slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DEMANS PowerPoint Presentation
Download Presentation
DEMANS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 76

DEMANS - PowerPoint PPT Presentation


 • 642 Views
 • Uploaded on

DEMANS. Prof. Dr. KAYNAK SELEKLER Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi. GPs' attitudes, awareness, and practice regarding early diagnosis of dementia Shamai et al, British Journal of General Practice , 2010;60,:e360-e365(6).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DEMANS' - arleen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

DEMANS

Prof. Dr. KAYNAK SELEKLER

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nöroloji Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi

slide2

GPs' attitudes, awareness, and practice regarding early diagnosis of dementiaShamai et al,British Journal of General Practice, 2010;60,:e360-e365(6)

8 BÖLGEDEKİ 1011 GP’nin DEĞERLENDİRMESİ:

YAŞLI GP’ler:

DEMANS TANISI ve HASTAYA VERİLECEK TAVSİYELER HAKKINDA EMİN.

FAKAT, ERKEN TANININ FAYDASI HAKKINDA ŞÜPHELİLER ve DEMANSLI HASTALARA YAPILAN HARCAMALARIN –ELDE EDİLEN YARARA GÖRE- KAYNAK İSRAFI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORLAR

GENÇ GP’ler:

DAHA OLUMLU YAKLAŞIYORLAR ve HASTANIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN DAHA FAZLA ŞEYLER YAPILMASINI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORLAR.

GENEL OLARAK GP’LER:

DEMANS HAKKINDA TEMEL ve KALİTELİ EĞİTİM VERİLMEDİĞİNİ ve DEMANS HAKKINDA Kİ BİLGİLERİNİN AZ OLDUĞUNU BELİRTİYORLAR.

alzheimer hastali i
ALZHEIMER HASTALIĞI
 • GENELEKSEL BİR HASTALIK MI?
 • YAŞLANMANIN ABARTILI BİR SONUCU MU?
slide4
Herkes uzun yaşamak istiyor; ama

kimse yaşlanmak istemiyor

J Swift

1667-1745

slide5
YAŞLANMADAN

AKILLANMAYI ÇOK

İSTERDİM

Bernard Shaw

demans
DEMANS
 • HASTANIN SOSYAL VE MESLEKİ YAŞANTISINI ETKİLEYECEK ve ESKİ YAŞANTISINA GÖRE GERİLEMEYE YOL ACACAK DERECEDE KOGNİTİF (BİLİŞSEL) FONKSİYONLARDA İLERLEYİCİ BOZULMA
slide7

Eğer insan ömrü uzamasaydı Alzheimer Hastalığı tıp literatüründe ender rastlanan ilginç bir hastalık olarak kalacaktı.

Konrad ve Ulrike Maurer

abd de 65 ya zerindeki insanlar n say s
ABD’de 65 yaş üzerindeki insanların sayısı

> 65 yaş üstü insan sayısı (milyon)

Yıl

avrupa da ve d nyada ya am s releri
Avrupa'da ve dünyada yaşam süreleri

Yaşlı nüfus halen 600 milyon

2050 yılında 2 milyar olacak

t rkiye de do umda beklenen ya am s releri ve gelecek in tahmini de erler 1960 2030
Türkiye’de Doğumda Beklenen Yaşam Süreleri ve Gelecek İçin Tahmini Değerler (1960 – 2030)
slide11

DÜNYA ÇAPINDA YAPILAN BİR ÇALIŞMADA,

HALEN KABACA 24.3 MİLYON DEMANS HASTASI OLDUĞU VE HER YIL 4.6 MİLYON YENİ OLGU EKLENDİĞİHESAPLANMIŞTIR

BU RAKAMLARHER 7 SANİYEDE BİR YENİ DEMANS VAKASIEKLENDİĞİ ANLAMINA GELMEKTEDİR.

DEMANS HASTASI SAYISININ HERHANGİ BİR ÖNLEYİCİ VEYA İYİLEŞTİRİCİ TEDAVİ YÖNTEMİ GELİŞTİRİLMEDİĞİ TAKDİRDE, 2040 İTİBARİYLE 81.1 MİLYONOLMASI BEKLENMEKTEDİR.

Lancet. 2005 ; 366: 2112–2117

slide13

DEMANSLARIN SINIFLANDIRMASII. PRİMER DEGENERATİF DEMANSLARA. Temporoparietal tutuluma yatkınlık ALZHEİMER HASTALIĞIB. Frontotemporal tutuluma yatkınlık FRONTOTEMPORAL DEMANSLAR: PİCK HASTALIĞI FRONTAL LOB DEGENERASYONU FTD+AMYOTROFİK LATERAL SKLEROZ KORTİKOBAZAL DEGENERASYON DİĞERLERİ

slide14

C Subkortikal tutuluma yatkınlık HUNTİNGTON HASTALIĞI PROGRESİF SUPRANUKLER PARALİZİ SHY-DRAGER SENDROMU MULTİPL SİSTEM ATROFİSİ WİLSON HASTALIĞI PROGRESİF SUBKORTİKAL GLİOSİS HALLORVARDEN SPATZ HASTALIĞI NÖROAKANTOSİTOSİS STRİATONİGRAL DEGENERASYOND. Diğer yerleşim veya tipte demanslar LEWY CİSİMCİKLİ DEMANS PARKİNSON HASTALIĞI ve DEMANS

slide15

II.VASKÜLER DEMANSLARMULTİ-İNFARKT DEMANSSTRATEJİK OLARAK YERLEŞMİŞ İNFARKT ve DEMANSSUBKORTİKAL KÜÇÜK DAMAR HASTALIĞI Laküner durum Binswanger HastalığıİSKEMİK HİPOKSİK DEMANSMİKST TİP DEMANS

slide16

III. SEKONDER DEMANSLAR

NORMAL BASINÇLI HİDROSEFALİ

METABOLİK BOZUKLUKLAR

Karaciğer yetmezliği

Hipotiroidi, Hipertiroidi

Cushing hastalığı

Böbrek yezmezliği, dializdemans

BESLENME BOZUKLUKLARI

Vitamin (B1; B12 ) yetersizlikleri

İNTOKSİKASYONLAR

Kronik ilaç alımı

Alkol

Endüstriyel - çevresel toksinler

slide17

İNFEKSİYONLAR

Creutzfeldt-Jacob hastalığı

Borelia

Nörosifiliz

AIDS

Herpetikensefalopati

Diğer infeksiyonlar

BEYİN TÜMÖRLERİ

TRAVMA

PARANEOPLASTİK SENDROM

IV. DİĞER DEMANSLAR

slide18

ALZHEIMER HASTALIĞI’nda ETKİLENEN ALANLAR

BİLİŞSEL

İŞLEVLER

DAVRANIŞ

GÜNLÜK

YAŞAM

İŞLEVLERİ

kogn t f fonks yonlar
KOGNİTİF FONKSİYONLAR
 • HAFIZA
 • DİKKAT
 • LİSAN
 • YÜRÜTÜCÜ FONKSİYONLAR
 • GÖRSEL UZAYSAL BECERİLER
 • PRAKSİ (DÜŞÜNSEL BÖLÜM)
hafiza olu turma
HAFIZA OLUŞTURMA
 • 1. KAYIT-PEKİŞTİRME
 • 2. DEPOLAMA (SAKLAMA)
 • 3.HATIRLAMA (GERİ ÇAĞIRMA)
slide23

BİLİŞSEL YAŞAM AKTİVİTELERİ DAVRANIŞSAL

slide24

BİLİŞSEL YAŞAM AKTİVİTELERİ DAVRANIŞSAL

demansta k me semptomlar
Demansta küme semptomları

Agresif davranışlar

Fiziksel agresyon

Verbal agresyon

‘Ajitasyon’

Uyku bozuklukları

Tekrarlayan hareketler

‘Apati’

Kesilme

İlgi Azlığı

Motivasyon yokluğu

Halusinasyonlar

Hezeyanlar

Üzüntü

Ağlamalar

Ümitsizlik

Öz güvende azalma

Anksiyete

Suçluluk

‘Psikoz’

‘Depresyon’

patoloj

PATOLOJİ

1.SENİL PLAKLAR

2.NÖROFİBRİLER YUMAKLAR

3.NÖRON KAYBI

4.SİNAPS KAYBI

5.GRONULOVAKUOLER DEJENERASYON

6.ARTERİOSKLEROTİK DEĞİŞİKLİKLER

alzheimer tanisi
ALZHEIMER TANISI
 • Hasta hikayesi
 • Fizik ve nörolojik muayene
 • Laboratuvar testleri
 • Görüntüleme yöntemleri
 • Nöropsikolojik testler
 • Tanı kriterleri(DSM-IIIR tanımı, NINCDS-ADRDA ve DSM-IV tanı kriterleri)
demans hastas n n de erlendirilmesinde kullan lacak rutin testler
Demans hastasının değerlendirilmesinde kullanılacak rutin testler:
 • Tam kan sayımı
 • Serum elektrolitleri
 • Glukoz, BUN/kreatinin
 • Serum vitamin B12 seviyesi
 • Depresyon taraması
 • Karaciğer fonksiyon testleri
 • Tiroid fonksiyon testleri
dsm iv kriterlerine g re alzheimer tipi demans american psychiatric association 1994
DSM-IV kriterlerine göre Alzheimer tipi demans (American Psychiatric Association, 1994)
 • Birden çok alanda kognitif kayıp gelişmesi
  • Hafıza bozuklukları
  • Aşağıdakilerden en az bir tanesi
   • Afazi
   • Apraksi
   • Agnozi
   • Planlama, organizasyon, sıralama gibi eksekütif fonksiyonlarda bozulma
 • Yavaş, ilerleyici kognitif ve fonksiyonel gerileme ile giden bir seyir
 • Hastanın sosyal ve mesleki yaşantısını etkileyecek ve eski yaşantısına göre gerilemeye yol açacak bir kayıp
 • Diğer demans nedenleri ekarte edilmiş olacak (tıbbi, nörolojik, psikiyatrik)
alzheimer in erken tanisi
ALZHEIMER’in ERKEN TANISI

-GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

MRI, fMRI, PET(FDG, PIB,FDDNP )

-BOS TETKİKİ

BETA AMİLOİD ve TAU DÜZEYLERİ

-APOE TAYİNİ

-NÖROPSİKOLOJİK TESTLER

36

slide39

FDDNP ile PET

“2-(1-{6-[(2-[F-18]fluoroethyl)(methyl)amino]-2-naphthyl}ethylidene)malononitrile (FDDNP)”

tedav ed leb l r demans nedenler

TEDAVİ EDİLEBİLİR DEMANS NEDENLERİ

Depresyon

Vaskülerdemans

İlaç, toksinler,alkol

Kafa içi yer kaplayan oluşumlar

Anoksi

Kafa travması

Normal basınçlı hidrosefali

İnfeksiyonlar (Sifiliz, memenjitler, ensefalitler)

Beslenme bozuklukları-Vitamin yetmezlikleri (B1, B12, Folik asit yetmezlikleri)

Metabolik bozukluklar (Hipotiroidi, renal hastalıklar, Karaciğer yetmezliği

ah nda potansiyel tedavi sonlan m noktalar
AH'nda Potansiyel Tedavi Sonlanım Noktaları

İyileşme

Sabit kalma

Fonksiyonel kapasite

Hastalık seyrinin yavaşlaması

Tedavi

Semptomatik faydalanma

Hastalığın seyri

Zaman

haf f orta evre ah la tedav s

HAFİF-ORTA EVRE AH İLAÇ TEDAVİSİ

ASETİLKOLİNESTERAZ İNHİBİTÖRLERİ

Donepezil (5 mg, 10 mg )

Rivastigmine (1.5mg, 3 mg,4.5mg,6mg)

Galantamine (8 mg, 12 mg)

orta a ir evre alzhe mer hastali i la tedav s

ORTA-AĞIR EVRE ALZHEİMER HASTALIĞI İLAÇ TEDAVİSİ

NMDA RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ

Memantin 10 mg

KOMBİNASYON TEDAVİSİ

Asetilkolinesteraz inhibitörleri+memantin

ya l l k unutkanl ve alzheimer hastal ay rt edilebilir mi
Yaşlılık unutkanlığı ve Alzheimer Hastalığı ayırt edilebilir mi?

Her zaman bu ayırım yapılamayabilir; ancak bazı ipuçları vardır:

 • Hafıza,
  • yeni bilgilerin kaydedilmesi
  • bilgilerin pekiştirilip saklanması (depolama) ve
  • kaydedilip depo edilen bu bilgilerin gerektiğinde geri çağrılıp hatırlanması şeklinde çalışır
 • Alzheimer hastaları, hastalığın beyinde tahribat yaptığı yere bağlı olarak, yeni şeyler öğrenemezler, yeni hafıza oluşturamazlar. Fakat uzak hafızaya ait eski bilgiler, olaylar hatırlanabilir
ya l l k unutkanl ve alzheimer hastal ay rt edilebilir mi 2
Yaşlılık unutkanlığı ve Alzheimer Hastalığı ayırt edilebilir mi?(2)
 • Unutkanlığı olan bir yaşlı kişi,
  • günlük hayatında yeni şeyler öğrenebiliyorsa,
  • unutkanlık günlük hayatını etkilemiyorsa,
  • ilerleyici değilse,

unutkanlığı muhtemelen Alzheimer hastalığına bağlı değildir.

 • Şüpheli durumlarda bir uzmanın unutkanlığı olan kişiyi incelemesi uygundur.
ya l bireylerde yap lan epidemiyolojik al malarda bildirilen risk fakt rleri
Yaşlı Bireylerde Yapılan Epidemiyolojik Çalışmalarda Bildirilen Risk Faktörleri
 • Yaşlanma
 • Cinsiyet
 • Depresyon
 • Kafa travması / bilinç kaybı
 • Düşük eğitim düzeyi

Vasküler risk faktörleri:

 • ApoE4
 • Serum homosistein yüksekliği
 • Hipertansiyon
 • Diabetes mellitus
 • Ateroskleroz
 • İnme
 • Kolesterol yüksekliği
 • Diyette yağ alımı
 • Sigara
 • Alkolizm
alzheimer ne alan fakt rler
ALZHEIMER’İ ÖNE ALAN FAKTÖRLER

VASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİ

METABOLİK BOZUKLUKLAR

GENETİK ve ÇEVRESEL FAKTÖRLER

DEPRESYON

ENFLAMASYON

DİĞERLERİ?

(Alzheimer’in başlangıcının 5 yıl ertelenebilmesi durumunda hastalık prevelansı %50 azalacaktır.)

48

48

slide49

Risk factors for ischaemic and intracerebral haemorrhagicstroke in 22 countries (the INTERSTROKE study):a case-control study O’Donnell MJ,et al. www.thelancet.com Vol 376 July 10, 2010

MART 2007 ve NİSAN 2010 YILLARI ARASINDA 22 ÜLKEDE 3000 HASTA ve3000 KONTROL DA YAPILAN

“INTERSTROKE” ÇALIŞMASINDA 10 RİSK FAKTÖRÜ “STROKE” GELİŞMESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLİYOR.

10 r sk fakt r
10 RİSK FAKTÖRÜ
 • HİPERTANSİYON
 • SİGARA
 • DİYABET
 • OBESİTE
 • PSİKO-SOSYAL STRES
 • DEPRESYON
 • DİYET
 • DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTE
 • ALKOL ALIMI

(Ayda 1-30 kadeh / 30 kadehten çok)

10. KARDİYAK NEDENLER

slide51
SONUÇ

BU 10 RİSK FAKTÖRÜNÜN “STROKE” RİSKİNİN % 90 NI İLE İLİŞKİLİ OLDUĞU SAPTANIYOR.

-KAN BASINCININ DÜŞÜRÜLMESİ,

-SİGARAYI BIRAKMA,

-DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTELER ve

-SAĞLIKLI DİYET’İN

“STROKE” RİSKİNİ AZALTACAĞI KAYDEDİLİYOR.

slide52
Kalp için kötü, Beyin için kötü“BadfortheHeart, BadfortheBrain”R. Stewart, MD, fromKing'sCollegeLondon,UK

"ÇOK SAYIDA KANIT KALP İÇİN KÖTÜ OLAN ETKENLERİN BEYİN İÇİN DE KÖTÜ OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR. KORONER ARTER HASTALIĞI VE İNME İÇİN İYİ BELİRLENMİŞ RİSK FAKTÖRLERİ DEMANS İÇİN DE RİSK FAKTÖRÜDÜR."

ah koruyucu fakt rler

AH – Koruyucu Faktörler

Östrojen??

Anti-oksidanlar

Anti-inflamatuar ajanlar

Statinler

APOE ε 2 VARLIĞI

Eğitim

Mental aktiviteler

Fiziksel aktiviteler

Yeterli sosyal ağ

kogn t f rezerv

KOGNİTİF REZERV

Eğitim ile demans riskinin azalması arasındaki ilişkiyi iki yolla açıklamak mümkündür: (Mortimer and Graves, 1993).

“Beyin rezerv” hipotezine göre eğitim koruyucu etkiye sahiptir.

Çünkü, muhtemelen sinaptik densite veya etkinliği (Fratiglioni et al., 1991; Stern et al., 1992; Katzman, 1993)

veya kazanılmış hünerleri çoğaltarak (Snowdon et al., 1989; Fratiglioni et al., 1991; Katzman, 1993; Stern et al., 1995)

demans eşiğinin üstüne kognitif fonksiyonları arttırır.

kogn t f rezerv demans

KOGNİTİF REZERV-DEMANS

Kritik eşiğin üzerinde büyük miktarda kognitif rezerve sahip kişilerde nöropatolojik süreç, daha uzun sürede hastalık ortaya çıkarır. (Fratiglioni et al., 1991; Hill et al.,1993; Katzman, 1993).

slide56
Food Combination and Alzheimer Disease RiskA ProtectiveDietGu Y, et al. ArchNeurol. 2010;67(6):699-706

NEW YORK’TA YAŞAYAN,

65 YAŞINDAN BÜYÜK,

DEMANSI OLMAYAN ve

BESLENME TARZI BİLİNEN

2148 KİŞİ

DÖRT YIL SÜREYLE

PROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

d yet tarzi alzhe mer hastali i gel mes ne kar i kuvvetl koruyucu etk ye sah pt r 1
DİYET TARZI ALZHEİMER HASTALIĞI GELİŞMESİNE KARŞI KUVVETLİ KORUYUCU ETKİYE SAHİPTİR (1).

Bazı gıdaların FAZLA tüketimi:

SIVI YAĞ

CEVİZ-FINDIK-YER FISTIĞI vd

BALIK

DOMATES

KÜMES HAYVANLARI

SEBZE

MEYVA

d yet tarzi alzhe mer hastali i gel mes ne kar i kuvvetl koruyucu etk ye sah pt r 2
DİYET TARZI ALZHEİMER HASTALIĞI GELİŞMESİNE KARŞI KUVVETLİ KORUYUCU ETKİYE SAHİPTİR (2).

Bazı gıdaların AZ tüketimi:

YAĞLI SÜT VE ÜRÜNLERİ

KIRMIZI ET

TEREYAĞ

ALZHEİMER HASTALIĞI GELİŞME RİSKİNİ AZALTIR.

d v tam n
D VİTAMİNİ
 • 850 YAŞLIDA YAPILAN 6 YILLIK TAKİPTE, DÜŞÜK D VİTAMİNİ DÜZEYİ İLE KOGNİTİF YIKIM ARASINDA İLİŞKİ OLDUĞU SAPTANMIŞTIR. (KOGNİTİF DEĞERLENDİRME: MMSE).

(Llewellyn dj et al., Arch Intern Med. 2010;170:1135-1141.)

 • EDİTÖR DEĞERLENDİRMESİNDE, DÜŞÜK D VİTAMİN DÜZEYİNİN SEBEBTEN ZİYADE KÖTÜ SAĞLIK DURUMUNUN BASİT BİR GÖSTERGESİ OLABİLECEĞİNE DİKKAT ÇEKİLMİŞ.
 • BİR BAŞKA YAYINDA DA DÜŞÜK D VİTAMİNİ SEVİYESİ İLE 30 YIL SONRA PARKİNSON HASTALIĞI GELİŞMESİ ARASINDA İLİŞKİ BİLDİRİLMİŞTİR.

Knekt P et al, Arch Neurol. 2010;67(7):808-811.

slide60

Risk faktörleri

Vasküler risk faktörleri

Kafa travması

Depresyon

Genetik risk faktörleri

Çocukluk-2. dekad

Doğum

Erişkin – Orta yaş

0 20 60 75

Yüksek eğitim düzeyi (>8yıl)

20 yaşında yüksek sosyoekonomik statü

 • Boş zamanları değerlendirme faaliyetleri:
 • (Karp et al, 2005)
 • Fiziksel aktivite
 • Mental aktivite
 • Sosyal aktivite

Vasküler risk faktörlerinin önlenmesi veya tedavisi

Koruyucu faktörler

alzhe mer hastali i

ALZHEİMER HASTALIĞI

ESAS SEBEBİ HALA BİLİNMEMEKTEDİR, TÜM BELLİ BAŞLI

ÖZELLİKLERİNİ AÇIKLAYABİLECEK TEK BİR PATOGENEZ

KURAMI YOKTUR; GELENEKSEL BİR “HASTALIK” MI, YOKSA

FİZYOLOJİK YAŞLANMANIN ABARTILI BİR DURUMU MU

OLDUĞU AÇIK DEĞİLDİR; HASTA HAYATTAYKEN KESİN

TANISINI KOYMAYA YARAYACAK HERHENGİ BİR TEST

YOKTUR; ÖNLEMENİN VEYA TEDAVİ ETMENİN HİÇ BİR

YOLU YOKTUR.

M.MARSEL MESULAM

“DAVRANIŞSAL VE KOGNİTİF NÖROLOJİNİN İLKELERİ, 2000”

Ü

slide63
YETERİ KADAR

YAŞARSA,

HERKES

BİR GÜN

ALZHEIMER

OLACAKTIR

Kaynak Selekler

bernard shaw b r g n hollywood un en nl f lm rketler nden b r nden yle b r mektup almi
BERNARD SHAW, BİR GÜN HOLLYWOOD’UN EN ÜNLÜ FİLM ŞİRKETLERİNDEN BİRİNDEN ŞÖYLE BİR MEKTUP ALMIŞ:

“SEVGİLİ ÜSTAT,

SİZİN ÖLÜMSÜZ ESERİNİZ “SEZAR VE KLEOPATRA”NIN FİLMİNİ YAPMAYA KARAR VERDİK.BU FİLM İÇİN DÜNYANIN EN ÜNLÜ SENARİSTLERİNİ, EN ÜNLÜ YÖNETMENLERİNİ, EN ÜNLÜ ARTİSTLERİNİ KULLANACAĞIZ.İNANIYORUZ Kİ, BÖYLE BİR FİLMLE ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARI SAĞLAYACAĞIZ.

AMA İZLEYİCİLERE BAZI ÖDÜNLER DE VERMEK GEREKİYOR. ARAMIZDA HERHANGİ BİR PARA SORUNU OLAMAYACAĞINA GÖRE, SİZİN DE BAZI DEĞİŞİKLİKLERİ HOŞGÖRÜYLE KARŞILAYACAĞINIZA İNANIYORUZ.

SABIRSIZLIKLA CEVABINIZI BEKLİYORUZ”.

shaw da u cevabi yazmi
SHAW DA ŞU CEVABI YAZMIŞ:

“SALAKOĞLU SALAKLAR,SİZİN TEKLİFİNİZİ KABUL EDECEK KADAR AŞAĞILIK BİRİ OLDUĞUMU NASIL DÜŞÜNEBİLİYORSUNUZ?CANINIZ CEHENNEME!

NOT: “PARA NE KADARDI?”

Bernard Shaw

(1856 –1950)

sa l kl beyin in ya am tarz
Sağlıklı Beyin İçin Yaşam Tarzı

“The most important part of your body is the hippocampus”

 • Sigara içmeyin
 • Düzenli doktor kontrolüne gidin ve tavsiyelere uyun
 • Sürekli yeni ve kompleks bilgi edinin
 • Düzenli egzersiz yapın (günlük yürüyüş, vs)
 • Sosyal faaliyetlere katılın, eğlenin, soğukkanlı olun
 • Parasal işlerinizi halledin
 • İnançlı olun, günlük dua ve meditasyonlardan kaçınmayın
 • Az yiyin ve antioksidanları içeren gıdalar alın
 • Aile ve arkadaşlarınızla ilişkilerinizi kuvvetli tutun
 • Emekli olmayın, aktif olun ve her zaman bir amacınız olsun

Paul Nussbaum, Ph.D

demans prevalansi
DEMANS PREVALANSI

A.HER ÜÇ SENEDE İKİ KATINA ÇIKAR

B.HER ÜÇ SENEDE ÜÇ KATINA ÇIKAR

C. HER BEŞ SENEDE ÜÇ KATINA ÇIKAR

D. HER BEŞ SENEDE İKİ KATINA ÇIKAR

E.HER DÖRT SENEDE İKİ KATINA ÇIKAR

a a idak lerden hang s alzheimer den sonra k nc siklikla g r l r
AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ALZHEIMER’DEN SONRA İKİNCİ SIKLIKLA GÖRÜLÜR?
 • B 12 VİTAMİNİ YETMEZLİĞİ
 • NORMAL BASINÇLI HİDROSEFALİ
 • VASKÜLER DEMANS
 • PARKİNSON HASTALIĞI + DEMANS
 • HUNTİNGTON HASTALIĞI
hang s kogn t f fonks yonlardan de ld r
HANGİSİ KOGNİTİF FONKSİYONLARDAN DEĞİLDİR?
 • DİKKAT
 • YÜRÜTÜCÜ FONKSİYONLAR
 • PRAKSİ
 • AFAZİ
 • HAFIZA
hang s kogn t f bozukluktur
HANGİSİ KOGNİTİF BOZUKLUKTUR?
 • HOBİLERİ TERKETME
 • APATİ
 • İLETİŞİM YOKLUĞU
 • ORGANİZASYON YAPAMAMA
 • HEZEYANLAR
hang s alzheimer hastali i patoloj k bulgusu de ld r
HANGİSİ ALZHEIMER HASTALIĞI PATOLOJİK BULGUSU DEĞİLDİR?
 • SENİL PLAKLAR
 • NÖROFİBRİLER YUMAKLAR
 • GRANULUVAKUOLER DEJENERASYON
 • SİNAPS KAYBI
 • LEWY CİSİMCİKLERİ
alzheimer in tani ayirici tanisinda hang s rut n de ld r
ALZHEIMER ‘in TANI/AYIRICI TANISINDA HANGİSİ RUTİN DEĞİLDİR?
 • TAM KAN SAYIMI
 • SERUM ELEKTROLİTLERİ
 • TİROİD FONKSİYON TESTLERİ
 • LOMBER PONKSİYON
 • DEPRESYON TARAMASI
hang s tedav ed leb l r demans neden d r
HANGİSİ TEDAVİ EDİLEBİLİR DEMANS NEDENİDİR?
 • ALZHEIMER HASTALIĞI
 • FRONTO-TEMPORAL DEMANS
 • LEWY CİSİMCİKLİ DEMANS
 • NORMAL BASINÇLI HİDROSEFALİ
 • CREUTZFELDT-JACOB HASTALIĞI
hang s alzheimer in rut n tedav s nde kullanilmaz
HANGİSİ ALZHEIMER’in RUTİN TEDAVİSİNDE KULLANILMAZ?

A.SİMVASTATİN

B. DONEPEZİL

C.RİVASTİGMİN

D. GALANTAMİN

E. MEMANTİN

hang s alzheimer demans r sk fakt r de ld r
HANGİSİ ALZHEIMER/DEMANS RİSK FAKTÖRÜ DEĞİLDİR?
 • APOE e4 VARLIĞI
 • DÜŞÜK EĞİTİM DÜZEYİ
 • ATEROSKLEROZ
 • ALKOLİZM
 • YETERLİ SOSYAL AĞ
hang gidalarin ok alimi alzheimer e kar i koruyucudur
HANGİ GIDALARIN ÇOK ALIMI ALZHEIMER’e KARŞI KORUYUCUDUR?
 • YAĞLI SÜT ve ÜRÜNLERİ
 • HAVUÇ
 • KIRMIZI ET
 • BALIK
 • ISIRGAN OTU