Hoofdstuk 11 - PowerPoint PPT Presentation

yanka
hoofdstuk 11 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hoofdstuk 11 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hoofdstuk 11

play fullscreen
1 / 22
Download Presentation
Hoofdstuk 11
125 Views
Download Presentation

Hoofdstuk 11

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hoofdstuk 11 Databasemanagementsystem

 2. llnr voornaam tussenv achternaam straat huisnummer postcode plaats telefoon geslacht gebdatum klas boeknr llnr voornaam NL exnr llnr tussenv datum_uit NL achternaam NL datum_terug straat NL huisnummer NL boete postcode NL plaats NL telefoon geslacht NL gebdatum NL klas STROKENDIAGRAMMEN tabelnaam kolomnamen LEERLINGEN LEERLINGEN verwijzing niet leeg UITLENINGEN primaire sleutel hoofdstuk 11

 3. UITLENINGEN boeknr autnr NL titel NL rubriek NL exnr boeknr auteunr boeknr voorletters llbnr uitleenbaar NL datum_r tussenv datum_b status NL achternaam NL kostenbet NL geb_jaar NL sterfjaar llnr boeknr voornaam NL exnr llnr tussenv datum_uit NL achternaam NL datum_terug straat NL huisnummer NL boete postcode NL plaats NL telefoon geslacht NL gebdatum NL klas STROKENDIAGRAM BIBLIOTHEEK LEERLINGEN RESERVERINGEN EXEMPLAREN BOEKEN AUTEURS hoofdstuk 11

 4. DATATYPEN in SQL Iedere kolom krijgt een gegevenstype toegewezen: CHAR(15): tekst van max. 15 tekens VARCHAR: tekst met variabele lengte SMALLINT: kleinere gehele getallen INTEGER: grotere gehele getallen DECIMAL(8,2): totaal 8 cijfers, waarvan 2 achter de komma FLOAT(8,2):als DECIMAL, maar met drijvende komma REAL: met drijvende komma DATE: weergave van datum TIME: weergave van tijd hoofdstuk 11

 5. CREATIE TABEL (1) in SQL Maak tabel met naam auteurs aan datatype niet leeg CREATE TABLE AUTEURS ( AUTEURNR SMALLINT NOT NULL, VOORNAAM CHAR(12) , TUSSENVOEGSEL CHAR(7) , kolomnamen ACHTERNAAM CHAR(20) , GEB_JAAR INTEGER NOT NULL, STERF_JAAR INTEGER , Primaire sleutel PRIMARY KEY (AUTEURNR) ) Let op! hoofdstuk 11

 6. CREATIE TABEL (2) in SQL CREATE TABLE BOEKEN ( BOEKNR SMALLINT NOT NULL, AUTNR SMALLINT NOT NULL, PRIMARY KEY (BOEKNR) , primaire sleutel FOREIGN KEY (AUTNR) verwijzing REFERENCES AUTEURS(AUTEURNR) ) kunnen beide uit meer kolommen bestaan waarnaar verwezen wordt hoofdstuk 11

 7. WIJZIGEN DATABASE in SQL (1) naam tabel hele rij invoegen waarden in kolomvolgorde INSERT INTO BOEKEN VALUES (186, 47, ‘De donkere kamer van Damocles’,’nederlands’) INSERT Enkele waarden invoegen, of in andere volgorde als kolommen in tabel staan INSERT INTO AUTEURS (AUTEURNR, NAAM)VALUES (421, ‘Toonder’) kolomnamen kolomwaarden naam tabel

 8. WIJZIGEN DATABASE in SQL (2) naam te wijzigen tabel UPDATE AUTEURS SET VOORNAAM = ‘MARTEN’ GEB_JAAR = 1912 UPDATE kolomnamen waarden,values STERF_JAAR = NULL WHERE AUTEURNR = 421 voorwaarde

 9. VERWIJDEREN in SQL DROPTABLE AUTEURS verwijderen hele tabel DELETE FROM BOEKEN verwijderen rij WHERE BOEKNR = 184 DROP-DELETE te verwijderen rij verwijderen van iedere rij; tabel blijft bestaan  DELETE FROM BOEKEN

 10. BEVEILIGEN DATABASE in SQL Verlenen van bevoegdheden geef bevoegdheid om te raadplegen en te wijzigen GRANT SELECT, UPDATE ON LEERLINGEN TO INEKE, JIM in de tabel leerlingen aan Ineke en Jim Intrekken van bevoegdheden REVOKE SELECT, UPDATE ON LEERLINGEN TO INEKE, JIM trek bevoegdheid in om te raadplegen en te wijzigen in de tabel leerlingen aan Ineke en Jim hoofdstuk 11

 11. INDEXEREN in SQL creëer een index naam van de index CREATE INDEX LEERLINGNAAM_IX ON LEERLINGEN (ACHTERNAAM) van tabelnaam kolomnaam OF toevoeging ‘unique’ als het een sleutelkolom betreft CREATE UNIQUE INDEX LEERLINGNUMMER_IX ON LEERLINGEN (LLNR) hoofdstuk 11

 12. CREATIE DATABASE in ACCESS (1) NIEUWE DATABASE

 13. CREATIE DATABASE in ACCESS (2) TABELLEN MAKEN

 14. CREATIE DATABASE in ACCESS (3) TABEL SPECIFICEREN

 15. CREATIE DATABASE in ACCESS (4) SLEUTEL

 16. CREATIE DATABASE in ACCESS(5.1) RELATIES (VERWIJZINGEN) 1

 17. CREATIE DATABASE in ACCESS (5.2) RELATIES (VERWIJZINGEN) 2

 18. CREATIE DATABASE in ACCESS (5.3) RELATIES (VERWIJZINGEN) 3

 19. CREATIE DATABASE in ACCESS (5.4) RELATIES (VERWIJZINGEN) 4

 20. BEVEILIGEN in ACCESS BEVOEGDHEDEN hoofdstuk 11

 21. BEVEILIGEN in ACCESSWACHTWOORD hoofdstuk 11

 22. INDEXEREN in ACCESS Geen duplicaten (UNIQUE), omdat het een sleutelkolom betreft hoofdstuk 11