geld uit een vennootschap halen l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Geld uit een vennootschap halen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Geld uit een vennootschap halen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

Geld uit een vennootschap halen - PowerPoint PPT Presentation


 • 402 Views
 • Uploaded on

Geld uit een vennootschap halen. Peter Verschelden Bedrijfsrevisor – Accountant Licentiaat in de Rechten, Licentiaat in Management, Gegradueerde in de Fiscale Wetenschappen, Master in Accountancy, laureaat in Exportmanagement

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Geld uit een vennootschap halen' - arin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
geld uit een vennootschap halen
Geld uit een vennootschap halen
 • Peter Verschelden
 • Bedrijfsrevisor – Accountant
 • Licentiaat in de Rechten, Licentiaat in Management, Gegradueerde in de Fiscale Wetenschappen, Master in Accountancy, laureaat in Exportmanagement
 • Extern medewerker Kluwer Rechtswetenschappen (Accountancy Actualiteit, Modellenboek, Ondernemingsbibliotheek, Praktijkgids voor Vennootschappen, Actuele Voorinformatie, e.a.)
 • Verschelden Bedrijfsrevisoren, Molenkouterstraat 75, 9308 Aalst.
 • peter.verschelden@verschelden.be
 • www.verschelden.be

Verschelden - 15 november 2004

programma i
Programma (I)

1. Bestuursbezoldiging (loon)

2. Winstverdeling: toekenning van tantième

3. Winstverdeling: toekenning van dividend

4. Kapitaalvermindering

5. Kapitaalaflossing

6. Inkoop eigen aandelen

Verschelden - 15 november 2004

programma ii
Programma (II)

7. Gratis beschikking over woning

8. Gratis gebruik electriciteit, verwarming, water

9. Gebruik van huispersoneel

10. Intresten op leningen / voorschotten

11. Bedrijfswagen

12. Groepsverzekering

13. Intern gefinancierde pensioenbelofte

Verschelden - 15 november 2004

programma iii
Programma (III)

14. Opname rekening courant

15. Verkoop van goederen aan vennootschap

16. Forfaitaire onkostenvergoeding

17. Verhuren van woning aan vennootschap

18. Infrastructuurovereenkomst

19. Verkoop van aandelen aan holding

20. Vereffening van de venoootschap

Verschelden - 15 november 2004

progamma iv
Progamma (IV)

Per techniek:- omschrijving- fiscaal regime voor vennootschap- fiscaal regime voor genieter- voordelen- nadelen- aandachtspunten

Verschelden - 15 november 2004

1 bestuursbezoldiging loon
1. Bestuursbezoldiging (loon)
 • Omschrijving:- verschil bestuursbezoldiging – tantième- inhouding en doorstorting bedrijfsvoorheffing- bestuursbezoldiging in geld / in natura
 • Fiscaal regime voor vennootschap:- 100 % aftrekbare beroepskost- opmaak fiches 20
 • Fiscaal regime voor genieter: - belastbaar beroepsinkomen- aftrek sociale bijdragen- beroepskosten

Verschelden - 15 november 2004

tarieven personenbelasting aj 05
Tarieven personenbelasting AJ 05
 • 25 % van 0,01 € tot 6.950,00 €
 • 30 % van 6.950,01 € tot 9.890,00 €
 • 40 % van 9.890,01 € tot 16.480,00 €
 • 45 % van 16.480,01 € tot 30.210,00 €
 • 50 % + 30.210 €

Verschelden - 15 november 2004

tarieven vennootschapsbelasting
Tarieven vennootschapsbelasting
 • Normaal tarief:40,17 % wordt 33,99 %
 • Verlaagd getrapt tarief28,84 % van 0,01 tot 25.000 € wordt 24,98 %37,08 % van 25.000,01 € tot 90.000 € wordt 31,93 %42,23 % van 90.000,01 € tot 322.500 € wordt 35,54 %

Verschelden - 15 november 2004

1 bestuursbezoldiging loon10
1. Bestuursbezoldiging (loon)
 • Voordelen:- geen beperking in bedrag- ideaal om laagste inkomstenschijven in PB op te vullen- verlaagd tarief vennb. (éénmiljoenregel)- groepsverzekeringspremie aftrekbaar- bijkomende intrestaftrek / kinderoppaskosten

Verschelden - 15 november 2004

1 bestuursbezoldiging loon11
1. Bestuursbezoldiging (loon)
 • Nadelen:- hoge tarieven in PB- effect op sociale bijdragen wordt vaak over het hoofd gezien: +/- 21 % van loonsverhoging, doch aftrekbaar, dus effectieve kost van +/- 10,5 %- hoe hoger loon, hoe kleiner kans op studiebeurs, (ver)bouwpremie, enz.
 • Aandachtspunten: - regelmatigheid van loon is belangrijk

Verschelden - 15 november 2004

2 winstverdeling toekenning van tanti me
2. Winstverdeling: toekenning van tantième
 • Omschrijving:- vergelijkbaar met loon- toekenning door algemene vergadering uit te bestemmen winst van het boekjaar- enkel uit « voor uitkering vatbare sommen »
 • Fiscaal regime voor vennootschap: - 100 % aftrekbare kost voor het boekjaar waarop de tantième wordt toegekend- fiche 20

Verschelden - 15 november 2004

2 winstverdeling toekenning van tanti me13
2. Winstverdeling: toekenning van tantième
 • Fiscaal regime voor genieter:- idem loon, maar één jaar later belastbaar
 • Voordelen:- één jaar later belastbaar- geen intresten op laattijdige betaling bedrijfsvoorheffing- resultaat van de vennootschap oogt mooier
 • Nadelen: - hoge tarieven in PB- effect op sociale bijdragen

Verschelden - 15 november 2004

2 winstverdeling toekenning van tanti me14
2. Winstverdeling: toekenning van tantième
 • Aandachtspunten:- niet vergeten om fiches op te maken- niet vergeten aan te geven in PB-aangifte- telt mee voor éénmiljoenregel- er zijn argumenten om te stellen dat het meetelt voor 80 % -regel (voorwaarde van regelmatigheid); voorzichtigheidshalve best geen rekening mee houden

Verschelden - 15 november 2004

3 winstverdeling toekenning van dividend
3. Winstverdeling: toekenning van dividend
 • Omschrijving:- beslissing AV, uit (belaste) winst boekjaar- verschil met tantième
 • Fiscaal regime voor vennootschap:- niet aftrekbaar !
 • Fiscaal regime voor genieter:- bevrijdende roerende voorheffing van 25 % of 15 % (na 31/12/93, op naam)- definitief belast inkomen indien vennootschap

Verschelden - 15 november 2004

3 winstverdeling toekenning van dividend16
3. Winstverdeling: toekenning van dividend
 • Voordelen:- globale druk lager dan loon- geen effect op sociale bijdragen- geen crisisbelasting of gemeenteopcentiemen- geen effect m.b.t. studiebeurzen, enz.

Verschelden - 15 november 2004

3 winstverdeling toekenning van dividenden
3. Winstverdeling: toekenning van dividenden
 • Nadelen:- mogelijk verlies van verlaagd tarief- formalisme: aangifte RV- enkel mogelijk voor aandeelhouders en gelijke behandeling !- niet geschikt als « enige » bron van inkomsten: verlies van diverse voordelen
 • Aandachtspunten:- grens van 13 % van gestorte kapitaal !

Verschelden - 15 november 2004

4 kapitaalvermindering
4. Kapitaalvermindering
 • Omschrijving:- terugbetaling van kapitaal aan de aandeelhouders
 • Fiscaal regime voor vennootschap:- belastingvrij als het gaat om « eigen inbreng van aandeelhouders » (in geld, in natura)- belastingvrij als het gaat om belaste reserves- belast als het gaat om belastingvrije reserves

Verschelden - 15 november 2004

4 kapitaalvermindering19
4. Kapitaalvermindering
 • Fiscaal regime voor de genieter:- belastingvrij als het gaat om « eigen inbreng van aandeelhouders » (in geld, in natura)- belast als dividend als het gaat om geïncorporeerde reserves
 • Voordelen:- onbelastbaarheid indien werkelijk gestort kapitaal !- geen risico verlaagd tarief te verliezen- privé-inkomen wordt beperkt gehouden (studiebeurs, enz.)

Verschelden - 15 november 2004

4 kapitaalvermindering20
4. Kapitaalvermindering
 • Nadelen:- complex en duur (notariële akte)- niet altijd mogelijk (minimumkapitaal); enkel wanneer werkelijk gestort kapitaal- eenmalige operatie
 • Aandachtspunten:- moet gebeuren « op de wijze voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen »- duidelijke vermelding in akte van notaris- uitgiftepremie: gelijkgesteld met fiscaal kapitaal- geïncorporeerde herwaarderingsmeerwaarden !- herkwalificatie als dividenduitkering

Verschelden - 15 november 2004

5 kapitaalaflossing
5. Kapitaalaflossing
 • Omschrijving:- terugbetaling van een zeker aantal door het lot aan te wijzen aandelen / vervanging door bewijzen van deelgerechtigheid- statutair kapitaal verandert niet; aangerekend op reserves en winst
 • Fiscaal regime voor de vennootschap: idem als dividenduitkering
 • Fiscaal regime voor de genieters:idem als dividenduitkering

Verschelden - 15 november 2004

6 inkoop eigen aandelen
6. Inkoop eigen aandelen
 • Omschrijving:zie artikel in bijlage
 • Fiscaal regime voor de vennootschap:- nuloperatie
 • Fiscaal regime voor de genieter:- vrijgesteld van personenbelasting- liquidatiebonus van 10 % (nieuw !)

Verschelden - 15 november 2004

6 inkoop eigen aandelen23
6. Inkoop eigen aandelen
 • Voordelen:- Fiscaal zeer interessant
 • Nadeel:- Fiscaal geviseerd !!- Vennootschapsrechtelijk strikt geregeld
 • Aandachtspunten:- niet enkel fiscale motieven- voorbeeld uit rechtspraak: zie bijlage

Verschelden - 15 november 2004

7 gratis beschikking over woning
7. Gratis beschikking over woning
 • Omschrijving:vennootschap koopt, bouwt, huurt woning en stelt die gratis ter beschikking van haar bedrijfsleider; de vennootschap draagt alle kosten van de woning (afschrijvingen, intresten, onderhoud, enz.) en rekent VAA aan
 • Fiscaal regime voor de vennootschap:kosten zijn 100 % aftrekbaar

Verschelden - 15 november 2004

7 gratis beschikking over woning25
7. Gratis beschikking over woning
 • Fiscaal regime voor genieter:belast als voordeel alle aardKI < 745 € : geïndex. KI x 100/60 x 1,25KI > 745 € : geïndex. KI x 100/60 x 2indien gemeubeld : x 5/3den« niet lager dan huurwaarde » deze voorwaarde werd vernietigd door Raad van State

Verschelden - 15 november 2004

7 gratis beschikking over woning26
7. Gratis beschikking over woning
 • Voordelen:berekening VAA op basis van KI kan deze techniek fiscaal zeer interessant maken !
 • Nadelen:onroerend goed zit in vennootschap (latere meerwaarden, enz.)
 • Aandachtspunten:- correctie voor verplichte woongelegenheid- enkel voor ruimtes die werkelijk worden gebruikt

Verschelden - 15 november 2004

8 gratis gebruik electriciteit verwarming water
8. Gratis gebruik electriciteit, verwarming, water
 • Omschrijving:vennootschap betaalt de kosten van electriciteit, verwarming en water voor haar bedrijfsleider en rekent VAA aan
 • Fiscaal regime voor de vennootschap:kosten zijn 100 % aftrekbaar

Verschelden - 15 november 2004

8 gratis gebruik electriciteit verwarming water28
8. Gratis gebruik electriciteit, verwarming, water
 • Fiscaal regime voor genieter:belast als voordeel alle aardleidinggevend personeel en bedrijfsleiders:1.180 € / 590 € voor verwarming / electriciteitandere verkrijgers:590 € / 295 € voor verwarming / electriciteitForfait voor water wordt verwaarloosd.Ook als werkelijke kosten kleiner zijn, geldt forfait.Persoonlijke bijdragen worden in mindering gebracht.

Verschelden - 15 november 2004

8 gratis gebruik electriciteit verwarming water29
8. Gratis gebruik electriciteit, verwarming, water
 • Voordelen:berekening VAA op forfaitaire basis kan deze techniek fiscaal zeer interessant maken !
 • Nadelen:niet intressant als werkelijke kosten lager zijn dan forfait

Verschelden - 15 november 2004

9 gebruik van huispersoneel
9. Gebruik van huispersoneel
 • Omschrijving:vennootschap betaalt de volledige loonkost en andere kosten voor de service van dienstboden, hoveniers, chauffeurs, poetspersoneel, enz.
 • Fiscaal regime voor de vennootschap:kosten zijn 100 % aftrekbaar

Verschelden - 15 november 2004

9 gebruik van huispersoneel31
9. Gebruik van huispersoneel
 • Fiscaal regime voor genieter:belast als voordeel alle aard5.950 € per jaar per voltijdse betrekkingPersoonlijke bijdragen worden in mindering gebracht
 • Voordeel: berekening VAA op forfaitaire basis kan deze techniek fiscaal zeer interessant maken !

Verschelden - 15 november 2004

10 intresten op leningen voorschotten
10. Intresten op leningen / voorschotten
 • Omschrijving:- lening van aandeelhouder-natuurlijke persoon of bestuurder (natuurlijke persoon of vennootschap) aan vennootschap- wordt vergoed met (royale) intrest- voorschot = elke al dan niet door effecten vertegenwoordigde geldlening- ook wanneer gegeven door echtgenoot of kinderen

Verschelden - 15 november 2004

10 intresten op leningen voorschotten33
10. Intresten op leningen / voorschotten
 • Fiscaal regime voor de vennootschap:- 100 % aftrekbare beroepskost, behalve:- bij overdreven intrest én- wanneer totaal bedrag van de voorschotten hoger is dan de som van de belaste reserves bij het begin van het boekjaar en het gestort kapitaal op het einde van het belastbaar tijdperk.

Verschelden - 15 november 2004

10 intresten op leningen voorschotten34
10. Intresten op leningen / voorschotten
 • Fiscaal regime voor genieter:- 15 % bevrijdende roerende voorheffing- behalve bij overdreven intrest en hoger dan kapitaal + reserves: dan gelijkgesteld met dividenduitkering
 • Voordeel: fiscaal zeer interessant: hogere rente mogelijk dan op spaarboekje

Verschelden - 15 november 2004

10 intresten op leningen voorschotten35
10. Intresten op leningen / voorschotten
 • Nadeel:beperkt qua bedrag
 • Aandachtspunten:- bepaling van de intrestvoet- 7,4 % (AJ 2004) mogelijk ?- splitsing tussen lening en R/C- contract nodig ?- datum van betaalbaarstelling en aangifte RV- opletten wanneer voldoende liquide middelen

Verschelden - 15 november 2004

11 bedrijfswagen
11. Bedrijfswagen
 • Omschrijving:vennootschap betaalt alle kosten van personenwagen en rekent VAA aan
 • Fiscaal regime voor de vennootschap:kosten zijn 75 % / 100 % aftrekbaar

Verschelden - 15 november 2004

11 bedrijfswagen37
11. Bedrijfswagen
 • Fiscaal regime voor genieter:- VAA via loon of boeking op R/C- 5000 km of 7500 km- forfaitair op basis van fiscale PK- deels aftrekbaar als beroepskost- solidariteitsbijdrage RSZ – zal veranderen !
 • Voordeel:- meestal zeer voordelig omdat werkelijke kosten veel hoger zijn dan aangerekend VAA- zeer voordelig bij grote afstand tussen woon en werk

Verschelden - 15 november 2004

11 bedrijfswagen38
11. Bedrijfswagen
 • Nadeel:- geen forfaitaire onkostenvergoeding mogelijk- niet interessant indien weinig gebruik wordt gemaakt van bedrijfswagen
 • Aandachtspunten:- BTW-herziening einde jaar (keuze tussen loon en aanrekening via L/R)- opname op fiche 20

Verschelden - 15 november 2004

12 groepsverzekering
12. Groepsverzekering
 • Omschrijving:- verschil met bedrijfsleidersverzekering- « groep »
 • Fiscaal regime voor de vennootschap:100 % aftrekbaar, als voldaan is aan de 80 % regel
 • Fiscaal regime voor de genieter:- bijzonder taxatieregime: 10 % / 16,5 %- « normaal » regime: 33 % / progressief belast met vermindering voor vervangingsinkomsten

Verschelden - 15 november 2004

12 groepsverzekering40
12. Groepsverzekering
 • Fiscaal regime voor de genieter: 10 / 16,5 % indien:- bij het overlijden van de verzekerde;- bij het normaal verstrijken van het contract of gedurende één van de vijf jaar vóór het normaal verstrijken van het contract;- naar aanleiding van de pensionering of brugpensionering van de verzekerde- op de normale leeftijd waarop de verkrijger zijn beroepswerkzaamheid volledig en definitief stopzet (voetballers)

Verschelden - 15 november 2004

12 groepsverzekering41
12. Groepsverzekering
 • Voordelen:- fiscaal gunstig: aftrekbaar aan tarieven vennb en aan lagere tarieven belastbaar bij uitkering- appeltje voor de dorst- bruikbaar als waarborg bij verwerving OG
 • Nadelen: - fondsen geblokkeerd tot pensioen- liquiditeiten nodig om premies te storten
 • Aandachtspunten:- back-service ! Wordt dit afgeschaft ?

Verschelden - 15 november 2004

13 intern gefinancierde pensioenbelofte
13. Intern gefinancierde pensioenbelofte
 • Omschrijving:- verschil met groepsverzekering- voorwaarden
 • Fiscaal regime voor de vennootschap:idem groepsverzekering
 • Fiscaal regime voor de genieter:idem groepsverzekering

Verschelden - 15 november 2004

13 intern gefinancierde pensioenbelofte43
13. Intern gefinancierde pensioenbelofte
 • Voordelen:- fiscaal- geen liquiditeiten nodig- creatie van lopende rekening
 • Nadelen:- geen zekerheid voor begunstigde- liquiditeiten nodig op het einde van de rit- fiscale onwennigheid bij Administratie
 • Aandachtspunten:- voorzichtig met contract !- alle formaliteiten stipt naleven !

Verschelden - 15 november 2004

14 opname rekening courant
14. Opname rekening courant
 • Omschrijving:= lening van de vennootschap
 • Fiscaal regime voor de vennootschap:- het is geen (aftrekbare) kost- er wordt een vordering gecreërd- er moet debetintrest worden aangerekend
 • Fiscaal regime voor de genieter:- het is geen belastbaar inkomen- er is belasting op debetrente / verhoging RC als gevolg van debetrente

Verschelden - 15 november 2004

14 opname rekening courant45
14. Opname rekening courant
 • Voordelen:- beperkte belasting privé – enkel op VAA- geen bijzondere formaliteiten- inkomen beperkt (studiebeurzen, enz.)- geen effect op sociale bijdragen- terugbetaling op te lossen met « vereffening »
 • Nadelen:- lening moet ooit eens terugbetaald worden- ongezonde en gevaarlijke situatie (faling !)- ontsiering van de balans- verlies aftrekmogelijkheden in PB
 • Aandachtspunten: sneeuwbaleffect

Verschelden - 15 november 2004

15 verkoop van goederen aan vennootschap
15. Verkoop van goederen aan vennootschap
 • Omschrijving:- koop / verkoop
 • Fiscaal regime bij de vennootschap:- indien investering: afschrijfbaar- geen recuperatie van BTW- geen investeringsaftrek (tweedehands)
 • Fiscaal regime bij genieter:- in principe niet belastbaar (normaal beheer van privé-vermogen)

Verschelden - 15 november 2004

15 verkoop van goederen aan vennootschap47
15. Verkoop van goederen aan vennootschap
 • Voordelen:- (principiële) onbelastbaarheid van de ontvangen verkoopprijs en afschrijving in vennootschap- geen effect op sociale bijdragen- beperkt formalisme (enkel verkoopnota)
 • Nadelen:- geen investeringsaftrek- vennootschap betaalt onrechtstreeks BTW- éénmalig of beperkte toepassing
 • Aandachtspunten:- niet te vaak of BTW-plicht / beroepsmatig- quasi-inbreng

Verschelden - 15 november 2004

16 forfaitaire onkostenvergoeding
16. Forfaitaire onkostenvergoeding
 • Omschrijving:terugbetaling van voorgeschoten kosten « eigen aan de werkgever »
 • Fiscaal regime bij de vennootschap:- volledig aftrekbare beroepskost (75 % bij autokosten of 50 % / 62,5% bij representatiekosten)
 • Fiscaal regime bij de genieter:- niet belastbaar

Verschelden - 15 november 2004

16 forfaitaire onkostenvergoeding49
16. Forfaitaire onkostenvergoeding
 • Voordelen:- fiscaal: aftrekbaar en toch niet belastbaar- geen effect op sociale bijdragen- forfaitair / dus geen bewijsstukken bijhouden
 • Nadelen:- fiscale doorn in het oog: niet overdrijven- komt niet in aanmerking voor éénmiljoenregeling / 80%-regel
 • Aandachtspunten: opnemen op fiches !

Verschelden - 15 november 2004

17 verhuren van woning aan vennootschap
17. Verhuren van woning aan vennootschap
 • Omschrijving:(gedeelte van) privé-woning verhuren aan vennootschap
 • Fiscaal regime bij de vennootschap:100 % aftrekbare beroepskost
 • Fiscaal regime bij de genieter:belastbaar als onroerend inkomenherkwalificatie tot beroepsinkomen mogelijk

Verschelden - 15 november 2004

17 verhuren van woning aan vennootschap51
17. Verhuren van woning aan vennootschap
 • Voordelen:- geen effect op sociale bijdragen- O.I. kan worden weggewerkt met intresten- herkwalificatie enkel voor bedrijfsleider
 • Nadelen:- beperkt, anders herkwalificatie
 • Aandachtpunten:- procedure artikel 523 W. Venn.- opname op fiche 20

Verschelden - 15 november 2004

18 infrastructuurovereenkomst
18. Infrastructuurovereenkomst
 • Omschrijving:forfaitaire vergoeding voor infrastructuurkosten (electriciteit, verwarming, water, onderhoud, ...)
 • Fiscaal regime voor de vennootschap:100 % aftrekbare beroepskost
 • Fiscaal regime voor de genieter:niet belastbaar

Verschelden - 15 november 2004

18 infrastructuurovereenkomst53
18. Infrastructuurovereenkomst
 • Voordelen:- fiscaal regime: aftrekbaar en niet belastbaar- geen effect op sociale bijdragen
 • Nadelen:- beperkt qua bedrag
 • Aandachtspunten:- niet overdrijven- overeenkomst maken / art. 523 W. Venn.

Verschelden - 15 november 2004

19 verkoop van aandelen aan holding
19. Verkoop van aandelen aan holding
 • Omschrijving:bijzondere toepassing van « verkoop aan vennootschap »
 • Fiscaal regime voor de vennootschap:geen aftrekbare kost / geen afschrijving
 • Fiscaal regime voor de genieter: niet belastbaar want normaal beheer ?Interne meerwaarden fiscaal ter discussie !!!

Verschelden - 15 november 2004

19 verkoop van aandelen aan vennootschap
19. Verkoop van aandelen aan vennootschap
 • Voordelen:- fiscaal interessant: creatie van R/C- geen effect op sociale bijdrage
 • Nadelen:- aandelen niet aftrekbaar / afschrijfbaar- verlies verlaagd tarief- formalisme- eenmalig
 • Aandachtspunten:vennootschapsrechtelijke procedures volgen (inbreng in natura, quasi-inbreng, belangenconflict)

Verschelden - 15 november 2004

20 vereffening van de vennootschap
20. Vereffening van de vennootschap
 • Omschrijving:reserves uitkeren aan aandeelhouders
 • Fiscaal regime voor de vennootschap:in principe geen vennootschapsbelasting (tenzij bij vereffening meerwaarden worden gerealiseerd of als er vrijgestelde reserves zijn)
 • Fiscaal regime voor de genieter:- DBI- of 10 % liquidatiebelasting

Verschelden - 15 november 2004

20 vereffening van de vennootschap57
20. Vereffening van de vennootschap
 • Voordelen:- globaal lagere taxatie dan loon
 • Nadelen:- procedure van vereffening kost geld- men kan dit niet te pas en te onpas gebruiken
 • Aandachtspunten:- vennootschapsrechtelijk strikt procedure volgen- fiscaal niet overdrijven

Verschelden - 15 november 2004

besluit
Besluit
 • Dé beste manier om geld uit de vennootschap halen bestaat niet
 • Niet alle manieren zijn op elk moment mogelijk
 • De éne manier is fiscaal veiliger dan de andere
 • Shoppen met (fiscaal) verstand !!!
 • « Salami-politiek » toepassen

Verschelden - 15 november 2004