cultuur van de kerk n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cultuur van de kerk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cultuur van de kerk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Cultuur van de kerk - PowerPoint PPT Presentation


  • 169 Views
  • Uploaded on

Cultuur van de kerk. Bespreken stadswandeling Bedenken toetsvragen Oefentoets maken Oefentoets bespreken. Valkhof. 1. Wat was de functie van de Nicolaaskapel ? Kleine kerk gewijd aan St. Nicolaas , nu dopen en huwelijken . 2. Omschrijf de architectonische kenmerken van dit gebouw .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cultuur van de kerk' - armando-carr


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cultuur van de kerk

Cultuur van de kerk

Besprekenstadswandeling

Bedenkentoetsvragen

Oefentoetsmaken

Oefentoetsbespreken

valkhof
Valkhof

1. Wat was de functie van de Nicolaaskapel?

Kleinekerkgewijdaan St. Nicolaas, nu dopen en huwelijken.

2. Omschrijf de architectonische kenmerken van dit gebouw.

Centraalbouw(byzantijnse/vroegchristelijkeinvloed).

Romaans

3. Maak een foto van de Nicolaaskapel.

4. Maak een foto van de Barbarossa ruïne

de sint stevenskerk en de commanderie van sint jan opbouw en groei van het kerkelijk leven
De Sint-Stevenskerk en de commanderie van Sint Jan. Opbouw en groei van het kerkelijk leven

5. Welke architectonische kenmerken van de kerk kun je aan de buitenkant herkennen? Probeer de kenmerken die je ziet op de foto te zetten.

Steunberen, kruisribgewelven

6. Wie was St. Steven, ook wel Stefanus?

Eerstemartelaar van het Christendom, gestenigd.

7. Welke functies heeft het gebouw van de Commanderie van Sint-Jan door de eeuwen heen gehad?

Pelgrimshospitaal, gebouwJohannieterorde, protestanstepredikplaats, academiegebouw, museum, horeca.

handel en gilden schippers kooplieden en ambachtslui
Handel en gilden. Schippers, kooplieden en ambachtslui

9. Ga op zoek naar straatnamen die verwijzen naar middeleeuwse gilden. Schrijf er 3 op en omschrijf wat dit beroep inhield.

Vleeshouwerstraat

Brouwerstraat

Platenmakersstraat- houtbewerker

Smidstraat

Snijderstraat- kleermaker

Bezembindergas- vervaardigde als ambachtsman bezems voor gebruik op straat, in de stal of in huis

mariken van nieumeghen
Mariken van Nieumeghen

Beschrijf kort wat het verhaal van Mariken inhield. Welk moment uit het verhaal laat het standbeeld zien?

maak een toetsvraag
Maakeentoetsvraag
  • Per tweetalwordteenparagraafaangewezen.
  • verzineengoedetoetsvraag, meerdanalleenkennisherhalen.

dusniet: wat is Gregoriaans,

Maar wel: Wat was de functie van Gregoriaansemuziek in de kerk en hoe ontwikkeldedezemuzieksoortzichverder?

Tip voor het opstellen van eengoedevraag, gebruikzinnenals:

  • Leg uit…
  • Wat is het verbandtussen…
  • Toonaan…
  • Noteer je vraag
  • Noteer het goedeantwoord.
  • Kom de vraag+ het antwoord in de powerpointzetten
proeftoets vragen 1 5
Proeftoets, vragen 1-5

1. Kunst als Mimesis (p. 14-17)

Maak een logisch verhaal van de volgende woorden:-Natuurgetrouw-Mimesis-Plato-Ware schoonheid-Esthetica-Kopie-Aristoteles Zie boek, antwoord is in de les gedicteerd.

2. Goddelijke orde (p. 18-19)

Leg uit wat voor een gevoel een timpaan over het algemeen bij de burgers opriep.

Angst voor wat er na de dood kwam als men niet volgens de regels van het geloof leefde.

3. Kloosters (p. 20-21):

Waarom werd de Gregoriaanse muziek genoteerd?

Om deze muziek over te kunnen dragen aan andere kloosters en kerken, meleodieen konden overgedragen en vastgelegd worden zonder dat iemand ze voor hoefde te zingen.

4. Weelde van de kerk:

Waarom was het oke voor een geloof dat soberheid en armoede te prediken om enorme kerken te bouwen met daarin enorm veel rijkdom?

Cluniacenzers: Rijkdom, pracht, praal en de kostbaarste materialen moeten ter ere van Christus en god in de mis gebruikt worden, alleen het beste is goed genoeg.

Cisterciënzers: Sober, leven zoals christus, versiering en bezit leiden af van zuiver geloof.

5. Sober, zoals Christus+ samenvatting (p. 24-25)

Waarin verschilt de cisterciënzer-architectuur van de cluniacenzer-architectuur?

Cisterciënzers: geen versiering, geen beeldhouwkunst, eenvoudig. Wel veel aandacht voor bouwtechnische ontwikkelingen zoals het spitsgewelf.

Cluniacenzers: juist wel veel beeldhouwwerk.

Let op: beide romaanse en later ook Gotischer kerken.

proeftoets vragen 6 10
Proeftoets, vragen 6-10

6. De kerk had naast religie, ook een andere rol in de samenleving. Ze verzorgde meerdere faciliteiten. Noem hier 2 van en wat is de motivatie vanuit de kerk om deze te verlenen?

Onderwijs en gezondheidszorg:

Geloof en kennis daarvan verspreiden.

Plicht: naastenliefde

7. Waarom voerde de kerk protest tegen de Vaganten?

Muziek ter vermaak leidt af van het geloof.

8. Waarom sprak Franciscus van Assisi (zijn manier van het geloof overbrengen)de mensen zo aan? En hoe kwam dit toen en later naar voren in de samenleving?

Persoonlijker geloofsbeleving. Naleven van Christus. Arme kerk spreekt meer aan dan rijke kerk.

9. Benoem 3 belangrijke kernmerken van de schilderijen van Giotto (1266-1337)

Beginnende vorm van lijnperspectief en andere vormen van dieptewerking.

Figuren tonen emotie.

Anatomisch meer correcte lichamen

10. De kathedraal (p. 34-35)Leg uit dat de Notre-Dame in Reims een duidelijk voorbeeld is van een gotische kathedraal. Denk hierbij aan de bouwstijl en de manier waarop deze gebouwd werd.

bouwstijl:

- Middenschip en zijbeuken

- Glas in loodroosvenster

- Opstand in drieen: arcade, triforium en lichtbeuk.

- Luchtbogen

- Hoog

manier van bouwen: gebouwd door verschillende bouwloges

proeftoets vragen 11 14
Proeftoetsvragen 11-14

11. God is licht (p. 36-37)

Wat is de functie van glas-in-lood in de gotische kerk?

Het licht van God op de gelovigen in de kerk laten schijnen. Verhalen uit de bijbel worden letterlijk door gods licht verlicht. Theologisch effect vertaald naar architectuur.

12. Het koor (p. 38-39)

Hoe en waarom ontstond er liturgisch drama?

Liturgisch drama ontstond vanuit gezongen missen waar meer drama aan toe werd gevoegd. Dit was om het voor het volk begrijpbaarder te maken en het volk er bij te betrekken.

13. Esthetica: in dienst van het geloof (p. 42-43)

Aurelius Augustinus vond dat je niet mocht genieten van kunst. Geef een argument hiervoor. Leg daarbij uit wat dan wel het doel van kunst was.

Alle kunst moest volgens hem in dienst staan van het geloof: uitleggen of oproepen tot verering. Alle andere mogelijke functies van kunst zouden afleiden van dit geloof.