teatr w polsce w dobie o wiecenia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Teatr w Polsce w dobie oświecenia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Teatr w Polsce w dobie oświecenia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Teatr w Polsce w dobie oświecenia - PowerPoint PPT Presentation


  • 97 Views
  • Uploaded on

Teatr w Polsce w dobie oświecenia. Kilka słów o epoce.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Teatr w Polsce w dobie oświecenia' - roz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kilka s w o epoce
Kilka słów o epoce

W Polsce idee oświecenia przyjęły się później niż w krajach Europy Zachodniej, co było związane z tym, że mieszczaństwo zyskało większe znaczenie dopiero w II poł. XVIII w. Przyjmuje się, że ramy czasowe polskiego oświecenia obejmują okres od lat 40. XVIII wieku do roku 1822, z zastrzeżeniami, iż niektóre przejawy klasycyzmu przetrwały do połowy XIX w.

teatr w polsce
Teatr w Polsce

W 1765 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego założono w Warszawie pierwszy w dziejach Polski teatr publiczny. Przedstawienia odbywały się w wydzierżawionym budynku zwanym „Operalnią”. Występowały w nim trzy zespoły: polski, włoski i francuski. Król zjednał dla teatru Franciszka Bohomolca, mającego spore doświadczenie w pisaniu komedii. Bohomolec ośmieszał wszelkie wady sarmackie, jak np.: zabobony, przesądy, uleganie modom i wpływom zagranicznym. W późniejszych latach ważną rolę w rozwoju komedii odegrał Franciszek Zabłocki, a w rozpowszechnianiu teatru- Wojciech Bogusławski.

slide4

Rozpoczęcie walk po pierwszym rozbiorze Polski spowodowało zawieszenie na siedem lat działalności teatru publicznego . Król nie ustawał w wysiłkach mających na celu wydźwignięcie kraju z zacofania kulturalnego i społecznego. Gromadził na Zamku (latem w Łazienkach) najwybitniejszych poetów, publicystów i działaczy polskiego oświecenia. Spotkania te nazwano obiadami czwartkowymi. Dyskutowano na nich o projektach reform ustrojowych, przedstawiano poważne prace literackie ale i zabawiano się swawolnymi wierszami.

franciszek zab ocki 1752 1821
Franciszek Zabłocki (1752-1821)

Debiutował jako poeta. W 1774 roku opublikował zbiór „Wiersze” zawierający ody, sielanki i bajki. Później stał się tzw. Dostawcą repertuaru dla sceny narodowej. Przygotowywał rocznie pięć komedii, z których najbardziej znany jest „Fircyk w zalotach” (1781) oraz „Sarmatyzm” (1784).

julian ursyn niemcewicz 1758 1841
Julian Ursyn Niemcewicz (1758-1841)

Poeta, powieściopisarz, tłumacz, pamiętnikarz. Był posłem na Sejm Czteroletni i jednym z najbardziej energicznych przywódców obozu reform. Tworzył projekt Konstytucji 3 maja. Jest autorem pierwszej polskiej komedii politycznej „Powrót posła” (1791).

wojciech bogus awski 1757 1829
Wojciech Bogusławski (1757-1829)

Nazywany jest „ojcem polskiej sceny”. Był aktorem- mistrzem ról tragicznych, reżyserem, dramatopisarzem (przełożył i napisał około 80 utworów scenicznych) oraz dyrektorem Teatru Narodowego. Wystawiał sztuki zawierające aktualne treści polityczne i społeczne. W większości z nich sam grał główne role.

wykona
Wykonał

Michał Żmudowski