slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hoofdstuk 11 Product- en merkstrategie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hoofdstuk 11 Product- en merkstrategie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18
arch

Hoofdstuk 11 Product- en merkstrategie - PowerPoint PPT Presentation

180 Views
Download Presentation
Hoofdstuk 11 Product- en merkstrategie
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hoofdstuk 11 Product- en merkstrategie

 2. Leerdoelen • Een definitie geven van het begrip product en de belangrijkste classificaties van producten en diensten. • Een beschrijving geven van de beslissingen die bedrijven nemen over hun individuele producten, productgroepen en het assortiment en de rol van het gebruik van een merk, de verpakking, de etikettering en de ondersteunende dienstverlening beschrijven. • De merkgevingsstrategie bespreken in verband met beslissingen die bedrijven nemen bij het opbouwen en beheren van hun merken. • Extra merkgevingsthema’s bespreken in verband met maatschappelijk verantwoorde merkbeslissingen en internationale marketing. Principes van marketing - Hoofdstuk 11

 3. Product- en merkstrategie Principes van marketing - Hoofdstuk 11

 4. Wat is een product? Het geheel van materiële en immateriële eigenschappen van een goed of dienst. Dit betreft alles wat op een markt kan worden gebracht of aangeboden voor consumptie, gebruik, verbruik of attentie waarmee wordt voorzien in een specifieke behoefte of wens. Dit kunnen zowel materiële objecten zijn als diensten, personen, plaatsen, organisaties en ideeën. Principes van marketing - Hoofdstuk 11

 5. Wat is een product? Principes van marketing - Hoofdstuk 11

 6. Wat is een product? Indelingen van consumentenproducten- op basis van duurzaamheid - duurzame goederen - niet-duurzame goederen- op basis van koopgedrag (Copeland) - convenience goods - shopping goods - specialty goods - unsought goods Principes van marketing - Hoofdstuk 11

 7. Wat is een product? Principes van marketing - Hoofdstuk 11

 8. Wat is een product? Principes van marketing - Hoofdstuk 11

 9. Wat is een product? Organisaties, personen, ideeën Principes van marketing - Hoofdstuk 11

 10. Productbeslissingen Beslissingen over afzonderlijke producten: - productkenmerken- merkbeslissingen Merk: Elk teken – een naam, term, teken, symbool,ontwerp of combinatie van deze elementen – dat in staat is goederen of diensten van een bepaalde aanbieder te onderscheiden en dat in materiële dan wel in materiële zin een zekere betekenis kan hebben. Principes van marketing - Hoofdstuk 11

 11. Productbeslissingen (vervolg) Beslissingen over afzonderlijke producten: - productkenmerken- merkbeslissingen Voordelen van merken: - bieden bepaalde kwaliteit- verhogen efficiency bij het winkelen- vestigen aandacht op nieuwe producten- aanbieder kan makkelijker bestellingen verwerken- bieden bescherming tegen namaak- trekken loyale, winstgevende klanten- mogelijkheid tot segmentatie Principes van marketing - Hoofdstuk 11

 12. Productbeslissingen (vervolg) Beslissingen over afzonderlijke producten: • Verpakking • Etiketteringbeslissingen • Beslissingen over productondersteunende diensten Principes van marketing - Hoofdstuk 11

 13. ProductgroepbeslissingenBeslissingen over de lengte van de productgroep Principes van marketing - Hoofdstuk 11

 14. Merkgevingsstrategie: sterke merken opbouwen • Merkwaarde • Sterke merken opbouwen Principes van marketing - Hoofdstuk 11

 15. Merkgevingsstrategie: sterke merken opbouwen (vervolg) Merkpositionering Een merknaam selecteren Merkeigenaar Principes van marketing - Hoofdstuk 11

 16. Merkgevingsstrategie: sterke merken opbouwen (vervolg) • Merkwaarde • Sterke merken opbouwen • Merkpositionering • Een merknaam selecteren • Merkeigenaar • Merkstrategie Principes van marketing - Hoofdstuk 11

 17. Andere productthema’s die aandacht vragen Productbeslissingen en maatschappelijke verantwoordelijkheid Overheidsbeleid en -regels m.b.t.: • overnemen of afstoten van producten • patentbescherming • productkwaliteit, -veiligheid en -garantie Beslissingen over internationale producten: Standaardiseren of aanpassen van producten: • verpakking • etikettering Principes van marketing - Hoofdstuk 11

 18. Vragen n.a.v. de leerdoelen • a) Geef de definitie van het begrip product. b) Wat zijn de belangrijkste classificaties van producten en diensten? • a) Beschrijf de beslissingen die bedrijven nemen over hun individuele producten, productgroepen en het assortiment b) Beschrijf de rol van het gebruik van een merk, de verpakking, de etikettering en de ondersteunende dienstverlening. • Bespreek de merkgevingsstrategie in verband met beslissingen die bedrijven nemen bij het opbouwen en beheren van hun merken. • Bespreek de merkgevingsthema’s in verband met maatschappelijk verantwoorde merkbeslissingen en internationale marketing. Principes van marketing - Hoofdstuk 11