VEIDOJOT SADARBĪBAS PROGRAMMAS
Download
1 / 38

Čehijas piegādātāju attīstības programmas - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

VEIDOJOT SADARBĪBAS PROGRAMMAS. Čehijas piegādātāju attīstības programmas. VEIDOJOT SADARBĪBAS PROGRAMMAS. Kas ir veiksme piegādātāju attīstības programmā ? Tradicionālie rādītāji Vietējā sastāva pieaugums ražošanā ar ārvalstu tiešo investīciju (ATI) u.c. palīdzību

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Čehijas piegādātāju attīstības programmas' - dakota


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

VEIDOJOT SADARBĪBAS PROGRAMMAS

Čehijas piegādātāju attīstības programmas

John Varney Nottingham Business School Jan 2004


VEIDOJOT SADARBĪBAS PROGRAMMAS

Kas ir veiksme piegādātāju attīstības programmā?

Tradicionālie rādītāji

Vietējā sastāva pieaugums ražošanāarārvalstu tiešo investīciju (ATI) u.c. palīdzību

Piegādes ķēdes pozīciju uzlabošanās

Augstāks inovāciju līmenis un produktu attīstība

Mazāk tradicionāli rādītāji

Kultūras / attieksmes maiņa

Sadarbība

Aktīva līdzdalība no starptautisku uzņēmumupuses

John Varney Nottingham Business School Jan 2004


Viet jais sast vs k da a no sara oto pre u v rt bas

VEIDOJOT SADARBĪBAS PROGRAMMAS

VIETĒJAIS SASTĀVS:kā daļa no saražoto preču vērtības

2001/2 2002/3

ABB EJF 20 15 Alps 5 20Celestica 10 17Flextronics 7 12Matsushita Plzeň 9 10Schneider El. 40 60Siemens Automotive 1,5 2,5TRW Benešov 21 30Vidējais (nesvērtais) 14% 21%

John Varney Nottingham Business School Jan 2004


VEIDOJOT SADARBĪBAS PROGRAMMAS

Visas firmas

Bāze: Visi atbildējušie respondenti (N=150)

John Varney Nottingham Business School Jan 2004


VEIDOJOT SADARBĪBAS PROGRAMMAS

NOZARES PIEGĀDES ĶĒDES VADĪBA

Elektronikas nozare

Komponenti

Tehnoloģijas piegāde

Citi

- PUSVADĪTĀJI

- TV ELEKTRONU LAMPAS

- PCB

- PCB KOMPL.ELEMENTI

- KABEĻI

- KABEĻU APVALKI

- BAROŠANAS AVOTI

 • - METĀLS: IESPIEŠANA,

 • PRESĒŠANA, STANCĒŠANA

 • - KORPUSI: METĀLS,

 • PLASTMASA

 • - PĒCPASTRĀDE: GALVANIZĀCIJA,

 • KRĀSOŠANA, SILTUMAPSTRĀDE

 • MEHĀNISKĀ APSTRĀDE:

 • PRESES,

 • IEPILDĪŠANAS VEIDNES,

 • SPECIĀLAS MATRICAS UN

 • ARMATŪRA

 • - IEKĀRTAS

 • - LĒJUMI, SPIEDNE

- IEPAKOJUMA MATERIĀLI

- AUTOMATIZĀCIJA


Daudz- nacionālas

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Trešais līmenis

Attiecību būtība

Tuva ģimeniska

Partneris

Savstarpējā atkarība

Augsta uzticība

Balstīta uz attiecībām

Attiecību būtība

Brālēns

Piegādātājs

Atkarība

Vidēja uzticība

Balstīta uz specifikāciju

Attiecību būtība

Nekādu saišu

Kalpotājs

Dominējošs

Nav uzticības

Balstīta uz cenu

VEIDOJOT SADARBĪBAS PROGRAMMAS

John Varney Nottingham Business School Jan 2004


VEIDOJOT SADARBĪBAS PROGRAMMAS

Kā var panākt kustību šajā lineārajā sistēmā?

Sadarbība

Inovācija

John Varney Nottingham Business School Jan 2004


VEIDOJOT SADARBĪBAS PROGRAMMAS

Inovācija un produktu attīstība

LUX

Unikāla robottehnika, PERA, u.c.,

TANEX

No sastāvdaļām uz apakšmontāžu

ISOLIT BRAVO

Pārgāja no gataviem produktiem uz komponentiem, lai saglabātu līdzsvaru noslogojumā. Izmantoja atšķirīgu kompetenci ierīču ražošanā

John Varney Nottingham Business School Jan 2004


KAS

Programmas virzībā iesaistītie daudznacionālo kompāniju izpilddirektori

Atbalsts aktīvai partneru meklēšanai / partnerībai

Veidota uz savstarpēju ieinteresētību

Iesaistīšanās semināros un programmā

Augsta līmeņa fokusa grupas

Tikšanās ar pircējiem

Semināru apmeklējumi

Iepirkumu direktoru grupas izveide

VEIDOJOT SADARBĪBAS PROGRAMMAS

John Varney Nottingham Business School Jan 2004


VEIDOJOT SADARBĪBAS PROGRAMMAS

Programmas saturs

Reklamējiet programmu, pieprasiet nominācijas

Atlasiet uzņēmumus, izmantojot skaidrus kritērijus

Pārbaudiet atlasītos uzņēmumus

EFQM Izcilības modelis

Kontroles saraksts

Izveidojat biznesa uzlabošanas plānu (6 mēnešu)

Organizējat seminārus par biznesa uzlabošanas metodēm, un veidojat tos kā kontaktu dibināšanas pasākumus.

Otrajā biznesu pārbaudē novērtē panāktos uzlabojumus attiecībā pret biznesa plāna mērķiem.

Izvēlaties 25 uzņēmumus intensīvam atbalstam.

Uzsāciet intensīva atbalsta fāzi.

Apskatiet izveidoto biznesa attīstības plānu. Nepieciešama analīze.

Visu šo aktivitāšu laikā uzņēmumi tiks prezentēti potenciālajiem pircējiem caur CzechInvestsagādes departamentu

John Varney Nottingham Business School Jan 2004


Pieg d t ju att st bas programmas intens v atbalsta f ze

Vizīte 1

Padomnieku komanda palīdzēs Attīstības plāna formulēšanā

un noteikts jomas, kuras atbalstīs speciālisti

Vizītes (n)

No atbilstošo speciālistu puses.

Pielāgojumi plāna mērķiem, uzlabojumu vērtēšanas kritēriju noteikšana, utt.

Vizīte 2 & 3

Padomnieku komanda.

Pārbaudīs Attīstības plāna progresu un sniegs padomus par nākamajiem soļiem, kompānijas apmeklējumiem

Pastāvīgi

Kontaktu veidošana

Attiecību vadības veicināšana

Kopīga sasniegumi

utt.,

VEIDOJOT SADARBĪBAS PROGRAMMAS

Piegādātāju attīstības programmas intensīvā atbalsta fāze

John Varney Nottingham Business School Jan 2004


Padomnieku komanda

ESpadomnieks

Čehu konsultants

KPMG komanda

CzechInvest

Eiropas Savienības eksperti

Starptautiski uzņēmumi

Atlasītie uzņēmumi

VEIDOJOT SADARBĪBAS PROGRAMMAS

John Varney Nottingham Business School Jan 2004


VEIDOJOT SADARBĪBAS PROGRAMMAS

Kas šajā pieejā bija nepareizs?

Vāja resursu izmantošana.

Pārāk daudz laika pavadīts pie nebūtiskām aktivitātēm.

Rūpnīcu apmeklējumi

Ekspertam nav sniegta informācija

Komunikācijas problēmas

Nepareiza vajadzību izpratne

Padomnieku vizītēm maza ietekme.

John Varney Nottingham Business School Jan 2004


VEIDOJOT SADARBĪBAS PROGRAMMAS

Atbalsta komandas vizīte

STE veic vienas vai divu dienu vizīti un sniedz atskaiti uzņēmumam, CzechInvest un čehu padomniekam

Identificētas un apstiprinātas vajadzības

detail

Apstiprināta ekspertu palīdzība

Atlasīti eksperti, CV nosūtīti uz uzņēmumu

Uzņēmums akceptē STE

Pārbaudes sanāksme ietekmes izvērtēšanai

Visi dokumenti un vajadzību analīze tiek nodota ekspertam

Piedāvājums no STE uzņēmumam

John Varney Nottingham Business School Jan 2004


VEIDOJOT SADARBĪBAS PROGRAMMAS

Biznesa uzlabošanas komanda

CzechInvest

Čehu konsultants

KPMG Komanda

Eiropas Savienības eksperti

Atlasītie uzņēmumi

Starptautiski uzņēmumi

John Varney Nottingham Business School Jan 2004


Uzlabojamās jomas

Kompāniju viedoklis

Konsultanta viedoklis

John Varney Nottingham Business School Jan 2004


Nov rt anas metodolo ija sast v ja no div m neat emam m da m

VEIDOJOT SADARBĪBAS PROGRAMMAS

Novērtēšanas metodoloģija sastāvēja no divām neatņemamām daļām

Intervijas ar starptautisku uzņēmumu iepirkumu vadītājiem

(intervēti 11 starptautiski uzņēmumi)

Visaptveroša informācijas ievākšana no piegādātājiem

(apmeklēti 43 piegādātāji)

Intervijas ar augstākā līmeņa vadību

Uzlabojumi izvērtēti saskaņā ar kontroles sarakstu

Finansu rādītāju izvērtēšana

John Varney Nottingham Business School Jan 2004


Starptautisko uz mumu pieredze attiec b uz pieg d t jiem

VEIDOJOT SADARBĪBAS PROGRAMMAS

Starptautisko uzņēmumu pieredze attiecībā uz piegādātājiem

John Varney Nottingham Business School Jan 2004


PiegādātājsPircējsVērtība, tūkstoši CzK

Lux spol s.r.o Tokai Rika 20,000

Okula Nyrsko a,s ABE 8,000

Okula Nyrsko Schefenacker a.g 15,000

Okula Nyrsko Panasonic Pilsen 60,000

Ronas Tokai Rika 500

Ronas Paucaplast (France) 1000

Tanex Plasty Matsushita 460

VEIDOJOT SADARBĪBAS PROGRAMMAS

No četru veiksmīgāku MVU papildus biznesa periodā no pirmās fāzes līdz šā gada septembrim (9 mēnešos) uz programmu attiecināmas 104960000 čehu kronas

John Varney Nottingham Business School Jan 2004


Table 5: New contracts

VEIDOJOT SADARBĪBAS PROGRAMMAS

John Varney Nottingham Business School Jan 2004


Uz mumu skaits kuri v l tos turpin t programmu nor da uz labu programmas piekri anu pieg d t ju vid
Uzņēmumu skaits, kuri vēlētos turpināt programmu, norāda uz labu programmas piekrišanu piegādātāju vidū

John Varney Nottingham Business School Jan 2004


VEIDOJOT SADARBĪBAS PROGRAMMAS

Kritiskie veiksmes faktori piegādātāju attīstībai

Cilvēki

Pareizie uzņēmumi

Pareizais līdzsvars starp valsts un privātajiem dalībniekiem

Cieša- brīva pieeja

Augsta iesaistīšanās pakāpe no saņēmējas valsts

Agrīni ieguvumi

John Varney Nottingham Business School Jan 2004


VEIDOJOT SADARBĪBAS PROGRAMMAS

NĀKOTNE

MVU

Progress no saiknēm uz:

Tīkliem

Klasteriem

Starpt.uzņēmumiem

Vadības jautājumi

Ētiska pieeja, ko nodrošina atklāta prakse

[email protected]

[email protected]

John Varney Nottingham Business School Jan 2004


VEIDOJOT SADARBĪBAS PROGRAMMAS

Dalībnieki

Starptautiskas korporācijas

Valdības aģentūra

Universitātes

Konsultanti

Piegādātāji

John Varney Nottingham Business School Jan 2004


VEIDOJOT SADARBĪBAS PROGRAMMAS

Lomas

Piegādātāji

Nodrošina resursus programmai. Ir apņēmība pašiem uzlaboties.

Universitātes

Inženieru, biznesa un ekonomijas fakultātes

sniedz padomus, kas parasti nav pieejami mazākajiem MVU

Koordinē valdības aģentūra

Starptautiskās korporācijas

Atbalsta programmu. Sniedz padomus un vadlīnijas. Izdara pasūtījumus programmas kompānijām

Konsultanti

Sniedz pastāvīgu atbalstu uzņēmumiem un palīdz identificēt no universitātēm nepieciešamo ekspertu palīdzību

John Varney Nottingham Business School Jan 2004


VEIDOJOT SADARBĪBAS PROGRAMMAS

Cilvēkiem ir nozīme:

Veiksmes atslēga ir programmas vadība un piegādē iesaistīto cilvēku spējas.

Līderi

Tiem ir jābūt uzņēmīgiem, tiem jābūt ar pieredzi komercijā un jāizprot pircēju un klientu vēlmes.

Ministriem ir jāaizstāv programmas. Tas nodrošina starptautisku korporāciju iesaistīšanos

John Varney Nottingham Business School Jan 2004


VEIDOJOT SADARBĪBAS PROGRAMMAS

DARBINIEKI

Komerciāls skatījums

Zināmas tehniskās zināšanas vai spēja tikt apmācītiem

Enerģiskums, entuziasms

Zināšanas par sagādi un piegādes ķēdes vadību

Spēja darboties dažādos līmeņos

John Varney Nottingham Business School Jan 2004


VEIDOJOT SADARBĪBAS PROGRAMMAS

PROGRAMMA

Ministrija iesaistīta pilotprogrammā

Identificēts finansējums (izmaksas tiek segtas vēlāk)

Ministrija ( rīcības grupa) ieceļ programmas vadītāju

Programmas vadītājs un ministrija identificē sektorus

Programmas vadītājs un ministrija vienojas par metodoloģiju

Programmai tiek sastādīti konkrēti plāni

Atlasīti darbinieki

Tiek veikti programmas priekšdarbi (atlases metodes, kritēriji, skaitļi)

Programma tiek sākta

John Varney Nottingham Business School Jan 2004


VEIDOJOT SADARBĪBAS PROGRAMMAS

Programmassaturs

John Varney Nottingham Business School Jan 2004


VEIDOJOT SADARBĪBAS PROGRAMMAS

John Varney Nottingham Business School Jan 2004


VEIDOJOT SADARBĪBAS PROGRAMMAS

PILOTPROGRAMMASATZIŅAS

 • Attīstīt paļāvību uz sevi

 • Mantotās sistēmas

 • Izmaksu samazināšana

 • Iestrādāt koncepciju

 • Blakusuzņēmumu aktivitātes

John Varney Nottingham Business School Jan 2004


Padomnieku komanda

ES padomnieks

Čehu konsultants

KPMG komanda

CzechInvest

Eiropas Savienības eksperti

Starptautiski uzņēmumi

Atlasītie uzņēmumi

VEIDOJOT SADARBĪBAS PROGRAMMAS

John Varney Nottingham Business School Jan 2004


VEIDOJOT SADARBĪBAS PROGRAMMAS

Biznesa uzlabošanas komanda

CzechInvest

Čehu konsultants

KPMG komanda

Eiropas savienības eksperti

Atlasītie uzņēmumi

Starptautiski uzņēmumi

John Varney Nottingham Business School Jan 2004


+

EFQM

pašvērtējums

SEMINĀRS

Konsultants

Attīstības plāns

Progresa novērtējums

CzechInvest

Piedāvājums starpt.uzņ.

VEIDOJOT SADARBĪBAS PROGRAMMAS

Sākotnējā novērtēšana

Balstīta uz pašvērtējumu un atsaucēm

CzechInvest

Atlase

John Varney Nottingham Business School Jan 2004


VEIDOJOT SADARBĪBAS PROGRAMMAS

Izmaksas

Pilotprogramma €3,000,000.00

Otrāprogramma €3,000,000.00

Mantotāprogramma € 850,000.00

Uzņēmumu skaits programmas intensīvajā fāzē.

Pilota 20

Otrā programma 25

Mantotā programma 50

John Varney Nottingham Business School Jan 2004


VEIDOJOT SADARBĪBAS PROGRAMMAS

 • CzechInvest komanda ar atbalstu no čehu konsultantiem veiks darbu pie piegādātāju attīstības programmām, lai :

 • Noturētu esošās ārvalstu tiešās investīcijas

 • Piesaistītu jaunas ĀTI

 • Uzlabotu valsts konkurētspēju

John Varney Nottingham Business School Jan 2004


VEIDOJOT SADARBĪBAS PROGRAMMAS

Blakusuzņēmumu programmas

Pilotprojekta un otrās programmas laikā attīstīto kompetenci CzechInvest darbinieki izmantos, lai šā gada beigās uzsāktu jaunu programmu inovāciju atbalstam MVU. Tam tiks atlasīti nākamie 25 uzņēmumi.

John Varney Nottingham Business School Jan 2004


VEIDOJOT SADARBĪBAS PROGRAMMAS

Atdeve no izdevumiem

Ir pārāk agri, lai sāktu reālu ietekmes izvērtēšanu, bet ņemot vērā to, ko mēs zinām no pilotpojekta:

Jauns bizness 17 uzņēmumiem par $24m

ĀTI pieaugums joprojām lielāks nekā visas globālās tendences

Augsts dalībnieku apmierinātības līmenis

John Varney Nottingham Business School Jan 2004


ad