pers nur ttur
Download
Skip this Video
Download Presentation
Persónuréttur

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Persónuréttur - PowerPoint PPT Presentation


 • 291 Views
 • Uploaded on

Persónuréttur. Rétthæfi. Allir menn geta átt réttindi og borið skyldur og þannig notið rétthæfi Lögpersónur Einstaklingar Hin hlið rétthæfis er réttur til þess að njóta opinberrar hagsmunaverndar Upphaf rétthæfis Lok rétthæfis. Gerhæfi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Persónuréttur' - arleen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pers nur ttur

Persónuréttur

Sigríður Hjaltested, stundakennari

Lagadeild Háskóla Íslands

r tth fi
Rétthæfi
 • Allir menn geta átt réttindi og borið skyldur og þannig notið rétthæfi
  • Lögpersónur
  • Einstaklingar
 • Hin hlið rétthæfis er réttur til þess að njóta opinberrar hagsmunaverndar
 • Upphaf rétthæfis
 • Lok rétthæfis

Sigríður Hjaltested, stundakennari

Lagadeild Háskóla Íslands

gerh fi
Gerhæfi
 • Þó allir menn njóti rétthæfis, njóta þeir ekki allir gerhæfis.
 • Gerhæfi er heimild manna til að ráðstafa réttindum sínum sjálfir og til að takast á hendur skuldbindingar í eigin nafni.
 • Gerhæfi er oftast miðað við ákveðinn þroska eða aldur einstaklings.

Sigríður Hjaltested, stundakennari

Lagadeild Háskóla Íslands

l gr i
Lögræði
 • Lögræði skiptist í;
  • Sjálfræði
  • Fjárræði
 • Lögræðisaldur er 18 ár, sbr. 1. gr.Lrl. nr. 71/1997.
 • Lögræði er sá hluti gerhæfis sem skiptir hvað mestu máli.
 • Sjálfræði felst í því að menn ráða þá sjálfir einir öðru en fé sínu, sbr. 2. gr. Lrl.
 • Fjárráða ráða menn einir fé sínu, sbr. 3. gr. Lrl.
 • Ófjárráða ráða menn ekki fé sínu, 1. mgr. 75. gr., ath. þó;
  • Sjálfsaflafé, 2. mgr. 75. gr.
  • Gjafafé, 3. mgr. 75. gr.

Sigríður Hjaltested, stundakennari

Lagadeild Háskóla Íslands

l gr i frh
Lögræði, frh.
 • Riftun og skilaskylda

Löggerningar ólögráða manns sem hann hafði ekki heimild til að gera binda hann ekki, sbr. 1. mgr. 76. gr.

  • Ógilding samnings; hvor aðili um sig skilar verðmætum þeim sem hann veitti viðtöku, sbr. 1. mgr. 78. gr.
  • Undantekningar; peningar og vissar tegundir viðskiptabréfa.
 • Bótaskylda

Ef skilaskyldu er ekki fullnægt er MR að aðili verði að bæta það með peningum, sbr. a. og b. liður 1. mgr. 78. gr.

  • Bótaábyrgð hins ólögráða er þó mjög takmörkuð.
  • Samningsaðili greiðir fullt verð hlutar.
  • Ríkari bótaábyrgð ólögráða manns, 2. og 3. mgr. 78. gr., svik ofl.

Sigríður Hjaltested, stundakennari

Lagadeild Háskóla Íslands

l gr issvipting
Lögræðissvipting
 • Um lögræðissviptingu er fjallað í II. kafla Lrl.
 • Um er að ræða einkamál sem þó sætir nokkurri sérmeðferð skv. lögunum.
 • Skilyrði lögræðissviptingar
  • Tæmandi talning í 4. gr.
  • Ýmist með eða án samþykkis þess sem svipta skal.
 • Takmörkuð lögæðissvipting
  • Tímabundin lögræðissvipting í allt að 6 mánuði.
  • Getur verið lögræði eða annaðhvort sjálfræðis- eða fjárræðissvipting, sbr. 5. gr. Lrl.
 • Svipting lögræðis til bráðabirgða, sbr. 1.mgr. 6. gr.

Sigríður Hjaltested, stundakennari

Lagadeild Háskóla Íslands

l gr issvipting frh
Lögræðissvipting, frh.
 • Aðilar lögræðissviptingarmáls, 7. gr. Lrl.
  • Dómstólar taka mál ekki upp af sjálfsdáðum
  • Hverjir geta sett fram kröfu?
 • Krafa um lögræðissviptingu.
  • Varnarþing, 9. gr.
  • Dómari skipar varnaraðila verjanda, sbr. Oml.
  • Úrskurður er kveðinn upp innan 3 sólarhringa.
  • Réttaráhrif miðast við uppkvaðningu.
  • Áfrýjun frestar ekki réttaráhrifum.

Sigríður Hjaltested, stundakennari

Lagadeild Háskóla Íslands

l gr issvipting frh1
Lögræðissvipting, frh.
 • Áhrif lögræðissviptingar
  • Gilda sömu reglur og ef hann væri ólögráða fyrir aldurs sakir.
  • Úrskurður um lögræðissviptingu er birtur í Lögbirtingarblaðinu.
  • Ef sviptur fjárræði, tekur lögráðamaður við fjárráðum strax eftir uppkvaðningu úrskurðar.
  • Ráðstöfunarheimild á sjálfsaflafé og gjafafé
  • Eftir sviptingu verða lögráðamenn að koma fram fyrir hönd þess svipta.

Sigríður Hjaltested, stundakennari

Lagadeild Háskóla Íslands

l gr issvipting frh2
Lögræðissvipting, frh.
 • Niðurfelling lögræðissviptingar

Ef ástæður eru ekki lengur fyrir hendi, sbr. 1. mgr. 7. gr.

 • Lögráð
  • Forsjá mála þeirra sem skortir hæfi til að ráðstafa sér eða fé sínu eða hvoru tveggja – þ.e. skortir gerhæfi að þessu leyti.
  • Dómsmálaráðuneytið fer með yfirstjórn allra þeirra mála er lögráð varða.
 • Lögráðamenn þeirra sem eru ólögráða fyrir æsku sakir.Foreldrar eru sjálfskipaðir lögráðamenn – Forsjáraðilar.
 • Lögráðamenn lögræðissvipta manna.
  • Lögráðin í höndum yfirlögráðanda í umdæmi þar sem lögræðissvipti á lögheimili í, sbr. 1. mgr. 52. gr. Sýslumenn.
  • Yfirlögráðandi skipar lögráðamann, 2. mgr. 52. gr.

Sigríður Hjaltested, stundakennari

Lagadeild Háskóla Íslands

ad