Download
kauno miestas energetikos sektorius n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KAUNO MIESTAS : ENERGETIKOS SEKTORIUS PowerPoint Presentation
Download Presentation
KAUNO MIESTAS : ENERGETIKOS SEKTORIUS

KAUNO MIESTAS : ENERGETIKOS SEKTORIUS

169 Views Download Presentation
Download Presentation

KAUNO MIESTAS : ENERGETIKOS SEKTORIUS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KAUNO MIESTAS: ENERGETIKOSSEKTORIUS Algirdas Vaitiekūnas Kauno miesto savivaldybė Energetikos skyriaus vedėjas Kaunas city municipality

 2. Lietuva ES narė nuo 2004: Kaunas city municipality

 3. KAUNAS – antras pagal dydį Lietuvos miestas: Bendras miesto plotas 157 km2 Gyventojų 374 tūkst. Gyventojų tankis 2380 žm./km2 Veikia 11 seniūnijų Kaunas city municipality

 4. KAUNO MIESTAS: • Palanki geografinė ir geopolitinė padėtis • Kvalifikuoti žmogiškieji ištekliai • Išvystyta pramonė ir infrastruktūra • Stiprus mokslinis potencialas • Gera transporto infrastruktūra • Tarptautinis oro uostas • Išvystyta centralizuoto energijos tiekimo sistema • Vandens ištekliai • Poilsio zonos Kaunas city municipality

 5. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI • Išsilavinimas Kaunas vienas pagrindinių mokslo centrų Lietuvoje • Gyventojai su aukštuoju išsilavinimu 20.7 % • su aukštesniuoju 17.9 % • su viduriniu 33.2 % Septyni universitetai Lietuvos energetikos institutas (LEI) Kaunas city municipality

 6. EKONOMIKA • Kaune veikia 15 % visų Lietuvos įmonių Didmeninė ir mažmeninė prekyba 35.9 % Nekilnojamas turtas, nuoma ir t.t. 14.8 % Pramonė 13.5 % Transportas, logistika 6.3 % Pagrindinės pramonės veiklos – • Tekstilė ir lengvoji pramonė • Maisto pramonė ir gėrimai Kaunas city municipality

 7. BENDRASIS PROGRAMAVIMO DOKUMENTAS: 5 PRIORITETAI: • 1: Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra • 2: Žmogiškųjų išteklių plėtra • 3: Gamybos sektoriaus plėtra • 4: Kaimo plėtra ir žuvininkystė • 5: Techninė parama Kaunas city municipality

 8. Kauno miesto savivaldybės energetikos sektoriaus prioritetiniai projektai 2005 • BPD Priemonė 1.2. Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio efektyvumo užtikrinimas 1. Mokyklų ir sveikatos priežiūros įstaigų pastatų kompleksinis renovavimas 2. Centralizuotų šilumos tinklų modernizavimas 3. Naujų vartotojų prie CŠT pajungimas Kaunas city municipality

 9. Centralizuoto šilumos tiekimo reguliavimas • Civilinis Kodeksas(2000) • Nacionalinė energijos vartojimo efektyvumo didinimo programa(2001) • Energetikos įstatymas(2002) • Nacionalinė energetikos strategija(2002) • Šilumos ūkio įstatymas( 2003 ) Kaunas city municipality

 10. Šilumos ūkio įstatymo reikalavimų taikymo priežiūra (1) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Konkurencijos užtikrinimas šilumos tekimo srityje: • Gamyba – šilumos pardavimas iš nepriklausomų gamintojų; • Šilumos kainų nustatymo reguliavimas; • Savivaldybių specialieji šilumos tiekimo planai ; Kaunas city municipality

 11. Šilumos ūkio įstatymo reikalavimų taikymo priežiūra (2) Šilumos kainos: • Fiksuotos šilumos bazinės kainos nustatymas 3 metų laikotarpiui; • Fiksuotos bazinės kainos nustatymas –gamybai, perdavimui ir pardavimui; • Naujiems vartotojams – taikoma nuolaida. Kaunas city municipality

 12. Šilumos ūkio įstatymo reikalavimų taikymo priežiūra (3) Keletas svarbesnių reikalavimų: • Šilumos tiekimo licencija; • Savivaldybių specialiojo šilumos tiekimo plano parengimas; • Savivaldybės užtikrina, kad joms priklausytų šilumos perdavimo tinklai, kuriais realizuojama ne mažiau kaip 30 procentų šilumos vartotojų poreikiams patenkinti reikalingų šilumos gamybos pajėgumų kiekviename tinkle, įskaitant reikalingą šiluminės galios rezervą Kaunas city municipality

 13. AB Kauno energija antra pagal dydį centralizuoto šilumos tiekimo įmonė Lietuvoje: • 86% akcijų valdo Kauno miesto savivaldybė • 2004 metais naujų vartotojų- 10 MW • 2005 metais naujų vartotojų -15 MW Kaunas city municipality

 14. Kaunocentralizuota šilumos tiekimo sistema Kaunas city municipality

 15. Kaunas city municipality

 16. Šilumos nuostoliai tinkluose Kaunas city municipality

 17. 73% - gyventojai; 9% - pramonė; 18% - kiti Kaunas city municipality

 18. AB Kauno Energija vykdomiprojektai • Biokuras (medienos atliekos ir durpės) • Biodujos (nuotekų valymo biodujos + kogeneracinė jėgainė) • Naujų vartotojų prijungimas prie CŠT • Paraiškos ERPF (planuojamas paraiškų “budžetas” apie 12 mln. EUR iki 2006 pabaigos) Kaunas city municipality

 19. Kauno miesto savivaldybės Energetikos skyrius: • Teikia miesto Tarybai tvirtinti centralizuoto šilumos ir karšto vandens tiekimo kainų bei šilumos sistemų priežiūros tarifus; • Dalyvauja rengiant perspektyvinius energetinių išteklių naudojimo planus bei programas ir koordinuoja jų vykdymą; • Teikia miesto Tarybai tvirtinti Šildymo būdo keitimo, šildymo sistemų priežiūros tvarką; • Koordinuoja šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų inžinerinių tinklų paruošimo šildymo sezonui grafikų sudarymą; • Pagal savo kompetenciją sprendžia miesto gyventojams iškylančias problemas šildymo ir karšto vandens tiekimo srityje; • Dalyvauja rengiant, koordinuoja miesto energetinio ūkio plėtros strategiją; • Koordinuoja gatvių apšvietimo tinklų modernizavimo projekto įgyvendinimą; • Organizuoja kelių eismo reguliavimo priemonių, inžinerinės įrangos priežiūrą. Kaunas city municipality

 20. Stengiantis kokybiškai tenkinti šilumos vartotojų poreikius šilumai mažiausiomis sąnaudomis ir mažiausiu poveikiu aplinkai parengtas Specialusis šilumos tiekimo planas Plane apibrėžtos šilumos vartotojų teritorijos (zonos) su vienu pastatų šildymo būdu, parinktu atsižvelgiant į urbanistikos reikalavimus, taip pat zonos, kuriose numatoma taikyti keletą pastatų šildymo būdų Kaunas city municipality

 21. Kauno miesto specialusis šilumos tiekimo planas Kaunas city municipality

 22. Pagal šilumos tiekimo būdus Kaunomiesto teritorija, turinti išvystytus centralizuoto šilumos tiekimo tinklus, suskirstyta į 3 zonas, kuriomspriskiriamas prioritetinis šilumos tiekimo būdas : 1.Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) zona Šios zonos šilumos vartotojai negali atsisakyti centralizuoto šilumos tiekimo, o naujai atsiradę šilumos vartotojai zonoje turi būti prijungiami prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų Kaunas city municipality

 23. 2.Konkurencinė dujos/elektra zona Šios zonos šilumos vartotojai yra organizuotai atjungiami nuo CŠT ir organizuojamas individualių dujinių katilinių arba individualių elektrodinių akumuliacinių katilinių įrengimas 3.Konkurencinė CŠT/dujos zona Šioje zonoje šilumos vartotojai ir nauji šilumos vartotojai patys gali pasirinkti vieną iš dviejų aprūpinimo būdų: CŠT arba individualių dujinių katilinių Kaunas city municipality

 24. 2004 metais priimtas Kauno m. savivaldybės tarybos sprendimas “Dėl šilumos vartotojų įrenginių atjungimo nuo šilumos tiekimo sistemos ir patalpų ar pastato šildymo būdo pakeitimo tvarkos” reglamentuojantis: • daugiabučio namo buto • atskiro pastato (gyvenamojo ar negyvenamojo) atsijungimo nuo CŠT tvarką . Atlikta daugiau kaip 80 atjungimo nuo šilumos tiekimo sistemų ekonominio įvertinimo skaičiavimų (25 pastatai ir 60 butų) Kaunas city municipality

 25. 2004 metais Kauno m. savivaldybės taryba patvirtino maksimalius šildymo sistemų techninės priežiūros tarifus (140) Kaunas city municipality

 26. Ilgus metus Kauno mieste labai daug gatvių buvo neapšviestos arba labai silpnai apšviestos Tačiau miestas dalyvauja miesto gatvių apšvietimo tinklų modernizavimo projekte Kaunas city municipality

 27. Projekto finansavimas Kaunas city municipality

 28. Modernizavimo charakteristikos Kaunas city municipality

 29. Naujiems natrio lempų šviestuvams reikia daug mažiau priežiūros Brangus ir neefektyvus gatvių apšvietimas negalėjo užtikrinti eismo ir gyventojų saugumo Nauji šviestuvai su natrio lempomis užtikrina reikiamą šviesos srautą sunaudodami 50-70 proc. mažiau elektrinės galios Kaunas city municipality

 30. 2005 m. birželio mėn. planuojamas baigti I projekto etapas • II etapo metu planuojama modernizuoti apšvietimo valdymą • Lėšų ( apie 5 mln. Lt) tikimasi gauti iš ES fondų bei dalį iš miesto biudžeto • Naujus šviestuvus planuojama pastatyti dar 300 gatvių, daugiausia naujuose rajonuose Kaunas city municipality

 31. Rengiamas miesto šviesoforų automatizuotas valdymas priklausomai nuo transporto eismo intensyvumo Kaunas city municipality

 32. Tarptautiniai projektai energetikos srityje • Tacis CBC SPF. “Energijos tiltai” Modena (Italija), Kaliningrad (Rusija), Kauno miesto savivaldybė • SAVE II:“ Kauno regioninė energetikos agentūra” • “Subalansuotos energijos sistemos pažangiuose miestuose “ Vaxjo (Švedija), Kauno miesto savivaldybė “Tarptautinis bendradarbiavimas siekiant racionalaus ir darnaus energijos vartojimo (SENET). Vaatta Savivaldybė, Suomija (Vadovaujantis partneris), Latvija, Estija, Austrija, Kauno miesto savivaldybė • SAVE II: “Europos energetikos apdovanojimo-Europos sertifikavimo ir kokybės vadybos sistema efektyviai energiją naudojančioms savivaldybėms” • Kauno miesto savivaldybė – asociacijos “Energie-Cités” narė Kaunas city municipality

 33. Ačiū už dėmesį !Thank You for Your Attention!www.kaunas.ltenergetika@kaunas.sav.lt Kaunas city municipality