slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANOTACE PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANOTACE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

ANOTACE - PowerPoint PPT Presentation


  • 132 Views
  • Uploaded on

ANOTACE. Materiál je vhodný pro žáky 8. ročníku chemie Prezentace seznamuje žáky s podobou chemických vazeb. KDYŽ SE ATOMY PŘETAHUJÍ. Každý atom se snaží přitáhnout vazebný elektronový pár ke svému jádru. Velikost této síly určuje elektronegativita atomu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ANOTACE' - arien


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
anotace
ANOTACE
  • Materiál je vhodný pro žáky 8. ročníku chemie
  • Prezentace seznamuje žáky s podobou chemických vazeb
slide3

KDYŽ SE ATOMY PŘETAHUJÍ

Každý atom se snaží přitáhnout vazebný elektronový pár ke svému jádru.

Velikost této síly určuje elektronegativita atomu

Ta se značí velkým tiskacím písmenem X

Najdi v periodické tabulce prvků elektronegativitu prvků

Ca, P, N

slide4

Čím vyšší hodnotu má elektronegativita prvku, tím větší

sílou přitahuje elektronový pár ke svému jádru.

V periodické tabulce prvků vyhledej, který prvek má

největší a který nejmenší hodnotu elektronegativity.

Hodnoty elektronegativit prvků od sebe odčítáme

(menší odčítáme od vyšší)

Dle rozdílu elektronegativit zjišťujeme typ chemické vazby

Rozlišujeme 3 typy chemické vazby

slide6

1. typ - nepolární

Stejné atomy – stejné elektronegativity – rozdíl je nulový.

Elektronový pár je přitahován oběma stejnou silou.

Sloučeniny s tímto typem chemické vazby nazýváme nepolární sloučeniny.

Atom chloru

Cl

Atom chloru

Cl

e

e

molekula chloru

Cl2

slide7

2. typ - polární

Rozdíl elektronegativit je menší než 1,7.

Tuto vazbu mezi dvěma atomy nazývámepolární vazba.

Sloučeniny s touto chemickou vazbou nazýváme polární sloučeniny.

atom chloru

Cl

atom vodíku

H

e

e

molekula chlorovodíku

HCl

slide8

3. typ - iontová (vznik iontů)

Rozdíl elektronegativit je větší než 1,7

Dochází k odtržení valenčního elektronu od atomu s nižší elektronegativitou.

Atom s vyšší elektronegativitou přijímá elektron.

slide9

Po odtržení nebo přijmutí elektronů vzniká ion

Ten se dělí na:

a) kation (částice s kladným nábojem)

b) anion (částice se záporným nábojem)

Velikost náboje a jeho znaménko značíme arabskou číslicí, indexem vpravo

nahoře u značky prvku např.:

O2-, Al3+

slide10

e

e

atom kyslíku

anion kyslíku O2-

slide11

atom hliníku Al

kation hliníku Al 3+

slide12

anion chloru Cl-

kation sodíku Na+

uspořádání iontů ve sloučenině NaCl

Sloučeniny s touto vazbou nejsou tvořeny molekulami, ale ionty.

- nazýváme je iontové sloučeniny -

p ou it zdroje
použité zdroje

www.office.microsoft.com

Obrázky jsou použité z vlastních zdrojů