Oce ovanie niektor ch verejnoprospe n ch funkci lesov
Download
1 / 5

- PowerPoint PPT Presentation


  • 108 Views
  • Uploaded on

OCEŇOVANIE NIEKTORÝCH VEREJNOPROSPEŠNÝCH FUNKCIÍ LESOV. Verejnoprospešné funkcie lesa sa dotýkajú úžitkov, ktoré lesné hospodárstvo spravidla nespeňažuje a ktorých spotreba sa obvykle realizuje mimo trhové a tovarovo-peňažné vzťahy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ardara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Oce ovanie niektor ch verejnoprospe n ch funkci lesov

OCEŇOVANIE NIEKTORÝCH VEREJNOPROSPEŠNÝCH FUNKCIÍ LESOV

Verejnoprospešné funkcie lesa sa dotýkajú úžitkov, ktoré lesné hospodárstvo spravidla nespeňažuje a ktorých spotreba sa obvykle realizuje mimo trhové a tovarovo-peňažné vzťahy.

Medzi oceňovaním produkčnej funkcie lesa a oceňovaním verejnoprospešných funkcií lesa je preto zásadný rozdiel.

Kým produkčná funkcia lesa sa realizuje v tržbách lesného hospodárstva, verejnoprospešné funkcie lesa sa ako služby spoločnosti poskytované lesom označujú termínom spoločenské prínosy.

Spoločenské prínosy sú síce fiktívne v tom zmysle, že lesné hospodárstvo za ne nedostáva peňažný ekvivalent, ale sú zároveň aj reálne v tom zmysle, že blahodarné účinky, vyvolané hospodárením v lese v prospech skvalitnenia života spoločnosti, skutočne vznikajú a existujú.


Oce ovanie niektor ch verejnoprospe n ch funkci lesov

V mnohých vyspelých krajinách, ale aj u nás sa vypracovalo už mnoho rôznych metód oceňovania verejnoprospešných funkcií lesa.

Najviac boli využívané pri oceňovaní verejnoprospešných funkcií lesa tzv. globálne metódy vzhľadom na praktickú stránku ich identifikovania zohľadnením prírodovedných, technických a ekonomických ukazovateľov.

Pri zisťovaní a kvantifikovaní užitočnosti lesov a ich konkrétnom obhospodarovaní tak, aby tieto plnili verejnoprospešné funkcie, treba však zistiť nie globálny efekt, ale hodnotu každej funkcie zvlášť, čo je však úloha veľmi náročná a zložitá.

V tomto prípade sú pri stanovovaní hodnoty verejnoprospešných funkcií lesov v konkrétnej jednotke priestorového rozdelenia lesa uplatnené metodické postupy a algoritmy navrhnuté Linderovou a kol. (1992, 1993).


Oce ovanie niektor ch verejnoprospe n ch funkci lesov

1. Stanovenie hodnoty vodohospodárskej funkcie lesov sa vykoná podľa algoritmu:cvf = ccv + (ccp . ko) (Sk.ha-1.rok-1)kde: cvf– hodnota vodohospodárskej funkcie lesov ccv– hodnota celkového výparu, ako ekvivalent hodnoty CBP ccp– hodnota CBP v Sk.ha-1.rok-1 ko – – 0,000075x – 0,0038y + 0,6259 – koeficient odtoku x – priemerné ročné zrážky y – percento lesnatosti

2. Stanovenie hodnoty pôdoochrannej funkcie lesov z pohľadu stability geologického podložia (geologických útvarov) a pôd na nich vzniknutých sa vykoná podľa algoritmu:

cpfs = ccp . kv . ks(Sk.ha-1.rok-1)

kde: cpfs – hodnota pôdoochrannej funkcie lesov (z pohľadu stability geologického podložia)

ccp – hodnota CBP v Sk.ha-1.rok-1

kv – 1-ko – koeficient vodného režimu v pôde

ko – koeficient odtoku

ks – koeficient stability geologického podložia

3. Stanovenie hodnoty pôdoochrannej funkcie lesov z pohľadu minerálnej sily materských substrátov a produkčnej schopnosti na nich vzniknutých pôd sa vykoná podľa algoritmu:

cpfp = ccp . kv . kp(Sk.ha-1.rok-1)

kde: cpfp – hodnota pôdoochrannej funkcie lesov (z pohľadu produkčnej schopnosti pôd) ccp – hodnota CBP v Sk.ha-1.rok-1

kv – 1-ko – koeficient vodného režimu v pôde

ko – koeficient odtoku

kp – koeficient minerálnej sily materských substrátov a produkčnej schopnosti pôd


Pr klad v po tu
Príklad výpočtu vykoná podľa algoritmu:

Zadanie:

JPRL RD HSLT Cieľ, drev. zlož. Cieľ.zast. Drev. AVB

86A 120r. 310 BK 40 32

DB 30 28

SM 30 36

LO: 27 Horniny a útvary: Vulkanické pyroklastiká (andezitový tuf) a extruzíva (andezit)

Zrážky: 783,0mm Lesnatosť: 62,27%

Výpočet:

1. Stanovenie hodnoty vodohospodárskej funkcie lesov

cvf = ccv + (ccp . ko) (Sk.ha-1.rok-1)kde: cvf– hodnota vodohospodárskej funkcie lesov ccv– hodnota celkového výparu, ako ekvivalent hodnoty CBP ccp– hodnota CBP ko– – 0,000075x – 0,0038y + 0,6259 – koeficient odtoku x – priemerné ročné zrážky y – percento lesnatosti

ko = – 0,000075 . 783,0 – 0,0038 . 62,27 + 0,6259 = – 0,058725 – 0,236626 + 0,62,59 = 0,3305

ccpBK = 2 770.0,4 = 1 108,0 Sk.ha-1ccpDB = 6 924.0,3 = 2 077,2 Sk.ha-1ccpSM = 4 956.0,3 = 1 486,8 Sk.ha-1

cvfBK = 1 108,0 + (1 108,0 . 0,3305) = 1474,2

cvfDB = 2 077,2 + (2 077,2 . 0,3305) = 2764,7 } = 6 217,1 Sk.ha-1.rok-1

cvfSM = 1 486,8 + (1 486,8 . 0,3305) = 1978,2

cvfRD = 6 217,1 . 120 = 746 052,-Sk.ha-1za celú RD – rubnú dobu


Oce ovanie niektor ch verejnoprospe n ch funkci lesov

2. Stanovenie hodnoty pôdoochrannej funkcie lesov z pohľadu stability geologického podložia cpfs = ccp . kv . ks(Sk.ha-1.rok-1)kde: cpfs – hodnota pôdoochrannej funkcie lesov (z pohľadu stability geologického podložia) ccp – hodnota CBP kv – 1-ko – koeficient vodného režimu v pôde ko – koeficient odtoku ks – koeficient stability geologického podložiakv = 1 – 0,3305 = 0,6695cpfsBK = 1 108,0 . 0,6695 . 1,9 = 1 409,4 cpfsDB = 2 077,2 . 0,6695 . 1,9 = 2 642,3 } = 5 943,0 Sk.ha-1.rok-1 cpfsSM = 1 486,8 . 0,6695 . 1,9 = 1 891,3 cpfsRD = 5 943,0 . 120 = 713 160,-Sk.ha-1za celú RD – rubnú dobu

3. Stanovenie hodnoty pôdoochrannej funkcie lesov z pohľadu minerálnej sily materských substrátov a produkčnej schopnosti na nich vzniknutých pôd

cpfp = ccp . kv . kp(Sk.ha-1.rok-1)

kde: cpfp – hodnota pôdoochrannej funkcie lesov (z pohľadu produkčnej schopnosti)

ccp – hodnota CBP v Sk.ha-1.rok-1

kv – 1-ko – koeficient vodného režimu v pôde

ko – koeficient odtoku

kp – koeficient minerálnej sily materských substrátov a produkčnej schopnosti pôd

cpfsBK = 1 108,0 . 0,6695 . 3,0 = 2 225,4 cpfsDB = 2 077,2 . 0,6695 . 3,0 = 4 172,1 } = 9 383,7 Sk.ha-1.rok-1 cpfsSM = 1 486,8 . 0,6695 . 3,0 = 2 986,2 cpfsRD = 9 383,7 . 120 = 1 126 044,-Sk.ha-1za celú RD – rubnú dobu