morgendagens omsorg n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Morgendagens omsorg PowerPoint Presentation
Download Presentation
Morgendagens omsorg

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Morgendagens omsorg - PowerPoint PPT Presentation


 • 314 Views
 • Uploaded on

Morgendagens omsorg. Pensjonistforbundet Royal Christiania 3.juni 2014 Fagdirektør Steinar Barstad Kommunetjenesteavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet. SJIRAFF Vi kan være sjiraff sammen vi to Du er hode og jeg kropp der du sitter på nakken min og peker

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Morgendagens omsorg


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
morgendagens omsorg

Morgendagens omsorg

Pensjonistforbundet

Royal Christiania 3.juni 2014

Fagdirektør Steinar Barstad

Kommunetjenesteavdelingen

Helse- og omsorgsdepartementet

slide2

SJIRAFF

Vi kan være

sjiraff

sammen

vi to

Du er

hode

og jeg kropp

der du sitter på

nakken min

og peker

og har kommandoen

Vi er helt

sjiraff

Morgendagens omsorg

besparelser eller nyskabning
Besparelser eller nyskabning

”Produktivitetskommissionens nye rapport har udløst de samme forudsigelige slagsmål, som har præget velfærdsdebatten i 20 år. Skal fronterne tøs op, er der brug for et andet fokus: en debat, der ikke tager udgangspunkt i besparelser og produktivitetsforbedringer, men i muligheden for at skabe bedre velfærd.”

Mandag Morgen 24.02.2014

Morgendagens omsorg

meld st 29 2012 2013 morgendagens omsorg
MELD. ST 29 (2012-2013)MORGENDAGENS OMSORG

En mulighetsmelding

for omsorgsfeltet

Morgendagens omsorg

ikke flere eldre brukere
IKKE FLERE ELDRE BRUKERE

Antall mottakere av omsorgstjenester etter alder 1998-2011. Kilde SSB

De nye gamle

40 r tilbake
40 ÅR TILBAKE

Noen utviklingstrekk:

 • Fra eldreomsorg til omsorg for alle
 • Fra 20 000 til 130 000 årsverk
 • Fra institusjon til hjemmetjenester
 • Fra aldershjem til sykehjem og omsorgsboliger
 • Fra hjemmehjelp og husmorvikar til hjemmesykepleie

Årsverk i omsorgstjenesten 1971-2011

Andel årsverk institusjon vs hjemmetjeneste 1987-2007

Morgendagens omsorg

40 r fram
40 ÅR FRAM
 • Framskrivning av personellbehovet i omsorgssektoren 2012‑2050

ÅRSVERK I OMSORGSTJENESTEN

2012: 130 000

2020: 145 000

2030: 190 000

2050: 285 000

Morgendagens omsorg

tenk om
TENK OM…….

”Tenk om det skjer like mye de neste 40 år – som de siste 40 !”

Morgendagens omsorg

slide9

INNOVASJON I OMSORG

Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen.

Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag.

Utvalgsleder Kåre Hagen:

Presentasjon av NOU 2011:11

Oslo, 16. juni 2011.

Morgendagens omsorg

meldingens form l
MELDINGENS FORMÅL
 • Lete fram, mobilisere og ta i bruk samfunnets omsorgsressurser på nye måter
 • Utvikle nye omsorgsformer gjennom ny teknologi, nye faglige metoder og arbeidsformer og endringer av organisatoriske og fysiske rammer
 • Understøtte og styrke kommunenes forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid

Morgendagens omsorg

2 morgendagens omsorgstjeneste
2. MORGENDAGENS OMSORGSTJENESTE
 • Faglig omlegging med vekt på aktiv omsorg, hverdagsrehabilitering, nettverksarbeid og omsorg ved livets slutt
 • Høyere kompetanse, større faglig bredde og styrket kunnskapsgrunnlag

Morgendagens omsorg

3 morgendagens omsorgsomgivelser
3. MORGENDAGENS OMSORGSOMGIVELSER
 • Velferdsteknologi-program
 • Morgendagens sykehjem
 • Husbankens investeringsordning

Morgendagens omsorg

4 morgendagens omsorg
4.MORGENDAGENS OMSORG

Et innovasjonsprogram fram mot 2020

Morgendagens omsorg

innovasjon
INNOVASJON

”NEXT PRACTICE”,

ikke bare

”BEST PRACTICE”

Morgendagens omsorg

innovasjon langs to akser
INNOVASJON LANGS TO AKSER

Morgendagens omsorg

meld st 29 2012 2013 morgendagens omsorg1
MELD. ST 29 (2012-2013)MORGENDAGENS OMSORG

Behandlet i Stortinget – ligger fast

Morgendagens omsorg

fra regjeringsplattformen
FRA REGJERINGSPLATTFORMEN
 • Lovfestet rett til heldøgns omsorg
 • Kvalitet og kompetanse – indikatorer og normer
 • Flere plasser
 • Forsøk – statlig finansiering
 • Ny kommunestruktur

”Det preger også mitt mål som helseminister. Vi skal skape pasientens helsetjeneste.”

Morgendagens omsorg

omsorgsplan 2020 i statsbudsjettet 2014
OMSORGSPLAN 2020 I STATSBUDSJETTET 2014
 • Innovasjonsprogram 20 mill kr
 • Velferdsteknologi 34 mill kr
 • Pårørendeprogram 10 mill kr
 • Frivillighetsarbeid 17 mill kr
 • Faglig omstilling med vekt på hverdagsrehabilitering, aktiv omsorg, nettverksarbeid og miljøbehandling 19 mill kr

Morgendagens omsorg

omsorgsplan 2020 i statsbudsjettet 20141
OMSORGSPLAN 2020 I STATSBUDSJETTET 2014
 • Statens gjsnt tilskuddsandel til heldøgns omsorgsplasser (sykehjem, omsorgsboliger og fellesareal) økes fra 35 til 50 % fra 2014
 • Rammen økes fra 2.000 ril 2.500 boenheter
 • Maks anleggskostnad økes fra 2.885 mill kr til 3,3 mill kr i pressområder
 • Tilsagnsrammen blir med dette på 3 865,6 mill kr i 2014
 • 52 mill kr til økt kompetanse gjennom Kompetanseløftet 2015

Morgendagens omsorg

ferdaminne fr sommaren 1985
FERDAMINNE FRÅ SOMMAREN 1985

Korleis det er inni degden blunken det varerveit eg ikkje.Men inni meg boblar kvar gongei lita spenning:Rekk vi det?Rekk vi det før heisen stansarog vi må ut?Og jammen rekk vi detgong etter gong etter gong.Vi tar alltid heisen.

Halldis Moren Vesaas

Vi har fått rom i 2.etasje

Da er det vel ingen vits i

å ta heisen ?

Sei ikkje det.

Vi tar alltid heisen,

opp og ned.

Innestengde i den vesle boksen

blir vi med eitt

så inderlegto-eine

at vi alltid må kysse kvarandre

så snart heisen set seg i gang.

Morgendagens omsorg