ezmejno zdravstveno informacijsko omre je ds2 wp2 slovenija n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Čezmejno zdravstveno informacijsko omrežje – DS2 (WP2): Slovenija … PowerPoint Presentation
Download Presentation
Čezmejno zdravstveno informacijsko omrežje – DS2 (WP2): Slovenija …

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Čezmejno zdravstveno informacijsko omrežje – DS2 (WP2): Slovenija … - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Čezmejno zdravstveno informacijsko omrežje – DS2 (WP2): Slovenija …. P rogram čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013. dr. Andrej Brodnik Trst, 4 julij 2011. WP 2. DELOVNI SKLOP

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Čezmejno zdravstveno informacijsko omrežje – DS2 (WP2): Slovenija …' - armando-patrick


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ezmejno zdravstveno informacijsko omre je ds2 wp2 slovenija

Čezmejno zdravstveno informacijsko omrežje – DS2 (WP2): Slovenija…

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013

dr. Andrej Brodnik

Trst, 4 julij 2011

slide2

WP 2. DELOVNI SKLOP

ČEZMEJNO ZDRAVSTENO INFORMACIJSKO OMREŽJE

WORKPACKAGE 2

RETE INFORMATICA SANITARIA

TRANSFRONTALIERA

Aktivnost 2.1.

Strokovni pregled

trenutnega stanja

Aktivnost 2.2.

Postavitevomrežja

Attività 2.1

Analisi Tecnica Status Quo

Attività 2.2

Realizzazione Rete

Čezmejno zdravstveno informacijsko morežje – WP2

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013Dr. Andrej Brodnik, Trst, 4. julij 2011

e-health

slide3

Analiza stanja – Slovenija

 • Opravljeni razgovori pri bolnišnicah Valdoltra, Šempeter, Sežana, Izola, Klinični center in Jesenice
 • Pripravljen vprašalnik in poslan skupaj z vprašalnikom, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje
 • Pripravljeno poročilo: e-health Delovni paket 2 Analiza stanja
 • Nekaj dejstev:
  • ni enotnega sistema – različni ponudniki
  • stopnja opremljenosti različna
  • stopnja kakovosti vzdrževanja različna
  • komunikacijska povezljivost (sedaj) sprejemljiva

Čezmejno zdravstveno informacijsko morežje – WP2

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013Dr. Andrej Brodnik, Trst, 4. julij 2011

e-health

slide4

Predlog arhitekture omrežja – Slovenija

 • Izhodišča:
  • temelji na storitvenem arhitekturnem principu (SOA) – elastičnost, skalabilnost, povezljivost (prim. računanje v oblaku, cloud computing)
  • vse rešitve morajo biti odprto standardne in (po možnosti odprtokodne) – cenejše nadgradnje
  • upoštevati mora rezultate analize in primerov rabe (use cases)
 • Interni delovni dokument: Projekt: eHealth Delovni paket 2, Arhitektura
 • V pripravi zaključni dokument: Medbolnišnično informacijsko povezovanje in interoperabilnost

Čezmejno zdravstveno informacijsko morežje – WP2

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013Dr. Andrej Brodnik, Trst, 4. julij 2011

e-health

slide5

Predlog arhitekture omrežja – Slovenija

 • Arhitektura je:
  • zelo modularna s samo tremi različnimi gradniki – cenejše vzdrževanje
  • združljiva z mednarodnimi standardi in nastajajočimi nacionalnimi standardi – povezljivost
  • upošteva varnostne vidike vključno z varovanjem podatkov, zasebnostjo in lastništvom podatkov

Čezmejno zdravstveno informacijsko morežje – WP2

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013Dr. Andrej Brodnik, Trst, 4. julij 2011

e-health

slide6

Predlog arhitekture omrežja – Slovenija

regija / država

GS

GS

H2

H3

H4

 • povezovalno vodilo – interconnecting bus
 • povezovalnik – connector
 • storitveno skladišče – service hosting facility

HIS

Čezmejno zdravstveno informacijsko morežje – WP2

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013Dr. Andrej Brodnik, Trst, 4. julij 2011

e-health

slide7

Povezovalno vodilo – Slovenija

 • Implementacija v obliki ESB (enterprise service bus)
  • odprtokodna rešitev
 • Hierarhična struktura
 • Nadgradnja za zdravstveno informatiko (HL7)
 • Rešitev (predlogi):
 • uporabo jBoss rešitve (www.jboss.org/) - odprtokodna rešitev
 • nadgradnja jBoss z HL7 vodilom – na trgu še ni rešitve, zato zahtevati od razvijalca, da se vključi v jBoss skupnost – zdržnost in vzdrževanje ter možnost nadgradnje v oblačno rešitev
 • enotna rešitev – cenejši razvoj in cenejše vzdrževanje

Čezmejno zdravstveno informacijsko morežje – WP2

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013Dr. Andrej Brodnik, Trst, 4. julij 2011

e-health

slide8

Povezovalnik – Slovenija

 • Osnovne povezovalne storitve: požarna pregrada, NAT, ...
 • Osnovne varnostne storitve: VPN, IDS/IPS, ... – krog zaupanja
 • Rešitev (predloga):
 • odprtokodna rešitev: PC računalnik, FreeBSD/Linux, RAID, Iptables/NetFilter, OpenSSH, Snort – strošek samo strojna oprema
 • nakup opreme CISCO, Juniper, Huawei, …
 • enotna rešitev – cenejša namestitev in cenejše vzdrževanje

Čezmejno zdravstveno informacijsko morežje – WP2

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013Dr. Andrej Brodnik, Trst, 4. julij 2011

e-health

slide9

Storitveno skladišče – Slovenija

 • Vsa programska oprema je razvita kot storitvena s komunikacijo preko povezovalnega vodila
 • Gosti: (i) splošne in specifične storitve; (ii) lokalne in globalne storitve
 • Globalne storitve so podvojene zaradi zanesljivosti delovanja
 • Rešitev infrastruktura (predlog):
 • izvedba lahko kot virtualni stroji – računanje v oblaku, obvladovanje stroškov
 • operacijski sistem Linux (CentOS, Ubuntu, Debian, …) – odprtokoden, vzdrževanje
 • enotna rešitev – cenejša namestitev in cenejše vzdrževanje

Čezmejno zdravstveno informacijsko morežje – WP2

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013Dr. Andrej Brodnik, Trst, 4. julij 2011

e-health

slide10

Storitveno skladišče – Slovenija

 • Lokalne (bolnišnične) storitve (predlog):
 • splošno programje ter http strežnik (Apache)
 • aplikacijski strežnik (na osnovi Apache), podatkovna baza (PostgreSQL)
 • programje za povezovalno vodilo
 • programje za povezavo s HIS
 • programje za posamezne delovne sklope
 • 1-2: odprtokodno
 • 3: že omenjeno pri povezovalnem vodilu – potreben razvoj in implementacija
 • 4: specifično za vsak DS in vsak HIS posebej – razvoj in implementacija
 • 5: specifično za vsak DS – razvoj in implemenatcija

Čezmejno zdravstveno informacijsko morežje – WP2

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013Dr. Andrej Brodnik, Trst, 4. julij 2011

e-health

slide11

Storitveno skladišče – Slovenija

 • Osrednje storitve (predlog):
 • storitve 1-3 pri lokalnih storitvah
 • LDAP, CA;
 • podpora za preklop (failover) (npr. HA, heartbeat, ipd.)
 • upravljanje z identitetami
 • UDDI;
 • specifične storitve za eHealth (podatki v LDAP ali podatkovni bazi)
  • vključuje podporo za nacionalne storitve
 • 1-5: odprtokodno
 • 6: specifično za vsak DS – razvoj in implemenatcija

Čezmejno zdravstveno informacijsko morežje – WP2

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013Dr. Andrej Brodnik, Trst, 4. julij 2011

e-health

slide12

Naslednji koraki – Slovenija

 • Naslednji koraki:
  • zaključiti podobno analizo na italijanski strani in potrditi arhitekturo
  • pripraviti analize za ostale delovne sklope in vanje vgraditi predstavljeno arhitekturo (delno DS6 – Slovenija izvedeno)
  • izvesti javno naročilo za nakup potrebne strojne opreme
  • izvesti javno naročilo za nakup programske opreme
 • Roki:
  • javna naročila izvedena do septembra 2011
  • prototipno delujoča hrbtenica prvo četrtletje 2012 – Slovenija

Čezmejno zdravstveno informacijsko morežje – WP2

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013Dr. Andrej Brodnik, Trst, 4. julij 2011

e-health

slide13
Hvala za vašo pozornost!

Grazie per l’attenzione!

e-health

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera

Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja

Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev

Ministero dell'Economia

e delle Finanze