mely közfeladatot ellátó szerv részére Magyar Mérnöki Kamara Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara Baranya Megyei - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
mely közfeladatot ellátó szerv részére Magyar Mérnöki Kamara Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara Baranya Megyei PowerPoint Presentation
Download Presentation
mely közfeladatot ellátó szerv részére Magyar Mérnöki Kamara Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara Baranya Megyei

play fullscreen
1 / 11
mely közfeladatot ellátó szerv részére Magyar Mérnöki Kamara Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara Baranya Megyei
159 Views
Download Presentation
Download Presentation

mely közfeladatot ellátó szerv részére Magyar Mérnöki Kamara Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara Baranya Megyei

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Adathozzáférési, illetve adatszolgáltatási, valamint díjmentességi igény felmérése az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ illetve az Országos Építésügyi Nyilvántartás adatállományaival kapcsolatosan. A Magyar Mérnöki Kamara válaszai a Belügyminisztérium által feltett kérdésekre 2012. szeptember 13.

 2. mely közfeladatot ellátó szerv részére Magyar Mérnöki Kamara Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara Baranya Megyei Mérnöki Kamara Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara Békés Megyei Mérnöki Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara Csongrád Megyei Mérnöki Kamara Fejér Megyei Mérnöki Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Heves Megyei Mérnöki Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara Nógrád Megyei Mérnöki Kamara Somogy Megyei Mérnöki Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara Tolna Megyei Mérnöki Kamara Vas Megyei Mérnöki Kamara Veszprém Megyei Mérnöki Kamara Zala Megyei Mérnöki Kamara

 3. mely jogszabály felhatalmazása alapján • A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény • A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény • A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény • Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény • Az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól szóló 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet • A műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet • Az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet • Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet • Az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

 4. Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet • A munkabiztonsági szakértői tevékenységről szóló 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet • A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet • A közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról szóló 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet • A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet • Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet • A tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelete • A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet • Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011.(IX.6.) BM rendelet

 5. mely építésüggyel kapcsolatos hatósági tevékenységéhez • a fenti jogszabályokban szabályozott, az egyes szakmagyakorlási jogosultságokhoz, engedélyekhez, ellenőrzéshez kapcsolódó tevékenységekhez (pl. névjegyzék vezetése, nyilvántartás vezetése, továbbképzés, jogosultság ellenőrzése… stb.) • a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 3. § (1)-(2) bekezdései alapján a területi kamarák közfeladatainak, valamint érdekképviseleti feladatainak ellátásához • a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 11. § (2)-(3) bekezdései alapján a területi kamarák közfeladatainak, valamint érdekképviseleti feladatainak ellátásához

 6. milyen adattartalomhoz kérik korlátozott hozzáférés biztosítását • Az előző pontban leírt, a megyei kamarák esetében elsőfokú és az országos kamara másodfokú hatósági tevékenységeinek hatékony elvégzése céljából az alábbi adattartalomhoz kérjük a hozzáférés biztosítását: • A Magyar Mérnöki Kamara tagjai által készített tervdokumentációkba való betekintés biztosítása a tervezői jogosultság ellenőrzése érdekében. • A Magyar Mérnöki Kamara által nyilvántartott szakmagyakorlók (építési műszaki ellenőr, felelős műszaki ellenőr) által végzett munkák nyilvántartott dokumentációiba (pl. építési naplók, beruházási szerződések, a megvalósulási dokumentációk) való betekintés biztosítása. • A kamarák nyilvántartási kötelezettségének és szankcionálási kötelezettségének (pl. névjegyzékből való törlés) teljesítése érdekében az építésfelügyeleti bírságokkal kapcsolatos adathozzáférés biztosítása

 7. A kamarák részére a tervezői, illetve a szakértői jogosultság iránti kérelmek elbírálásához elengedhetetlenül szükséges az előírt szakmai gyakorlati idő igazolásához a referenciák ellenőrzése. A referenciák ellenőrzéséhez adathozzáférés szükséges a referenciákat igazoló tervezők személyének azonosításához, a referenciaként feltűntetett tervezett létesítmény nagyságrendjének megállapításához, valamint létesítmény terveihez • A kamarák részére az érdekvédelmi tevékenységük körében (pl. hatóságoknál történő eljárás) adatok szükségesek az engedélyezett létesítmény terveinek és a benyújtott (terv)dokumentáció előírásoknak megfelelő tartalmának ellenőrzéséhez, továbbá a tervezők személyének azonosításához.

 8. A szakmagyakorlási jogosultsági kérelmek elbírálásához a kamarák számára szükséges a kérelmező erkölcsi bizonyítványának bekérése. A jogosultság elbírálása szempontjából ellenőrizendő, hogy a kérelmező nem áll-e a szakmagyakorlástól való eltiltás hatálya alatt. Ennek érdekében szükséges az ezt tartalmazó nyilvántartáshoz való hozzáférés.

 9. Tervezés során mérnökeinknek szüksége van a Katasztrófavédelmi Igazgatóságok birtokában lévő releváns adatok, információk, adatbázis megismerésére a településszerkezeti tervek tartalmi elemei között szereplő „a településveszélyeztető hatások alapján készített kockázatértékelése, a település veszélyeztető hatások alapján meghatározott elégséges védelmi szint követelményei” témakör, valamint a helyi építési szabályzat tartalmi követelményei között szereplő: „Katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szint követelményei” szabályozási elemek vonatkozásában.

 10. jogszabályi felhatalmazás hiányában, vagy nem építésügyi tevékenységéhez mely szerv, milyen adattartalom díjmentes szolgáltatására tartana igényt. • A kamarák a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény tervezett módosítása értelmében a főtevékenység szerint mérnöki tevékenységet végző egyéni vállalkozókról és társas vállalkozásokról nyilvántartást vezetnek. A tervezet értelmében a társas vállalkozás és az egyéni vállalkozó köteles tevékenységét bejelenteni a megyei mérnöki kamarához.

 11. A jogszabályi rendelkezés teljesülésének ellenőrzése érdekében szükséges, hogy a kamarák a bejelentésre kötelezettek körét ellenőrizhessék, ezért hozzáférés szükséges a bejelentésre kötelezettek cégnyilvántartás szerinti adataihoz • A zugmérnöki tevékenysége ellenőrzése és kiszűrése érdekében szükséges lenne a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által nyilvántartott, a jelzett tevékenység ellenőrzéséhez elégséges adattartalom elérése. Budapest, 2012.szeptember 13.