Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aili Tervonen Aino Rae PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aili Tervonen Aino Rae

Aili Tervonen Aino Rae

201 Views Download Presentation
Download Presentation

Aili Tervonen Aino Rae

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. „HKHK kutseõpetajate erialane praktiseerimine Soome kutsekoolides”Keskuspuisto ametikool 17.-23.oktoober 2010 Aili Tervonen Aino Rae

 2. Koolis õpib lihtsustatud õppekavadel põhikoolijärgseid õpilasi 540. • Õpetajaid on 200. • Catering-õpe (suurköögi kokad ja kodumajandus-puhastusteenindajad) on jaotatud 2 õppekompleksi vahel Ruskeasuol Teholantiel ja Metsäläs.

 3. Tegemist on puhta ametiõppega, ilma keskhariduseta. Õppekavas on eriala toetavad üldharidusained: soome keel, rootsi keel, inglise keel, matemaatika, füüsika-keemia, ühiskonna-, äri ja tööeluõpetus, kehaline kasvatus, terviseõpetus, kunst ja kultuur. Õppekavast saab iga õppegrupi puhul valida lisaks 4 õn valikaineid, valikus on neid 15 erinevat.

 4. Õpperühmad on väikesed 7-9 õpilast. Praktilistes tundides (3 - 4 päeval nädalas) on abiks abiõpetaja. Õpilase jaoks on tasuta tööriided (koka ja puhastustöö), jalatsid, mälupulk ja igapäevane lõunasöök.

 5. Nii õppeklassid kui õppeköögid koos abiruumidega (nõudepesu, puhastusvahendite ruum, kuivainete ladu, riietusruum) on sisustatud kõigi vajaminevate vahenditega. Firma METOS-ega toimib koostöö nii, et uusim tehnika (nt ahjud) jõuab kohe õppeköökidesse.

 6. Õppeaasta jaotub 5 tsüklisse ja igas tsüklis tunniplaan pisut muutub ja tunniplaan on olemas õppeaasta lõpuni. Kodumajanduse erialal oli 2-l päeval nädalas praktilised toiduvalmistamise tunnid ja 2-l päeval puhastustunnid, 1 päev jäi teoreetiliste ainete jaoks. Suurköögi kokkadel oli nädalas 3 praktilist päeva.

 7. Ühe õppegrupiga tegeleb 1 õpetaja, ta on rühmajuhendaja, kutseõpetaja ja annab ka mõningaid eriala toetavaid üldharidusaineid. Praktikaperioodil külastab ka praktikaettevõtteid, kus õpilased praktiseerivad. Praktikat on kokku 3 aasta peale 20 õn. Praktika hindamine toimub kolmepoolselt ettevõttes (õpilane, õpetaja ja praktikakohal olev juhendaja).

 8. Praktikadokumentatsioon sarnaneb meie traditsioonidega (leping, juhend, õpilase enesehinnanguleht ja ettevõtte hinnang). Praktikaperioodil on õpilane ettevõttes 4-l tööpäeval ja reedel on koolipäev.

 9. Kooli sööklas käivad õpilased samuti praktikat sooritamas. Metsälä õppekompleksi sööklas töötab 4 põhikohaga töötajat (160 sööjat), lisaks praktikat tegevad õpilased, kutseõpetaja ja abiõpetaja. Igapäevaselt on valikus põhiroog, taimetoit, salativalik, magustoit, omaküpsetatud leivad, vajadusel eriroog moslemitele (kümmekond) ja allergikutele (kartuli-, maasika-, apelsini-, pähkliallergia).

 10. Tänu suurele praktiliste tundide arvule on võimalik täita ka tellimustöid väljapoole maja. • Erialane õpe toimub valdavalt läbi praktilise töö ja pideva kordamise. Õpilased külastavad toidukauplusi, turge, messe ja laatu. Igale külastusele järgneb arutelu, tagasiside ja töölehtede täitmine.

 11. Lisaks praktilistele töödele kooli õppeklassides ja suurköökides külastasime Hotelli- ja Restoranimuuseumi

 12. ning Arabia keraamikatehase muuseumis Helsinkis.