Download
tg yn yr archfarchnad n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TG YN YR ARCHFARCHNAD PowerPoint Presentation
Download Presentation
TG YN YR ARCHFARCHNAD

TG YN YR ARCHFARCHNAD

183 Views Download Presentation
Download Presentation

TG YN YR ARCHFARCHNAD

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TG YN YR ARCHFARCHNAD

 2. L.A.N. (Rhwydwaith Ardal Leol - RhAL) • Cyfrifiaduron Canghenau

 3. CYFRIFIADUR CWR SILFFOEDD – CCS (SEC) • Newidiadau prisiau • Darlun o stoc • Rhagfynegi derbyn stoc

 4. EPOS (Terfynell Tâlbwynt Electroneg) • Caledwedd

 5. Côd bar • Côd gwlad • Côd cwmni • Côd cynnyrch • Digid gwiro • Darllenydd laser • EAN (Rhif Eitem Ewropeaidd) • Pris

 6. Clorian / Tafol • Bysellfwrdd • Derbynneb am eitemau

 7. EFT (Trosglwyddo Cyfalaf Electroneg – TCE) • Cardiau Debyd / Credyd • PIN (Rhif adnabyddiaeth personol)

 8. Cysylltau lloeren • Allrwyd

 9. Diwedd dydd • Diweddaru cofnodion • 48 – 72 awr • Rhagfynegi gwerthiant

 10. Defnydd eraill • Post electroneg • Recriwtio

 11. Rheoli Stoc • System Dim-ond-mewn-pryd • Dull Safonol • Manteision • Anfanteision

 12. Siopa ar y Rhyngrwyd • Safweoedd • Defnyddiau • Camau mewn siopa rhyngweithiol

 13. Siopa ar y Rhyngrwyd • Manteision i gwsmer • Manteision i fusnesau • Rhai anawsterau

 14. RHEOLAETH • Rhewgell • Oergell • Arolygu • Manteision