Concepte opera ionale bacalaureat proba scrisa subiectul 1 limb i comunicare
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Concepte operaţionale BACALAUREAT PROBA SCRISA – SUBIECTUL 1 Limbă şi comunicare. Mărcile lexico- g ramaticale ale eului liric :. Ex.: Eu visez la via ţ a mea . Eu= pronume personal, pers. I ; - alte pron. pers. de pers. I: mine, mă, mi-, -mă m-, îmi ; visez = vb. pers. I ;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - leena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Concepte opera ionale bacalaureat proba scrisa subiectul 1 limb i comunicare

Concepte operaţionaleBACALAUREATPROBA SCRISA – SUBIECTUL 1Limbăşi comunicare


M rcile lexico g ramaticale ale eului liric
Mărcile lexico-gramaticale ale eului liric:

Ex.: Euvisez la viaţa mea.

 • Eu= pronume personal, pers. I;

  - alte pron. pers. de pers. I: mine, mă, mi-, -mă m-, îmi;

 • visez= vb. pers. I;

 • mea= adj. pron. pos., pers. I.


Rolul cratimei
Rolul cratimei

1. leagă 2 cuvinte pronunţate fără pauză ( DOOM 2 );

2. marchează elidarea unei vocale şi

evitarea hiatului ( stele+ încer= stele-n cer);

3. din punct de vedere prozodic ( al versificaţiei) influenţează ritmul şi măsura versurilor, prin dispariţia unei silabe.


Teme si motive
Teme si motive

 • Iubirea: mot. iubitei înger / demon, speranţei, despărţirii, ochilor= privirii,

  tainei, amintirii;

 • Natura: mot. codrului, ploii, apei. mării, florilor, lacului, stelelor , lunii,

  nopţii, umbrei ( romantice ),norilor, luminii,teiului, toamnei,

  parcului, grădinii, amurgului, fântânii, focului, soarelui, muntelui;

 • Istoria:mot. ruinelor ( preromantic ), tiranului, fantomelor;

 • Folclorul: transhumanta, testamentul, alegoria viaţă-moarte. motivul zidului

  părăsit, al surpării zidurilor, al visului, al soţiei zidite, motivul lui

  Icar, haiduciei, nenorocului, cătăniei;

 • Moartea: mot. sicrielor, corbilor, negrului;

 • Creaţia: mot. versului, mot. cărţii, inspiraţiei ( talentului ), efortului creator;

 • Timpul: timpul etern / efemer, mot. fugit irreparabile tempus, vanitas

  vanitatum, trecutului, ceasului, anilor, destinului;

 • Geniul: mot. luceafărului;

 • Singurătatea: mot. tristeţii;

 • Nevroza: mot. bolii, ploii, speenului;

 • Cromatica: motivul culorilor: roşu, galben, violet, negru, alb, gri;

 • Muzica: mot. clavirului ( pianului ), violinei, fanfarei, buciumului;

 • Căutarea absolutului: mot. visului, dublului ( romantice ), motivul

  înălţării privirii spre cer,mot. reincarnării, mitul peşterii.


Concepte operationale bacalaureat proba scrisa subiectul 1 limba si comunicare

Câmp lexical/ semantic

 • totalitatea cuvintelor dintr-o limbă care aparţin aceluiaşi domeniu ( numele de culori, de rudenie, de fenomene sonore, denumirile părţilor corpului).

 • Este alcătuit din cuvinte care aparţin aceleiaşi părţi de vorbire ( numai substantive, numai verbe, numai adjective etc );

 • Ex. : câmpul lexical al :

  • locuinţelor temporare: cort. cabană, rulotă, căsuţă de lemn. camping,

   hotel, motel, vilă ( staţiune ).

  • alimente: zahăr, făină, pâine, prăjituri, dulceaţă, murături, zacuscă, supă,

   budincă, musaca.

   Familia lexicală

 • totalitatea cuvintelor obţinute prin derivare( CU PREFIXE SAU SUFIXE ) sau prin alte procedee de la un cuvânt de bazăşi care sunt înrudite ca sens ;

  • Ex. : colţ-colţos, colţuroş, colţişor, aîncolţi, neîncolţiţ, reîncolţit,

   încolţiră, reîncolţire.


 • Se n s denotativ conotativ
  Sens denotativ / conotativ

  Sensul denotativ

  • sensul propriu, de bazăal unui cuvânt; primul sens din dicţionar;

   = sensul general, obişnuit, cunoscut şi dominant în conştiinţa oamenilor, fiind relativ liber de context; unul singur;

   Sensul conotativ

   = sensul figurat, derivat, variantă a sensului principal, sens nou, neobişnuit;

   = multiple( denotaţia e una singura, pe când conotaţiile sunt multiple datorită caracteruluilor

   individual, secundar )

   Exemplu: a pica

   Denotaţie= a cădea de la o oarecare înălţime

   Conotaţiile: = ( familiar, despre îmbrăcăminte )a nu se mai tinepe corp,

   = (figurativ ) a muri în luptă, a nu reuşi la un concurs ,

   = ( popular, despre zile ) a se nimeri la o anumită dată.


  Rela ii semantice
  Relaţii semantice

  EXEMPLE

  • Sinonime :nevinovăţie- inocenţă = naivitate = candoare

  • Antonime: frumos – urât, harnic - leneş

  • Omonime: Bea vin. / Vincu noi 3 băieţi.

   Un cartrece pe uliţă. / Car3 găleţi cu apă.

  • Paronime: familiar– familial ;

   originar- original;

   literar- literal;

   temporar- temporal;

   ordinar-ordinal;

   complement - compliment.  Concepte operationale bacalaureat proba scrisa subiectul 1 limba si comunicare

  Exemple

  a trece:

  • a se trece( a îmbătrâni, a se ofili ),

  • atrece în revistă( a inspecta ),

  • a trece cu vederea( a nu lua în seamă),

  • a trece hopul( ascăpa de o greutate ),

  • a trece peste cineva( a desconsidera, a dispreţui pe cineva ),

  • a trece la fapte( a acţiona ),

  • treacă de la mine( concesie ).

   umbră:

  • fără umbră( corect ),

  • din umbră( pe ascuns ),

  • a sta / a rămâne în umbră( a rămâne ascuns );

  • a lăsa ( pecineva )în umbră ( a eclipsa pe cineva ),

  • a se teme şi de umbra lui( f. fricos ),

  • a face umbră pământului degeaba.


  Semne de punctua ie
  Semne de punctuaţie

  VIRGULA ( , )

  = marcheazǎ pauzele scurte fǎcute în cursul rostirii propoziţiilor şi frazelor.

  = Prin VIRGULA se despart de restul propoziţiei sau frazei :

  1. cuvinte/ construcţii incidente : Sunt supǎrat, zise el, nu vreau sǎ te mai vǎd.

  2. vocativele, interjecţiile, imperativele : Radule, rezolvǎ problemele !

  Hei , nu mǎ asculţi ?

  Pleacǎ, o sǎ întârzii.

  3. apoziţiile explicative : Ionel, vecinul meu, a venit în vizitǎ.

  4. elementele unei enumeraţii : Mama cumpǎrǎ mere, pere, prune şi pepene.

  PUNCTUL ( . )

  = marcheazǎ PAUZA care se face la sfârşitul unui enunţ ( propoziţie / frazǎ )

  SEMNELE DE SUSPENSIE ( …)

  = marcheazǎ o pauzǎ în enunţ;

  = întreruperea şirului vorbirii;

  = uneori redau surprinderea, ezitarea, îndoiala, o

  vorbire incoerentǎ.


  Semne ortografice
  SEMNE ORTOGRAFICE

  APOSTROFUL

  Exemple:

  ‘neaţa ! / Und’ te duci ? / sal’tare /

  dom’le / Las’pe mine !

  = marcheazǎ grafic : cǎderea, absenţa

  accidentalǎ în rostire a unui

  sunet sau a unui grup de sunete.


  Mijloace lingvistice de realizare a subiectivit ii
  Mijloace lingvistice de realizare a subiectivităţii:

  Caracterul subiectiv al unui text este vizibil prin prezenţa:

  • verbelor şi a pronumelor la persoana I şi a II-a, singular şi plural;

  • textul este centrat pe: transmiterea sentimentelor, experienţelor, stările sufleteşti ale celui care scrie textul;

  • câmpul semantic al subiectivităţii este prezent în memorii, autobiografie, jurnal, proza aubiograficădeghizată;

  • conştiinţa prezenţei unei virtuale persoane a II-a evidenţiază relaţia directă dintre emiţătorul subiectiv şi receptor;

  • mesajul este orientat spre Emiţător.


  Expresivitatea n poezie
  Expresivitatea în poezie

  • Se realizează prin folosirea sensului conotativ al cuvintelor.

  • Mijloace folosite de autor:

   1. Imaginarul poetic=imagini artistice: vizuale, auditive, cinetice

   =motorii=de mişcare, tactile,

   olfactive = de miros );

   2. Procedee artistice=figuri de stil:

   • figuri de construcţie: enumeraţia, repetiţia, paraleleismul

    sintactic, refrenul, simetria, antiteza,

    interogaţia retorică, exclamaţia

    retorică, invocaţia retorică ;

   • figuri semantice: epitet, comparaţia, metafora, oximoronul,

    sinestezia, simbolul;

   • figuri de sunet: aliteraţia, asonanţa.

    3. Elemente de prozodie: strofă, vers, măsura versurilor, rimă, ritm.


  Valori stilistice ale verbului
  Valori stilistice ale verbului

  Gerunziul = VISAND

  • exprimă o acţiune în desfăşurare, fără referire precisă la momentul vorbirii; un proces, o stare durativă

  • ( principala funcţie stilistică este capacitatea de a crea imagini dinamice )

   Imperfectul = VISAM

  • exprimă o acţiune durativă în trecut, neterminată în momentul la care se referă vorbirea

  • “un timp trecut , care-şi moaie aripa-n prezent”

   ( T. Vianu )


  Concepte operationale bacalaureat proba scrisa subiectul 1 limba si comunicare

  Perfectul simplu = VISAI

  • timp al acţiunilor rapide, instantanee;

  • perfectul simplu narativ= exprimă întâmplări, stări enunţate într-un trecut recent, apropiat de momentul narării;

  • reliefează derularea rapidă a evenimentelor ori valoarea momentană a unei stări:

   “el se repezi pe cal, ieşi către pe uşa cea spartă, se întoarse spre pădure, […]apoi ieşi în drum şi slobozi calul la vale, spre Moara cu noroc.” ( I. Slavici )

   Perfectul compus = AM VISAT

   • exprimă o acţiune trecută, terminată ;

   • rol de narare, evocare, rezumare/concluziv


  Concepte operationale bacalaureat proba scrisa subiectul 1 limba si comunicare

  Prezentul narativ

  • dinamizează acţiunea, induce lectorului sentimentul participării la evenimentele istorisite, creând iluzia că acestea sunt relatate pe măsură ce se desfăşoară:

   “Omul se scoală, trezeşte copiii, înhamă caii şi umblă de colo până colo prin curte.” ( M. Preda )

   Prezentul etern / atemporal ( gnomic )

  • în exprimarea unor idei generale, a unor aserţiuni care nu depind de moment: în proverbe, zicători, maxime, aforisme.

   Prezentul istoric

  • actualizarea unor evenimente anterioareîn prezentul naratorui şi, implicit, al lectorului.


  Omonime cuvinte polisemantice
  Omonime / Cuvinte polisemantice

  • Omonimele nu trebuie confundate cu cuvintele polisemantice, acestea având şi ele o singură formă şi mai multe sensuri.

  • Ele se deosebesc :

   a) omonimele sunt foarte îndepărtate ca sens,

   b) cuvintele polisemantice au sensuri apropiate, derivate din sensul primar.

   Ex. : Cuvântul masă este :

   a) polisemantic: – “obiect de mobilă”( sensul primar ) –Cărţile sunt pe masă.

   - “mâncare” ( sens derivat ) - Masa a fost servită.

   - “ospăţ, petrecere” ( sens derivat )- A fost acolo masă mare.

   - “ora mesei” ( sens derivat ) - Mă vizitează după masă.

   b) omonim, cu sensurile: - “obiect de mobilă” – Cartea este pe masă.

   - “mulţime” – O masă de oameni mergea spre gară.

   Ex.: Cuvântul cap este:

   a) polisemantic: - “parte a corpului” - Il doare capul.

   - “conducător” - Horia a fost capul răscoalei.

   - “minte, inteligenţă” - Câte capete, atâtea păreri.

   - “extremitate” - S-au oprit la capul podului.

   b) omonim, cu sensurile: - “parte a corpului” –Îl doare capul.

   - “promontoriu” –Acesta este capul cel mai de sud al Africii.


  Descrierea
  DESCRIEREA

  • Este un mod de expunere specific poeziei.

  • Când prezintă un peisaj, este o descriere de tip tablou.

  • Se realizează cu ajutorul figurilor de stilşi al imaginilor artistice.

  • Predominăimaginile vizuale, dar se folosesc şi imagini cinetice, auditive, tactile sau olfactive.

  • Părţile de vorbire cel mai des folosite sunt substantiveleşi adjectivele.


  Tr s turile simbolismului
  Trăsăturile simbolismului

  1. Simbolul= plumbul, rozele ;

  2. Sugestia =idee subînţeleasă ;

  3. Corespondenţa = între microcosmos ( eul poetului ) si macrocosmos

  ( natură ): ploaia creează depresie; anumite culori sau

  instrumente determină o stare de spirit;

  4. Sinestezia = acord de senzaţii= amestecul de simţuri: “Parfum ( olfactiv ),

  culoare ( vizual ), sunet ( auditiv ) se-ngână şi-şi răspund”

  ( “Corespondenţe”, Baudelaire ).

  5. Muzicalitatea = tehnica refrenului, repetiţia, rime interioare, neologisme

  eufonice;

  6. Prozodia = simboliştii introduc versul liber;

  7. Teme şi motive simboliste = oraşul de provincie ca spaţiu al izolării, boala,

  nevroza, singurătatea, ploaia etc.


  Trasaturi ale romantismului
  TRASATURI ALE ROMANTISMULUI

  1. ARTA: primatul subiectivismului, al pasiunii, al fanteziei în genul liric

  2. SURSE DE INSPIRATIE: ISTORIA, NATURA, FOLCLORUL

  3. TEME SI MOTIVE ROMANTICE: geniul, istoria, absolutul, stele, floarea

  albastră, visul, umbra, dublul, luna, noaptea

  3. Folosirea ANTITEZEI – în structura poeziei şi în conceperea personajelor:

  trecut- prezent, înger- demon, tânăr- bătrân,

  frumos- urât

  4. PERSONAJUL PRINCIPAL :excepţional în împrejurări excepţionale

  ( geniu, titan, profet )

  5. CONFLICTUL: omul de geniu – lumea ostilă, a omului de rând

  6. NATURA: În concordanţă cu sentimentele umane

  7. GENURI ŞI SPECII: Se preferă amestecul de genuri şi specii: balada,

  drama, nuvela, romanul, poemul amplu, poezia lirică

  ( meditaţia, romanţa, elegia ), filonul filozofic

  8. STILUL: retoric, împodobit cu figuri de stil; îmbogăţirea limbii literare, prin includerea limbii populare, a arhaismelor, a regionalismelor, a argoului etc.

  9. Introduce noi categorii estetice : urâtul, grotescul, macabrul, fantasticul