1 / 77

STATUS SLOVENSKEGA NARAVNEGA ZDRAVILIŠČA

STATUS SLOVENSKEGA NARAVNEGA ZDRAVILIŠČA. Zakon o zdravstveni dejavnosti opredeljuje zdraviliško zdravstveno dejavnost kot:. STATUS SLOVENSKEGA NARAVNEGA ZDRAVILIŠČA. V 82. členu tega zakona pravi, da »naravno zdravilišče opravlja: zdravstvene storitve medicinske rehabilitacije bolnikov,

aolani
Download Presentation

STATUS SLOVENSKEGA NARAVNEGA ZDRAVILIŠČA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. STATUS SLOVENSKEGA NARAVNEGA ZDRAVILIŠČA Zakon o zdravstveni dejavnosti opredeljuje zdraviliško zdravstveno dejavnostkot:

 2. STATUS SLOVENSKEGA NARAVNEGA ZDRAVILIŠČA • V 82. členu tega zakona pravi, da »naravno zdravilišče opravlja: zdravstvene storitve medicinske rehabilitacije bolnikov, poškodovanih in rekonvalescentov z uporabo naravnih zdravilnih sredstev ob uporabi diagnostičnih, fizioterapevtskih in drugih terapevtskih metod in sredstev» (Uradni list RS, št. 9/92)

 3. STATUS SLOVENSKEGA NARAVNEGA ZDRAVILIŠČA • V Sloveniji pod pojmom zdravilišče razumemo

 4. STATUS SLOVENSKEGA NARAVNEGA ZDRAVILIŠČA • Zdraviliško zdravstveno dejavnost lahko izvajajo zdravilišča, če...

 5. STATUS SLOVENSKEGA NARAVNEGA ZDRAVILIŠČA • Pogoji za ustanovitev naravnega zdravilišča so:

 6. STATUS SLOVENSKEGA NARAVNEGA ZDRAVILIŠČA Kako je definirano naravno zdravilno sredstvo, oz. kaj to sploh je?

 7. STATUS SLOVENSKEGA NARAVNEGA ZDRAVILIŠČA Naravna zdravilna sredstva so sredstva:

 8. STATUS SLOVENSKEGA NARAVNEGA ZDRAVILIŠČA • Pogoj za razglasitev naravnega zdravilnega sredstva so:

 9. STATUS SLOVENSKEGA NARAVNEGA ZDRAVILIŠČA Med naravnimi zdravilnimi sredstvi so najpomembnejše:

 10. SLOVENSKA NARAVNA ZDRAVILIŠČA • 25 termalno zdraviliških centrov • 18 status naravnega oz. klimatskega zdravilišča

 11. SLOVENSKA NARAVNA ZDRAVILIŠČA • 15 vključenih v Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč (SSNZ) • vključuje v sistem javnega zdravstva

 12. SLOVENSKA NARAVNA ZDRAVILIŠČA • Cilj SSNZ • www.slovenia-terme.si

 13. SLOVENSKA NARAVNA ZDRAVILIŠČA Slovenska zdraviliška S obsega:

 14. SLOVENSKA NARAVNA ZDRAVILIŠČA • Slovenska naravna zdravilišča zaposlujejo več kot...... judi iz različnih področij: • Delež oskrbnih dni

 15. SLOVENSKA NARAVNA ZDRAVILIŠČA • Najpomembnejši trgi so: • Konkurenco predstavljajo zdravilišča iz:

 16. SLOVENSKA NARAVNA ZDRAVILIŠČA • Temeljna usmeritev zdravilišč:

 17. SLOVENSKA NARAVNA ZDRAVILIŠČA • Poslovni rezultati slovenskih zdravilišč

 18. SLOVENSKA NARAVNA ZDRAVILIŠČA • Slovenska naravna zdravilišča so bila 1....

 19. SLOVENSKA NARAVNA ZDRAVILIŠČA • zamenjali izraz »zdravilišče» z izrazom »terme»

 20. SWOT analiza slovenskih naravnih zdravilišč v wellness turizmu MPO-medicinsko programirani oddih

 21. SWOT analiza slovenskih naravnih zdravilišč v wellness turizmu MPO-medicinsko programirani oddih

 22. SWOT analiza slovenskih naravnih zdravilišč v wellness turizmu MPO-medicinsko programirani oddih

 23. SWOT analiza slovenskih naravnih zdravilišč v wellness turizmu MPO-medicinsko programirani oddih

 24. SWOT analiza slovenskih naravnih zdravilišč v wellness turizmu MPO-medicinsko programirani oddih

 25. SWOT analiza slovenskih naravnih zdravilišč v wellness turizmu

 26. SWOT analiza slovenskih naravnih zdravilišč v wellness turizmu

 27. SWOT analiza slovenskih naravnih zdravilišč v wellness turizmu

 28. SWOT analiza slovenskih naravnih zdravilišč v wellness turizmu

 29. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG • PRAGU NOVEGA ŽIVLJENJESKEGA SLOGA • WELLNESS s CILJEM TRAJNEGA DOBREGA POČUTJA.

 30. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG • Wellness kot življenjski slog • trajno dobro počutje in zdravje CILJ, • wellness pa METODA

 31. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG • Telesna aktivnost • Telesno pripravljenost • Zdrava prehrana • Osebno sprostitev • Duševne aktivnosti

 32. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG Telesna aktivnost Pojem fitnes Fitnes se deli na 3 področja: Telesni fitnes

 33. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG Negativni učinki športa Pozitivni učinki športa: multifunkcionalnost športa

 34. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG VSAKA URA INTENZIVNEGA UKVARJANJA S ŠPORTOM »ZASLUŽI» DVE URI ŽIVLJENJA, ČE JE POSAMEZNIK ŠPORTNO AKTIVEN NAJMANJ 3 – 4 URE NA TEDEN.

 35. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG Telesna pripravljenost Telesu ustreza vsaka aktivnost:

 36. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG S športno medicinskega vidika delimo vadbo za izboljšanje telesne pripravljenosti na: URJENJE VZDRŽLJIVOSTI URJENJE MOČI

 37. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG URJENJE HITROSTI URJENJE SKLADNOSTI

 38. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG URJENJE GIBČNOSTI

 39. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG Borilne veščine se v grobem delijo na: veščine udarjanja: veščine metanja: veščine imobilizacije: veščine z orožjem:

 40. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG Mnoge borilne veščine poleg samega fizičnega treninga učijo tudi:

 41. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG V telesu se odvijajo sledeče aktivnosti:

 42. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG ZDRAVA PREHRANA • Normativi

 43. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG • Vzroki smrti:

 44. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG (Trček, 1995, Sl. 1)

 45. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG OSEBNA SPROSTITEV KAJ JE STRES?

 46. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG Stres razdelimo v tri stopnje (Hans Selye):

 47. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG Alarmna reakcija

 48. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG Odpor

 49. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG Izčrpanost

 50. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG Kdaj pride do stresa?

More Related