en robust vannkilde
Download
Skip this Video
Download Presentation
En robust vannkilde !

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

En robust vannkilde ! - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

En robust vannkilde !. Råvannskvaliteten i inntaket svekkes lite av vær, vind og andre påvirkninger. Hva snakker vi om ?. Normal råvannskvalitet er meget bra: Ingen E-coli / minimalt med koliforme bakterier Fargetall < 15 mg Pt/l Alle kvalitetskrav i drikkevannsforskriften oppfylt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'En robust vannkilde !' - apria


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
en robust vannkilde
En robust vannkilde !

Råvannskvaliteten i inntaket svekkes lite av vær, vind og andre påvirkninger

hva snakker vi om
Hva snakker vi om ?
 • Normal råvannskvalitet er meget bra:
  • Ingen E-coli / minimalt med koliforme bakterier
  • Fargetall < 15 mg Pt/l
  • Alle kvalitetskrav i drikkevannsforskriften oppfylt
 • Rentvannet alltid mikrobiologisk i orden
  • Desinfeksjon med klor og/eller UV
  • Aldri koliforme bakterier i rentvannet
 • Fullrensing (membranfiltrering / kjemisk felling)”unødvendig” !
hva snakker vi om1
Hva snakker vi om ?
 • Ekstreme påvirkninger svekker råvannskvaliteten:
  • Kraftig nedbør, utvasking av nedbørfeltene
  • Kraftig vind fjerner sprangsjiktet
  • Flom
  • Beitedyr i vannkanten

KOMBINASJONER av dette

 • Alvorsgrader, hyppighet og varighet ?
  • > 10 – 100 E-coli pr 100 ml
  • Parasitter – hvor mange / hvor ”sinte”
  • Hvert år eller hvert 10.år
  • 1-50 dager (høsten ?)
problemstillinger
Problemstillinger
 • Hva skiller de robuste vannkildene fra demindre robuste ?

2. Hvordan skal vi beskrive barrierene i kilder somnormalt er gode, men som svekkes i perioder med ekstreme forhold ?

3. Hvilket handlingsrom har vi for å sikrenødvendige barrierer, uten å bygge ut fullrensing for overflatevann der dette ellers er unødvendig ?

verden var enklere f r
Verden var enklere før !
 • Nedbørfelt, kilde og dypinntak
  • En barriere eller ingen barriere
 • Desinfeksjon
  • Klorering ga en barriere

1 + 1 = 2 !

Alt er OK !

differensiert risikovurdering mer kompliserte sammenhenger
Differensiert risikovurdering.Mer kompliserte sammenhenger !
 • Nedbørfelt, kilde og dypinntak
  • Ikke alltid fullgod barriere, f.eks: 0,7 barriere ?
  • Kanskje ikke en barriere i det hele tatt ?
 • Desinfeksjon
  • Klor + UV gir 1 komplett barriere
 • Tilleggsbarrierer uten fullrensing ?
  • Bedre klausulering ? 0,4 barriere ?
  • Enklere filtrering ? 0,4 barriere ?

0,7 + 1 + 0,4 + 04 = 2,5 !

folkehelseinstituttet om svartediket og epidemien
Folkehelseinstituttet om Svartediket og epidemien

”Ingen hygienisk barriere er 100% sikker til enhver tid, det er alltid forhold som

kan føre til at den svikter. Derfor krever regelverket at det skal være minimum to

hygieniske barrierer. På ett eller annet nivå må man si at hver av barrierene er

sikre nok. Videre er det også slik at det kan finnes forhold som på et tidspunkt

ikke har vært ansett som en hygienisk trussel, men som ny kunnskap og nye

erfaringer viser at man må sikre seg mot. Det å sikre at vannverket har

tilstrekkelige hygieniske barrierer må derfor være et kontinuerlig arbeid hvor man

hele tiden er forberedt på å møte ”nye” trusler.

I Bergen fungerte antakelig Svartediket som en god nok

hygienisk barriere i nesten 150 år, men da den første

barrieren sviktet i august/september i fjor, hadde man ikke

den ønskede barriere nummer to mot cyster av Giardia.

Derfor ble smitten spredt videre.”

likheter
Likheter
 • Ingen bosetting i nedbørfeltene
 • Fargetall < 15 mg Pt/l
 • Normalt lavt innhold av bakterier
 • Beiting i begge nedbørfelt

Glitre 1995 - 2004

forskjeller
Forskjeller
 • Lite robust !
 • Lite magasin / grunne inntak
 • Lite vegetasjon / hurtig utvasking
 • Meget robust !
 • Skog og ”innelukket” område
 • 111 mill m3 magasin 24 mill m3 årlig avrenning
 • Inntak – 30 m

Glitre 1995 - 2004

liknende problemstillinger
Liknende problemstillinger !
 • Jonsvatnet Trondheim:
  • Normalt < 2 E-coli
  • Kraftig nedbør sommer 2002: E-coli > 20
  • Trondheim innfører beiterestriksjoner
 • Stølsvatnet for IVAR:
  • Normalt null E-coli
  • Høsten 2004: 12 uker med E-coli, tidvis > 20
aktuelle forbedringstiltak for lite robuste kilder
Aktuelle forbedringstiltak for lite robuste kilder !
 • Beitedyr og utvasking om høsten blir ”Røykteppe”
  • Indikasjoner på andre forurensninger forsvinner !
 • Bedre klausulering:
  • Inngjerding mot beiting, særlig nær vannet
  • Saltslikkesteiner og utsetting av dyr lenger vekk
  • Totalt beiteforbud --- ofte vanskelig og kontroversielt
  • Tilsyn og overvåking av dyr (GPS-sender !)
 • Enkel vannbehandling
  • Trådfilter 99% parasittreduksjon, ref. England
  • Andre filtreringsmetoder

En utfordring for SINTEF, modell primærrenseprosjektet foravløp: Mye tilleggssikkerhet for lave kostnader !

hvorfor skjer det en viss forverring
Hvorfor skjer det en viss forverring ?
 • Utvasking og utslipp fra landbruket ?
 • Kloakkrenseanlegg Lillehammer, Moelv, Brumunddal, Hamar
 • Klimaendringer ?
 • Annen flomsituasjon i Mjøsa ?
slide18
Norsjø: Skiens inntak på 50 m dyp.Temperaturvariasjon over åretSommer:Sterk lagdeling Vinter: Svak lagdelingVår og høst: Ingen lagdeling
slide19
Svak lagdeling om vinteren.Avkjøling og oppvarming betyr vanntransport fra overflaten til dypet, med det skjer stort sett sakte.
slide20
Utvikling mot fullsirkulasjon i november.Raske svingninger på 50 m dyp.Vanntransport til dypet kan skje raskt !
til debatten
Til debatten !
 • Hvilke ekstremsituasjoner skal vi dimensjonere for ?
  • Gjentaksintervall / alvorsgrad osv
 • Hvordan skal vi beskrive barrierer som vanligvis er gode ?
  • Tallfeste hver barriere i % ?
  • Når forkaster vi en barriere fullstendig ?
 • Hvilket handlingsrom har vi uten fullrensing
  • Skjerpet klausulering / beiterestriksjoner osv
  • Enkel vannbehandling / filtrering osv
ad