Skolas īstenotās izglītības programmas - PowerPoint PPT Presentation

aquarius
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skolas īstenotās izglītības programmas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skolas īstenotās izglītības programmas

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
Skolas īstenotās izglītības programmas
233 Views
Download Presentation

Skolas īstenotās izglītības programmas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Randenes pamatskola2012./2013 mācību gadsskolēni- 545-6-gadīgo grupa- 14 bērnipirmsskolas jaunākā grupa- 16 bērniskolā strādā 14 skolotāji un 9 tehniskie darbinieki

 2. Skolas īstenotās izglītības programmas • Pamatizglītības mazākumtautības izglītības programma • Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

 3. Skolas piedāvātās interešu izglītības programmas • Vokālie ansambļi- 1.-4.kl. un 5.-9.kl. • Sporta pulciņi- 2 • Vizuālās mākslas pulciņš • Vides izglītības pulciņš • Skatuves runas pulciņš • Skolēnu klubiņš

 4. Skolēnu sasniegumi • 2010./2011.m.g. un 2011./2012.m.g.skola ieņēma1.vietuolimpiāžu un zinātniski pētniecisko darbu vērtējumureitingā novadā: - 2.vieta informātikas olimpiādē; - 3.vieta angļu valodas olimpiādē; - divas 3.vietas latviešu valodas un literatūras olimpiādē; - 2.vieta novada pētnieciska darba angļu valodā; - divas pateicības novada zinātnisko pētniecisko darbu skatē 5.-9.klašu skolēniem;

 5. Skolēnu sasniegumi • konkursos - 2.vieta angļu valodas konkursā “Mana ģimene” 3.-4.klašu skolēniem; - 2.vieta vokālās mūzikas konkursā “Balsis”; - divas 2.vietas un piecas 3.vietas vizuālās mākslas konkursā “Es zīmēju Latviju”; - 2.vieta popgrupu konkursā-koncertā; - 2.vieta un četras 3.vietas starptautiskajā bērnu mākslas izstādē “LIDICE”;

 6. Dalība projektos 2012.gads • Izglītojošš projekts GLOBE(mācību ekspedīcija «Ar plostiem pa Gauju»)

 7. Dalība projektos • Lauku atbalsta dienesta atbalstītā projekta «Veselā miesā- vesels gars» ietvaros izveidota trenažieru zāle

 8. Dalība projektosKopienu iniacitīvu fonda atbalstītā projekta ietvaros izveidota brīvā laika pavadīšanas telpa

 9. Dalība projektos Daugavpils novada domes projektu konkursa «Kopā būt» ietvaros izveidota vecāku istaba

 10. Ieskats skolas organizētajos pasākumosMeteņi

 11. Lieldienas

 12. Zemes diena

 13. Drošības dienas

 14. Valsts svētki

 15. Vasaras ekspedīcija dabā

 16. Skolēnu mācību ekskursijas