slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1. PowerPoint Presentation
Download Presentation
1.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

1. - PowerPoint PPT Presentation


  • 116 Views
  • Uploaded on

1. ZACHOWANA CZĘŚĆ SKRZYDŁA W DOMNIEMANEJ STREFIE KOLIZJI Z BRZOZĄ W ŚWIETLE NOWYCH DOWODÓW. Marek Dąbrowski, 10. 2013. 2. DOMNIEMANE MIEJSCE UDERZENIA W BRZOZĘ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '1.' - armand


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
1.

ZACHOWANA CZĘŚĆ SKRZYDŁA W DOMNIEMANEJ STREFIE KOLIZJI Z BRZOZĄ W ŚWIETLE NOWYCH DOWODÓW

Marek Dąbrowski, 10. 2013

2 domniemane miejsce uderzenia w brzoz
2. DOMNIEMANE MIEJSCE UDERZENIA W BRZOZĘ

Zgodnie z Raportem Millera (zał.5), końcówka skrzydła odpadła między żebrami nr 27 i 28. Uderzenie w brzozę tym miejscem skrzydła oznaczałoby zniszczenie zewnętrznej końcówki 2. sekcji slotu demontowalnej części skrzydła. Na konferencji prasowej w dniu 16.10.2013 dr inż. Lasek stwierdził, że na oderwanej końcówce skrzydła znajdują się szczątki brzozy.

3 stan skrzyd a wg raportu mak
3. STAN SKRZYDŁA WG RAPORTU MAK

W raporcie MAK znajduje się oficjalna fotografia, pokazująca rekonstrukcję wraku samolotu, wykonaną przez specjalistów z MAK, najprawdopodobniej przy udziale inżynierów z zakładów lotniczych Aviakor w Samarze, które serwisują samoloty Tu-154M. Na fotografii tej widać, że obok zachowanej końcówki skrzydła wraz z sekcjami slotów 3. i 4. …

…zachowała się także prawie w całości końcówka slotu sekcji 2., która powinna była ulec całkowitemu zniszczeniu w przypadku uderzenia samolotu w brzozę w miejscu, w którym odłamała się końcówka skrzydła.

4 stan skrzyd a wg dost pnych materia w
4. STAN SKRZYDŁA WG DOSTĘPNYCH MATERIAŁÓW

a

Zespół Parlamentarny dysponuje także innym, wykonanym niezależnie, materiałem fotograficznym i filmowym, w całości potwierdzającym zlokalizowanie przez specjalistów z MAK oderwanej końcówki slotu sekcji 2. bezpośrednio przed miejscem odłamania końcówki skrzydła.

5 stan skrzyd a wg raportu millera
5. STAN SKRZYDŁA WG RAPORTU MILLERA

a

W Raporcie Millera znajduje się materiał fotograficzny o bardzo złej jakości technicznej, jednak nawet na nim widać, że końcowy fragment slotu sekcji 2. jest ułożony tak samo, jak na zdjęciu MAK, czyli bezpośrednio przed miejscem odłamania końcówki skrzydła.

6 stan skrzyd a wg ostatnio ujawnionych materia w zespo u dr in laska
6. STAN SKRZYDŁA WG OSTATNIO UJAWNIONYCH MATERIAŁÓW ZESPOŁU DR.INŻ. LASKA

a

W dniu 9.10.2013 przez Zespół dr.inż. Laska odtajnił dotąd nieznane zdjęcia, których autorami są członkowie KBWLLP. Dolne zdjęcie z prawej strony było zamieszczone w raporcie KBWLLP, ale miało znacznie gorszą jakość techniczną.

Na wszystkich tych zdjęciach lokalizacja zachowanej końcówki slotu sekcji 2. jest zgodna z rekonstrukcją wraku dokonaną przez MAK oraz innymi, znanymi materiałami.

7 stan skrzyd a wg ostatnio ujawnionych materia w zespo u dr in laska
7. STAN SKRZYDŁA WG OSTATNIO UJAWNIONYCH MATERIAŁÓW ZESPOŁU DR.INŻ. LASKA

a

W dniu 15.10.2013 przez Zespół dr.inż. Laska odtajnił kolejne dotąd nieznane zdjęcia, których autorami są członkowie KBWLLP.

Na wszystkich tych zdjęciach lokalizacja zachowanej końcówki slotu sekcji 2. jest zgodna z rekonstrukcją wraku dokonaną przez MAK oraz innymi, znanymi materiałami.

8 stan skrzyd a konkluzja
8. STAN SKRZYDŁA- KONKLUZJA

Na wszystkich wcześniej wymienionych zdjęciach, również na tych, które pochodzą z Raportów: MAK i Millera, a także na fotografiach, które ostatnio odtajnił Zespół dr.inż. Laska, zachowana końcówka slotu sekcji 2. prawie w całości zasłania miejsce oderwania końcówki skrzydła.

Wyniki badań, które prezentowałem na I Konferencji Smoleńskiej pokazują, że zbyt wąska, aby zmieścił się w niej pień brzozy, zewnętrzna końcówka slotu sekcji 2. została oderwana równolegle do swojej krawędzi, a nie do kierunku lotu.

Zatem uderzenie tym miejscem skrzydła w 40- centymetrowe drzewo jest niemożliwe.

a

Przybliżony kierunek

niszczenia

Przybliżony kierunek lotu

9 niezale ne potwierdzenie prawid owej identyfikacji fragmentu slotu przez mak
9. NIEZALEŻNE POTWIERDZENIE PRAWIDŁOWEJ IDENTYFIKACJI FRAGMENTU SLOTU PRZEZ MAK

Zgodnie z wnioskami, do jakich doszedł jeden z analityków Zespołu Parlamentarnego, fragment slotu sekcji 2., który specjaliści z MAK umieścili w „obrysie” tuż obok oderwanej końcówki skrzydła tupolewa, znaleziono ok.200 metrów za brzozą doktora Bodina, na której wg komisji samolot miał stracić końcówkę skrzydła. Jest zatem nieprawdopodobne aby ten fragment slotu został oderwany na brzozie i przedarł się przez gąszcz drzew, dzielący miejsce jego znalezienia od brzozy. Co ważne, fragment ten posiadał prowadnicę, która została od niego oderwana.

a

Ujęcie z dołu, gorsza jakość

10 stan skrzyd a wg ostatnio ujawnionych materia w prokuratury
10. STAN SKRZYDŁA WG OSTATNIO UJAWNIONYCH MATERIAŁÓW PROKURATURY

Niezidentyfikowany fragment slotu wyposażonego w prowadnicę, lokalizacja niezgodna z rekonstrukcją MAK

a

Końcówka sekcji 2. wg MAK

W dniu 15.10.2013 przez Zespół dr.inż. Laska odtajnił zdjęcie wykonane w 2012 roku przez biegłych Prokuratury Wojskowej, na którym pomiędzy końcówką sekcji 2. slotu a oderwaną częścią skrzydła dołożono dodatkowe, niezidentyfikowane fragmenty slotów, z których jeden ma własną prowadnicę.

Lokalizacja tych elementów jest niezgodna z oficjalną rekonstrukcją wykonaną przez MAK, co oznacza, iż jest ona błędna, ponieważ ułożono obok siebie dwa fragmenty slotów posiadające własne prowadnice. To zaś jest niezgodne z budową skrzydła samolotu Tu-154M. Kwestia jakości tej rekonstrukcji powinna zostać bezwzględnie wyjaśniona.

11 wnioski
11. WNIOSKI
  • Lokalizacja elementów skrzydła, w tym slotu sekcji 2. pokazana na zdjęciach w raporcie KBWLLP oraz na zdjęciach, które członkowie Komisji Millera wykonali w Smoleńsku, a także w innych dostępnych materiałach fotograficznych i filmowych, jest taka sama.
  • Jest ona w całości zgodna z oficjalną rekonstrukcją skrzydła oraz końcówki sekcji 2. slotu, wykonaną przez specjalistów z MAK w „obrysie”.
  • Lokalizacja fragmentu slotu sekcji 2., pokazana w powyższych materiałach, ma także niezależne potwierdzenia, zawarte w opracowaniach wykonanych przez współpracowników Zespołu Parlamentarnego.
  • Opublikowane przez Zespół dr.inż. Laska, nieznane dotąd zdjęcia w pełni potwierdziły prawidłowość umieszczenia końcówki slotu sekcji 2. w „obrysie” skrzydła przez MAK, co jest równoznacznie z brakiem możliwości uderzenia w brzozę w tym miejscu.
  • Fakt wykonania niezgodnej z rekonstrukcją MAK rekonstrukcji elementów skrzydła, widocznej na zdjęciu Prokuratury Wojskowej, bezwzględnie wymaga wyjaśnienia.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.

Mgr inż. Marek Dąbrowski, 10.2013