Download
status slovenskega naravnega zdravili a n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STATUS SLOVENSKEGA NARAVNEGA ZDRAVILIŠČA PowerPoint Presentation
Download Presentation
STATUS SLOVENSKEGA NARAVNEGA ZDRAVILIŠČA

STATUS SLOVENSKEGA NARAVNEGA ZDRAVILIŠČA

240 Views Download Presentation
Download Presentation

STATUS SLOVENSKEGA NARAVNEGA ZDRAVILIŠČA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. STATUS SLOVENSKEGA NARAVNEGA ZDRAVILIŠČA Zakon o zdravstveni dejavnosti opredeljuje zdraviliško zdravstveno dejavnostkot:

 2. STATUS SLOVENSKEGA NARAVNEGA ZDRAVILIŠČA • V 82. členu tega zakona pravi, da »naravno zdravilišče opravlja: zdravstvene storitve medicinske rehabilitacije bolnikov, poškodovanih in rekonvalescentov z uporabo naravnih zdravilnih sredstev ob uporabi diagnostičnih, fizioterapevtskih in drugih terapevtskih metod in sredstev» (Uradni list RS, št. 9/92)

 3. STATUS SLOVENSKEGA NARAVNEGA ZDRAVILIŠČA • V Sloveniji pod pojmom zdravilišče razumemo

 4. STATUS SLOVENSKEGA NARAVNEGA ZDRAVILIŠČA • Zdraviliško zdravstveno dejavnost lahko izvajajo zdravilišča, če...

 5. STATUS SLOVENSKEGA NARAVNEGA ZDRAVILIŠČA • Pogoji za ustanovitev naravnega zdravilišča so:

 6. STATUS SLOVENSKEGA NARAVNEGA ZDRAVILIŠČA Kako je definirano naravno zdravilno sredstvo, oz. kaj to sploh je?

 7. STATUS SLOVENSKEGA NARAVNEGA ZDRAVILIŠČA Naravna zdravilna sredstva so sredstva:

 8. STATUS SLOVENSKEGA NARAVNEGA ZDRAVILIŠČA • Pogoj za razglasitev naravnega zdravilnega sredstva so:

 9. STATUS SLOVENSKEGA NARAVNEGA ZDRAVILIŠČA Med naravnimi zdravilnimi sredstvi so najpomembnejše:

 10. SLOVENSKA NARAVNA ZDRAVILIŠČA • 25 termalno zdraviliških centrov • 18 status naravnega oz. klimatskega zdravilišča

 11. SLOVENSKA NARAVNA ZDRAVILIŠČA • 15 vključenih v Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč (SSNZ) • vključuje v sistem javnega zdravstva

 12. SLOVENSKA NARAVNA ZDRAVILIŠČA • Cilj SSNZ • www.slovenia-terme.si

 13. SLOVENSKA NARAVNA ZDRAVILIŠČA Slovenska zdraviliška S obsega:

 14. SLOVENSKA NARAVNA ZDRAVILIŠČA • Slovenska naravna zdravilišča zaposlujejo več kot...... judi iz različnih področij: • Delež oskrbnih dni

 15. SLOVENSKA NARAVNA ZDRAVILIŠČA • Najpomembnejši trgi so: • Konkurenco predstavljajo zdravilišča iz:

 16. SLOVENSKA NARAVNA ZDRAVILIŠČA • Temeljna usmeritev zdravilišč:

 17. SLOVENSKA NARAVNA ZDRAVILIŠČA • Poslovni rezultati slovenskih zdravilišč

 18. SLOVENSKA NARAVNA ZDRAVILIŠČA • Slovenska naravna zdravilišča so bila 1....

 19. SLOVENSKA NARAVNA ZDRAVILIŠČA • zamenjali izraz »zdravilišče» z izrazom »terme»

 20. SWOT analiza slovenskih naravnih zdravilišč v wellness turizmu MPO-medicinsko programirani oddih

 21. SWOT analiza slovenskih naravnih zdravilišč v wellness turizmu MPO-medicinsko programirani oddih

 22. SWOT analiza slovenskih naravnih zdravilišč v wellness turizmu MPO-medicinsko programirani oddih

 23. SWOT analiza slovenskih naravnih zdravilišč v wellness turizmu MPO-medicinsko programirani oddih

 24. SWOT analiza slovenskih naravnih zdravilišč v wellness turizmu MPO-medicinsko programirani oddih

 25. SWOT analiza slovenskih naravnih zdravilišč v wellness turizmu

 26. SWOT analiza slovenskih naravnih zdravilišč v wellness turizmu

 27. SWOT analiza slovenskih naravnih zdravilišč v wellness turizmu

 28. SWOT analiza slovenskih naravnih zdravilišč v wellness turizmu

 29. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG • PRAGU NOVEGA ŽIVLJENJESKEGA SLOGA • WELLNESS s CILJEM TRAJNEGA DOBREGA POČUTJA.

 30. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG • Wellness kot življenjski slog • trajno dobro počutje in zdravje CILJ, • wellness pa METODA

 31. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG • Telesna aktivnost • Telesno pripravljenost • Zdrava prehrana • Osebno sprostitev • Duševne aktivnosti

 32. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG Telesna aktivnost Pojem fitnes Fitnes se deli na 3 področja: Telesni fitnes

 33. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG Negativni učinki športa Pozitivni učinki športa: multifunkcionalnost športa

 34. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG VSAKA URA INTENZIVNEGA UKVARJANJA S ŠPORTOM »ZASLUŽI» DVE URI ŽIVLJENJA, ČE JE POSAMEZNIK ŠPORTNO AKTIVEN NAJMANJ 3 – 4 URE NA TEDEN.

 35. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG Telesna pripravljenost Telesu ustreza vsaka aktivnost:

 36. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG S športno medicinskega vidika delimo vadbo za izboljšanje telesne pripravljenosti na: URJENJE VZDRŽLJIVOSTI URJENJE MOČI

 37. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG URJENJE HITROSTI URJENJE SKLADNOSTI

 38. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG URJENJE GIBČNOSTI

 39. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG Borilne veščine se v grobem delijo na: veščine udarjanja: veščine metanja: veščine imobilizacije: veščine z orožjem:

 40. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG Mnoge borilne veščine poleg samega fizičnega treninga učijo tudi:

 41. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG V telesu se odvijajo sledeče aktivnosti:

 42. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG ZDRAVA PREHRANA • Normativi

 43. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG • Vzroki smrti:

 44. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG (Trček, 1995, Sl. 1)

 45. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG OSEBNA SPROSTITEV KAJ JE STRES?

 46. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG Stres razdelimo v tri stopnje (Hans Selye):

 47. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG Alarmna reakcija

 48. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG Odpor

 49. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG Izčrpanost

 50. WELLNESS KOT ŽIVLJENJSKI SLOG Kdaj pride do stresa?