Download
vilniaus kauno dvimiestis turizmas n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vilniaus – Kauno dvimiestis . Turizmas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vilniaus – Kauno dvimiestis . Turizmas

Vilniaus – Kauno dvimiestis . Turizmas

326 Views Download Presentation
Download Presentation

Vilniaus – Kauno dvimiestis . Turizmas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vilniaus – Kauno dvimiestis. Turizmas Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos Nijolė Kliokienė Direktorė Vilnius 2009 m. kovo 27 d.

 2. Kultūros ir gamtos paveldas • Verslas • Turistai • Valstybės turizmo politika • Infrastruktūros plėtra • Turizmo produktai • Savivaldybių veikla Vilniaus – Kauno dvimiestis. Turizmas 2

 3. Kultūros ir gamtos paveldas • 40 proc. valstybės kultūros ir gamtos paveldo vertybių • UNESCO paveldas (Vilniaus senamiestis, Kernavės istorinė archeologinė vietovė. Perspektyvoje -Trakų istorinis nacionalinis parkas) Vilniaus – Kauno dvimiestis. Turizmas 3

 4. Verslas. Numerių skaičius apgyvendinimo įstaigose Vilniaus – Kauno dvimiestis. TurizmasVerslas. Apgyvendinimo įstaigų skaičius 4

 5. Turistai. Apgyvendinta užsienio svečių visose apgyvendinimo įstaigose (tūkst.) Vilniaus – Kauno dvimiestis. TurizmasTuristai. Apgyvendinta svečių visose apgyvendinimo įstaigose (tūkst.) 5

 6. Valstybės turizmo politika • XV Vyriausybės programa. Turizmo skyrius • Turizmo plėtros strategijų patikslinimas • Pasiekiamumo gerinimas • Viešosios turizmo infrastruktūros plėtra Vilniaus – Kauno dvimiestis. Turizmas 6

 7. Vilniaus – Kauno dvimiestis. TurizmasViešosios turizmo infrastruktūros plėtra. ES Struktūrinių fondų lėšos. 2007-2013 m.Pagal VP3-1.3-ŪM-03 priemonę „Nacionalinės svarbos turizmo projektai“ Viso - 125,40 milijono litų. Iš jų dvimiesčio projektams - 70 milijonų litų, arba - 55,8 proc. 7

 8. Vilniaus – Kauno dvimiestis. TurizmasViešosios turizmo infrastruktūros plėtra. ES Struktūrinių fondų lėšos. 2007-2013 m.Pagal VP3-1.3-UM-02-V priemonę „Viešųjų nekilnojamųjų paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“ 8

 9. Vilniaus – Kauno dvimiestis. Turizmas Viešosios turizmo infrastruktūros plėtra. ES Struktūrinių fondų lėšos. 2007-2013 m.Pagal VP3-1.3-UM-01 priemonę „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ 9

 10. Vilniaus – Kauno dvimiestis. TurizmasKiti projektai turėsiantys didelę įtaką dvimiesčio turizmo plėtraiPagal VP3-1.3-UM-02-V priemonę „Viešųjų nekilnojamųjų paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“ 10

 11. Turizmo produktai • Kultūrinis turizmas. • Vilnius Europos kultūros sostinė- 2009 • Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimas • Konferencijų (dalykinis turizmas) • Piligriminis turizmas (Dvimiestyje yra 7 iš 14 objektų, esančių Jono Pauliaus piligrimų kelyje) • Sportinis turizmas - 2011 metai. Europos krepšinio čempionatas Vilniaus – Kauno dvimiestis. Turizmas 11

 12. Dvimiesčio savivaldybių veikla: • Suderintos turizmo plėtros strategijos • Pakankamas finansavimas strategijoms įgyvendinti • Koordinuojama rinkodara • Turizmo informacijos centrų bendradarbiavimas • Turizmo verslo bendradarbiavimo skatinimas Vilniaus – Kauno dvimiestis. Turizmas 12

 13. Vilniaus – Kauno dvimiestis. Turizmas Ačiū už dėmesį 13