eflatun yay nevi 2009 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Eflatun Yayınevi - 2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 53

Eflatun Yayınevi - 2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 186 Views
 • Uploaded on

STRATEJİK KÜRESEL PAZARLAMA. Eflatun Yayınevi - 2009. Prof. Dr. Necdet TİMUR Yrd. Doç. Dr. Alpaslan ÖZMEN. KISIM 4. KÜRESELLEŞME VE PAZARLAMA KARARLARI. bölüm 00. KÜRESEL PAZARLARDA TUTUNDURMA STRATEJİLERİ. Amaçlar. Tutundurma Karması Elemanları. Küresel Pazarlarda Reklamcılık.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Eflatun Yayınevi - 2009' - argus


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
eflatun yay nevi 2009

STRATEJİK KÜRESEL PAZARLAMA

Eflatun Yayınevi - 2009

Prof. Dr. Necdet TİMUR

Yrd. Doç. Dr. Alpaslan ÖZMEN

Necdet Timur-Alparslan Özmen

slide2

KISIM 4

 • KÜRESELLEŞME VE PAZARLAMA KARARLARI

Necdet Timur-Alparslan Özmen

slide3

bölüm 00

 • KÜRESEL PAZARLARDA TUTUNDURMA STRATEJİLERİ

Necdet Timur-Alparslan Özmen

ama lar
Amaçlar

Tutundurma Karması Elemanları

Küresel Pazarlarda Reklamcılık

Küresel Pazarlarda Kişisel Satış

Küresel Pazarlarda İnternet ve Online Reklamcılık

Küresel Pazarlarda Doğrudan Pazarlama

Küresel Pazarlarda Halkla İlişkiler

Küresel Pazarlarda Satış Teşvikleri

Küresel Pazarlarda Duyurum

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

tutundurma stratej ler
TUTUNDURMA STRATEJİLERİ
 • Reklam: Fikirlerin ve ürünlerin bir ücret karşılığında kitle iletişim araçlarında, kişisel olmayan çeşitli biçimlerde sunulmasıdır.
 • Kişisel Satış: Satış yapmak amacıyla ürünlerin ve hizmetlerin olası alıcılara satıcılar aracılığıyla sunulmasıdır.
 • Doğrudan Pazarlama: Ürünlerin, bilginin ve tutundurma amaçlı sağlanan faydaların, hedef kitleye, interaktif işletişim kanallarının kullanılarak dağıtılmasıdır.

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

slide6
İnternet ve Online Pazarlama: Ürünlerin, bilginin ve tutundurma faydalarının, tüketicilere ve işletmelere elektronik medya kanalı kullanılarak dağıtımıdır.
 • Satış Teşvikleri: Satışları kısa dönemde artırmak amaçlı, tüketici ve aracılara sağlanan teşviklerdir.
 • Halkla İlişkiler: Toplumda işletme ile ilgili “iyi niyet” oluşturmak için yapılan iletişim faaliyetleri bütünüdür.
 • Duyurum: Ürün veya işletme hakkındaki bilgilerin, ücretsiz olarak basında yer almasını sağlayan her türlü iletişim bütünleridir.

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

uygun tutundurma karmas n n se ilmesi
Uygun Tutundurma Karmasının Seçilmesi

Pazarlama Yönetiminin temel kararlarından birisi, ürünlerin satılması ve markaların tanıtılması amacıyla hedef kitle ile iletişime geçmek için uygun tutundurma karmasının seçilmesidir.

Uluslararası pazarlarda uygun karmanın seçilmesi için dikkate alınması gereken beş temel faktör bulunmaktadır.

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

bunlar
Bunlar;
 • Kaynakların yeterliliği ve tutundurma araçlarının maliyeti
 • Pazarın büyüklüğü ve yoğunlaşması
 • Müşterinin bilgi ihtiyacı
 • Ürünün özellikleri
 • İtme ve çekme stratejilerinin kullanımı

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

slide9
Kaynakların yeterliliği ve tutundurma araçlarının maliyeti:

Pazarlama faaliyetlerinin yürütüldüğü ülkede veya bölgede kullanılacak tutundurma elemanını belirleyen en önemli unsur, işletmenin tutundurma için harcayabileceği bütçe miktarıdır.

Örneğin; yeni bir ülke pazarında satış ağının kurulması ve satıcıların işe alınması, ülkedeki istihdam piyasasına ve kanunlara göre oldukça maliyetli olabilir.

Aynı şekilde, ülkede reklam ortamlarının az, pahalı veya yetersiz olması da reklamın kullanılmasını etkileyebilir.

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

slide10
Pazarın büyüklüğü ve yoğunlaşması:

Girilen pazardaki satış potansiyelinin büyüklüğü, tutundurma kararlarını da etkileyecektir.

Karşılığı alınabileceği sürece satış, reklam veya diğer tutundurma yatırımları yapılabilir.

Örneğin, ülkedeki müşterilerin bir bölgede yoğunlaşması, satış örgütünün kurulması sürecini kolaylaştıracak ve maliyetleri düşürecektir.

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

slide11
Müşterinin bilgi ihtiyacı:

Farklı kültürlerin iletişim biçimleri ve içerikleri de farklıdır. Yeni pazarlardaki müşterilerin, ürünler hakkında ihtiyaç duydukları bilgi düzeyi, tutundurma elemanlarının seçimini etkiler.

Örneğin, teknolojik ve endüstriyel ürünlerde, müşteriler daha çok satışçının danışmanlığına ihtiyaç duyarlar.

Bu durumda, birden çok ülkede müşterileri olan satıcının dil, kültürel uyum, yabancı pazarlarda sorun çözme gibi becerilerinin çok gelişmiş olması beklenir.

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

slide12
Ürünün Özellikleri:

Hızlı tüketilen dayanıksız tüketim malları için özellikle ürünlerin tanınmadığı yeni pazarlarda, yüksek reklam yatırımları yapılması gerekir.

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

slide13
İtme ve Çekme Stratejilerinin Kullanımı:

İtme Stratejisi; üretici işletmelerin satış elemanları, toptancı ve perakendecileri belirli aralıklarla ziyaret ederek mal vermeye çalışırlar. Aracılar ise tüketicileri satın almaya özendirirler.

Çekme Stratejisi; ürün, başta reklam olmak üzere çeşitli tutundurma araçları ile önce tüketicilere benimsetilir. Tüketici beğendiği malı pazarda araştırmaya başlayınca, bu durum toptancıların ve perakendecilerin üretici firmadan mal talep etmelerine neden olur.

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

slide14

İşletmenin benimsediği genel strateji ne ise, tutundurma elemanları da buna göre şekillenmelidir.

 • İtme stratejisinde; kişisel satış ve halkla ilişkiler daha etkili iken,
 • Çekme stratejisinde; yüksek miktarda reklam yatırımı yapılması beklenir.

Necdet Timur-Alparslan Özmen

b t nle k pazarlama let m
BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İşletmelerin uygun pazarlama karması seçimini şekillendirecek bir diğer önemli kavram Bütünleşik Pazarlama İletişimidir.

Yüksek maliyetler ve alt yapı gereksinimi oluşturduğu için, firmaların ve markaların, pazardaki müşterilerle ve diğer paydaşlarla olan tüm iletişimlerinin, bütünleşik olarak tek bir kaynaktan tasarlanması gerekmektedir.

Necdet Timur-Alparslan Özmen

slide16

Uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren işletmelerde, tutundurma faaliyetleri genellikle farklı bölümler tarafından yapılmaktadır.

Örneğin; reklamlar ve satış geliştirme yerel veya uluslar arası reklam ajanslarınca yapılır.

Satışçıların yönetimi, fuar hazırlığı ve katılımı ihracat ve satış birimleri tarafından yürütülür.

Duyurum, sponsorluk projeleri halkla ilişkiler bölümünün sorumluluğundadır.

İnternet uygulamaları bilgi işlem bölümü tarafından düzenlenir.

Necdet Timur-Alparslan Özmen

slide17

İşletmeden çıkan mesajların çok farklı bölümler tarafından tasarlanması ve yayılması, özellikle uluslararası pazarlarda iletişimi karmaşıklaştırmaktadır.

İşletmelerin bu karmaşayı önlemelerinin etkin bir yöntemi Bütünleşik Pazarlama İletişimi kullanmaktır.

Bütünleşik Pazarlama İletişimi; işletmenin daha net, uyumlu, güvenilir ve rekabetçi bir ortak mesaj yayınlaması için, tüm pazarlama iletişiminin bütünleşik bir yapılanma ile tek bir kaynaktan yönetilmesidir.

Necdet Timur-Alparslan Özmen

1 k resel reklamcilik
1.KÜRESEL REKLAMCILIK
 • Reklamın özellikleri;
 • Geniş alana hızla yayıldığı için hızlı farkındalık yaratır
 • Mesajın tekrarı etki yaratır
 • Yeni pazarda, markanın duyulmasını sağlayarak satıcıları destekler
 • Kişisel değildir, esnek değildir
 • Satışı kapatamaz, anında sipariş alınmasını sağlayamaz

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

slide19
Uluslararası pazarlardaki yoğun rekabet ve tüketicilerin gittikçe daha bilgili olması, pek çok ülke pazarında faaliyet gösteren işletmelerin, daha karmaşık reklam stratejileri geliştirmelerine neden olmaktadır.
 • Dünya çapında bir marka veya ürün olma isteği, yüksek tutundurma maliyetleri, birden çok ülkede reklam yapmanın getirdiği zorluklar, işletmeleri reklam kararlarında daha çok kontrol ve etkinlik arayışına itmektedir.

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

slide20
Gayrisafi dünya hasılası, 2005 yılında 65 trilyon dolar olmuştur.
 • Dünya ülkeleri arasında yılda 12,5 trilyon dolarlık ihracat yapılmıştır.
 • Aynı yıl ürünlerin satışı, markaların yaratılması, tüketici tutumlarının yönlendirilebilmesi için, dünya ölçeğinde 570 milyar dolarlık da reklam harcaması gerçekleşmiştir.

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

slide21
Reklam serbest piyasa ekonomisinin etkin çalışmasını sağlayan temel yapıtaşlarından birisidir.
 • Amerika ve Avrupa pazarlarında gelişen reklam uygulamaları, 1980’li yıllar ve sonrasında küreselleşme doğrulturunda tüm dünya ülkelerini etkisi altına almaya başlamıştır.
 • Örneğin, Coca Cola 200 ülkeye ürün sattığını belirtmektedir.

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

slide22
Uluslararası reklamcılık sektöründe strateji ve uygulamalarda iki temel yaklaşım bulunmaktadır.

Bunlar;

 • Uyumlaştırma Stratejisi
 • Standartlaştırma Stratejisi

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

slide23
Uyumlaştırma Stratejisi: Dünya üstündeki ülkeler kültürel ve yapısal olarak birbirinden farklıdır. Reklamların bu farklılıklara göre uyarlanması gerekmektedir.
 • Aynı ürün her yerde aynı satılamaz.
 • Örneğin, Amerikan hamburger markalarının standart menülerine Japonya’da teriyaki sosu, Meksika’da acı biber, Türkiye’de ramazan pidesi, Portekiz’de bira eklenebilir.

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

slide24
Standartlaştırma Stratejisi:

Tüketicilerin benzer ihtiyaç ve isteklerinin olduğunu ve dolayısıyla tüm dünyanın tek bir Pazar olduğunu kabul eder ve etkinliğin sağlanması için reklam kampanyalarında standartlaşmayı önerir.

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

k resel pazarlarda b l mlend rme
KÜRESEL PAZARLARDA BÖLÜMLENDİRME
 • İşletmeler girdikleri yabancı pazarlarda iletişim modellerini belirlerken uyumlaştırma veya standardizasyon kararlarını vermeden önce bölümlendirme kararları vermelidirler.
 • Küresel Pazar bölümleri farklı kültürlerden olan farklı coğrafyalarda yaşayan ancak benzer değerlere, yaşam biçimlerine ve ihtiyaç tanımlarına sahip tüketicilerden oluşabilir.

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

k resel pazarlarda yaraticilik
KÜRESEL PAZARLARDA YARATICILIK
 • Uluslararası reklamcılar, yoğun uluslar arası rekabet ve ve farklı ülkelerde pazarlama yapmanın zorlukları nedeniyle, küresel pazarlarda en yüksek düzeyde yaratıcılık kullanmak zorundadırlar.
 • Ancak, uluslararası pazarlarda reklamcıların yaratıcılığının önünde çeşitli engeller vardır.

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

slide27
Bunlar;
 • Yasalar,
 • dil,
 • kültür,
 • medya,
 • üretim ve
 • maliyet konularıdır.

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

2 k resel pazarlarda k sel sati
2.KÜRESEL PAZARLARDA KİŞİSEL SATIŞ

Kişisel satış, reklam uygulamalarında yasal kısıtlamaların olduğu ve reklamcılık alt yapısı gelişmemiş pazarlarda, medyanın yeterli olmadığı ülkelerde, özellikle endüstriyel ürünler için uygun bir tutundurma yöntemidir.

Bununla birlikte yoğun reklamın yapıldığı pazarlarda da belli oranlarda kişisel satış kullanılmalıdır.

Zorlu yabancı ülke pazarlarında reklam ve kişisel satış birbirini tamamlamalıdır.

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

slide29
Yurt dışı pazarlarda kişisel satış örgütlenmesi genellikle şu şekillerde olmaktadır:
 • Yurt dışı satış büroları
 • Yurt dışı satış firmaları
 • Gezici satıcılar

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

sat etkileyen k resel evresel artlar
Satışı Etkileyen Küresel Çevresel Şartlar:
 • Davranışsal Faktörler;
 • Müşterilerin hizmet beklentileri artmıştır
 • Müşteriler sıkıcı alıcı-satıcı iletişimine girmek istememektedir
 • Büyük alıcıların gücü artmıştır
 • Pazarlar gittikçe küreselleşmektedir
 • Pazarlar gittikçe parçalanmıştır

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

slide31
Teknolojik Faktörler;
 • Satış gücü otomasyonu geniş kullanım imkanı bulmuştur
 • Ulaştırma ve iletişim araçlarındaki hız ve etkinlik artmıştır
 • Sanal satış ofisleri ortaya çıkmıştır
 • Elektronik satış kanalları, internet, televizyondan alışveriş

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

slide32
Yönetimsel Faktörler;
 • Doğrudan pazarlama, doğrudan postalama, Telepazarlama
 • Satış ve pazarlama iç içe geçmiştir, pazarlama iletişimi bütünleşiktir
 • İntranetler
 • Satışçıların ve satış yöneticilerinin becerileri yükselmektedir

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

slide33
Yabancı pazarlarda çalışan satış gücünü yönetmek çok zordur.
 • Satış yöneticilerin çözmesi gereken sorun, satış teknik ve stratejilerinin başka ülkelerde uygulanabilirliliği ve uyumlaştırma sorunudur.

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

slide34
Uygulanabilirliği etkileyen bazı etkenler şunlardır:
 • Coğrafi ve Fiziksel Sınırlar
 • Pazarın gelişmişlik düzeyi
 • Değişen yasal çerçeve
 • İnsan ilişkilerindeki farklılık

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

k resel pazarlarda ki isel sat becerileri
Küresel Pazarlarda Kişisel Satış Becerileri
 • Pazarlık Becerileri
 • Kültürel Uyum Becerisi
 • Dil Becerileri
 • Bilişim Teknolojilerini Kullanma Becerileri
 • Öğrenme İstihbarat Becerileri
 • Satış Teknikleri Becerileri
 • Yeni Pazar Yaratma Becerileri
 • Hukuk Kullanma Becerileri
 • Satış Destek Becerileri

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

3 k resel pazarlarda nternet ve onl ne reklamcilik
3.KÜRESEL PAZARLARDA İNTERNET VE ONLİNE REKLAMCILIK
 • Son yıllarda internetin ve online pazarlamanın pazarlama iletişimi içinde önemi artmıştır. İnternet fiziksel sınırları ve kültürel engelleri ortadan kaldırmıştır.
 • Bireysel etkileşimi en az, maliyetleri göreceli olarak en ucuz ve önemli düzeyde ölçülebilir özelliktedir.

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

slide37
İnternette pazarlama, web sitesinden pazarlama dışında farklı yöntemlerde içerir.
 • Online pazarlamanın rekabetçi avantajları düşük maliyetleri, geliştirilmiş hizmet kalitesi, artan ürün çeşitliliği ve ürünün bireyselleştirilebilmesidir.

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

online ara lar n kullan m yla ortaya kan e itli reklam ve tutundurma uygulamalar unlard r
Online araçların kullanımıyla ortaya çıkan, çeşitli reklam ve tutundurma uygulamaları şunlardır:
 • Forumlar:
 • Web sitesi tasarımı
 • Viral pazarlama
 • Banner reklamları
 • Ticker reklamlar
 • Inverstitial reklamlar
 • Pop-up reklamlar
 • Transactional reklamlar
 • Roadblocks
 • Zengin biçimli medya
 • Advergames
 • Bloglar ve RSS

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

4 k resel pazarlarda do rudan pazarlama
4.KÜRESEL PAZARLARDA DOĞRUDAN PAZARLAMA
 • Doğrudan pazarlama ürünlerin, bilginin ve tutundurma faydalarının, geri dönüşümün ölçülebileceği interaktif iletişim araçlarının kullanılarak dağıtılmasıdır.
 • Doğrudan pazarlama uygulamaları genellikle ulusal sınırlar içerisinde yapılmasına rağmen, Avrupa Birliği oluşumundan sonra Avrupa içi birden çok ülke uygulamaları da görülmektedir.

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

slide40
Pazar ve medyadaki bölünme, teknolojilerdeki gelişmeler, postalama listeleri sayısındaki artış, gelişmiş analitik teknikler, koordineli pazarlama sistemleri doğrudan pazarlama uygulamalarının artmasına yol açmıştır.

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

slide41
Müşteri ilişkileri yönetimi (MİY), işletmelerin müşterileri ile diyaloglarını yönettikleri her türlü yöntem, teknik ve e-ticaret imkanlarının bir arada kullanılmasıdır.
 • Bu kapsamda Miy yazılımları, işletmelerin doğrudan pazarlama uygulamalarının pek çoğunun entegre olarak yapılabilmesine olanak vermektedir.

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

5 k resel pazarlarda halkla l k ler
5.KÜRESEL PAZARLARDA HALKLA İLİŞKİLER
 • Halkla ilişkiler, işletmelerin reklam dışındaki günümüzdeki en önemli tutundurma yöntemlerinden birisidir.
 • Günümüzde profesyonel halkla ilişkiler ajansları tarafından yürütülmektedir.
 • Halkla ilişkiler ajansları, temel olarak müşteri yönetimi, medya ilişkileri, raporlama, stratejik danışmanlık, basın bülteni yazımı ve personel işleri yaparlar.

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

slide43
Medyadaki reklam kalabalığından dolayı, alternatif iletişim yollarının aranması halkla ilişkilerin önemini arttırmıştır.
 • Halkla ilişkiler sektöründe gelişen yeni bir eğilim Freelance pazarı’dır.
 • “Freelance hizmet” halkla ilişkiler işinin dışarıda bağımsız çalışan uzmanlarca yapılmasıdır.
 • Gelişmiş pazarlarda birçok firma özgür ve oldukça yetenekli, girişimci ve kendisinin patronu olan halkla ilişkiler uzmanlarından hizmet almaya başlamışlardır.

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

temel halkla ili kiler alanlar unlar d r
Temel halkla ilişkiler alanları şunlarıdır:
 • Sponsorluk
 • Fuar ve Sergiler

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

6 k resel pazarlarda sati te v kler
6.KÜRESEL PAZARLARDA SATIŞ TEŞVİKLERİ
 • Satış teşvikleri, daha fazla yerel pazarlar için uyumlaştırılmalıdır.
 • Değişik ülkelerde satış teşvikleri araçları için farklı kanunlar vardır. Aynı zamanda bu yöntemler, farklı ülke tüketicileri tarafından değişik oranda kabul görmektedir.

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

en s k kullan lan sat te vikleri unlard r
En sık kullanılan satış teşvikleri şunlardır:
 • Mağaza içi (POP)
 • İndirim Kuponları
 • Numuneler
 • İkisi bir fiyatına
 • Hediyeler
 • Yarışmalar
 • Gösteriler
 • Deneme Sürüşleri
 • Lezzet testleri
 • İndirimler
 • Hediye Çekleri
 • Bonus uygulamaları
 • Klüp üyeliği
 • Gazete kuponları
 • Ürün denemeleri

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

sat te vikleri uygulamalar geli tirilirken e itli farklar dikkatle planlanmal d r bunlar
Satış teşvikleri uygulamaları geliştirilirken çeşitli farklar dikkatle planlanmalıdır. Bunlar;
 • Ekonomik gelişmişlik
 • Pazarın olgunluğu
 • Tüketici algıları
 • Ticaret kültürü
 • Yasal ve Politik uygulamalar

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

7 k resel pazarlarda duyurum
7.KÜRESEL PAZARLARDA DUYURUM
 • Duyurum, işletme ve ürünleri hakkında basında haberlerin yayınlanması çalışmalarıdır.
 • Günümüzde özellikle küresel firmalar ve küresel markalar için çok önemli bir tutundurma yöntemi olmuştur.
 • Duyurum, parası ödenerek yapılmış reklamlara göre daha fazla güvenilir bir yöntemdir.

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

slide49
Haber kuşakları, izleyiciler tarafından daha çok dikkatle takip edilmektedir.
 • Basın bültenlerinin özenli ve doğru hazırlanması, basınla ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi, medya’nın takip edilerek destekleyici ve düzeltici duyurumların yapılması, oldukça titiz yönetilmesi gereken konulardır.

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

slide50
Bu çalışmaların halkla ilişkiler koordinasyonu ile yürütülmesi gerekir. Medya’da zaman zaman çıkan olumsuz haberlerin de, doğru yönetimle düzeltilmesi gerekmektedir.
 • Türkiye’de yaşanan sahte Rakı krizinde Mey içki firması, bu krizi haber programlarını doğru kullanarak aşmıştır.

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

slide51
Özellikle, internetin, aynı anda tüm haberlerin, görüntülerin ve karşı görüşlerin yayılmasına olanak tanıması, olumlu ve olumsuz duyurum yönetimini de son derece önemli bir uzmanlık alanı yapmıştır.
 • Küresel bir firma, faaliyet gösterdiği küçük bir pazarda karşılaştığı olumsuz bir durumdan dolayı, bir anda tüm dünya’da karşıt grupların, protestocuların, eleştirmenlerin hedefi olabilmektedir.

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

slide52
Örneğin, Nike’nin Çin’deki üretim tesislerinde çocuk işçileri olumsuz şartlarda çalıştırması, çok uzun bir süre karşıt grupların da desteğiyle medya’nın gündeminde yer almıştır.

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

slide53
TEŞEKKÜRLER

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN-Prof.Dr.Necdet TİMUR

ad