dr ba podle pr va rakousk ho n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Držba podle práva rakouského

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Držba podle práva rakouského - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Držba podle práva rakouského. Ant. rytíř Randa Mgr. Petr Dostalík, Ph.D. Držba. Základem držby je detence faktická moc právního subjektu nad věcí Možnost skutkové dispozice s věcí Není třeba vůle Věc zavřená bez mého vědomí do skříně Držba přistupuje vůle Animus domini

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Držba podle práva rakouského' - ardith


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dr ba podle pr va rakousk ho

Držba podle práva rakouského

Ant. rytíř Randa

Mgr. Petr Dostalík, Ph.D.

dr ba
Držba
 • Základem držby je detence
  • faktická moc právního subjektu nad věcí
  • Možnost skutkové dispozice s věcí
  • Není třeba vůle
   • Věc zavřená bez mého vědomí do skříně
 • Držba přistupuje vůle
  • Animus domini
  • Nakládat s věcí jako se svou vlastní
dr ba1
Držba
 • Původně faktický stav
 • Římské právo – soudní ochrana proti faktickému rušení > držba se stává právním institutem
  • Držitel podle práva se nekryje s držitelem faktickým
   • Poručník může držet, i když poručenec chce ztratit vůli
   • Ztráta držby nemovité věci
dr ba2
Držba
  • Není chráněna držba věcí, které jsou extra commercium
 • Detence
  • Faktický základ držby
  • Moc nebo vláda nad věcí – faktická možnost
 • Příklady detence
detence
Detence
 • Usuář a usufruktář
 • Pachtýř a nájemník
 • Výprosník
 • Držitel ruční zástavy
 • Sekvestor
 • Mandatář
 • Ten, kdo má fideikomiss naopak držitelem je
dr ba pr va
Držba práva
 • Výkon práva
  • Skutkem osvědčená možnost opakovaného výkonu obsahu práva
  • Pokud zanikne opětovná možnost – držba zaniká
 • Vůle vykonávat toto právo pro sebe
  • Odpadne-li vůle držba zaniká
pr vn povaha dr by
Právní povaha držby
 • Držba je faktem a nikoli právem
  • Právo na ochranu není obsahem práva
  • Chybí pozitivní dispozice nakládat s věcí
 • Pro nabytí a pozbytí nelze použít předpisy
  • Nelze nabýt držbu sukcesí
 • Chráněna je i držba nabytá protiprávně
pr vn povaha dr by1
Právní povaha držby
 • Jiný způsob ochrany než pomocí žalob
  • Ochrana interdiktní
 • Pouze kvalifikovaný způsob pozbytí držby způsobuje ochranu
  • Násilí, tajnost, výprosa
  • Držitel je chráněn i proti vlastníkovi
 • Právní účinky ocenitelné v penězích
  • Držba může být předmětem obchodu
pr vn povaha dr by2
Právní povaha držby
  • Cena držby je nižší než cena věci
   • Pouze ochrana proti rušení a možnost těžit plody
   • Musí ustoupit právu vlastnickému
 • Právní účinky držby
  • Interdiktní ochrana proti svémocnému rušení
 • Zdánlivé právní účinky držby
pr vn povaha dr by3
Právní povaha držby
 • Subjekt držby
  • Každý kdo může vykonávat majetková práva
  • Otroci a personae alieni iuris nemohou držet
  • Ti kdo nejsou způsobilí k právním úkonům mohou držet pouze skrze zástupce
   • Děti, šílenci
p edm t dr by
Předmět držby
 • Každá věc
  • Ne res extra commercium
  • Věci, které jsou součástí věci jiné nelze držet – drží se pouze celek
  • Věc hromadná není předmětem držby
 • Držba více osob
  • Pouze k reálným částem pozemku
  • Spoludržba více osob
p edm t dr by1
Předmět držby
 • Analogie se spoluvlastnictví
 • Díly musí být určité a musí si být spoludržitelé vědomi
 • Mohou svou část držby převést na jiného
  • Bez vědomí, i proti vůli ostatních spoludržitelů
 • Podle výše podílů nesou náklady a podílejí se na užitcích věci
 • Právo na náfradu nákladů, které na věc vynaloží za ostatní spoludržitele
nabyt a z nik dr by
Nabytí a zánik držby
 • Získání faktické moci nad věcí
 • Vůle mít věc u sebe
  • Aprehenze
   • Faktická možnost libovolného a úplného působení na věc
  • Podle individuálních okolností případů
   • Uchopením věci (ulovením zvířete)
   • Vkročením na pozemek
   • Pouhá přítomnost u věci
nabyt a z nik dr by1
Nabytí a zánik držby
  • V nepřítomnosti
   • Uschováním v bytě
   • Pomocí mechanického zařízení – úschovní schránka
   • Odevzdáním klíčů od (zamčeného) skladu
   • Chycením zvířete do pasti
 • S vůlí dosavadního držitele
  • Traditio (předání)
nabyt a z nik dr by2
Nabytí a zánik držby
 • Jednostranná aprehenze
  • Okupace
 • Uchopení způsobuje držbu pouze tehdy, pokud je přítomna držební vůle
  • Animus posidendi
  • Posuzujeme podle kauzy
   • Právní důvod nabytí držby
   • Kauza nabytí práva vlastnického
    • Trh
    • směna
nabyt a z nik dr by3
Nabytí a zánik držby
    • Darování
   • Uchopil jsem jako věc bez pána
  • Pouze detenci získáváme z důvodu
   • Výpůjčky, mandatum, usus, nájem.
 • Odvozená držba
  • Případy, které jsou chráněny jako držba, třebaže není animus possidendi
  • Zástavní věřitel
  • Sekvester
nabyt a z nik dr by4
Nabytí a zánik držby
  • Prekarista
 • Nabytí držby změnou držební vůle
  • Detentor se stává držitelem
  • Pouhým projevem vůle, že chce držet věc pro sebe
 • S vůlí vlastníka – na základě smlouvy
  • K vůli přistoupí smlouva jako projev vůle
  • Není třeba předání, držitel má věc již u sebe
  • Traditio brevi manu
nabyt a z nik dr by5
Nabytí a zánik držby
 • Bez vůle držitele
 • Musí dát najevo rozhodnutí držet věc jako svou vlastní
 • Pokud chce uschovatel nevrátit věc a ponechat si ji jako svou vlastní, musí podle mínění Proculianů věc přemístit, aby spáchal krádež
nabyt dr by bez v le
Nabytí držby bez vůle
 • Osoby nezpůsobilé vůli projevit
  • Šílenci, děti, právnické osoby
  • Nemohou nabýt držbu svým vlastním jednáním
  • Děti, pokud mohou chápat jednání nabývací, mohou uchopovat držbu se schválením tutora
nabyt dr by z stupcem
Nabytí držby zástupcem
 • Skrze svobodnou osobu nelze nic nabýt
 • Skrze poddanou osobu
  • Otrok musí být ve vlastnictví i ve faktické moci
  • Servus fugitivus – nabývám skrze něj tak dlouho, dokud jej neuchopí někdo jiný do držby
  • Skrze cizího otroka nabývá i ten, kdo je v dobré víře
 • Klasické právo – možno nabýt držbu skrze svobodnou osobu