De begijnhofschaal - PowerPoint PPT Presentation

arleen
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De begijnhofschaal PowerPoint Presentation
Download Presentation
De begijnhofschaal

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
De begijnhofschaal
544 Views
Download Presentation

De begijnhofschaal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. De begijnhofschaal Interpersoonlijke observatieschaal doel: beschrijven manifest gedrag van kind in groep Kinderen van 6-12 jaar Basis : interaktietheorie Leary

  2. Interactietheorie van Leary Interactie geklasseerd in 8 interactiesectoren: 2 essentiële assen Dominantie –afhankelijkheid Vijandigheid –liefde Door kombinatie van deze 2 assen krijgt men 8 sectoren Aangepast- onaangepast Binnenste circel : aangepaste vorm Buitenste circel: extreme of rigide reactie Cfr roos Geen persoonlijkheidstypologie maar typologisering van gedragingen

  3. Interactietheorie van Leary leidend – autokratisch kompetitief- narcistsch agressief –sadistisch opstandig- wantrouwig teruggetrokken-masochistisch afhankelijk- fobisch meewerkend- koventionalistisch helpend- protectionistisch Leidend- autokratisch Streven naar macht-succes Dominant tegenover de ander Voelt zich gemakkelijk bespot Streefdoel anderen zien mij als energiek, krachtig en machtig ? nadruk op eigen intellectuele capaciteiten Geeft graag raad, advies Ander beheersen en controleren Wil organiseren, nadruk op efficiëntie, hyperactiviteit Verklaring in vermijden van angst en onzekerheid Weinig therapietrouw

  4. Interactietheorie van Leary leidend – autokratisch kompetitief- narcistsch agressief –sadistisch opstandig- wantrouwig teruggetrokken-masochistisch afhankelijk- fobisch meewerkend- koventionalistisch helpend- protectionistisch Kompetitief- narcistisch Voelt zich boven de ander Trots, fier, zelfzeker, autonoom, eigenzinnig Veel zelfvertrouwen Verdraagt geen succes van ander Overschat eigen mogelijkheden Egocentrisch ( tegenover sector 1 waar eerder ten dienste van ander) Assertief, geeft niet toe bij conflict Krijgen graag veel aandacht Gaan in groep zich vaak tegenover de leider plaatsen

  5. Interactietheorie van Leary leidend – autokratisch kompetitief- narcistsch agressief –sadistisch opstandig- wantrouwig teruggetrokken-masochistisch afhankelijk- fobisch meewerkend- koventionalistisch helpend- protectionistisch Agressief –sadistisch Boos zijn ,hard zijn voor de ander, anderen aanvallen en kwetsen, agressief zijn, sarcastisch zijn Verdedigt eigen angst door bij anderen angst op te roepen Beschuldigt de ander, vernedert, kleineert, pest Bij konflikt geeft niet af, plaagt

  6. Interactietheorie van Leary leidend – autokratisch kompetitief- narcistsch agressief –sadistisch opstandig- wantrouwig teruggetrokken-masochistisch afhankelijk- fobisch meewerkend- koventionalistisch helpend- protectionistisch opstandig –wantrouwig Protesteren, kontesteren, kritiek geven, twijfelen aan anderen, wantrouwend zijn, jaloers zijn, acterdochtig zijn Verdedigen zich tegen risico opnieuw verworpen /vernederd te worden Houden afstand, wantrouwen vriendchap en affectie Verwachten afwijzing waardoor iduceren terwijl enorme nood aan affectie en nabijheid

  7. Interactietheorie van Leary leidend – autokratisch kompetitief- narcistsch agressief –sadistisch opstandig- wantrouwig teruggetrokken-masochistisch afhankelijk- fobisch meewerkend- koventionalistisch helpend- protectionistisch teruggetrokken- masochistisch Beschaamd zijn, schuw zijn, bedeesd zijn, zich terugtrekken, verlegen zijn, gereserveerd zijn, weinig contact houden Voelen zich onzeker en minderwaardig, bescheiden en gedwee Stellen hoge eisen aan zichzelf In groep vaak zwijgzaam, passief , gesloten

  8. Interactietheorie van Leary leidend – autokratisch kompetitief- narcistsch agressief –sadistisch opstandig- wantrouwig teruggetrokken-masochistisch afhankelijk- fobisch meewerkend- koventionalistisch helpend- protectionistisch afhankelijk –fobisch Volgzaam, meegaand, laten zich gemakkelijk leiden, hebben eerbied en bewondering voor anderen Laten liefst ander beslissen, krijgen graag raad en advies Sterke persoonlijkheden zullen ze overwaarderen en affirmeren Angst om zelfstandig op te treden, laten zich leiden door mening andereen Willen conflict en verwerping met hun omgeving ten alle tijden voorkomen

  9. Interactietheorie van Leary leidend – autokratisch kompetitief- narcistsch agressief –sadistisch opstandig- wantrouwig teruggetrokken-masochistisch afhankelijk- fobisch meewerkend- koventionalistisch helpend- protectionistisch Meewerkend- konventionalistisch Samenwerken met ander, meewerken, samen iets opbouwen, gezelligheid, vriendschap Vriendelijk in omgang, sociaal Vertrouwen iedereen, vragen iedereen om sympathie, ltijd akkooord, verzoenen iedereen met iedereen Naief, overoptimistisch Durven moeilijk konflikten, en moeilijkheden onder ogen zien

  10. Interactietheorie van Leary leidend – autokratisch kompetitief- narcistsch agressief –sadistisch opstandig- wantrouwig teruggetrokken-masochistisch afhankelijk- fobisch meewerkend- koventionalistisch helpend- protectionistisch Helpend- protectionistisch Gericht op helpen van anderen en beschermen Groothartig, behulpzaam, onbaatzuchtig, Toegeeflijk , vergeven vlug Hebben medelijden, geven moed en steun Willen overkomen als ustig, evenwichtig, harmonisch en normaal Vaak psychosomatische klachten In groep proberen ze warm en gezellig klimaat te scheppen

  11. De begijnhofschaal Betrouwbaarheid Test-hertest: 0.86-0.93 op basis van 7 beoordeelaars, 98 kinderen Normering Totaal : 1899 kinderen Leeftd, geslacht, intelligentie Validering ?

  12. Gebruik Afname: persoon die kind kent in sociale situatie Niet meer dan 4 a 5 kinderen tegelijk Bepalen ruwe scores – per sector totaal Ruwe score vgl met normtabel Interactieroos: Ruwe score- 1 mm Naast nummer gestandardiseerde skore ( ++,+,m,-,--)

  13. Interpretatie Interpretatie hele roos Aangepastheid aan groep : vs gemiddelde lftgenoot Evenwicht in interactiepatroon Interpretatie per sector Kwalitatieve analyse

  14. Toepassingsmogelijkheden Globale beschrijving gedrag van het kind Beoordeling van verschillende personen tegelijk Selectie voor psychotherapie Vaststellen gedragsveranderingen Samenstellen van een groep