bls resuscitace n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BLS RESUSCITACE PowerPoint Presentation
Download Presentation
BLS RESUSCITACE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

BLS RESUSCITACE - PowerPoint PPT Presentation


 • 396 Views
 • Uploaded on

BLS RESUSCITACE. ZPRACOVAL: zdravotnický záchranář pprap. Jaroslav Duchoň. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA. Prvotní ošetření je nejdůležitější fází.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BLS RESUSCITACE' - armando-carver


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bls resuscitace

BLS RESUSCITACE

ZPRACOVAL:

zdravotnický záchranář

pprap. Jaroslav Duchoň

obecn charakteristika
OBECNÁ CHARAKTERISTIKA
 • Prvotní ošetření je nejdůležitější fází.
 • Neodkladná resuscitace je soubor postupů k docílení co nejrychlejší obnovy dostatečného spontánního oběhu okysličené krve v organismu při jeho zástavě.
 • Podporujeme či nahrazujeme základní životní funkce: OBĚH, DÝCHÁNÍ a tím i druhotně VĚDOMÍ.
obecn charakteristika1
OBECNÁ CHARAKTERISTIKA
 • Selhání jedné základní životní funkce je v rychlém sledu následováno poruchou funkcí zbývajících a proto musí být resuscitace jedné či všech skutečně neodkladná.
guidelines 2005
GUIDELINES 2005
 • BLS PREFERUJE :
 • Kvalita a jednoduchost KPR
 • Rychlá frekvence kompresí
 • Minimalizace přerušení v průběhu srdeční masáže
 • Časová minimalizace mezi vznikem a zahájením
 • Časná defibrilace AED

(obr.1, 2, 3, 4)

obecn pojmy
OBECNÉ POJMY
 • Průtok krve mozkem: 750ml/min při 2% C.T. hmotnosti.
 • Kardiální příčina: 82,5% z 21175 zástav v Evropě.
 • Fibrilace komor: 80%
 • Nekardiální příčina:
 • Plicní příčina: 4,3%.
 • CMP: 2,2%.
 • Externí příčina:
 • Traumata: 3,1%
 • Asfyxie: 2,12%
 • Předávkování: 4,9%
 • !Okamžitá KPR zvyšuje naději na přežití 2-3 krát!
 • Každá minuta bez resuscitace snižuje přežití o 10-15%
 • KPR prováděná laiky snižuje prognózu přežití o 3-4%
obecn principy v bls
OBECNÉ PRINCIPY V BLS

ŘETĚZ PŘEŽITÍ

 • DOSPĚLÁ OSOBA:
 • Diagnóza
 • Tísňové volání
 • Základní KPR
 • AED defibrilace
 • DÍTĚ:
 • Eliminace příčiny
 • Základní KPR
 • Tísňové volání
 • Pozn. použití AED běžně u dětí starších 8 let.
 • Nové generace AED i u dětí starších 1 roku.
obecn principy v bls1
OBECNÉ PRINCIPY V BLS
 • 1. BEZPEČNOST ZACHRÁNCE

(Obličejová resuscitační rouška obr.1)

 • 2.ZJIŠTĚNÍ STAVU VĚDOMÍ

(oslovení/zatřesení/reakce na bolest)

 • 3. PŘIVOLÁNÍ DALŠÍHO ZACHRÁNCE
 • 4. UVOLNĚNÍ DÝCHACÍCH CEST A ZJIŠTĚNÍ PŘÍZNAKŮ DÝCHÁNÍ
 • Postižený dýchá a je v bezvědomí: Rautekova zotavovací poloha (Recovery position)
 • Postižený nedýchá: tel:155/112 // srdeční masáž a umělé dýchání z plic do plic.
 • 5. ZAHÁJENÍ NEPŘÍMÉ SRDEČNÍ MASÁŽE V POMĚRU 30:2

Obr.1

! TENTO POSTUP PLATÍ PRO DOSPĚLOU OSOBU !

z kladn neodkladn resuscitace
ZÁKLADNÍ NEODKLADNÁ RESUSCITACE
 • Jedná se o krokyA,B,Ckdy:
 • A – AIRWAY (zajištění dýchacích cest)
 • B – BREATHING AND VENTILATION

(kontrola dýchání a umělá plicní ventilace)

 • C – CIRCULATION

(zajištění krevního oběhu)

zaji t n d chac ch cest

AIRWAY

ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST
 • V civilním sektoru se tento krok nazývá

„AIRWAY CONTROL“/“AIRWAY OPENED“.

Záklon hlavy bez zbytečné hyperextenze krční páteře a předsunutí dolní čelisti.

airway
AIRWAY
 • OBECNÁ CHARAKTERISTIKA:
 • Dýchací cesty rozdělujeme na HORNÍ a DOLNÍ.
 • Jakékoli poranění horních či dolních dýchacích cest může ohrozit ventilaci plic a tím způsobit MOZKOVOU HYPOXII.
 • Dýchací cesty musí být průchodné, když průchodnost dýchacích cest je třeba neustále sledovat a udržovat.
zaji t n d chac ch cest airway management
ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST( AIRWAY MANAGEMENT )
 • ROZPOZNÁNÍ PROBLÉMU:
 • Položení otázky: Co se vám stalo?
 • Nesporná a přiměřená odpověď = dýchací cesty jsou volné, dýchání je v normálu (mozková perfúze přiměřená).
 • Neschopnost postiženého odpovědět = neprůchodnost dýchacích cest, nedostatečné dýchání (změněná úroveň vědomí).

! Zraněný, který si odmítá lehnout a zaujímá polohu v sedě si reflexivně snaží udržet své dýchací cesty volné a zajistit si dostatečné dýchání !

zaji t n d chac ch cest bez pom cek
ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST BEZ POMŮCEK
 • OTEVŘENÍ A VYČIŠTĚNÍ ÚST
 • Při zvýšeném svalovém tonu uvolnění hmatem pomocí zkřížených prstů umístěných na „premoláry“(obr. 1).
 • Uvolnění dýchacích cest pomocí

DVOJITÉHO MANÉVRU(obr. 2)

 • Při podezření na poranění dolní čelisti pouze její předsunutí JAW THRUST.
 • Při posunutí zlomeniny horní nebo dolní čelisti tahem obou ukazováků za tvrdé patro posuňte čelist dopředu.
 • Odstranění cizích předmětů pouze viditelných a pevných (pokud tvoří překážku pro umělé dýchání)
 • Kvalitně upevněné náhrady ponecháváme v dutině ústní

Obr. 1

Obr. 2

zaji t n d chac ch cest airway management1
ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST( AIRWAY MANAGEMENT )

ALGORYTMUS V ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA

 • MÍRNÁ ZÁVAŽNOST (postižený je při vědomí a kašle)
 • Vybízíme jej ke kašli v předklonu s oporou
 • STŘEDNÍ ZÁVAŽNOST (postižený je při vědomí)
 • 5 úderů mezi lopatky-opakovat
 • Při neúspěchu 5x Heimlichův manévr a 5x úder mezi lopatky
 • VYSOKÁ ZÁVAŽNOST (opakovaný neúspěch a bezvědomí)
 • Zahájení KPR

Závažnost je vyjádřena velikostí cizího tělesa a stavem vědomí

zaji t n d chac ch cest bez pom cek1
ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST BEZ POMŮCEK
 • ODSTRANĚNÍ CIZÍCH PŘEDMĚTŮ
 • HEIMLICHŮV MANÉVR:v poloze postiženého v sedě nebo ve stoje (obr. 1, 2), či v poloze v leže (obr. 5) i v leže na boku.
 • Kontraindikace: těhotné ženy, obézní a děti.
 • ÚDER DO ZAD:u malých dětí použijeme úder otevřenou plochou dlaně se vsunutým ukazováčkem do úst (obr. 3, 4) a u dospělých jedinců pak úder pěstí do mezilopatkové oblasti (obr. 6).
 • !V BLS se odstraňují pouze viditelné pevné objekty!

Obr. 1

Obr. 2

zaji t n d chac ch cest airway management2
ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST( AIRWAY MANAGEMENT )
 • VYŠETŘENÍ POHLEDEM
 • Centrální cyanóza
 • Neklid postiženého či neobvyklá tichost
 • Pohyby hrudníku
 • Neklid a úzkost
 • Spontánně zaujímaná poloha
 • Zatahování mezižeberních prostor a jugula
 • Chybějící nebo jednostranné pohyby hrudníku
zaji t n d chac ch cest airway management3
ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST ( AIRWAY MANAGEMENT )
 • VYŠETŘENÍ POSLECHEM
 • Nepřirozené zvuky ( chrapot, klokotání a bublání )
 • Schopnost/neschopnost pacienta mluvit
 • Neslyšné dýchání při úplné obstrukci dýchacích cest
zaji t n d chac ch cest airway management4
ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST( AIRWAY MANAGEMENT )
 • VYŠETŘENÍ POHMATEM
 • Vyšetřujeme stabilitu hrudní stěny
 • Krepitace úlomků
 • Podkožní emfyzém
 • Chybění vydechovaného proudu vzduchu z úst, který je možno cítit na tvářích vyšetřující osoby
 • Postavení trachey ve střední poloze
zaji t n d chac ch cest airway management5
ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST( AIRWAY MANAGEMENT )

SHRNUTÍ

 • Laik vyhodnocuje dýchání postiženého podle pohybů hrudníku a vydechovaného vzduchu, který slyší nebo cítí na svých tvářích a podle toho ukládá postiženého do Rautekovy zotavovací polohy nebo zahajuje KPR.
 • Pokud postižný nedýchá nebo dýchá nedostatečně smí laik zahájit KPR.
breathing and ventilation
„BREATHING and VENTILATION“
 • VARIANTY UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE
 • DÝCHÁNÍ Z PLIC DO PLIC ÚSTY
 • DÝCHÁNÍ Z PLIC DO PLIC NOSEM
 • DÝCHÁNÍ Z PLIC DO PLIC ÚSTY I NOSEM
algoritmus v breathing and ventilation
ALGORITMUS V „BREATHING and VENTILATION“
 • UMĚLÉ DÝCHÁNÍ
 • Provádíme po zprůchodnění dýchacích cest správnou polohou zajištěnou DVOJITÝM MANÉREM.
 • Před samotným započetím umělého dýchání je nutno posoudit úroveň spontánního dýchání.
 • V BLS laik posuzuje nedostatečné dýchání jako bezdeší
 • Primární dechová zástava ( tonutí, cévní příhody, obstrukce dýchacích cest, předávkování léky, zásah elektrickým proudem) je za různě dlouhou dobu následována poruchou vědomí a zhruba do 4-5 minut i srdeční zástavou.
 • !POZOR NA „GASPING“ 40% (lapavé dechy-není dýchání)!
breathing and ventilation1
„BREATHING and VENTILATION“

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI UPV

 • Zdlouhavá/váhavá diagnostika
 • Nezajištěné/neuvolněné dýchací cesty
 • Nedostatečný záklon hlavy/otevření úst
 • Nedostatečná ventilace
 • Nerozpoznané rozpětí žaludku
breathing and ventilation2
„BREATHING and VENTILATION“
 • ALGORITMUS DÝCHÁNÍ Z PLIC DO PLIC ÚSTY
 • Uložení postiženého do polohy na zádech.
 • DVOJITÝ MANÉVR nebo JAW THRUST, CHIN LIFT.
 • Zneprůchodnění nosu, nádech a rychlé vdechnutí po dobu jedné sekundy.
 • Počet vdechů/minutu je zhruba 10.
 • Zmenšení vdechovaného objemu vzduchu (běžný nádech).
 • Kontrola pohybů hrudníku.
 • Při nedostatečném dýchání opětovná kontrola dutiny ústní a dýchacích cest.
breathing and ventilation3
„BREATHING and VENTILATION“
 • INDIKACE DÝCHÁNÍ Z PLIC DO PLIC NOSEM
 • Indikace při orofaciálních poraněních.
 • Indikace při svalových spasmech.
 • Indikace při nemožnosti obemknout pevně ústa postiženého.
 • Indikace při tonutí.
breathing and ventilation4
„BREATHING and VENTILATION“
 • ALGORITMUS DÝCHÁNÍ Z PLIC DO PLIC NOSEM
 • Uložení postiženého do polohy na zádech.
 • Záklon hlavy.
 • Zabránění úniku vzduchu ústy.
 • Obemknutí nosu postiženého ústy zachránce.
 • Plynulejší vdechování, nežli je u předchozího typu.
breathing and ventilation5
„BREATHING and VENTILATION“
 • ALGORITMUS DÝCHÁNÍ Z PLIC DO PLIC ÚSTY i NOSEM
 • Nezbytnost při resuscitaci nejmenších pacientů.
 • Ústa zachránce pevně obemknou ústa i nos postiženého.
 • Vdechujeme pouze vzduch z dutiny ústní.
 • ! Tyto postupy je možno doplnit o SELLICKŮV HMAT!
 • Kontraindikován u nauzey, zvracení a poranění krku.
circulation
CIRCULATION
 • OBECNÁ CHARAKTERISTIKA
 • Pokud je srdeční zástava primární, je do 10-15 sekund doprovázena poruchou vědomí a do 90 sekund zástavou dechu.
 • Umělý oběh je nutno zajistit u pacienta bez hmatné pulsace na: a. carotis; a. femoralis; a. brachialis; a. axillaris (diagnostikují pouze profesionálové).
 • V BLS puls nehmatáme pokud indikujeme, že postižený dýchá nedostatečně nebo nedýchá.
 • K náhradě krevního oběhu poslouží při zástavě srdeční činnosti NEPŘÍMÁ SRDEČNÍ MASÁŽ v poměru 30:2 a to napříč celým věkovým spektrem.
circulation1
CIRCULATION
 • NEPŘÍMÁ SRDEČNÍ MASÁŽ
 • 25-30% účinnost oproti normálnímu srdečnímu výkonu.
 • Zajištění dostatečné efektivity.
 • Správné polohování postiženého.
 • Použití správné techniky zevní srdeční masáže.
 • Správné určení místa pro zevní srdeční masáž.
 • Nepřetržité provádění zevní srdeční masáže.
 • Dodržování dostatečně vysoké frekvence stlačování.
 • Stlačování sterna s dostatečnou intenzitou.
circulation2
CIRCULATION
 • POUŽITÍ SPRÁVNÉ TECHNIKY NEPŘÍMÉ SRDEČNÍ MASÁŽE
 • Horní končetiny zachránce jsou propnuté v loktech.
 • Ruce jsou navzájem propletené a dotýkají se sterna pouze patkami dlaní (obr. 1)
 • Dominantní ruka se pokládá na hrudní kost jako první.

Obr. 1

circulation3
CIRCULATION

Obr. 1

 • SPRÁVNÉ URČENÍ MÍSTA PRO ZEVNÍ SRDEČNÍ MASÁŽ
 • U dospělých i u dětí ruce umístíme přibližně na střed hrudní kosti-sterna (obr. 1, 2).

Obr. 2

circulation4
CIRCULATION
 • NEPŘETRŽITÉ PROVÁDĚNÍ ZEVNÍ SRDEČNÍ MASÁŽE
 • Po provedení 30 kompresí hrudní kosti zevní srdeční masáž nepřerušujeme, ale provedení 2 vdechů probíhá současně se stlačováním sterna po třicáté kompresi.
circulation5
CIRCULATION
 • DODRŽOVÁNÍ DOSTATEČNĚ VYSOKÉ FREKVENCE STLAČOVÁNÍ
 • Počet stlačení se zvýšil na 100 kompresí/minutu (ideální 12O kompresí).
 • Přibližně 2 stlačení za 1 sekundu.
circulation6
CIRCULATION
 • STLAČOVÁNÍ STERNA S DOSTATEČNOU INTENZITOU
 • Hloubka kompresí hrudní kosti je okolo 4-5 cm (třetina výšky hrudníku).
 • Po stlačení necháme navrátit hrudník do původní pozice.
 • Z postiženého nesmíme sejmout ruce.
 • Poměr kompresí a dekompresí hrudní kosti je 1:1.
 • Pozn. výkonnost při jednom zachránci klesá přibližně za 1 minutu.
resuscitace d t
RESUSCITACE DĚTÍ

Obr. 1

 • NOVOROZENCI a DĚTI DO 1 ROKU
 • Eliminujeme příčinu ( většinou cizí předmět ).
 • Hlavičku příliš nezakláníme.
 • Provádíme dýchání z plic do plic ústy a nosem.
 • Můžeme zahájit 5-ti vdechy.
 • Masáž v polovině sterna ukazováčkem a prostředníkem nebo dvěma palci v poměru 30:2(obr. 1, 2 ).
 • DĚTI OD 1 ROKU DO PUBERTY
 • Poměr kompresí v polovině sterna a počtu vdechů je 30:2.
 • ! PLATÍ POUZE V PŘÍTOMNOSTI 2 PROFESIONÁLNÍCH ZACHRÁNCŮ!
 • NOVOROZENCI a DĚTI DO 1 ROKU
 • Masáž dolní třetiny sterna ukazováčkem a prostředníkem nebo dvěma palci v poměru 3:1.
 • DĚTI OD 1 ROKU DO PUBERTY
 • Poměr kompresí v polovině sterna a počtu vdechů je 15:2ve dvou zachráncích.

Obr. 2