STAN ZDROWIA
Download
1 / 29

Prawid?owa postawa cia?a Stan rozwoju fizycznego klas I-III - PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on

STAN ZDROWIA , ROZW ÓJ FIZYCZN Y I POSTAW A CIAŁA DZIECKA W POZYCJI SIEDZACEJ PRZY PISANIU I SŁUCHANIU ORAZ WPŁYW CIĘŻARU TORNISTRA NA POSTAWĘ CIAŁA. Prawidłowa postawa ciała Stan rozwoju fizycznego klas I-III Stan zdrowia uczniów klas I-III szkoły podstawowej pod względem wad postawy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prawid?owa postawa cia?a Stan rozwoju fizycznego klas I-III' - apu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prawid owa postawa cia a stan rozwoju fizycznego klas i iii

STAN ZDROWIA, ROZWÓJ FIZYCZNY I POSTAWA CIAŁA DZIECKA W POZYCJI SIEDZACEJ PRZY PISANIU I SŁUCHANIUORAZ WPŁYW CIĘŻARU TORNISTRA NA POSTAWĘ CIAŁA


Prawid owa postawa cia a stan rozwoju fizycznego klas i iii

 • Prawidłowa postawa ciała

 • Stan rozwoju fizycznego klas I-III

 • Stan zdrowia uczniów klas I-III szkoły podstawowej pod względem wad postawy

 • Ciężar tornistra uczniów klas I-III

 • Obserwacja postawy uczniów klas I-III przy pisaniu i słuchaniu

 • Wnioski


Prawid owa postawa cia a stan rozwoju fizycznego klas i iii

SZKOŁA - w środowisku szkolnym dziecko spędza wiele godzin dziennie, stąd warunki szkolne, jako całość mają ogromny wpływ na rozwój zdrowia ucznia. Wiele z tych warunków ma wpływ negatywny, wiąże się z nimi powstawanie lub pogłębianie już istniejących wad i zaburzeń rozwojowych.WADY POSTAWY CIAŁA - wynikają z różnych przyczyn, na które nauczyciel nie ma wpływu, bądź ma go tylko w ograniczonym stopniu jak: - wrodzone wady postawy, - zniekształcenia spowodowane przez przebyte choroby, - ogólne złe warunki bytowe. Istnieje duża grupa przyczyn, które powodują, że dziecko nabywa wadliwą postawę podczas pobytu w szkole.


Prawid owa postawa cia a stan rozwoju fizycznego klas i iii

PRAWIDŁOWA POSTAWA CIAŁADobra postawa człowieka zależy od:- prawidłowo ukształtowanego układu kostnego,- dobrze rozwiniętego układu mięśniowego,- sprawnie działającego układu nerwowego.

W prawidłowej postawie:

 • głowa nie powinna być wysunięta do przodu, lecz znajdować się ponad kręgosłupem,

 • barki nie są wysunięte do przodu,

 • łopatki przylegają do klatki piersiowej i nie odstają,

 • wystawanie brzucha zależy od typu somatycznego i wieku człowieka, nie powinno być jednak zbyt wielkie,

 • pion spuszczony z zewnętrznego otworu słuchowego powinien przechodzić przez staw barkowy, biodrowy, nieco do przodu od stawów kolanowych i skokowych oraz przez środek stóp,

 • ustawienie kończyn dolnych: rzepki są zwrócone do przodu, a stopy powinny mieć właściwie wykształcone sklepienia podłużne i poprzeczne


Prawid owa postawa cia a stan rozwoju fizycznego klas i iii

WPŁYW WARUNKÓW ŚRODOWISKA SZKOLNEGO NAROZWÓJ POSTAWY CIAŁA UCZNIA Rozporządzenie MENiS z dnia 31.12.2002 r. (Dz. U. Nr 6 poz. 29 z 2003r.)

 • Dobór mebli szkolnych.

  Wymagania prawidłowego wyposażenia w meble sal dydaktycznych w szkołach określają Polskie Normy: PN- ISO 5970 ( PN-90/ F-06010/04)

 • Sala lekcyjna

  Sala lekcyjna powinna spełniać określone warunki higieniczne i normy:

  - oświetlenie naturalne i sztuczne,

  - norma powierzchni na jednego ucznia,

  - temperatura

  3. Waga tornistra

  4. Sposób siedzenia w ławce szkolnej


Prawid owa postawa cia a stan rozwoju fizycznego klas i iii

Stan rozwoju fizycznego uczniów

klas I, II i III szkoły podstawowej.

Oceny rozwoju fizycznego dziecka dokonano za pomocą siatki centylowej, która określa stosunek masy do wysokości ciała.

Tego typu metoda pozwala na śledzenie dynamiki fizycznego rozwoju jednostki przez wiele lat, określa aktualny stan rozwoju, jak i dostarcza opinii

o ewentualnych tendencjach na przyszłość.


Rozw j fizyczny uczni w kl i
ROZWÓJ FIZYCZNY UCZNIÓW KL. I

 • Proporcje masy do wysokości ciała uczniów kl. I

Stan rozwoju fizycznego dzieci w kl. I wykazuje nieprawidłowości wzrastania u 53% uczniów. W tej grupie wynik badania wskazuje, że 50% dziewczynek ma tendencje do nadwagi, 12,5% jest otyłych i 12,5% z nadwagą. Żadna dziewczynka nie ma odpowiedniej masy do wysokości ciała, a te proporcje zachowuje 88% chłopców.

Wiek 7 i 8 lat obejmuje pierwsza faza młodszego wieku szkolnego, którą charakteryzują złożone zjawiska związane z adaptacją do nowego środowiska. Układ mięśniowy jest jeszcze słabo rozwinięty, a kościec i stawy łatwo ulegają deformacjom.

Dodatkowo przy nieprawidłowościach wzrastania i zaburzeniach rozwojowych, jakie obserwuję u badanej populacji uczniów kl. I, zagrożenia wzrastają.


Prawid owa postawa cia a stan rozwoju fizycznego klas i iii

W grupie uczniów kl. II 50% badanych posiada odpowiednią masę do wysokości ciała (30% dziewcząt i 70% chłopców). U 25% dzieci stwierdza się tendencję do nadwagi i u 10% nadwagę.

Wiek 9 lat obejmuje druga faza młodszego wieku szkolnego, która charakteryzuje się wyraźnymi zmianami w sferze intelektualnej i całej osobowości ucznia. Dziecko staje się bardziej samodzielne i aktywne. Wykazuje się ono jeszcze dużą pobudliwością i ruchliwością. Rozwój fizyczny charakteryzuje się przewagą wewnętrznego rozrastania się i dojrzewania organizmu nad powiększaniem się wysokości ciała.


Prawid owa postawa cia a stan rozwoju fizycznego klas i iii

Proporcje masy do wysokości ciała uczniów kl. III

Rozwój somatyczny w grupie badanych uczniów kl. III- 60% dziewcząt wykazuje odpowiednią proporcję masy do wysokości ciała, a tylko 14% chłopców.

Zmienność wynika z tego, iż dziewczynki uzyskują dojrzałość kośćca wcześniej, a tempo wzrastania nasila się ok. 10 roku życia.

Normalny rozwój fizyczny a także i psychiczny dziecka zależy od bardzo wielu czynników m. in.: wrodzonych możliwości rozrostu i typu reakcji na wpływy środowiskowe, stanu morfologicznego i czynnościowego wszystkich narządów, wpływów środowiska zewnętrznego.

Deformacje tych czynników powodują nieprawidłowości w sferze rozwoju fizycznego.


Stan zdrowia uczni w kl i iii szko y podstawowej
Stan zdrowia uczniów kl. I – III szkoły podstawowej

Chłopcy Dziewczęta

Z analizy danych dotyczących stanu zdrowia uczniów kl. I – III wynika, że 64% badanych uczniów ma problemy zdrowotne, w tym 67% dziewcząt i 62% chłopców.

Najwięcej uczniów – 69% z problemami zdrowotnymi jest w kl. III. W tej samej klasie 44% dzieci ma wadę postawy w obrębie kręgosłupa.

Na zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, które odbywają się tylko raz w tygodniu w wymiarze 45 minut dla każdej klasy w I etapie edukacyjnym, zakwalifikowanych zostało 51% uczniów tj.27

( z kl.I–9 ucz. 53%, z kl. II- 8 ucz.40%, z kl. III – 10 ucz. 62% ).


Odchylenia od normy w rozwoju fizycznym badanej populacji uczni w kl i ii iii
Odchylenia od normy w rozwoju fizycznym badanej populacjiuczniów kl. I, II, III

W badanej populacji uczniów kl. I, II, III 53% uczniów (tj. 28 dzieci), w tym 74% (tj.20) dziewcząt i 31% (tj.8) chłopców wykazuje zaburzenia w rozwoju somatycznym.

Dzieci z nieprawidłowym rozwojem fizycznym są bardziej narażone na wpływ czynników zaburzających normalny przebieg posturogenezy, nieprawidłowości budowy i funkcji narządów ciała ludzkiego.


Ci ar tornistra
CIĘŻAR TORNISTRA

Problem dotyczący wpływu noszonych ciężarów na kręgosłupy naszych dzieci jest rzadko poruszany.

Wprowadzono normy dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków pracy ucznia w szkole, między innymi jakie parametry powinny spełniać sale lekcyjne, jakie higieniczne warunki musi spełniać tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i szereg innych kryteriów.

Niestety, w żadnych przepisach nie znajdziemy norm dla dzieci i młodzieży dotyczących maksymalnego ciężaru tornistra.

Jaką wagę mają tornistry dzieci kl. I – III uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Osiecznicy?

Na to pytanie odpowiedź uzyskano przeprowadzając pomiary wagi tornistrów.


Prawid owa postawa cia a stan rozwoju fizycznego klas i iii

Waga tornistra.Bezpieczny ciężar tornistra to 10 % wagi dziecka. Dla dzieci powyżej 13 lat może on być większy – do 15% ich wagi.Waga tornistra -------------------- = 0,1 Waga ciała Wskaźnik prawidłowego ciężaru tornistra.


Prawid owa waga tornistra uczni w i etapu nauczania
Prawidłowa waga tornistra uczniów I etapu nauczania

Klasa I

5 5 4 4 5 liczba lekcji

zmiany pomiaru ciężaru tornistra

Przy właściwie skonstruowanym tygodniowym rozkładzie godzin lekcyjnych tylko 59% uczniów kl. I posiada właściwy ciężar plecaka. Liczba godzin lekcyjnych ma nieznaczny wpływ na wagę tornistra, wskazuje na to krzywa zmian kolejnych pomiarów.


Prawid owa postawa cia a stan rozwoju fizycznego klas i iii

KLASA II

5 5 4 4 5 liczba lekcji

zmiany pomiaru ciężaru tornistra

Przy równomiernym rozkładzie godzin lekcyjnych w kl. II krzywa zmian pomiaru ciężaru plecaka sukcesywnie wzrasta. Tylko w tej badanej grupie uczniów nastąpił ponad trzykrotny przyrost liczby uczniów z tornistrami o prawidłowej wadze z 25% do 83%. Liczba godzin lekcyjnych ma nieduży wpływ na ciężar tornistra.


Klasa iii
KLASA III

4 6 4 3 5 liczba lekcji

zmiany pomiaru ciężaru tornistra

W tej grupie 70% dzieci, których waga tornistra jest prawidłowa, to uczniowie kl. III.Jak wskazuje krzywa zmian pomiarów ciężaru tornistra, czy dzieci mają cztery, czy sześć lekcji, nie zmieniają zawartości tornistra.

W kl. III tygodniowy rozkład godzin lekcyjnych nie spełnia wymogów higieny pracy ucznia.


Zbiorcze zestawienie populacja uczni w kl i iii szko y podstawowej z prawid ow wag tornistra
Zbiorcze zestawienie - populacja uczniów kl. I – III szkoły podstawowej z prawidłową wagą tornistra

 • Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że:

 • Prawidłową wagę tornistra ma 62% badanej populacji uczniów I etapu edukacyjnego.

 • Z każdym następnym pomiarem wzrastała liczba uczniów z tornistrami, których ciężar nie przekraczał 10% wagi ciała: 49%, 51%, 65%, 77%, 70%.

 • Waga tornistrów dziewczynek jest większa niż chłopców. Tylko 47% dziewcząt ma tornister z prawidłową wagą.

 • Na ciężar tornistra ma wpływ:

 • liczba godzin lekcyjnych w danym dniu nauki,

 • nauczyciel i rodzice pełniący funkcję kontrolną,

 • poziom świadomości uczniów.


Prawid owa postawa siedz ca
Prawidłowa postawa siedząca szkoły podstawowej

 • tułów powinien być wyprostowany i oddalony od stołu 3-5 cm, nogi dotykają całymi stopami podłoża,

 • głowa nieznacznie pochylona nad stołem, odległość oczu od końca pióra 30 -35cm,

 • łokcie nie leżą na stole, wystają nieco poza jego brzeg,

 • zeszyt na wprost środka piersi tak, aby prawy róg zeszytu leżał wyżej niż lewy, (praworęczne dzieci),

 • w czasie czytania dziecko siedzi prosto i nie pochyla się.


Struktura czasu pracy uczni w kl i iii szko y podstawowej w okresie 5 dni w tygodniu
Struktura czasu pracy uczniów kl. I – III szkoły podstawowej w okresie 5 dni w tygodniu

Z przeprowadzonej analizy tygodniowego rozkładu zajęć wynika, że dzieci w wieku wczesnoszkolnym w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Osiecznicy spędzają średnio 4 godziny 16 minut dziennie w szkole, z czego 3 godziny w pozycji siedzącej w ławce, tj. 73%.

Wynik:dzieci z badanej grupy przeznaczają 25% czasu czuwania na siedzenie,.Gdybyśmy dodali jeszcze czas spędzony na odrabianie lekcji w domu, oglądanie telewizji, zabawy przy komputerze, okazałoby się, że stanowi to 50% czasu czuwania przeznaczonego na siedzenie.


Prawid owa pozycja cia a uczni w przy pisaniu
Prawidłowa pozycja ciała uczniów przy pisaniu podstawowej

KLASA I

Uczniowie kl. I, zawłaszcza chłopcy mają problemy z przyjęciem prawidłowej pozycji przy pisaniu. Potrafią utrzymać prawidłowo głowę w 37%, tułów w 56%, ręce w 25%, nogi w 38%.


Klasa ii
KLASA II podstawowej

Wśród badanej grupy uczniów w wieku wczesnoszkolnym najlepiej wykształcony nawyk przyjmowania prawidłowej pozycji ciała przy pisaniu mają uczniowie kl. II, choć zarówno dziewczynki jak i chłopcy nie potrafią przyjąć prawidłowej pozycji nóg.


Klasa iii1
KLASA III podstawowej

W klasie III dzieci mają słabo wykształcony nawyk utrzymywania właściwej pozycji rąk i nóg, zwłaszcza chłopcy.


Zbiorcze zestawienie prawid owa postawa cia a uczni w kl i iii przy pisaniu
Zbiorcze zestawienie – prawidłowa postawa ciała uczniów kl. I – III przy pisaniu

Zebrane wyniki badań wskazują, że:

Tylko w 47% badana populacja uczniów kl. I – III ma wykształcony nawyk przyjmowania prawidłowej postawy ciała w pozycji siedzącej przy pisaniu.

Największe problemy mają dzieci z utrzymaniem prawidłowej pozycji kończyn dolnych. Badani potrafią ją przyjąć tylko w 21%.

Najgorzej spośród badanych grup z prawidłowymi zasadami pracy przy pisaniu radzą sobie uczniowie kl. III, tylko w 38%.

Uczniowie potrafią w 55% ułożyć w sposób właściwy zeszyt na ławce podczas pisania.


Prawid owa pozycja cia a uczni w kl i iii przy s uchaniu
Prawidłowa pozycja ciała uczniów kl. I- III przy słuchaniu

KLASA I

Uczniowie klasy I zwłaszcza chłopcy mają problemy z przyjęciem prawidłowej pozycji ciała przy słuchaniu. Potrafią prawidłowo utrzymać pozycję: rąk w 13%, i nóg w 50%.


Klasa ii1
KLASA II słuchaniu

Uczniowie klasy II poprawnie utrzymują postawę ciała przy słuchaniu w pozycji siedzącej w 92%.


Klasa iii2
KLASA III słuchaniu

W tej klasie uczniowie nie potrafią utrzymać rąk i nóg w prawidłowej pozycji w ławce przy słuchaniu.


Zestawienie zbiorcze prawid owa postawa cia a uczni w kl i iii przy s uchaniu
Zestawienie zbiorcze: prawidłowa postawa ciała uczniów kl. I – III przy słuchaniu

Zebrane wyniki badań wskazują, że:

Badana populacja uczniów ma wykształcony nawyk przyjmowania prawidłowej postawy ciała w ławce przy słuchaniu w 70%.

Niedbałą pozycję ciała przy słuchaniu przyjmują uczniowie klasy III, szczególnie nie radzą sobie z pozycją nóg i rąk.

Uczniowie klasy II w 92% przyjmują właściwą postawę ciała - najlepiej z badanej populacji uczniów I etapu edukacyjnego.


Wnioski
WNIOSKI kl. I – III przy słuchaniu

 • Należy podjąć działania służące wypracowaniu przez ucznia nawyku utrzymywania prawidłowej postawy siedzącej.

 • Postawę ucznia trzeba często kontrolować.

 • Już w klasie I szkoły podstawowej należy dzieciom i rodzicom uświadomić znaczenie prawidłowej postawy ciała dla stanu zdrowia i wskazać stosowne środki zapobiegawcze.

 • Dzieciom i rodzicom należy wskazać ćwiczenia zmierzające do wzmocnienia osłabionych grup mięśni oraz zachęcić do stosowania ich w domu W planie nauczania w klasach I – III należy uwzględnić właściwą liczbę godzin zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

 • W czasie lekcji wskazane jest stosowanie ćwiczeń śródlekcyjnych


Literatura
LITERATURA kl. I – III przy słuchaniu

 • MILANOWSKA K., DEGA W. Rehabilitacja medyczna. Wyd. Lekarskie W – wa 1998

  PZWL.

 • SKRZYPCZAK Z. Rola szkoły w przeciwdziałaniu wadom postawy dzieci i młodzieży.

  Lider Nr 5/ 2003.