satsa p entreprenadjobb d r finns pengar att tj na n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SATSA PÅ ENTREPRENADJOBB ! - där finns pengar att tjäna! PowerPoint Presentation
Download Presentation
SATSA PÅ ENTREPRENADJOBB ! - där finns pengar att tjäna!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

SATSA PÅ ENTREPRENADJOBB ! - där finns pengar att tjäna! - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

SATSA PÅ ENTREPRENADJOBB ! - där finns pengar att tjäna!. LÄGET I STORT . Många små företag som konkurrerar framförallt på sin egen lokala marknad och i närregionen runt hemorten.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

SATSA PÅ ENTREPRENADJOBB ! - där finns pengar att tjäna!


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
l get i stort
LÄGET I STORT
 • Många små företag som konkurrerar framförallt på sin egen lokala marknad och i närregionen runt hemorten.
 • Många nystartade företag. Uppdragsgivarna vill gärna ha F-skattare istället för anställda när marknaden är osäker.
 • Många beställare söker aktivt efter lokala entreprenörer.
 • Stort behov av kompetenta och resursstarka underentreprenörer ute i landet.

Lågkonjunkturen är lindrigast där entreprenörerna är mångsysslare, t.ex i Norrland.

Entreprenörer med hög belåning och få, stora kunder är mycket sårbara i lågkonjunkturen.

marknadsl get i stort 2
MARKNADSLÄGET I STORT 2
 • För bättre lönsamhet krävs att entreprenörernagår upp i värdekedjan och satsar kraftfullt på aktiv försäljning och kundvård.
 • Affärsrisken har ökat i större projekt, både p.g.a betalningssvårigheter hos vissa kunder och minskande marginaler.
 • Rätt prissättning och trovärdiga kalkyler/ affärsplaner är avgörande för överlevnadsförmågan.
marknadssignaler 1
MARKNADSSIGNALER 1

ekonomi

 • Skogsentreprenad.
 • Volymerna minskar och priserna är pressade.
 • Skogsbolagen klararinte längre att garantera full sysselsättning för entreprenörerna.
 • Skogsentreprenörer behöver bredda sitt tjänsteutbud och t ex satsa på arbeten åt kommunerna i s k tätortsnära skog.
 • Även planterings- och maskinarbeten vid vägbyggen och andra infrastrukturprojekt är intressanta för skogsentreprenörerna.

volym

marknadssignaler 2
MARKNADSSIGNALER 2
 • Anläggningsarbete och Gräv/Schaktarbete
 • Anläggningsmarknaden har bromsat in l och priserna sjunker. Tidigare var marknaden överhettad.
 • Unga entreprenörer med dyra, lånefinansierade maskiner är särskilt illa ute, liksom de företag som har handel och industri som stora kunder.
 • De mest lönsamma anläggningsarbetena ligger i intervallet 50.000 – 200.000 kr.
 • Rotavdrag för enskilda avlopp och t ex dräneringsarbeten runt privathus är en högintressant marknad framöver. Ligger rätt i både pris och tid.
marknadssignaler 3
MARKNADSSIGNALER 3
 • Grönyte-/Fastighetsskötsel
 • Priserna på yttre fastighets-skötsel är rätt låga.
 • Samtidigt finns det en växande marknad då allt fler privata och offentliga kunder väljer att lägga ut dessa arbeten på entreprenad.
 • Grönyte- och fastighetsskötsel är ganska stabilt för närvarande om den inte bedrivs för handel och industri.
marknadssignaler 4
MARKNADSSIGNALER 4
 • Snöröjning och halkbekämpning
 • Trenden är att snöröjningen varierar kraftigt mellan vintrarna p.g.a klimatförändringarna medan halkbekämpningen inte svänger lika våldsamt mellan åren.
 • Den vanligaste ersättningsformen är fasta a-priser per timme eller arbetsomgång
 • Halkbekämpningen förändras i riktning mot miljöanpassade fuktsalter, t ex att sprida saltvatten från tank. Då minskar också behovet av vårstädning av de hårdgjorda ytorna.
marknadssignaler 5
MARKNADSSIGNALER 5
 • Maskinentreprenader/ Maskinuthyrning.
 • Intresset för att hyra maskin med förare ökar från år till år.
 • Det blir vanligare att uppdragsgivaren kräver en tydlig deklaration av maskinens kapacitet, miljö, säkerhet etc och av förarens kompetens och erfarenhet.
 • Maskin med förare är, med rätt marknadsföring, en mycket intressant nisch vad gäller uthyrning till den offentliga marknaden framöver.
var finns pengar att tj na
VAR FINNS PENGAR ATT TJÄNA?
 • I entreprenader där både beställaren och entreprenören är klara över vad som förväntas.
 • I entreprenader som kräver kunniga utförare som kan levereradet kunden vill ha.
 • Hos krävande kunder, där man säljer på både relation, kvalitet och pris.
 • På de lokala marknaderna där man är nära kunden både i tid och rum.
 • Då får vi låga transportkostnader, finns snabbt tillgängliga och kunden känner oss utan och innan.