Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
anotace PowerPoint Presentation

anotace

104 Views Download Presentation
Download Presentation

anotace

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Materiál je určen pro žáky 8. ročníku • Provází větnými členy a to, předmětem, příslovečným určením a přívlastkem. • Zahrnuje základní porozumění těchto členů, příkladové věty pro lepší názornost, malé opakování, ve kterém si žáci zopakují formou tří otázek získané informace v této hodině. • Cílem materiálu je důkladné procvičení dané látky. anotace

  2. VĚTNÉ ČLENY

  3. Předmět • Příslovečné určení • Přívlastek Rozdělení větných členů

  4. Předmět rozvíjí: sloveso, přídavné jméno • Vyjadřuje: osobu, zvíře, věc, kterou slovesný děj zasahuje nebo na kterou navazuje • Příklady: Věnuje se tanci. Je náchylný k rýmám. Na lavičce seděli děti malující domy. PŘEDMĚT

  5. Rozvíjí: sloveso, přídavné jméno, příslovce • Vyjadřuje: všelijaké okolnosti děje a vztahy • Příklady: Pro karanténu je dnes zavřeno. Mluvíš moc potichu. Pozorovali jsme drozda sedícího na větvi. PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ

  6. Přívlastek rozvíjí: podstatné jméno • Vyjadřuje: Bližší určení, omezený význam podstatného jména • Příklady: Dívali jsme se ven přes barevné sklo. Na vrcholu kopce si odpočineme. PŘÍVLASTEK

  7. Do sešitu si napiš odpovědi na následující otázky: • Jak se souhrnně nazývají určující se členy, o kterých jsme si dnes povídali? • Vyjmenuj je? • Který ze tří zmíněných členů označuje osobu, zvíře nebo věc? Malé opakování

  8. Přeji pěkný zbytek dne  DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

  9. www.office.microsoft.com POUŽITÉ ZDROJE