slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Genetyka ogólna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Genetyka ogólna

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Genetyka ogólna - PowerPoint PPT Presentation


 • 321 Views
 • Uploaded on

Genetyka ogólna. wykład dla studentów II roku biotechnologii. Andrzej Wierzbicki Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii andw@ibb.waw.pl http://arete.ibb.waw.pl/private/genetyka/. Choroby genetyczne o złożonym dziedziczeniu. Mutacje chromosomowe. Mutacje chromosomowe.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Genetyka ogólna' - arleen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Genetyka ogólna

wykład dla studentów II roku biotechnologii

Andrzej Wierzbicki

Uniwersytet Warszawski

Wydział Biologii

andw@ibb.waw.pl

http://arete.ibb.waw.pl/private/genetyka/

slide5

Genetyczne podłoże nowotworów

 • Jakie są przyczyny powstawania nowotworów?
 • niekontrolowana prolifreacja komórek
 • selekcja klonalna komórek o zwiekszonej proliferacji
slide6

Genetyczne podłoże nowotworów

 • Jakie są przyczyny nadmiernej proliferacji?
 • mutacje w genach kontrolujących podziały komórkowe
 • dopiero mutacje w wielu genach prowadzą do rozwoju choroby
slide7

Genetyczne podłoże nowotworów

 • Supresory nowotworów
 • Retinoblastoma
 • p53
 • BRCA
 • onkogeny
 • telomeraza
 • RET
 • białka uniemożliwiające nieuprawnioną proliferację
 • mutacje powodują utratę fukncji
 • białka w pewnych sytuacjach aktywujące proliferację
 • mutacje powodują nadmierną aktywność
slide8

Genetyczne podłoże nowotworów

 • Nowotwory dziedziczne
 • rodziny z dużą częstością nowotworów
 • mutacje w genach supresorów nowotworowych
 • pierwszy etap procesu transformacji nowotworowej jest wykonany we wszystkich komórkach organizmu
slide9

Geny a środowisko

 • Co w większym stopniu wpływa na cechy złożone?
 • geny
 • środowisko

współczynnik korelacji między krewnymi

slide10

Podsumowanie

 • Rozwojem organizmów sterują geny.
 • Niektóre uszkodzenia w genach wywołują choroby genetyczne.
 • Nowotwory to choroby o podłożu genetycznym.
 • Na cechy człowieka wpływają zarówno środowisko jak i geny
slide14

Wykład 10

 • Ewolucja
 • Dlaczego organizmy żywe są takie jakie są?
 • Co to jest ewolucja?
 • Jak ewoluują geny?
 • Jak powstają gatunki?
 • Jak powstało życie?
slide16

Co to jest ewolucja?

 • zmienność
 • organizmy zawsze wykazują zmienność genetyczną i fenotypową
 • zmienność jest losowa
 • selekcja
 • przeżywają i wydają więcej potomstwa tylko najlepiej przystosowane do środowiska
 • selekcja działa w określonym kierunku
slide17

Ewolucja molekularna

 • Na czym polega ewolucja na poziomie molekularnym?
 • zmiana częstości alleli
 • powstawanie nowych alleli przez mutacje
 • powstawanie nowych genów

preferencja

pszczół

50%

50%

40%

60%

groszek o czerwonych kwiatach

groszek o białych kwiatach

slide18

Powstawanie nowych genów

 • Duplikacje genów
 • po powieleniu jedna kopia spełnia dotychczasową funkcję
 • druga kopia może uzyskać nową funkcję lub stać się pseudogenem

dotychczasowa funkcja

pseudogen

dotychczasowa funkcja

nowa funkcja

slide19

Powstawanie nowych genów

 • Ewolucja genów globin
 • pierwsza duplikacja - mioglobina i właściwe globiny
 • druga duplikacja - globiny  i 
 • dalsze duplikacje - nowe geny w obrębie rodzin  i 
slide20

Powstawanie nowych genów

 • Mechanizmy duplikacji genów
 • błędna rekombinacja w mejozie
 • niezbalansowane mutacje chromosomowe

duplikacja genów podczas mejozy

slide21

Powstawanie nowych genów

 • Duplikacja i tasowanie domen
 • duplikacja domen - nowa funkcja lub niezależna ewolucja
 • tasowanie domen - łączenie różnych funkcji cząstkowych w jednym białku
slide22

Powstawanie nowych genów

Horyzontalny przepływ genów

 • geny monoaminooksydaz
 • u kręgowców
 • u bakterii
slide23

Genetyka populacji

 • Równowaga Hardy-Weinberga
 • losowe kojarzenie
 • brak migracji
 • brak doboru naturalnego
 • brak mutacji
 • duża wielkość populacji

częstość A

częstość a

częstość AA

częstość Aa

częstość aa

slide24

Genetyka populacji

 • Przewidywanie częstości genotypów
 • mukowiscydoza
 • fenyloketonuria
slide25

Genetyka populacji

 • Dryf genetyczny
 • im mniejsza populacja tym większe znaczenie zjawisk losowych
 • znaczenie w przypadku rzadkich alleli
 • znaczenie w przypadku alleli neutralnych

N=20

N=200