveća gradjevinska firma
 • Tradicija u poljoprivredi i stočarstvu
 • Slobodna industrijska zona

OPŠTINA PREŠEVO ZA BOLJU BUDUĆNOST

institucionalna podr ka investitorima
Institucionalna podrška investitorima
 • Uslužni informativni centar
 • Tehnički tim za pripremu projekata u okviru Opštinske uprave
 • Agencija za razvoj za opštine Bujanovac i Preševo
 • Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga u Leskovac
 • Strategija razvoja opštine 2007-2015 usvojena u Skupštini
 • Davanje zemljišta za izgradnju kapaciteta za investitore bez zakupa, rok za dobijanje dozvole 7 dana
 • 10 godina oslobodjenja od poreza na dobit

OPŠTINA PREŠEVO ZA BOLJU BUDUĆNOST

kvalitet ivota
Kvalitet života
 • REKREACIJA

- Planinski - seoski turizam

- Organizovanje plivačkih takmičenja

i pecanja u veštačkom jezeru kod

Oraovice

 • NETAKNUTA PRIRODA

- Planina Karadak

OPŠTINA PREŠEVO ZA BOLJU BUDUĆNOST

slide20
Pozovite nas !

Na ftoni!

Tel. 017/660137

fax 017660320

Zajedno za budućnost!

Së bashku për një ardhmëri!

OPŠTINA PREŠEVO ZA BOLJU BUDUĆNOST